PrimariaMea
VENITURI MAI MARI, TERENURI DE JOACĂ ȘI DE FITNESS Image
25 nov. 2019

VENITURI MAI MARI, TERENURI DE JOACĂ ȘI DE FITNESS

În perioada 15-20 octombrie, serviciile municipale specializate și preturile de sector au participat la campania de salubrizare de toamnă cu cca 1200 persoane zilnic, fiind lichidate 22 de gunoiști stihinice și evacuate peste 300 curse de deșeuri menajere și vegetale din sectoarele orașului. În primele 9 luni ale anului 2019, 18 din cele 42 de întreprinderi municipale au obținut profit în valoare  21,8 milioane lei. În ultimii 2 ani, 2017-2019, în municipiul Chișinău au fost amenajate 247 locuri de joacă pentru copii și 151 terenuri de fitness.

DESFĂȘURAREA CAMPANIEI DE SALUBRIZARE DE TOAMNĂ  ÎN MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Primăria municipiului Chișinău informează că pe parcursul săptămânii trecute (15-20 octombrie 2019), serviciile municipale specializate și preturile de sector au participat la campania de salubrizare de toamnă cu cca 1200 persoane zilnic, fiind lichidate 22 de gunoiști stihinice, evacuate peste 300 curse de deșeuri menajere și vegetale din sectoarele orașului. De asemenea, au fost salubrizate cca 90 ha de spații verzi: scuaruri și alei, iar 3700 metri pătrați de suprafață au fost amenajați cu gazon.

Totodată, în perioada de referință au fost întocmite 21 procese verbale agenților economici, conform art. 181, Cod Contravențional, pentru lipsa de implicare la salubrizarea teritoriului administrat, iar preturile de sector au înmânat 166 de prescripții pentru neconformare.

În context, e de menționat că pe 17 octombrie, a.c., a fost organizată o amplă acțiune de masă, în vederea salubrizării albiei râului Bâc, pe străzile Calea Basarabiei și Varnița, cu participarea a cca 1000 de persoane, elevi și studenți de la școlile profesional-tehnice.

Pe parcursul săptămânii curente, vor continua lucrările de salubrizare a teritoriului în sectoarele capitalei, precum și pe Calea Basarabiei, pe str. Grădina Botanică, Vadul lui Vodă, N. Milescu - Spătaru și str. M. Sadoveanu, în vederea curățării teritoriului de vegetația crescută necontrolat.

Primarul general interimar, Adrian Talmaci, a făcut apel către pretorii de sector, vizavi de lucrul agenților constatatori din preturi la fața locului, pentru informarea a cât mai mulți cetățeni, agenți economici și conducători de instituții, în vederea participării active la colectarea frunzișului și deșeurilor menajere de pe teritoriile aflate în gestiune sau proprietate. 


EXECUTAREA BUGETULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU

La situația din 17 octombrie 2019, în bugetul municipal au fost încasate venituri în sumă totală de 3 306 944,4 mii lei sau 82,7% din cei 3 989 683 ,5 mii lei planificaţi. 

Săptămâna precedentă, încasările din impozite şi taxe au constituit 25 914,6 mii lei, transferurile de la bugetul de stat - 27 971,7 mii lei, iar încasările din vânzarea și privatizarea bunurilor proprietate municipală că  au fost de 1,2 mii lei.  


REZULTATELE FINANCIARE PRELIMINARE ÎNREGISTRATE DE CĂTRE ÎNTREPRINDERILE MUNICIPALE

În cadrul Primăriei mun. Chișinău există 42 de întreprinderi municipale, care prestează servicii în valoare de 3 miliard de lei și activează în următoarele domenii:

2 - servicii de transportare a pasagerilor

2 - servicii tehnico-edilitare

7- servicii comunale

10 - servicii diverse 

7 - domeniul cultură

8 - domeniul comerț și alimentație publică

5 - servicii locativ-comunale

17 - instituții publice medico-sanitare

Pentru primele 9 luni ale anului 2019, 18 întreprinderi municipale au obținut profit în valoare  21,8 milioane lei, printre care Piața Centrală, Lumteh, Regia Autosalubritate, LIFTSERVICE. Pe de altă parte, 12 întreprinderi, printre care  Regia Transport Electric Chișinău, Institutului Municipal de Proiectări "Chişinău-Proiect" și Regia “Exploatarea drumurilor şi podurilor” au înregistrat pierderi în valoare de 15,8 milioane lei. 

Eugenia Ciumac, șefa direcţiei management financiar, a declarat că cifrele de anul acesta sunt îmbucurătoare și atestă o mobilizare a managerilor entităților economice municipale, care se datorează conducerii eficiente a primăriei.  


EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE A STRĂZILOR ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU

Primăria municipiului Chişinău informează că în prezent sunt finalizate lucrările de reabilitare a străzilor: Studenților, str. C. Vârnav, str. N. Zelinski, drumul de acces din Piața Unirii Principatelor 1-3, precum și a trotuarului din str. Băcioii Noi. Totodată, sunt în lucru următoarele artere: Socoleni, str. Doina și intersecția Calea Orheiului - str. Studenților. Lucrările de referință, privind asfaltarea străzilor și a trotuarelor, fac parte din Programul municipal de reabilitare a infrastructurii rutiere pentru anul 2019.

Termenul de reabilitare a drumurilor prevăzute în Programul pentru anul curent a fost extins până la finele lunii octombrie. Lucrările sunt executate de către Î.M. „Regia Exdrupo" și constau în frezarea și asfaltarea integrală a stratului de uzură, precum și reabilitarea trotuarelor și a bordurilor.

E de menționat că în perioada iunie - septembrie, a.c., au fost reabilitate străzile V. Scutari, str. Ialoveni, str. E. Coca, bd. Traian și str. P. Rareș.

Amintim că în anul curent, municipalitatea a planificat reabilitarea a 10 străzi, cu un volum de 83 mii m², iar în acest sens, în bugetul municipal au fost prevăzuți 36 milioane de lei. 


CONSTRUCȚIA A 247 TERENURI DE JOACĂ ȘI 151 TERENURI DE FITNESS ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU

Primăria municipiului Chișinău informează că în ultimii 2 ani, 2017-2019, în municipiul Chișinău au fost amenajate 247 locuri de joacă pentru copii și 151 terenuri de fitness.

Un raport privind Programul municipal de amenajare a locurilor de joacă și a terenurilor de fitness a fost prezentat luni, la ședința operativă a serviciilor municipale, de către Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ-comunale și amenajare.

Investiția municipalității în acest scop este de 30,3 mil. lei pentru locuri de joacă și respectiv, 10,6 mil. lei pentru terenuri de fitness.

Dimensiunea terenurilor de joacă este de 10x12 m; suprafața acoperită cu pietriș de râu și împrejmuire cu gard din lemn. Totodată terenurile de fitness dispun de câte 7 elemente de antrenament; suprafața acoperită cu pietriș de râu și mobilier urban.    

vezi aici


 


Publicat de:

Distribuie