PrimariaMea
Ședință de modificare a ordinii de zi, peste 20 de subiecte incluse și circa zece excluse Image
14 sept. 2023

Ședință de modificare a ordinii de zi, peste 20 de subiecte incluse și circa zece excluse

Durata ședinței: 6 ore

Pauză: 2 ore

 

După o pauză de peste o lună și jumătate, consilierii locali au fost convocați într-o nouă ședință extraordinară. Majoritatea timpului petrecut în ședință, aceștia l-au folosit pentru modificarea ordinii de zi. Spre sfârșit, consilierii au aprobat prin vot completarea componenței Comisiei buget, economie, finanțe cu o nouă candidatură. Este vorba de consilierul Ion Pșeneac, venit în CMC după plecarea lui Roman Cojuhari. Aleșii au votat și lista candidaților pentru funcția de membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale mun. Chișinău

Veaceslav Nedelea, consilier neafiliat politic, a fost votat în calitate de președinte. Din start, consilierii au aprobat ordinea de zi ca bază, cu un număr de 52 de subiecte. Ulterior, rând pe rând, aleșii au venit cu propuneri fie de includere, fie de retragere a unor proiecte.

Incluse pe ordinea de zi:

 • Aprobarea acordului de colaborare între Primăria mun. Chișinău și Clubul pentru Copii și Tineret „Buiucani” (Executiv);
 • Darea în folosință prin contract de comodat a construcției din str. Alexei Mateevici 77, Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural, în vederea amplasării Centrului de Cultură și Artă „Ion Aldea-Teodorovici” (Executiv);
 • Operarea de modificări în deciziile CMC nr. 2/3 din 20 noiembrie 2019 și nr. 23/2 din 27 decembrie 2022 (Direcția Juridică);
 • Instituirea Direcției securitate internă și anticorupție în cadrul aparatului Primăriei Municipiului Chișinău nr. 2/3 din 20.11.2019 și 27.12.2022 (Direcția Juridică);
 • Acceptarea donației, panouri fotovoltaice, oferite de S.A. Menlo Electric;
 • Modificarea deciziei CMC nr. 13/1 din 15.12.2021 și nr. 21/10 din 14.12.2022 (Dinari Cojocaru);
 • Stabilirea dimensiunii părții din terenul grevat cu drept de superficie, din str. Valea Trandafirilor 9 (Ruslan Verbițchi);
 • Formarea și stabilirea hotarelor lotului de pământ din str. Tudor Vladimirescu 1/7, folosit cu drept de superficie de către S.R.L. „DERANG-PLUS” (Ruslan Verbițchi);
 • Formarea terenului proprietate privată publică municipală din str. Mitropolit Varlaam 74 (Alexandru Bondarenco);
 • Operarea de modificări în decizia CMC 14/6-4 din 29.09.2022 (Alexandru Bondarenco);
 • Transmiterea în proprietate privată a lotului din str. Minsk 25, către N.B. (Alexandru Bondarenco);
 • Aprobarea în redacție nouă a statutului Î.M. Servicii Locative Centru (Corneliu Pântea);
 • Informație privind demiterea directorului gimnaziului „Galata”, Ana Sîrbu (Serghei Burgudji);
 • Informații privind valorificarea mijloacelor financiare alocate pentru reparația fațadei Școlii de Arte Plastice „A. Sciusev” și stadionului L.T. „Dacia” (Silvia Grigorieva);
 • Informații privind modul de stabilire a graficului lucrărilor de reparație a  infrastructurii rutiere și de defrișare a arborilor, în scopul fluidizării traficului în mun. Chișinău (Lungu Mariana);
 • Informații despre reparația podului din str. Mihai Viteazu (Alexandr Comarov);
 • Delegarea unui reprezentant din CMC în Consiliul pentru Dezvoltare Regională a mun. Chișinău (Dumitru Ivanov);
 • Informații cu privire la personal, demiterea pretorului și vicepretorului sectorului Râșcani (Alexandr Odințov);
 • Informație despre măsurile întreprinse de Direcția Locativ-Comunală privind securizarea terenurilor sport din mun. Chișinău (Dumitru Ivanov);
 • Informații privind amenajarea unor amplasamente de comerț ambulant din sectorul Centru (Victor Bunescu);
 • Raport privind situația pădurii-parc „Lunca Gâștei”, folosit ca gunoiște neautorizată (Zinaida Popa).

 

Excluse din ordinea de zi:

 • 36. Aprobarea unor scheme de amplasamentre prestabilite (Ruslan Verbițchii);
 • 46.3 Formarea unor bunuri imobile și adjudecarea la licitație funciară, prin vânzare-cumpărare, a unui lot de pământ din sect. Râșcani, str. Vasile Badiu (Direcția Funciară);
 • 46.5 Formarea unor bunuri imobile și adjudecarea la licitație funciară, prin vânzare-cumpărare, a unui lot de pământ din str. Nicolae H. Costin (Direcția Funciară);
 • 46.6 Formarea unor bunuri imobile și adjudecarea la licitație funciară, prin vânzare-cumpărare, a unui lot de pământ din str-la Studenților (Direcția Funciară);
 • 48.1 Formarea unui bun imobil și vânzarea-cumpărarea unui lot de pământ suplimentar la terenul cu nr. cadastral 0100522793 din str. Drumul Taberei, proprietate privată a S.R.L. „GONVARO-CON” (Dinari Cojocaru);
 • 48.2 Vânzarea-cunmărarea unui teren suplimentar la terenul nr. cadastral 0100522768 din str. Vovințeni proprietate privată a S.R.L. ,,GONVARO-CON” (Dinari Cojocaru);
 • 9. Operarea de modificări în decizia CMC nr. 2/3 din 20.11.2019 și nr. 23/2 din 27.12.2022 (Zinaida Popa); 
 • 10. Implementarea Programului „Alături de diasporă” de către Primăria mun. Chișinău (Zinaida Popa);
 • 24. Aprobarea contractului de gestionare directă a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân în mun. Chișinău (Zinaida Popa);
 • 46.48 Expunerea la licitație funciară a lotului de pământ cu nr. cadastral 0100217414 pentru deținătorii de terenuri adiacente (Veronica Herța).

După circa o oră și 30 de minute, timp în care au venit cu propuneri de completare a ordinii de zi, consilierii au mers la pauza de prânz. Ședința a fost reluată peste o oră și 50 de minute.

Chiar și după revenirea în ședință, timpul rămas a fost alocat în mare parte pentru introducerea unor subiecte noi în ordinea de zi.

Corneliu Pântea, neafiliat: ,,Prea multe subiecte pentru o singură ordine de zi. Să rămână ordinea de zi de bază.”

Într-un final, ordinea de zi a fost aprobată cu modificările efectuate.

Pe durata întregii ședințe, spre deosebire de cele anterioare, Veaceslav Nedelea a încercat să mențină o bună desfășurare a acesteia. Nu a fost acceptată expunerea fără permisiunea președintelui sau replicile în afara subiectului discutat. 

În luna iulie, Primăria Mea a publicat Raportul privind activitatea CMC pentru al treilea an de mandat. Primăria Mea a venit cu o serie de recomandări, inclusiv la capitolul organizare și disciplină. 


 


ORDINEA DE ZI


 

1. Atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Municipal Chișinău

Proiect de decizie 

Ion Pșeneac, candidatul supleant pe lista Blocului Electoral Platforma DA și PAS, este noul consilier din Consiliul Municipal Chișinău. Acesta a venit în locul lui Roman Cojuhari. Cel din urmă a fost numit director general la Agenția Proprietății Publice. Componența CMC a aprobat includerea lui Ion Pșeneac în Comisia buget, economie, finanțe. Decizia a fost luată cu 39 de voturi „pentru”.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

12

4

4

2

2

1

1

1

1

1

?

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

?

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

?

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

Neafiliat

Doina

Pro

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

*Nu  toți consilierii au comunicat opțiunea de vot la microfon


 


2. Desemnarea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale mun. Chișinău

Proiect de decizie 

În lista candidaților pentru funcția de membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale mun. Chișinău au fost incluse trei persoane. Potrivit proiectului de decizie, acestea sunt angajate în cadrul Primăriei Chișinău și a Preturii sectorului Centru. În același timp, candidații au experiență la alegerile prezidențiale din 2020 și la cele parlamentare din 2021.

Veaceslav Nedelea, neafiliat, a comentat că: „Sunt două persoane cunoscute, care au experiență electorală. Dacă nu votăm astăzi lista prezentată de primărie, atunci CEC va avea prerogativa de a propune proprii candidați în comisiile respective. Vă chem pe toți să votați propunerile făcute de secretarul CMC.”

 

Zinaida Popa, PAS: ,,Astăzi este tensiune în ședință. Toți ne agită și ne alertează că este ultima zi de desemnare a respectivilor candidați. În toți acești patru ani de mandat,  primarul ne-a amenințat cu „ultima zi”, în toate ședințele ceva ardea. De ce nu au loc ședințe regulamentare, ca să nu fim puși în fața faptului că arde și trebuie?” 

Proiectul de decizie a fost aprobat cu 35 de voturi „pentru”.

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

12

5

-

2

2

1

1

1

1

?

?

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

?

?

-

Abțineri

-

-

4

-

-

-

-

-

-

?

?

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

Neafiliat

Doina

Pro

?

?

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Contra

?

?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

?

?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


3. Desemnarea candidaturilor pentru funcția de membru al birourilor electorale ale secțiilor de votare din mun. Chișinău

Proiect de decizie

Adrian Talmaci, secretarul CMC, a prezentat proiectul de decizie. Funcționarul a explicat că: „Candidaturile au fost incluse în lista de către întreprinderile, organizațiile și instituțiile care au pus la dispoziție sedii pentru organizarea alegerilor locale din mun. Chișinău.”

Alexandr Odințov, consilier PSRM, cu referire la juristul fracțiunii din care face parte, că membrii respectivi ar trebui desemnați abia după formarea secțiilor de votare.

Victor Poleacov, consilier PSRM: ,,Este prematur să votăm această listă. Trebuie să examinăm proiectul abia după ce CEC va forma Organul de circumscripție Chișinău și va forma  secțiile de votare.”

 

Consilierii  au luat pauză până a doua zi, marți, 12 septembrie.


Publicat de:

Distribuie