PrimariaMea
24 oct. 2019

ULTIMA ȘEDINȚĂ CMC DIN MANDATUL 2015-2019

După o pauză de 2 luni și o întârziere de o oră, consilierii municipali s-au întrunit în ultima ședință deliberativă a mandatului CMC din perioada 2015-2019.  Aleșii locali au reușit să examineze 7 proiecte de decizie, printre care modificări la bugetul pentru anul 2019 și regulamentele privind animalele cu și fără stăpân. La solicitarea socialiștilor a fost luată o pauză, iar ulterior în sală nu s-au prezentat suficienți consilieri pentru a continua ședința, situație care s-a repetat și pe data de 26 septembrie. 

De la ședință nu au lipsit replicile dure și învinuirile aduse reciproc de către membrii fracțiunilor, apeluri din partea activiștilor civici, a primarului ales Andrei Năstase și a cetățenilor care solicitau consilierilor să examineze în mod prioritar anumite subiecte. 

Veaceslav Bulat a fost ales președintele ședinței cu voturile a 37 de consilieri prezenți în sală, PSRM – 16, PPEM – 4, NV, GB, IȘ, VC, GD, PLDM - 1, PN - 2, PL – 9.

 

APEL DIN PARTEA LUI ANDREI NĂSTASE 

 

La începutul ședinței, un grup din care fac parte candidații Blocului ACUM la funcția de consilierii municipali au dat citire unei declarații din numele primarului ales Andrei Năstase, cu referire la ordinea de zi, prin care solicita să fie evitate încălcările de legislație

,,Chișinăul are nevoie de valorificarea tuturor resurselor disponibile, de aceea îmi exprim indignarea pentru că circa 50 de decizii cu caracter funciar nu sunt publice pe site-ul primăriei. Nepăsarea CMC față de patrimoniul municipal se manifestă prin lipsa de transparență în procesul decizional, casări de creanțe a unei întreprinderi municipale, epuizarea capăcităților de împrumut până la limitele maxime admisibile, etc." se arată în mesajul transmis de către Andrei Năstase.

 

SOCIALIȘTII VOR VOTA DOAR ANUMITE SUBIECTE

 

De la tribună, Dinari Cojocaru, președintele fracțiunii PSRM din CMC, a declarat că socialiștii vor vota doar anumite subiecte de pe ordinea de zi, și anume: modificările la buget, listele pentru comisiile de circumscripție, regulamentele privind animalele de companie, o decizie de ordin social și una cu referire la activitatea S.A. ,,Apă-Canal Chișinău". 

 

NEMULȚUMIRILE FRACȚIUNII PL

 

Ion Cebanu, președintele fracțiunii PL a declarat că toate preturile de sector sunt împărțite între Blocul ACUM și PSRM. Acesta a menționat că deși pe ordinea de zi există chestiuni importante care vizează Apă-Canal, dar și alte probleme ale cetățenilor, socialiștii vor vota doar modificările la buget. Cebanu s-a arătat nemulțumit de modul în care se cheltuie banii municipali: ,,în loc de drumuri și marcaje rutiere, se face havuz, iar în clădirea primăriei este o gaură, pentru că socialiștii și-au dorit lift". 


Ordinea de zi a ședinței (modificată)

*În timpul ședinței, consilierii au intervenit cu modificări la ordinea de zi iniţială


1. Atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul Municipal Chișinău 

 

Proiectul vizează atribuirea mandatelor de consilieri în CMC, candidaților supleanți Dombrovschi Alexandr, Petrov Evghenii și Tolocico Alexandra de pe lista Partidului Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica Moldova".

Liberalii au votat împotrivă, pentru că, conform lor, consilierii care și-au depus mandatele au devenit vicepretori, iar noua funcție este incompatibilă cu cea de ales municipal. 

