PrimariaMea
Ședința serviciilor primăriei din 11 iunie 2018 Image
15 iun. 2018

Ședința serviciilor primăriei din 11 iunie 2018

În cadrul ședinței din 11 iunie 2018, au fost discutate următoarele chestiuni de pe ordinea de zi: prezentarea informației privind eficiența gestionării banilor publici de către instituțiile cu statut de executor de buget, prezentarea informației privind construcția terenurilor de joacă și terenurilor de sport din municipiul Chișinău în anul 2018, menținerea ordinii publice, situația epidemiologică din municipiul Chișinău și altele.

 

Eficiența gestionării banilor publici de către instituțiile cu statut de executor de buget

 

Şefa Direcției generale educație, cultură, tineret și sport, Rodica Guțu, a explicat în ce constă titlul de executor de buget al instituțiilor publice de învățământ și care este situația actuală privind descentralizarea administrativă și financiară a acestora.

 

„Obiectivul DGECTS este asigurarea condițiilor de punere în aplicare a politicilor educaționale de stat. Rezultatele studiului cu privire la implementarea strategiei naționale de descentralizare care a reliefat:

- Avantajele și dezavantajele în administrarea instituțiilor de învățământ primar și secundar;

- Optimizarea cheltuielilor pentru asigurarea procesului educațional;

- Bunele practici în gestionarea finanțelor publice;

- Promovarea imaginii bune a instituțiilor de învățământ;

- Motivarea angajaților școlari de a-și asuma rolul de executori de buget;

 

În perioada 2012-2018, în municipiul Chișinău în 2013 a demarat procesul de descentralizare administrativă și financiară a instituțiilor de învățământ primar și secundar. În 2013, 20 de entități au obținut statut de instituție publică cu titlu de executor de buget. În 2014, prin decizia consiliului municipal din luna mai - 6 instituții, decembrie - 4 instituții; în anul 2017 - 6 instituții. În 2018, 14 instituții au depus demersuri pentru a primi statut de executor de buget. Totodată, acestor instituții le-a fost suspendata trecerea la autogestiune financiara din cauza imposibilității angajării contabililor (din cauza salariilor neatractive) și lipsei unei formari pe dimensiunea managementului financiar.

 

În rezultatul raportului executării bugetului, DGECTS a identificat 58 instituții primare, secundare cu sold negativ. Pentru întreținerea acestora DGECTS împreună cu Direcția generala finanțe a fost nevoita sa identifice resurse financiare necesare pentru salarizarea angajaților și achitarea serviciilor comunale. Municipiul Chișinău este în situația în care trebuie să întrețină 58 de instituții publice de învățământ cu sold negativ. Totodată, în anul 2016, 24% de instituții publice de învățământ utilizau edificiile pana la 50% din capacitatea de proiect, 58 instituții - 47%, 9 instituții  - 25%. Pentru asigurarea instituțiilor cu sold negativ au fost alocate 25 600 000 lei, comparativ cu 10 748 000 lei în anul 2016.

 

Pentru remedierea situației create, DGECTS a intervenit pe parcursul anilor cu propuneri de modificare a infrastructurii, care nu au fost susținute de CMC.  Cu toate acestea, pentru anul 2018-2019, DGECTS va propune un plan de eficientizare a rețelei unităților școlare din municipiul Chișinău. Ca urmare a planului strategic se prevede eliberarea a 5 edificii ale fostelor grădinițe, care urmează a fi utilizate conform destinației.

 

Avantaje pentru trecerea la autogestiune:

- Libertatea consiliului de administrație al instituției de a direcționa resursele conform necesitaților și priorităților instituției  

- Asigurarea transparentei activității instituției

- Informarea societății civile cu deciziile luate, alocările bugetare și cheltuielile afectate

- Responsabilizarea tuturor participanților la procesul educațional;

- Promovarea unei imagini pozitive a instituției

 

În urma investigațiilor, s-a constatat că instituțiile publice de învățământ (liceele teoretice Liviu Deleanu, Onisifor Ghibu, Nicolae Bălcescu, Ginta Latină, Olimp, Mihai Viteazu, Constantin Negruzzi, Traian, Pushkin, Minerva și altele) au reușit să înscrie în activitatea sa performanțe de monitorizare și evaluare a procesului educațional. Performanțele date se datorează instituirii unui mecanism eficient de dirijare și control, respectării prevederilor actelor normative, precum și aplicării tuturor funcțiilor managementului educațional.  

