PrimariaMea
Dezbateri publice asupra proiectului de Lege cu privire la statutul municipiului Chișinău Image
23 mar. 2016

Dezbateri publice asupra proiectului de Lege cu privire la statutul municipiului Chișinău

Astăzi, 23 martie, Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice a Parlamentului Republicii Moldova a organizat dezbateri publice asupra proiectului de Lege cu privire la statutul municipiului Chișinău. La eveniment au fost prezenți atât membri ai comisiei, cât și consilieri municipali, membri ai partidelor politice, activiști civici și reprezentanți ai societății civile. Proiectul de lege, menit să rezolve discrepanța dintre Legea privind statutul municipiului Chișinău din anul 1995 și Legea cu privire la administrația publică locală din 2006, a fost întâmpinat dur de consilierii municipali, dar și de societatea civilă. Aceștia acuză liberalii de tentativă de abuz de putere.

La data de 4 martie 2016, un grup de deputați din fracțiunea Partidului Liberal a înregistrat proiectul de lege cu privire la statutul municipiului Chișinău. La 13 martie, membrii Comisiei administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice au propus includerea proiectului pe ordinea de zi a Parlamentului Republicii Moldova.

Proiectul de lege a fost depus inițial la 11 mai 2010 de către deputații Mihai Ghimpu, Ion Hadîrcă, Boris Vieru și Oleg Bodrug, însă a fost respins în anul 2012. Necesitatea adoptării unei noi legi privind statutul municipiului Chișinău pornește de la discrepanța creată între Legea privind statutul municipiului Chișinău din 1995 și Legea privind administrația publică locală din 2006, care nu coincid în atribuțiile acordate primarului și consiliului municipal.

Noul proiect de lege prevede expres în articolul 15 un set de atribuții acordate primarului, care sunt mult mai vaste decât în vechea lege privind statutul municipiului Chișinău. Astfel, conform proiectului de lege, primarul:

"numeşte şi eliberează din funcţie pretorii, vicepretorii, secretarii preturilor  din  munciupiu, aprobă candidatura la funcţia de şef al poliţiei municipale şi o înaintează Ministrului afacerilor interne spre numire" și

"numește, stabilește atribuțiile și eliberează din funcție pretorii , vicepretorii și secretarii preturilor din municipiu, numește, stabilește atribuțiile și încetează raporturile de serrviciu sau de muncă cu șefii de subdiviziuni, direcții generale, direcții, servicii, regii, întreprinderi municipaledin municipiu, personalul primăriei conduce și controlează activitatea acestora, contribuie la formarea și reciclarea profesională". Legea din 1995, însă, acordă aceste atribuții Consiliului Municipal.

Proiectul de lege acordă primarului și atribuții de a elibera certificate de urbanism, autorizaţii de construcţie şi autorizaţii de desfiinţare precum şi de schimbare a destinaţiei construcţiilor; a emite dispoziții de prelungire a termenului de arendare a terenurilor aferente ș.a.

Proiectul de lege a fost criticat dur de către membrii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, care consideră inițiativa dată "o tentativă de abuzare a puterii". Deputatul Vlad Batrîncea a menționat în cadrul dezbaterilor că "prin acest proiect de lege foarte grav se submină și se reduc competențele Consiliului Municipal Chișinău. În mod abuziv, primarului general i se propun funcții și competențe suplimentare la ceea ce are el astăzi, respectiv acest proiect, în opinia noastră, lobează interesele unei singure persoane și unui singur grup de cetățeni."

 Nemulțumirii socialiștilor li s-au alăturat și membrii Partidului Popular European din Moldova, care au cerut anterior retragerea proiectului de lege din Parlament. În cadrul conferinței de presă organizată de către PPEM, consilierul municipal Veaceslav Bulat a menționat că „prin proiectul de lege înaintat de Parlament se dorește trecerea tuturor responsabilităților sub răspunderea Primarului General, ceea ce ar putea duce la o dictatură în cadrul instituției. Astfel, proiectul înaintat vine să amplifice conflictul dintre primar și Consiliul Local.”

Activistul civic Victor Chironda spune că "această lege nu soluționează nimic, ea încă mai tare agravează această discrepanță și conflict între consiliu și primărie."

Pe de altă parte, autorii proiectului susțin că acesta "va permite evitarea conflictelor de competențe, soluționarea mai eficientă a problemelor municipiului, păstrarea patrimoniului municipiului, evitarea multiplelor adresări ale locuitorilor municipiului Chișinău în instanțele de judecată, iar în caz de adresare, soluționarea litigiilor fără interpretări eronate a normelor legale."

La dezbateri au fost prezenți consilierul municipal Ion Ștefăniță, activiști civici și reprezentanți ai societății civile.

Contactat telefonic de către Radio Moldova Actualități, liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a declarat că este nevoie de un proiect nou cu privire la statutul municipiului Chișinău și este necesar de a fi adoptat dacă se doresc cu adevărat schimbări. 

Liberalii au fost acuzați că ar fi organizat dezbaterile pe furiș, încălcând prevederile conform cărora dezbaterile publice trebuiau a fi anunțate cel târziu cu 3 zile înainte de desfășurarea lor. 

autor: Taia Haritonova


Publicat de:

Distribuie