 

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 17 4 1 1 1 1 1 1 1 28
CONTRA 9 9

Decizia finală


2. Modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2019

 

Proiect de decizie

 

Olesea Pșenițchi, Șefa interimară a Direcției generale finanțe a declarat că sursa de acoperire pentru modificările la buget sunt cheltuielile care nu vor fi asimilate până la sfârșitul anului bugetar, și anume: bani care anterior au fost alocați pentru elaborarea registrului electronic al activelor mun. Chișinău, pentru finisarea stabilirii zonelor verzi, pentru răscumpărarea terenurilor și pentru organizarea primei ediții a Forumului Investițional. De asemenea, s-au înregistrat acumulări de la Serviciul Datorii Externe, iar soldul la mijloacele bănești la contul bugetului municipal era de 370 mii lei. În context a fost propus și micșorarea alocațiilor pentru Primăria mun. Chișinău (procurarea tehnicii de calcul, reparații capitale).  

Proiectul de bază prevedea repartizarea veniturilor pentru: asigurarea cu salarii, redresarea situației de la S.A. „Mina din Chișinău”, lucrări de proiectare de la Lacul de Acumulare de la Valea Morilor, lucrări la Complexul Sportiv de la Valea Trandafirilor, construirea canalizării menajere fecaloide, achitarea unei datorii către S.A. „Termoelectrica”, lucrări de demolare în sectorul Centru și Buiucani, lucrări de deszăpezire,  investiții la stația de tratare a apei din comuna Țânțăreni, construirea unei intrări suplimentare din str. Vasile Lupu în Parcul Dendrariu, reconstrucția terenului sportiv de la Liceul Internat cu profil sportiv și rambursarea garanțiilor de bună execuție. 

După un șir de idei din partea consilierilor, dar și învinuiri reciproce cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii publici, proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 17 9 4 1 1 1 1 1 1 36

Decizia finală


3. Aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru distribuirea mijloacelor financiare ale Fondului de rezervă al municipiului Chișinău

 

Decizia presupune înlocuirea din funcția de președinte a comisiei a lui Ruslan Codreanu cu Adrian Talmaci și din funcția de membru al comisiei a Olgăi Ursu cu Olesea Pșenițchi, dar și excluderea lui Nistor Grozavu din comisie. 

 

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 8 3 3 1 1 1 1 34

Decizia finală


4. Regulamentul privind întreţinerea animalelor de companie cu şi fără stăpân în municipiul Chişinău şi Regulamentul privind capturarea, transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără supraveghere şi fără stăpân din municipiul Chișinău

 

Proiect de decizie

 

Autorii proiectului sunt angajații Direcției generale locativ-comunale, consilierii municipali și activiști civici, care insistă pe necesitatea adoptării regulamentelor, motivând că ultimul de acest gen a fost aprobat în 2001. În calitate de executor, va fi Î.M. Regia „Autosalubritate”, care declară că va avea o însărcinare deloc ușoară, pentru că scopul de bază al regulamentului este sterilizarea câinilor și eliberarea lor în oraș. În acest context, Adrian Culai a menționat că este totuși necesar să fie create spații unde câinii să fie adăpostiți și hrăniți, pentru a nu fi eliberați în oraș și a evita cazuri de agresiuni asupra oamenilor. Regulamentele propuse spre aprobare sunt de fapt un punct de pornire, iar consiliul municipal următor, va trebui să aloce resurse suplimentare pentru construcția unui nou adăpost pentru câini. 

Victor Chironda a punctat că aceste regulamente nu prevăd doar obligațiile autorităților locale vizavi de patrupezi, dar și responsabilitățile deținătorilor de animale.  

 

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 8 4 1 1 1 1 1 1 34

Decizia finală


5. Desemnarea candidaturilor pentru funcţiile de membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din sectoarele municipiului Chișinău

 

Proiect de decizie 

 

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 8 4 1 1 1 1 1 1 34

Decizia finală


6. Desemnarea candidaturilor pentru funcţiile de membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din cadrul circumscripţiei electorale uninominale nr.48

 

Proiect de decizie 

 

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 8 4 2 1 1 1 1 1 35

Decizia finală


7. Achiziționarea containerelor cu volum de 1.1 m3

 

Proiect de decizie

 

Proiectul prevede achiziționarea de către Î.M. Regia Autosalubritate a containerelor cu volum de 1.1 m3 pentru colectarea deșeurilor menajere. 

 

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 8 4 2 1 1 1 1 1 35

Decizia finală


https://www.facebook.com/primariamea/videos/458102651445238/


Publicat de:

Distribuie