PrimariaMea
Taxele locale din Chișinău pentru anul curent: Ce se aude despre ele? Image
16 mai 2024

Taxele locale din Chișinău pentru anul curent: Ce se aude despre ele?

Taxele locale, la fel ca și bugetul municipal, sunt în regim de așteptare. Conform procedurii standard, taxele locale și cotele concrete ale acestora urmau sǎ fie puse în aplicare din ianuarie. Cu toate acestea, la distanțǎ de cinci luni, proiectul pentru aprobarea și punerea în aplicare a taxelor pentru anul 2024, necesar pentru elaborarea bugetului municipal, încă nu a fost propus spre examinare consilierilor din CMC.

În fiecare an, Primăria stabilește ce taxe vor achita chișinăuienii pentru parcare, cazare, serviciul de transport auto pentru călători, salubrizare, posesorii de câini, etc. Aceste taxe, plătite de oameni și companii, ajută Primăria să susțină serviciile și proiectele locale și să ia decizii care să se potrivească cu nevoile și prioritățile orașului, oferind în același timp stabilitate financiară. Spre exemplu, impozitele pe proprietate sau cele pentru salubrizare, asigură finanțarea serviciilor de bază, cum ar fi colectarea deșeurilor și întreținerea infrastructurii. Investițiile în infrastructură, finanțate din taxele locale, contribuie la dezvoltarea și modernizarea orașului, inclusiv construcția de străzi și parcuri. De asemenea, din aceste fonduri se pot acorda granturi organizațiilor non-profit, subvenționa evenimente culturale și proiecte de revitalizare urbanǎ.
 


Modalitatea de stabilire a taxelor 


Începând cu anul 2021, Primăria Chișinău ajustează taxele conform ratei inflației medii din anii precedenți, la recomandarea experților din cadrul Programului USAID „Comunitatea Mea”. Aceastǎ decizie a fost motivatǎ prin oferirea unei predictibilități mediului de afaceri. Astfel, pentru perioada fiscalǎ 2021 cotele au fost ajustate corespunzǎtor conform ratei inflației pentru anii 2017-2019 (7,9%, 0,9%, 7,5%), în 2022 – cu 3,8% (rata inflației pentru anul 2020) şi respectiv, 2023 cu 5.1% (rata inflației pentru anul 2021). În ciuda regulilor stabilite, Primăria Chișinău a propus pentru 2024 o creștere a taxelor cu 6%, pe când rata inflației medie în anul 2022 a fost de 28,7%. Autoritǎțile afirmă că aplicarea ajustării la acest indice ar permite evitarea poverii fiscale majore pusă asupra mediului de afaceri. Potrivit lor, diferența neacoperitǎ trebuie sǎ fie compensatǎ din sursele bugetului municipal. 

În mod obișnuit, procesul de ajustare a taxelor locale implică consultarea publică, analiza datelor economice și financiare, precum și adoptarea deciziilor de către autoritățile locale sau consiliul municipal. Acest proces poate varia în funcție de procedurile și politicile specifice ale fiecărui oraș sau municipalitate. Legea finanțelor publice prevede că bugetul (care include impozitele și taxele locale) trebuia examinat și adoptat pânǎ pe 10 decembrie 2023. La Chișinău, consultările publice pe subiectul taxelor locale au avut loc mai târziu, în perioada 5-19 ianuarie 2024, potrivit urmǎtorului grafic. Mai multe părți interesate au fost îndemnate să participe la procesul decizional, precum: reprezentanți ai mediului de afaceri și cel academic, cât și experți din diferite domenii. Totodată, prin intermediul unităților de transport public, Primăria a informat locuitorii capitalei despre inițierea consultărilor publice, invitându-i la preturile de sector. 


Consultări publice în cadrul Preturii sectorului Ciocana din 17 ianuarie 2024
Sursa: Primăria Chișinău

În cadrul ședinței serviciilor municipale din 26 februarie, viceprimara Olga Ursu a comunicat cǎ proiectul de decizie privind stabilirea taxelor locale a fost supus la 20 de sesiuni de consultare. Potrivit celor declarate, propunerile primite au fost analizate, iar documentul era pregătit pentru a fi inclus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Cu toate acestea, consilierilor care s-au întrunit deja de șapte ori în ședințe, așa nici nu li s-a propus spre examinare proiectul menționat. În tot acest timp, pe pagina oficială a Primăriei nu au fost prezentate informații suplimentare cu privire la taxele locale, inclusiv tabelul de divergențe (sinteza recomandărilor primite pentru îmbunătățirea proiectului). Totodată, prin dispoziția primarului Ion Ceban, s-a decis că, până la aprobarea taxelor locale pentru 2024, pentru chișinăuieni se vor menține cele aplicate anul trecut. 