 

DGECTS încurajează extinderea ariei de aplicare a formulei de finanțare per elev. Totodată, direcția este conștientă că descentralizarea administrativă și financiară poate fi realizată cu succes doar în cazul în care necesitățile financiare alocate acoperă integral cheltuielile cu privire la salarizarea angajaților în învățământ, achitarea fondului social, serviciilor comunale, alimentație și a altor cheltuieli de exploatare a edificiilor și funcționarea optimală a instituțiilor de învățământ din subordine. Este extrem de important ca la luarea unei decizii să fie stabiliți indicatorii cu privire la impactul socio-economic asupra elevilor, părinților, cadrelor didactice și asupra localităților implicate in reforma rețelei școlare.

 

Ruslan Codreanu: „Municipiul Chișinău este codaș la implementarea reformei descentralizării instituțiilor de învățământ. Ce înseamnă ca o instituție să fie executor de buget? Instituția decide ce face cu banii primiți de la bugetul municipal.

 

Vorbeam săptămâna trecută cu directorul liceului Tudor Vladimirescu, directorul liceului Minerva, anual ei au în buget în jur de 6-7 milioane lei. Săptămâna trecută am discutat cu directoarea liceului din Bubuieci, bugetul instituției este de 8 milioane lei. banii rămân în instituție și conducerea acesteia decide pe ce cheltuie acești bani. Avem 59 de instituții cu sold negativ, iar costurile de întreținere a acestor instituții pentru prima jumătate a anului 2018 constituie 60 milioane lei. De exemplu, dacă avem o instituție cu capacitatea de 1000 de elevei, iar în fiecare an numărul acestora scade până la 200-250 de elevi, iar cheltuielile de deservire a clădirii sunt ca pentru 1000 de elevi, pe lângă salariile profesorilor și altele. Acestea sunt costuri adiționale suportate de bugetul municipal. Acești 60 milioane lei ar putea fi investite în laboratoare de fizică, în laboratoare de chimie, astfel încât sa avem copii care învață din practică, nu doar din manuale, ci în laboratoare echipate. Direcția de învățământ ar trebuie să asigure distribuirea elevilor astfel încât să nu avem cazuri când o instituție este supracapacitate, iar altele din contra. Decupați districtele în așa fel, încât instituțiile să fie competitive între ele, iar părinții să dorească să-și ducă elevii la școlile din cadrul districtului. ”

 

Eugenia Ciumac: Eu am participat la elaborarea primei strategii de descentralizare, începând din 2004. Descentralizarea un pic este înțeleasă greșit. Descentralizarea de fapt prevede delegarea de competențe între APC și APL. Așa domeniu precum este educația, delegată autorităților publice locale nu putea fi, prin urmare așa domeniu important precum educația a fost transmis autorităților publice centrale. Părerea mea este că la nivel local n-au fost elaborate acele politici pe care trebuiau să le elaboreze autoritatea publică locală. La nivel central a fost aprobată strategia, legea… Înafară de faptul că noi am creat aceste instituții publice, atribuindu-le calificativul de a activa prin autogestiune, n-au fost suficient instruite, iar autoritatea publică locală n-a stabilit indicatorii de performanță. Un lucru este să avem indicatori de performanță ce ține de calitatea educației, conform politicii APC, iar utilizarea eficientă a edificiilor ține de politica locală, a autorităților publice locale. Părerea mea este că la nivel local trebuiesc create politici de eficientizare gestionării mijloacelor, nemaivorbind de crearea contabilității pentru fiecare instituție publică. Aceasta este o aberație totală. Descentralizarea nu înseamnă ca fiecare instituție să aibă contabil, descentralizarea deleagă competențe, iar autoritatea publică elaborează politici și crează o singură contabilitatea pentru toate instituțiile publice.  

 

Primarul interimar Ruslan Codreanu a sugerat DGECTS să elaboreze un plan pe termen lung de eficientizare a resurselor și să organizeze discuții largi cu toți actorii cointeresați: Primăria Municipiului Chișinău, Consiliul Municipal Chișinău, societatea civilă, omenii cu experiență - să solicitați sprijinul lor.

 

Construcția terenurilor de joacă și terenurilor de sport din municipiul Chișinău în anul 2018

 

Conform șefului Direcției generale locativ - comunală și amenajare Ion Burdiumov,  direcția și-a propus să desfășoare trei programe pe parcursul anului 2018, dintre care:

 

1. Programul de amenajarea terenurilor de joacă pentru copii;

Se planifică construcția a aproximativ 100 de terenuri de joacă, pentru care au fost alocați aproximativ 12 milioane lei din bugetul municipal. Procedura a fost inițiată și a fost publicat în buletinul de achiziții publice la data de 18 mai cu nr. 39. Licitația publică va avea loc vineri, 15 iunie 2018, iar lucrările trebuie realizate în decursul a 180 de zile, până la sfârșitul anului curent. Direcția va monitoriza desfășurarea lucrărilor și va urmări ca acestea să fie calitative.

