PrimariaMea
Ședința CMC: Țânțăreni, animale fără stăpân, stații PECO și privatizări Image
19 ian. 2021

Ședința CMC: Țânțăreni, animale fără stăpân, stații PECO și privatizări

La prima ședință din 2021, consilierii vor examina prelungirea contractului cu primăria Țânțăreni; privatizarea loturilor de pământ și terenurilor din prejma unor obiective private; alocarea a 1,5 mln lei pentru sterilizarea, ciparea și vaccinarea câinilor fără adăpost; anularea interdicției de a amplasa stațiile PECO în vecinătatea zonelor verzi, acvatice, istorice sau de odihnă ș.a.

 

Consilierii vor audia rapoarte despre activitatea întreprinderilor EDILITATE și Apă-Canal în anul 2020.


Ordinea de zi


1. Aprobarea Acordului adițional la contractul de societate civilă nr. 375 din 10.07.2017

În 2017, Primăria municipiului Chișinău a încheiat un acord cu comuna Țânțăreni prin care se obligă să facă mai multe investiții în schimbul dreptului de a depozita deșeurile în groapa de gunoi din această localitate. Prin acordul adițional se prelungește contractul până în decembrie 2021, iar primăria își asumă noi investiții și lucrări (Anexa 3), printre care evacuarea deșeurilor din satul Țânțăreni de două ori pe lună, construcția unui teren de fitness, montarea sistemului de irigare și a gardului la stadionul sătesc ș.a.

 

2. Corelarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2021

Proiectul prevede corelarea bugetului municipal cu bugetul național. Bugetul municipal a fost aprobat la ședința Consiliului din 29 decembrie 2020 în mai puțin de cinci minute. 

Primăria nu a atașat proiectul de decizie pentru ca locuitorii să poată analiza modificările înainte ca acestea să fie supuse votului de consilieri.

 

3. Repartizarea profitului net, obținut în anul 2018, de către Întreprinderea Municipală ,,Asociația de gospodărire a spațiilor verzi"

4. Aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale Regia ,,Autosalubritate"

5. Aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale Regia exploatare a drumurilor și podurilor „EXDRUPO"

6. Aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale „Regia transport electric"

7. Preluarea rețelelor de canalizare și apeduct în gestiunea Apă-Canal a patru complexe locative de pe adresele:

- Str. Petru Ungureanu 1A

- Str. Nicolae Testimițeanu nr. 29

- Str. Alexandu Cozmescu nr. 5A

- Str. Grenoble nr. 255 (blocurile nr. 16-18)

 

8. Aprobarea devizului de cheltuieli pentru construcția complexului de voliere necesare pentru întreținerea câinilor maidanezi, suportate de Întreprinderea Municipală Regia ,,Autosalubritate"

Regia Autosalubritate a construit un complex de voliere în valoare de 1 359 790 lei, pe care le-a dat în exploatare pe 15 februarie 2020. Pentru construcția volierelor Regia a folosit bani din rezervele proprii. Prin acest proiect, Regia solicită primăriei să acopere cheltuielile și să-i întoarcă resursele investite în voliere.

Volierele au fost construite la indicația primarului Ion Ceban, deși atunci când acest subiect s-a discutat în Consiliul municipal, aleșii au votat împotrivă.

 

9. Aprobarea procesului-verbal de casare a mijlocului fix al Întreprinderii Municipale „Autosalubritate"

10. Darea în folosință prin contract de comodat a unor încăperi, IMSP „Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească"

 

11. Participarea la emisia suplimentară de acțiuni în cadrul S.A. „Mina din Chișinău”

În perioada 2016-2019, Primăria municipiului Chișinău a investit 6 570 000 lei în S.A. „Mina din Chișinău”. În schimbul acestor investiții se propune majorarea acțiunilor deținute de Consiliul municipal de la 90,7% la 94,19%.

 

12. Transmiterea în proprietate privată

Subiectul prevede 20 proiecte de privatizare a unor loturi de pământ.

 

13. Transmiterea în proprietate privată comună

Subiectul prevede 17 proiecte de privatizare în comun a unor loturi de pământ. 

 

14. Privatizarea terenului aferent obiectivului privat

Subiectul prevede 14 proiecte de privatizare a terenurilor din preajma unor obiective private.

 

15. Reglementarea amplasării stațiilor de alimentare cu produse petroliere și gaz în limitele teritoriale ale municipiului Chișinău

Pe 6 august 2020 consilierii au aprobat la inițiativa Partidului Șor un proiect prin care se  interzicea amplasarea stațiilor PECO în vecinătatea zonelor verzi, acvatice și/sau de odihnă, în apropierea monumentelor istorice și culturale, precum și în zona surselor de apă potabilă sau bazinelor acvatice. Cancelaria de Stat a analizat decizia și a stabilit că nu se conformează cu prevederile legale din motiv că amplasarea stațiilor este reglementată de Lege și hotărâri de Guvern care nu stabilesc interdicțiile impuse de Consiliu. Agenții economici care dețin stații PECO de asemenea au atacat decizia în instanță. Astfel, prin acest proiect se propune abrogarea deciziei. Proiectul de asemenea prevede că stațiile PECO noi vor fi construite doar în baza Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUD).

 

16. Implementarea unui proiect pilot referitor la capturarea, sterilizarea, vaccinarea și ciparea câinilor fără stăpân

Pentru implementarea proiectului din bugetul municipal se vor redistribui 1,5 mln lei. Serviciile de capturare, vaccinare, sterilizare și cipare vor fi prestate de agenți privați, selectați prin procedura de achiziții publice.

 

17. Informație preventivă cu privire la activitatea Consiliului firmei de construcție a drumurilor „EDILITATE" S.A. pentru anul 2020

18. Informație preventivă cu privire la activitatea Consiliului Societății pe Acțiuni „Apă-Canal Chișinău" pentru anul 2020

 

Primăria Mea va monitoriza în regim LIVE ședința și va elabora o sinteză a discuțiilor și voturilor consilierilor. Până atunci, vă invităm să analizați ce vor examina consilierii în ședință și deciziile adoptate la ședințele precedente.


Publicat de:

Distribuie