PrimariaMea
Mămicile vor trotuare! Image
09 apr. 2016

Mămicile vor trotuare!

Un grup de mici din cadrul grupului de inițiativă Pune Umărul au înaintat o petiție către Primarul, Consiliul Municipal și Pretorii municipiului Chișinău pentru a cere trotuare amenajate și confortabile. Starea precară a trotuarelor, spun inițiatorii, creează dificultăți pentru plimbările copiilor în cărucioare. La momentul actual, mămicile au colectat peste 400 semnături on line și peste 500 semnături pe hîrtie, însă mai au nevoie de 133  pentru a promova petiția pe site-ul primariamea.md.

Pentru a confirma problema, femeile au chestionat mai mult de 400 de părinți. În majoritatea chestionarelor, trotuarele stricate, blocate, bordurile înalte și rampele abrupte, constituie principala problemă a părinților cu copii pînă la 5 ani din Chișinău.

"Suntem nevoite să accesăm partea carosabilă a străzilor atunci cînd ne deplasăm cu copiii în cărucioare; șoferii ne claxonează, iar la trecerea peste borduri înalte riscăm să răsturnăm cărucioarele." menționează autorii petiției. "Pentru soluționarea problemei ar putea fi întreprinse în primul rînd măsuri de reabilitare a trotuarelor, coborîrea bordurilor și adaptarea acestora pentru mersul cu copii mici în cărucioare. Suntem deschise să participăm la un dialog constructiv, bazat pe identificarea unor soluții detaliate pentru reabilitarea trotuarelor. Ne declarăm sigure că prin eforturi comune, putem ajunge la soluții clare, realiste și durabile."

Mămicile au solicitat :

Primarului General a Municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă,

a. Să ofere informații despre cheltuielile din bugetul municipiului Chișinău în 2015 pentru reabilitarea trotuarelor, cu specificarea exactă a porțiunilor reparate;

b. Să ofere informații despre cheltuielile planificate din bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2016 pentru reabilitarea trotuarelor, cu specificarea exactă a porțiunilor ce urmează să fie reparate;

c. Să convoace un grup de lucru care să aibă drept misiune identificarea porțiunilor de trotuare prioritare care necesită să fie reparate, ținând cont de gradul de utilizare și proximitatea instituțiilor de interes public;

d. Să includă un membru din grupul Părinții din Inițiativa PUNE UMĂRUL în grupul de lucru sus menționat.

Consilierilor municipali din Chișinău,

a. Să includă pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Municipal problema trotuarelor stricate, blocate, bordurilor înalte și rampelor abrupte pe străzile orașului Chișinău;

b. Să insiste ca primarul general să ia în serios problema trotuarelor stricate, blocate, bordurilor înalte și rampelor abrupte pe străzile orașului Chișinău;

c. Să inițieze întâlniri cu grupul Părinții din Inițiativă PUNE UMĂRUL, pentru a discuta detalii despre problemă și a identifica soluții realiste.

Pretorilor din municipiul Chișinău,

a. Să creeze o comisie pentru fiecare sector, care să evalueze starea trotuarelor;

b. Să identifice și să stabilească străzile prioritare a căror trotuare necesită a fi reparate;

c. Să includă un membru din grupul Părinții din Inițiativa PUNE UMĂRUL la fiecare comisie sectorială creată;

La etapa actuală, inițiatorii petiției au acumulat peste 400 semnături on line și peste 500 semnături pe hîrtie. Pe site-ul primariamea.md, mămicile au adunat 167 de semnături timp de 18 zile, iar până la expirarea termenului de 30 de zile au nevoie să atingă pragul de 300 de semnături. În urma adunării numărului necesar de susținători pe site, petiția va fi distribuită tuturor consilierilor municipali, pentru ca aceștia să decidă dacă vor să o susțină sau nu și să o înainteze pe ordinea de zi a Consiliului Municipal Chișinău.


Publicat de:

Distribuie