 

2. Programul municipal privind amenajarea terenurilor sportive în curțile blocurilor;

Pentru anul 2018 direcția și-a propus amenajarea a șapte terenuri sportive, cu un buget de cinci milioane lei. Licitația va avea loc pe data de 19 iunie 2018, în incinta primăriei. Lucrările se vor desfășura în decursul a 150 de zile, iar direcția va avea grijă ca lucrările să fie efectuate în termenul stabilit și calitativ.

 

3. Programul municipal privind amenajarea terenurilor de fitness în locurile publice;

Din bugetul municipal au fost alocați șase milioane de lei pentru amenajarea a 35 terenuri de fitness. Licitația pentru acest program va fi anunțată ulterior.

 

Situația epidemiologică din municipiul Chișinău

Carolina Olaru, șef interimar al Direcției generale asistență socială și sănătate  raportează:

 

„Pe parcursul săptămânii precedente de supraveghere epidemiologică a bolilor diareice acute la Centrul de Sănătate Publică a municipiului Chișinău au fost declarate de către instituțiile medico-sanitare publice și private 183 de cazuri de boli diareice acute. În perioada similară a anului 2017 au fost înregistrate 172 de cazuri. Printre copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 17 ani au fost înregistrate 138 de cazuri sau 75,4% din totalul cazurilor de boli diareice. Rata spitalizării a constituit 54,65%. În instituțiile medicale de profil infecțios au fost spitalizați 100 de bolnavi. Printre copiii care frecventează instituțiile organizate au fost înregistrate 75 cazuri sporadice a bolilor diareice acute, dintre care 42 de cazuri în instituțiile preșcolare și 33 de cazuri în instituțiile preuniversitare.”

 

Menținerea ordinii publice

 

Săptămâna precedentă, pe teritoriul municipiului Chișinău au fost înregistrate 271 de infracțiuni. Dispeceratul 902 a recepționat 1511 informații la care direcția a reacționat la 1290. Situația accidentală este constituită de 28 accidente rutiere, în urma cărora 33 de persoane au rămas traumatizate. Cauzele accidentelor rămân a fi aceleași: starea de ebrietate, depășirea vitezei și nerespectarea vitezei. În afară de acestea, au fost înregistrate 180 de accidente mici, care au fost documentate conform articolului 242, alineatul 1 și 2 și au fost aplicate 780 puncte de penalizare.  

 

Lucrările de pe str. Negruzzi (amenajarea curților), aleea Nicolae Costin, str. Academiei;

 

Raportor: Vitalie Butucel, Director  interimar al direcției generală transport public și căi de comunicație

 

În ultimele două săptămâni, furnizorii de asfalt către ÎM „Edilitate” și „EXDRUPO” au stopat  livrarea asfaltului, deoarece costul acestuia s-a majorat. De aceea unele drumuri din Chișinău au rămas frezate fără ca să reușim să le acoperim cu asfalt. În ultima săptămână, administrația „EXDRUPO” a depus toate eforturile pentru a rezolva această problemă.

 

Trotuarul de la grădinița numărul 26 din strada Nicolae Costin

 

Bordura încă nu a fost licitată și direcția depinde și este în așteptarea asfaltului. Direcția a elaborat un proiect de dispoziție pe care îl va propune spre aprobare și de urgență va fi achiziționată 1120 de metri lineari de bordura.

 

Achiziționarea celor 50 de autobuze

 

În 2017 a fost aprobat bugetul de 30 milioane lei cu care se vor achiziționa de 50 autobuze. Acest buget este contribuția autorităților publice locale care constituie 25 milioane lei, costul integral constituind peste 110 milioane lei. Pe 16 martie 2018 a fost aprobat proiectul de decizie și elaborat caietul de sarcini. A fost creată comisia de licitație care s-a întrunit deja de patru ori, iar la ultima ședință a fost elaborat anunțul de participare la licitație. Licitația este în monitorul oficial cu nr. 264/18 și aceasta va avea loc pe 16 iulie, ora 10.00 în incinta Primăriei municipiului Chișinău.

