PrimariaMea
Până la 300.000 pentru proiectele tale. Cum poți participa la Bugetul Civil 2021 Image
15 feb. 2021

Până la 300.000 pentru proiectele tale. Cum poți participa la Bugetul Civil 2021

Primăria municipiului Chișinău a lansat programul „Buget Civil” pentru 2021. Chișinăuienii pot expedia propunerile de proiect până pe 28 februarie. Acestea vor fi supuse votului public în luna aprilie. Inițiatorii trebuie să vină cu o contribuție proprie, iar ideile de proiect trebuie să difere de cele din planul de activități al Primăriei. 

După o pauză de un an, programul „Buget Civil” a fost relansat. Astfel, orice locuitor al municipiului Chișinău, sau grupuri de locuitori, pot să aplice cu idei de proiecte care ar dezvolta orașul, rezolva probleme locale sau îmbunătăți viața locuitorilor. Proiectele pot fi depuse în perioada 1-28 februarie. Suma totală alocată pentru programul Buget Civil 2021 este de 3 milioane lei, aceasta fiind divizată în finanțări de două categorii: 

- granturi mici (50-100 mii lei);

- granturi mari (100-300 mii lei). 

Scopul programului de bugetare participativă este de a implica orășenii în gestionarea și rezolvarea problemelor urbane și îmbunătățirea nivelului de transparență a proceselor decizionale. 

 

În acest an, proiectele propuse trebuie să se focuseze pe: 

- Infrastructură urbană (amenajarea, reabilitarea spaţiilor publice, precum zone pietonale, scuaruri, spaţii verzi etc.);

- Mobilitate urbană (accesibilitate, siguranţa circulaţiei rutiere etc.); 

- Infrastructură culturală şi socială (valorificarea patrimoniului arhitectural şi cultural, street art, proiecte destinate păturilor defavorizate din municipiul Chişinău, turism etc.);

- Orașe inteligente și orașe verzi durabile: aplicarea tehnologiilor informaționale pentru ameliorarea serviciilor prestate de Primărie, inovaţii și cercetare, eficiență energetică, aplicaţii IT pentru energie regenerabilă, pilotarea managementului inteligent al energiei, adaptarea la schimbările climatice;

- Democraţie locală (implicarea locuitorilor în procesul decizional local);

- Educaţie, tineret şi sport (instruiri nonformale, traininguri, vizite de studiu, susținerea cercetării, artei și culturii);

- Diseminarea și monitorizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale.

Proiectele propuse trebuie să difere de planul de acțiuni pe care și l-a propus primăria Chișinău pentru acest an, astfel orice proiect care ar dubla eforturile autorităților (reabilitarea aceluiași scuar, aceleiași curți, renovarea aceleiași grădinițe etc) va fi exclus din competiție. 

De asemenea, autorii proiectelor trebuie să cofinanțeze propriul proiect: persoanele fizice cu 1% din suma totală, iar cele juridice cu 20%. Banii pot fi colectați prin crowdfunding, contribuții proprii, sponsorizări din partea agenților economici etc. Pentru a demonstra necesitatea proiectului, autorii trebuie să colecteze semnături: minim 100 semnături pentru proiectele mici și cel puțin 200 semnături pentru proiectele mari. 

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2021 de către subdiviziunile primăriei, fiind monitorizate de o Comisie specializată delegată de autorități. Autorul sau autoarea proiectului sunt, la fel, încurajați să participe în procesul de monitorizare și documentare a implementării proiectului. 

Autoritățile vor exclude din cursă proiectele care nu sunt prezentate în baza formularului pus la dispoziție de primărie, proiectele de natură politică, cele cu elemente discriminatorii, proiectele concentrate pe zone din afara orașului și cele care nu se încadrează în parametrii financiari sau motivaționali stipulați în regulamentul programului. 

Vor fi încurajate proiectele care abordează tematici sociale sau păturile vulnerabile, ideile originale și proiectele organizate în parteneriat cu organizații non-guvernamentale - astfel încât dezvoltarea lor să fie asigurată și după încheierea finanțării.

Timeline și fișiere utile

Programul „Buget Civil 2021” se va desfășura în mai multe etape: 

- 01-28 februarie: depunerea dosarelor de către autori și autoare; 

- 01-30 martie: evaluare de către Comisia special creată cu scopul monitorizării programului; 

- 10 aprilie-10 mai: supunerea proiectelor la votul online și offline, din partea orășenilor; 

- 10-15 mai: prezentarea rezultatelor voturilor și a proiectelor câștigătoare; 

- 20 mai-31 decembrie: implementarea proiectelor. 

Doritorii de a aplica în acest an, vor trebui să completeze formularul de pe acest link, precum și cererea de co-finanțare și lista de semnături în favoarea proiectului. Detaliile ulterioare despre această ediție a Bugetului Civil pot fi găsite în Ghidul aplicantului și Regulamentul bugetului civil. Dosarele complete trebuiesc expediate la adresa bugetcivil@pmc.md până pe 28 februarie, ora 17.00. 

Echipa Primăria Mea a scris anterior despre importanța bugetului participativ și rolul acestuia în dezvoltarea comunităților și a orașelor. Vă îndemnăm să identificați care sunt problemele ce vă deranjează în oraș, să verificați dacă se regăsesc în lista de proiecte ale autorităților apelând la primărie sau consultând bugetul municipal 2021 și să aplicați la Buget Civil 2021 cu idei pentru soluționarea acestora. 

Autoare: Cristina Sîrbu


Publicat de:

Distribuie