Captură de ecran: Căutare pe pagina oficială a Primăriei Chișinău a informațiilor referitoare la proiectul de decizie cu privire la aprobarea taxelor locale pentru 2024
Sursa: Primăria Chișinău


Schimbările propuse de Primăria Chișinău


Din proiectul prezentat în cadrul consultărilor, aflăm care sunt modificările pe care intenționează să le facă Primăria în legătură cu taxele locale, inclusiv posibilitatea de a le mări sau de a le reduce.


Cotele la taxa pentru salubrizare (10 lei), taxa pentru câini (120 lei), ar putea fi păstrate la nivelul cotelor aprobate pentru anul 2023. În plus, se propune menținerea cotelor taxelor pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale de microbuz la nivelul anului anterior. De asemenea, conform datelor, taxa cea mai semnificativǎ din totalul taxelor este acea pentru unitǎțile comerciale și/sau de prestǎri servicii de cca 59%.  

În același timp, după ce am examinat anexele proiectului, am observat că Primăria ne indică posibilitatea unor ajustări de 6%, dar în comparație cu anul precedent, la unele categorii de taxe depistăm o creștere mult mai mare. De exemplu, s-ar putea să plătim cu 10% mai mult pentru organizarea licitațiilor și loteriilor, precum și pentru aplicarea simbolicii locale. Alte majorări de peste 6% se referă la:

  • Taxele pentru taximetriști. În trecut, reprezentanții primăriei doar menționau că taxa ar trebui să fie crescută semnificativ, poate chiar până la 400 lei pe lună pentru fiecare unitate. Însă în acest an au venit cu o propunere concretă de majorare până la această sumă. Chiar dacă oficialii de la Primărie au anunțat că intenționează să crească taxa cu 6%, conform informațiilor din anul anterior, în realitate, cota de majorare ajunge de fapt la 8%.  
  • Cu aceeași rată de creștere, 8%, taxa pentru cafenelele improvizate amplasate pe teritoriul municipal (din 2022 până la 50 metri pătrați) ar putea ajunge la 1 200 lei/zi. Acest lucru va fi relevant și pentru organizatorii de evenimente care utilizează spațiul public pentru activități comerciale (aplicată per fiecare 100 metri pătrați ocupați). 

Piețele auto situate în afara orașului, care funcționează timp de 6-7 zile, ar putea să nu mai fie obligate să plătească taxa de piață de 40 de lei pe metru pătrat, așa cum au făcut în anul trecut.

Până în 2024, taxa pentru prestarea serviciilor centrelor de agrement și pentru activitatea piscinelor nu era divizată în funcție de suprafață. Ca urmare, autoritățile au propus introducerea unor noi taxe pentru categoriile:

  • Centru de agrement până la 500 metri pătrați - 5 600 lei/an;
  • Centru de agrement de la 500,1 până la 1000 metri pătrați - 9 000 lei/an;
  • Centru de agrement mai mare de 1000,1 metri pătrați - 11 600 lei/an.

De asemenea, taxa percepută din activitatea piscinelor a fost redenumită în „centru sportiv acvatic”. Astfel, pentru centrele sportive acvatice cu o suprafață de până la 500 de metri pătrați, taxa propusă este de 5 800 lei/an, iar pentru cele cu o suprafață între 500,1 și 1 000 de metri pătrați, taxa propusă este de 9 000 lei/an. În același timp, la unitățile de servicii acvatice (tobogane de apă, atracții pe apă, centru sportiv acvatic) s-a observat că Primăria Chișinău a redus taxa de la 5 500 lei la 3 000 lei/anual.

Pe parcursul anului, Direcția Generală Finanțe din cadrul CMC se așteaptă să colecteze 382,5 milioane de lei. Comparativ cu anul trecut, încasările din taxele locale pentru bugetul municipal Chișinău au fost de 346 160,9 milioane lei, ceea ce înseamnă că au reprezentat 12,2% din toate veniturile aprobate ale bugetului orașului provenite din impozite și taxe.
 


Concluzie


Taxele locale reprezintă o sursă importantă de finanțare pentru serviciile și proiectele locale, contribuind la susținerea infrastructurii, a serviciilor de bază și a inițiativelor comunitare. Prin urmare, întârzierile în stabilirea acestor taxe pot afecta negativ capacitatea Primăriei de a furniza servicii esențiale și de a susține dezvoltarea orașului.

În acest context, Primăria Mea a contactat Primăria Chișinău pentru a obține informații cu privire la taxele locale, inclusiv tabelul de divergențe (sinteza recomandărilor primite pentru îmbunătățirea proiectului). Cu toate acestea, solicitarea de informații a fost respinsă deoarece proiectul nu fusese încă examinat de Consiliul Municipal Chișinău. La fel ca în anii trecuți, nu avem posibilitate să consultăm propunerile venite din partea societății civile, să aflăm care au fost acceptate sau respinse și motivele deciziei. Această practică adoptată de autoritățile municipale poate afecta încrederea cetățenilor în administrația locală și interesul acestora de a se mai implica în procesul decizional.

 


Publicat de:

Distribuie