 

Comasarea RTEC cu Parcul Urban de Autobuze

 

Ruslan Codreanu: „Înțeleg că este un subiect sensibil și speculativ, însă transportul public este un domeniu important și trebuie să vedem . S-a străduit ca aceste întreprinderi să fie puse pe brânci, astfel încât să depindem de maxi-taxi. Zilnic primesc plângeri despre calitatea serviciilor prestate în transportul public. Așa că trebuie să fiți conștient împreună cu colegii Dvs. din direcție că trebuie să veniți cu o viziune și un mesaj foarte clar populație. Când vom avea noi transport public calitativ? 50 de autobuze este un pas înainte, însă acestea nu soluționează problema, pentru că acestea le vor înlocui pe cele vechi. Parcul urban de autobuze trebuie reînnoit în totalitate astfel încât să avem surplus de autobuze care să asigure rutele pe transport.

 

Vitalie Butucel: „Ne propune să mergem cu aceeași pași în fiecare an bugetar pentru a aduce parcul de autobuze la o cifră de 200 de autobuze.” O altă dispoziție pe care urmează să o transmite primarului este procurarea a 20 troleibuze, dintre care 15 sunt standarde, iar 5 cu mers autonom. Ne-am gândit să inversăm raportul acestora, ținând cont de solicitările suburbiilor. Sperăm ca acest proiect să fie susținut. La Regia transport Electric avem economii de circa 4,8 milioane lei.

 

Transferul Grădiniței nr. 28 (strada Magda Isanos) în gestiunea municipiului Chișinău

 

Ruslan Codreanu: „Poșta Veche este un sector supraaglomerat, unde s-a construit ca și în or. Codru fără a fi asigurată infrastructura socială și când am văzut numărul de solicitări pentru înregistrarea la instituția de educație timpurie, am zis că aceasta trebuie să fie o prioritate a mea ca să aduc Grădinița aceasta la municipiu. Această grădiniță este în prezent la balanța Institutului de Educație Fizică a Ministerului Educației. Am să fac tot posibilul ca această grădiniță să fie la balanța municipiului. În discuția cu colegii din primărie am tot auzit argumente de ce nu este posibil acest lucru. Eu însă mă gândesc la copiii, părinții care stau în rând la grădinițe și școli. Nu promit eu, primite instituția primăriei, iar noi toți împreună trebuie să facem viața cetățenilor mai confortabilă.

 

În cadrul ședinței a venit Andrei Năstase, noul primar ales, care nu a rămas la ședință, pentru că nu i-a fost validat mandatul. Acesta a fost preocupat de lucrările de demolare a cinematografului „Gaudeamus” și a încercat sistarea lucrărilor până la clarificarea situației și organizarea unor discuții mai largi. totodată, acesta a venit cu un îndemn către colegii săi din Primărie, ca fiecare să-și facă lucrul și să elimine neregularitățile ce au loc la nivelul municipiului.

 

Instrumentul E-Grădiniță

 

Primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, a solicitat Direcției generale educație, cultură, tineret și sport să creeze un sistem de înregistrare online a copiilor în clasa I, după modelul „e-gradinita".

 

„Eu cred că rezultatele care sunt astăzi pe înscrierea transparentă în grădinițele din Chișinău ne arată nouă că trebuie să mergem mai departe și să venim cu „e-școala". Vreau ca înscrierea în clasa I-a să fie exact ca la grădinițe. Să fie transparent, pentru ca fiecare părinte să vadă școala, rândul, numărul copiilor și să nu alerge ca veverița pe la toți directorii, dar se înscrie pe sistem online", a declarat primarul interimar Ruslan Codreanu.”

 

„Grație platformei online care permite părinților să semnalizeze abuzurile legate de procedura de înscriere a copiilor în grădinițe, mi se raportează că se cer de la 200 EURO pentru înscrierea copiilor în clasa I-a. Noi suntem obligați să oferim educație și să luptăm cu fenomenul corupției în instituțiile de învățământ din capitală. Este important ca părinții să știe că aceste taxe sunt percepute ilegal", a adăugat primarul interimar.”

 

Comerțul stradal

 

În parcurile centrale din Chișinău și la Valea Trandafirilor au revenit gheretele. Ilian Cașu, consilierul din partea fracțiunii „Partidul Nostru” a întrebat șeful Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii a Consiliului municipal Chișinău, Marcel Zambițchi, cum readucerea gheretelor corespunde cu Regulamentul de desfășurare a comerțului în municipiul Chișinău.

 

Construcția terenurilor de joacă

 

Conform lui Ilian Cașu, deși la construcția terenurilor de joacă s-au folosit bani municipali, supervizorii acestor lucrări de construcții sunt oamenii din partea unor politicieni de nivel național.

Pentru a urmări ședința integral, priviți video de mai jos:

Responsabil: Paulina Cernăuțanu


Publicat de:

Distribuie