PrimariaMea
Ședința CMC: vaccinare, autobuze, alimentația copiilor și reforma direcției arhitectură Image
14 apr. 2021

Ședința CMC: vaccinare, autobuze, alimentația copiilor și reforma direcției arhitectură

 

Consilierii vor examina 21 de subiecte: 34 proiecte de decizii și două rapoarte, printre care vaccinarea anti-Covid în spitalele municipale, procurarea autobuzelor la mâna a doua, reamenajarea Pieței Avicole, Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul adiacent str. Bucovina.


Ordinea de zi a ședinței


1. Raport privind procesul de vaccinare anti-COVID-19 în ÎMSP municipale

 

2. Modificarea deciziei nr. 2/5 din 30.03.2021 „Majorarea capitalului statutar Î.M. „Parcul Urban de autobuze” în scopul achiziționării autobuzelor cu parcurs”

La ședința din 30 martie, consilierii au decis procurarea mai multor autobuze la mâna a doua, în valoare de 50 milioane lei. Autobuzele urmau să aibă un parcurs maxim de 400 mii km și 8 ani vechime. Direcția transport propune însă majorarea parcursului maxim până la 500 mii km, iar vechimea unităților până la 10 ani, pentru a procura autobuzele la un preț mai avantajos.

 

3. Operarea de modificări la Regulamentul privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 17/5 din 01.10.2020

 

4. Rezultatele auditului conformității asupra alimentației copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar incluse în Hotărârea Curții de Conturi nr. 79/2020

Curtea de Conturi a constat în baza auditului realizat în 2019 mai multe nereguli în asigurarea alimentației copiilor de către primărie. Executivul a pregătit un plan de acțiuni din 5 pași pentru înlăturarea neconformităților.

Raportul Curții de Conturi poate fi analizat aici.

 

5. Efectuarea lucrărilor de amenajare a pieței specializate din str. Cărbunari, 9 din cadrul Î.M. „Piața Centrală”

Piața Centrală are în gestiunea sa Piața Avicolă de pe str. Cărbunari 9, cu o suprafață de 5, 6 ha. La moment doar 1.5 ha sunt valorificate, iar Piața Avicolă înregistrează anual pierderi de peste 2 mil. 

Conducerea Pieții Centrale propune reamenajarea Pieței Avicole pentru comerțul materialelor de construcție, lemn etc. prin redirecționarea pe cele 4,1 ha neutilizate a circa 300 de camioane care la moment staționează pe str. Calea Basarabiei. Pentru reamenajarea Pieței Avicole sunt necesare 107 773,95 mii lei. 

 

6. Operarea de modificări în deciziile Consiliului municipal Chișinău nr.25/4 din 29.12.2020 și nr. 2/3 din 20.11.2019

7. Aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale „Regia transport electric"

8. Aprobarea Statutului în redacție nouă, a Întreprinderii Municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”

9. Aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale Regia exploatare a drumurilor și podurilor „EXDRUPO”

 

10. Remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul auditului conformității eliberării documentelor permisive în construcție, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 31 din 17.07.2020

Curtea de Conturi  a depistat mai multe nereguli privind eliberarea documentelor permisive de construcție de către Primăria municipiului Chișinău. În baza recomandărilor Curții de Conturi, executivul a întocmit un plan de acțiuni din 4 pași/măsuri (anexa 1, p. 3 din proiectul de decizie), printre care reactualizarea Planului Urbanistic General (PUG) și Regulamentului Local de Urbanism (RLU) până în 2022.

Raportul Curții de Conturi poate fi analizat aici.

 

11. Aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea cerințelor și recomandărilor Curții de Conturi Republicii Moldova

Curtea de Conturi a constat în raportul de audit din 2018 o serie de nereguli privind evidența, înregistrarea și gestionarea patrimoniului public și impozitării bunurilor publice de către Primăria municipiului Chișinău. Primăria a elaborat un plan din 16 pași pentru înlăturarea deficiențelor depistate de Curtea de Conturi.

 

12. Operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/2 din 13 mai 2010 „Participarea municipiului Chișinău la fondarea Congresului Autorităților Locale din Moldova”

13. Transmiterea autocamionului specializat GAZ-5314 în gestiune economică Primăriei comuna Geamăna

14. Operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 22/7 din 22.12.2020 „Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii, organigramei și efectivului limită a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului”

15. Prelungirea termenului de folosință (superficie) a lotului de pământ cu numărul cadastral 0100520062 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt Companiei pe acțiuni „SCANA” S.A. întru executarea hotărârii de judecată irevocabilă

16. Prelungirea relațiilor de superficie contractuală a lotului de pământ din str. Andrei Doga Societății cu răspundere limitată „RENACOM”

 

17. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (în volum parțial) pentru teritoriul adiacent str. Bucovinei, municipiului Chișinău

Proiectul trebuia examinat la ședința Consiliului din 30 martie, însă a fost exclus de pe ordinea de zi, la cerința executivului. Acesta prevede modificarea codului urbanistic care reglementa această zonă (C7), conform planului atașat:

 

18. Stabilirea relațiilor funciare

Consilierii vor examina stabilirea relațiilor de superficie a loturilor de pământ din str. Ialoveni 100/3 și str. Al. Sciusev 121 și darea în locațiune a unor terenuri de pe str. Valea Crucii 22/2 și str. Kiev 11.

 

19. Privatizarea terenului

Subiectul include 13 proiecte de decizii privind privatizarea terenurilor aferente a unor obiective private din șos. Muncești, bd. Dacia 16/2, str. Podgorenilor 91 a, str. Burebista 5/2, str. Miron Costin 13/7, str. Doina 154/7, str. Albișoara 68, bd. Iu. Gagarin 18, Gh. Asachi 42/3, str. Ion Botezătorul 3, str. Alexei Mateevici 89, str. Gh. Asachi 81, str. Cărbunari 2/1. 10 din cele 13 terenuri aferente urmează a fi privatizate de către Societăți cu Răspundere Limitată (SRL).

 

20. Asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile publice de învățământ primare din municipiul Chișinău

21. Informație despre mersul procesului de reformare a Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare

 

Primăria Mea va monitoriza în regim LIVE ședința și va rezuma discuțiile și voturile consilierilor. Până atunci, vă invităm să analizați ce vor examina consilierii în ședință și deciziile adoptate la ședințele precedente.


Publicat de:

Distribuie