PrimariaMea
SUMMIT-ul Comunității Politice Europene Image
26 mai 2023

SUMMIT-ul Comunității Politice Europene

Durata ședinței: 38 min

Pauză: -

Întârziere: -

În perioada 1 și 2 iunie, capitala va găzdui Summit-ului Comunității Politice Europene.  Primăria își va asuma toate angajamentele privind modernizarea infrastructurii și amenajarea teritoriului pe arterele principale, inclusiv în centrul istoric.  

După o pauză de două săptămâni, municipalitatea a reluat organizarea ședințelor serviciilor primăriei. Unul dintre puținele subiecte discutate, care se regăsește în ordinea de zi a ședinței a fost organizarea Summit-ului Comunității Politice Europene din 1-2 iunie 2023.

Primarul a subliniat că primăria își va asuma toate angajamentele privind modernizarea infrastructurii și amenajarea teritoriului pe arterele principale, inclusiv în centrul istoric.
În acest sens, serviciile municipale planifică să: 

- reabiliteze și să amenajeze bulevardul Dacia; 

- reabiliteze și să amenajeze zona viaductului; 

- reabiliteze și  să amenajeze o porțiune din str.Ciuflea, restul după data de 1 iunie; 

- aplice marcajul transversal și longitudinal pe suprafață de peste 12 mii m²; 

- reabiliteze  în regim de urgență tronsoanele aflate în reparație pe străzile: 31 August 1989, Tighina și Alexandru cel Bun; 

- reabiliteze străzile principale și din apropierea edificiilor hoteliere și cele de stat; 

- curățe și să amenajeze spațiile verzi de pe tot perimetru buverdalui Dacia spre Sângera; 

- trateze și să acopere găurile de pe carosabil în zona aeroportului; 

- amenajeze mesajele de salut în oraș; 

- ofere 2500 de abonamente gratuite delegațiilor străine. 

De asemenea, au fost iluminate și amenajate stațiile de așteptare din zona bulevardului Dacia. Urmează a fi pusă în aplicare o schemă de acces în orașul Sângera pentru perioada de desfășurare a evenimentului.

Potrivit estimărilor, costul acestor lucrări ar depăși suma de 174 mln lei.
Mai multe detalii despre eveniment: https://epcsummit2023.md/
 


Întreținerea infrastructurii drumurilor publice din municipiul Chișinău


Întreprinderea Municipală „EXDRUPO” a raportat asfaltarea unei porțiuni de circa 13 mii m². Totodată, continuă lucrările de securizarea a trecerilor de pietoni. În special, amenajarea trecerilor de pietoni supraînalțate de la adresele: str. Florilor 6, str. Florilor 12, str. Matei Basarab, str. Alecu Russo 1 etc.

La proiectele finanțate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții – reparația străzilor: 31 August 1989, Tighina și Alexandru cel Bun – vor fi executate și conservate toate șantierele de lucrări. De asemenea, vor fi amenajate trecerile pietonale în zona în care au fost decapate.
În acest sens, de către direcție a fost înaintat un demers Ministerului Culturii cu privire la convocarea unei ședințe în vederea luării unei decizii aferente caldarâmului descoperit pe str. 31 August 1989. 

 


Salubrizarea orașului


Spre finalul ședinței, șeful Direcției generale locativ-comunale și amenajare, Ion Burdiumov a raportat că pentru săptămâna trecută, în salubrizarea zilnică a orașului au fost implicate circa 400 de persoane. Pentru evacuarea a 194 rute de deșeuri au fost puse în funcțiune 25 de utilaje. Totodată, a ținut să remarce că în urma desfășurării evenimentului din 21 mai „Adunarea Națională - Moldova Europeană” au fost evacuate 4 rute de deșeuri.
 

 


Publicat de:

Distribuie