PrimariaMea
Ședința CMC: Regulamentul pentru publicitate, Curtea de Conturi și parteneriate public-private Image
26 nov. 2020

Ședința CMC: Regulamentul pentru publicitate, Curtea de Conturi și parteneriate public-private

 

Consilierii vor examina regulamentul privind plasarea publicității exterioare, implementarea recomandărilor Curții de Conturi pentru înlăturarea neregulilor depistate la eliberarea actelor permisive de construcție, inventarierea bunurilor imobile din municipiu, amenajarea unei teren sportiv prin parteneriat public-privat și construcția unei noi voliere pentru maidanezi.


Ordinea de zi a ședinței


1. Aprobarea Regulamentului privind plasarea publicității exterioare în municipiului Chișinău

Regulamentul stabilește normativele pentru autorizarea și amplasarea publicității stradale (panouri și ecrane publicitare, lightbox etc.) în trei zone de publicitate (ultracentrală, restrânsă și lărgită) și pe fațada clădirilor. Versiunea regulamentului, prezentată în anexa 1, a fost elaborată în urma mai multor etape de consultare publică.

Versiunea inițială (draft) a regulamentului a fost analizată de Primăria Mea în articolul „Noi reguli de publicitate: fără bannere de 8 metri în centrul capitalei”. Pe parcursul a câteva runde de discuții cu agenții economici și consultări publice acesta are mai multe modificări, inclusiv reguli mai permisive de amplasare a publicității, mai ales în zona restrânsă a orașului. 

 

2. Remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul auditului conformității eliberării documentelor permisive în construcție, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 31 din 17.07.2020

Raportul Curții de Conturi din iulie 2020 constată că:

- actele permisive pentru construcție din municipiul Chișinău nu se eliberează în concordanță cu planurile urbanistice zonale și de amenajare a teritoriului;

- planurile urbanistice generale sunt depășite și nu conțin date veridice;

- actele permisive se eliberează cu abateri de la normele legale, prejudiciind municipiul și siguranța cetățenilor;

- autoritățile nu asigură corespunzător controlul și monitorizarea implementării actelor permisive;

- lipsește mecanismul de monitorizare și control a construcțiilor nefinalizate ș.a.

Raportul Curții de Conturi poate fi analizat aici.

Proiectul de decizie prevede implementarea recomandărilor realizate de Curte de Conturi conform planului de acțiuni prezentat în Anexa 1.

 

3. Aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău, stabilit pentru efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice

 

4. Aprobarea devizului de cheltuieli pentru construcția complexului de voliere necesare pentru întreținerea cânilor maidanezi, suportate de Întreprinderea Municipală Regia „Autosalubritate"

Regia „Autosalubritate” a construit un complex de voliere pentru maidanezi care a fost dată în exploatare pe 15 februarie 2020. Pentru construcția volierei regia investit 1 359 790,48 MDL din resursele proprii și solicită primăriei rambursarea cheltuielilor.

 

5. Aprobarea indicatorilor de calitate/CMA, care urmează să fie analizați în cadrul investigațiilor de laborator pentru efectuarea controlului calității apelor uzate deversate în sistemul public de canalizare de către consumatori non-casnici în municipiului Chișinău

 

6. Transmiterea sistemului de iluminat public din Parcul „Alunelul" în administrare economică Î.M. Rețelele electrice de iluminat „Lumteh" 

Proiectul de decizie nu a fost publicat.

 

7. Aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău și a noii componențe nominale a acesteia

 

8. Aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul municipal Chișinău deține cotă-parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2018

Proiectul de decizie nu a fost publicat.

 

9. Includerea proiectului investițional privind amenajarea terenului sportiv și vestiarului aferent, de la Gimnaziul nr. 7 din str. Milești, 34, în lista proiectelor investiționale, aprobată prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 14/4 din 02.12.2010

Proiectul prevede amenajarea terenului și vestiarului aferent printr-un parteneriat public-privat. 

 

10. Aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei municipale pentru consolidarea relațiilor de conlucrare cu asociațiile obștești etnoculturale cu statut local și a componenței acesteia

11. Organizarea și desfășurarea trecerii în evidența militară a tinerilor născuți în anul 2005

12. Completarea deciziei nr.11/11 din 31.10.2017 „Schimbul de apartamente”

 

Primăria Mea va monitoriza în regim LIVE ședința și va elabora o sinteză a discuțiilor și voturilor consilierilor. Până atunci, vă invităm să analizați ce vor examina consilierii în ședință și deciziile adoptate la ședințele precedente.


Publicat de:

Distribuie