PrimariaMea
Dezbateri publice: Regulamentul privind  stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Chişinău la construcţia / procurarea  de locuinţe pentru unele categorii de cetăţeni Image
10 iul. 2016

Dezbateri publice: Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Chişinău la construcţia / procurarea de locuinţe pentru unele categorii de cetăţeni

La 14 iulie 2016, ora 17.00, în sala de ședinţe a Primăriei municipiului Chişinău, se vor desfăşura dezbateri publice asupra Regulamentului privind  stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Chişinău la construcţia / procurarea  de locuinţe pentru unele categorii de cetăţeni. Persoanele interesate sunt invitate să participe la dezbateri, precum și să prezinte opiniile pe marginea proiectului, până pe data de 14 iulie 2016, la adresa de e-mail drp@pmc.md.

CE PREVEDE REGULAMENTUL? 

Acordarea sprijinului financiar de la bugetul local pentru achitarea parțială a dobânzii bancare unor categorii de cetățeni care contractează credite ipotecare pentru procurarea/ construcția spațiului locativ.

CĂROR CATEGORII DE CETĂȚENI?

- angajaților entităților economice/instituțiilor publice din cadrul municipiului Chișinău care au nevoie de îmbunătățirea condițiilor locative conform prevederilor legale;

- angajaților instituțiilor bugetare din cadrul municipiului Chișinău care au nevoie de îmbunătățirea condițiilor locative conform prevederilor legale

CUM ? 

Cererile privind obținerea sprijinului financiar pentru achitarea parțială a dobânzii bancare la construcția/ procurarea spațiului locativ se depun la Primăria municipiului Chișinău. În susținerea cererii respective solicitantii vor prezenta următoarele acte:

- buletinul de identitate al solicitantului (în original și copie simplă), buletinele de identitate ale membrilor familiilor acestuia (dacă este cazul);

- certificatul de la locul de muncă, cu mențiunea despre mărimea stagiului de muncă;

- certificatul de la Direcția de colectare a impozitelor și taxelor locale a Primăriei municipiului Chișinău privind existența sau lipsa de bunuri imobile;

- extrasul din fișa imobilului (după locul de trai), în cazul solicitării îmbunătățirii condițiilor de trai;

- contractul investițional sau precontractul, încheiat cu firma de construcții (în original și copie simplă);

- contractul/ precontractul de vânzare-cumpărare a imobilului, contractul de credit ipotecar încheiat cu instituția bancară (în original și copie simplă) în cazul contractării unui credit bancar.

CINE VA DECIDE CUI SĂ ACORDE SPRIJIN FINANCIAR?

- Direcția generală locativ-comunală și amenajare a Primăriei municipiului va examina și va selecta dosarele depuse de către solicitanți și va prezinta dosarele verificate Direcției management financiar;

- Direcția management financiar va calcula dobânda aferentă creditelor ipotecare și va elabora şi prezinta, spre examinare şi aprobare, Consiliului municipal Chişinău proiectele de decizii cu privire la acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al municipiului Chișinău pentru construcția/ procurarea de locuințe;

- Consilierii municipali vor examina proiectele de decizii în cadrul ședinței și vor decide cui să acorde sprijin financiar.

Potrivit proiectului de regulament, achitarea parțială a dobânzii bancare se va efectua pe un termen de maxim 15 ani, indiferent de termenele stabilite în contractele de credit ipotecar privind investițiile imobiliare, încheiate cu instituțiile financiare și companiile de construcții.

Totodată, regulamentul prevede că achitarea parțială a dobânzii bancare este sistată în cazul în care beneficiarii se eliberează din subdiviziunile și entitățile economice ale Consiliului municipal Chișinău pînă la împlinirea unui stagiu de muncă de 10 ani.

Dreptul pentru obținerea sprijinului financiar poate fi acordat doar o singură dată acelor locuitori ai municipiului Chișinău care anterior nu au beneficiat de suport financiar în acest scop. Suprafața spațiului locativ ce urmează a fi construit/ achiziționat nu trebuie să fie mai mare de 70 m.p.

Regulamentul va intra în vigoare din data adoptării lui de către Consiliul municipal Chişinău. Echipa PRIMĂRIAMEA va urmări evoluția documentului.

Anunțul privind organizarea dezbaterilor, proiectul de decizie și proiectul regulamentului poate fi găsit pe pagina oficială a Primăriei municipiului Chișinău.

 Dezbaterile vor putea fi urmărite online pe site-ul www.privesc.eu.


Publicat de:

Distribuie