PrimariaMea
Ședința CMC: Viceprimară nouă, acorduri și rapoarte Image
14 iul. 2021

Ședința CMC: Viceprimară nouă, acorduri și rapoarte

Consilierii vor examina numirea viceprimarului responsabil de economie și finanțe, aprobarea regulamentului privind administrarea Fondului de rezervă, modificarea regulamentului cu privire la comerț, acorduri de cooperare și înfrățirea Chișinăului cu localitatea Constanța din România, raportul Curții de Conturi privind parteneriatele public-private încheiate de autoritățile locale, aprobarea caietului de sarcini pentru elaborarea Planului Urbanistic General și vânzarea prin licitație a opt loturi de pământ.


Ordinea de zi a ședinței


1. Numirea Olgăi URSU în funcția de viceprimară a municipiului Chișinău

Inga Ionesii a demisionat din funcția de viceprimară pe 15 iunie 2021. Conform presei, aceasta urmează să gestioneze Departamentul management instituțional din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Primarul o înaintează la această funcție pe consiliera sa în economie și finanțe - Olga Ursu. În absența Ingăi Ionesii, Olga Ursu a exercitat atribuțiile de viceprimară.

2. Aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a Fondului de rezervă al municipiului Chișinău

Fondul de rezervă este destinat cheltuielilor neprevăzute care pot apărea pe parcursul anului bugetar (calamități naturale, ajutor material în caz de incendiu etc.). Regulamentul propus spre aprobare stabilește că fondul de rezervă va constitui cel mult 2% din volumul cheltuielilor din bugetul municipal. Solicitările de alocare a resurselor din fondul de rezervă sunt colectate de preturi și direcțiile CMC. Acestea vor fi examinate și aprobate de către o comisie specializată formată din consilieri și executiv. Primarul, conform proiectului de decizie propus, va prezida comisia.

3. Operarea de modificări la Regulamentul privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 17/5 din 01.10.2020

4. Modificarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul mun. Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 17/6 din 01.10.2020

Proiectul de decizie nu a fost prezentat precum prevede Regulamentul Consiliului municipal Chișinău.

5. Aprobarea Acordului de colaborare între Primăria Municipiului Chișinău și Asociația Obștească „Sănătate pentru Tineri"

6. Aprobarea Acordului de Înfrățire între municipiul Constanța, România și municipiul Chișinău

7. Aprobarea Memorandumului de colaborare între Primăria Municipiului Chișinău și Fundația „Centrul pentru dezvoltare a Chișinăului"

8. Aprobarea Memorandumului de colaborare între Primăria Municipiului Chișinău și Fundația Asociația Obștească „Federația Națională de Jocuri pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova

9. Implementarea Proiectului de renovare a trotuarului pe teritoriul Grădiniței nr. 225

10. Organizarea întremării și odihnei elevilor în vara anului 2021

1070 de copii se vor odihni în taberele de vară, cu suportul autorităților municipale. Costul unui loc este de 2200 lei, dintre care părinții vor achita 440 de lei (20%). Copiii din familii numeroase, monoparentale, cu părinți cu necesități speciale, pensionari, refugiați sau pedagogi, aflați în tutelă sau în îngrijirea statului ș.a. (20% din cei 1070 copii) vor beneficia de bilete integral gratis.

11. Acceptarea bunurilor donate de Oficiul Special Guvernamental pentru Educație al provinciei Jeju din Republica Coreea, UNICEF și MECC pentru instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău

12. Acceptarea donației de laptopuri achiziționate în cadrul Proiectului „Reforma Învățământului" pentru instituțiile de învățământ primar și secundar

13. Acceptarea donației oferite prin asistență PNUD Moldova

14. Operarea de modificări în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2020 și nr. 2/3 din 20.11.2019

15. Operarea modificărilor în anexa nr. 13 la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2021

16. Transmiterea unui veceu public în gestiunea economică Întreprinderii municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi"

17. Transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală

18. Transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală

19. Recepționarea și transmiterea cheltuielilor la obiectivul „Reparația capitală a podului suspendat din parcul „La izvor", mun. Chișinău

20. Recepționarea și transmiterea obiectivelor

21. Operarea de modificări la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 9/39 din 16.01.2019 „Recepționarea și transmiterea unor obiective"

22. Operarea de modificări în anexa nr. 25 la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2020 „Aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2021 în lectura a doua"

23. Rezultatele Raportului Curții de Conturi asupra conformității organizării, realizării și supravegherii parteneriatelor public-private încheiate de UAT municipiului Chișinău

Curtea de Conturi a examinat realizarea și implementarea parteneriatelor public-private încheiate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Științe a Moldovei, primăria mun. Chișinău și entitățile din subordine. Curtea a constatat că aceste procese s-au desfășurat, în unele cazuri, cu nerespectarea prevederilor legale, ceea ce a afectat obiectivele parteneriatelor public-private, interesele publice, precum și evidența contabilă conformă a patrimoniului public. Raportul stabilește că:

- La etapa de inițiere a parteneriatului public-privat, lacunele cadrului normativ creează riscuri majore de deposedare a autorităților de patrimoniul public sau de beneficiile gestionării acestui patrimoniu.

- La etapele de evaluare și de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat, beneficiile partenerului public nu întotdeauna au fost explicite și justificate.

- Neasigurarea instituirii din partea partenerului public a comisiilor de monitorizare, în unele cazuri, a dus la executarea neconformă a clauzelor contractuale, precum și la prezentarea informațiilor neveridice privind valoarea investițiilor executate de către partenerul privat.

24. Aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul municipal Chișinău deține cotă-parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2020

25. Organizarea și punerea în circulație a troleibuzului turistic

Troleibuzul turistic va circula sâmbătă și duminică și va realiza câte patru rute de 1-1,20 h fiecare. Costul unei călătorii va fi 30 de lei. 

Conform proiectului de decizie, troleibuzul turistic urma a fi pus în circulație încă din 1 mai 2021.

26. Utilizarea toponimicului „Chișinău"

27. Darea în folosință prin contract de comodat a unor  încăperi din str. Bulgară, 43 (subsol, etajele 1 și 2) Preturii sectorului Centru a municipiului Chișinău

28. Completarea deciziei nr.11/2 din 16 iulie 2020 „Despre revocarea deciziei nr.5/17-10 din 21.02.2002 „Repartizarea unui lot de pământ din str-la Pietrăriei Ligii de baseball și softball pentru copii"

29. Aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către Întreprinderea municipală „Grădina Zoologică" din municipiul Chișinău

30. Stabilirea relațiilor funciare de superficie, cu titlu gratuit, asupra lotului de pământ din str. Albișoara, 78/3 cu Direcția generală educație, tineret și sport

31. Aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenurile cuprinse în perimetrul bd. Mircea cel Bătrân - str. Nicolae Sulac - Nicolae Milescu Spătaru - Bucovinei

32. Caietul de sarcini pentru elaborarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău

Conform caietului de sarcini, Planul Urbanistic General urmează a fi realizat în 12 luni. Prețul estimativ este de 20 milioane lei (fără TVA).

33. Adjudecarea la licitație publică

Primăria propune vânzarea prin licitație a opt loturi de pământ, localizate pe bd. Renașterii, str. Petricani (2 loturi) str. Varnița, str. Roșiori, str. Constantin Stere, str. Pietrarilor și str. Uzinelor. 

 

Primăria Mea va monitoriza LIVE dezbaterile și voturile consilierilor. Sintezele ședințelor precedente pot fi consultate pe pagina primariamea.md, secțiunea „Ce fac autoritățile/Ședințele CMC”.

 


Publicat de:

Distribuie