PrimariaMea
Şedinţa CMC din 8 octombrie 2018 Image
11 oct. 2018

Şedinţa CMC din 8 octombrie 2018

Procurarea locuințelor municipale „de manevră” și alocarea a 13 milioane de lei pentru lichidarea consecințelor exploziei din blocul de pe bd. Moscovei - două proiecte aprobate în unanimitate de consilierii prezenți la ședința CMC din 8 octombrie. Tot atunci au fost examinate aproximativ 100 de proiecte funciare, unele dintre care se prăfuiau pe rafturile primăriei încă din 2015, fapt care a stârnit mai multe discuții între consilieri şi reprezentanţii executivului.

 

La 8 octombrie urma să continue sedința Consiliului municipal începută pe 4 octombrie, însă tragedia produsă în seara zilei de 6 octombrie în sectorul Râșcani a capitalei a cauzat necesitatea adoptării de urgență a unor decizii. Astfel, la inițiativa primarului interimar, consilierii au votat pentru închiderea ședinței din 4 octombrie și au convocat o ședință „de îndată”, iar pe ordinea de zi, pe lângă cele două subiecte urgente, au fost incluse și subiectele care au rămas neexaminate la ședința anterioară (subiectele 41- 79 din ordinea de zi).

 

Pentru lichidarea consecinţelor deflagraţiei din 6 octombrie s-a propus achiziţionarea unor locuinţe „de manevră” în valoare de 10 milioane de lei care vor găzdui mai multe persoane pe parcursul perioadei în care vor avea loc lucrări de reconstrucţie şi reparaţie a apartamentelor din bd. Moscova. Suplimentar, s-a propus ca fondul de rezervă al municipiului să fie suplinit cu 13 milioane de lei, dintre care 3 milioane de lei vor fi suplimentaţi pentru diferite ajutoare şi compensaţii persoanelor fizice. Iar, 10 milioane de lei alocaţi pentru Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, vor fi utilizaţi pentru a achita lucrările de proiectare şi consolidare a clădirii afectate.

 

Dacă subiectele legate de lichidarea consecinţelor deflagraţiei din 6 octombrie au fost aprobate fără multe obiecții din partea consilierilor, unele dintre chestiunile funciare au trezit discuţii în sala de şedinţe. Motivul a fost faptul că textele unor proiecte de decizie nu mai reflectă situaţia la zi, pentru că din 2015 s-au schimbat proprietarii sau necesităţile acestora, şi preţul prevăzut de unele contracte este sub nivelul de piaţă.

 

În cele din urmă, deși a fost solicitată o pauză de o oră, aleșii municipali nu au mai revenit în sală într-un număr suficient pentru a continua ședința. Astfel, mai multe subiecte incluse pe agendă au rămas neexaminate.

 


Vedeți în continuare care au fost deciziile aprobate de consilieri și care dintre propuneri nu au fost acceptate de aceștia.


Achiziţionarea spaţiului locativ

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

Proiectul vizează modificarea unei decizii a CMC cu privire la achiziţionarea spaţiului locativ. Sursele financiare sunt disponibile şi există necesitatea de a caza persoanele domiciliate în locuinţele afectate de deflagraţia din bd. Moscova, 11/5.  

Prin decizia consilierilor se acceptă achiziţionarea locuinţelor de manevră în valoare de 10 milioane de lei.  

Imobilele vor fi în proprietatea mun. Chișinău, iar contracte de locaţiune vor fi încheiate pe parcursul perioadei în care vor avea loc lucrări de reconstrucţie şi reparaţie a apartamentelor din bd. Moscova, 11/5.

Nistor Grozavu a prezentat un raport cu privire la deflagraţia care a avut loc, menţionând că în total există 10 apartamente de pe etajele 17, 16, 15 şi 14 care au fost practic distruse în urma incidentului şi nu pot fi locuibile.

Voturi PRO: PSRM – 13,  PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 2, CI - 3 (IŞ, GD, GB)


13 milioane de lei pentru lichidarea consecinţelor deflagraţiei ce s-a produs în blocul de locuinţe din bd. Moscova, 11/5

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

Executivul propune majorarea cuantumului fondului de rezervă cu 13 milioane de lei, iar drept sursă de acoperire se consideră economia alocaţiilor aprobate pentru bugetul municipal 2018 pentru deservirea datoriilor externe.

Nistor Grozavu a explicat că la moment în fondul de rezervă sunt disponibili 1 milion 800 mii lei, resurse insuficiente pentru compensarea necesităţilor locatarilor.

Astfel, 3 milioane de lei vor fi suplimentaţi pentru diferite ajutoare şi compensaţii persoanelor fizice. Iar, 10 milioane de lei alocaţi pentru Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, vor fi utilizaţi pentru a achita lucrările de proiectare şi consolidare a clădirii afectate.

Cojocaru Dinari (PSRM) a propus să aibă loc inspecţia tuturor clădirilor similare şi să fie efectuate calcule cu privire la tarifele pentru electricitate achitate de persoanele care locuiesc în blocurile negazificate. Eventual, pentru familiile social vulnerabile şi pensionari să fie alocate compensaţii, pentru a acoperi o parte din aceste cheltuieli.

Nistor Grozavu a menţionat că aceste propuneri au fost deja discutate de către pretori în şedinţa de urgenţă, din 7 octombrie.

Voturi PRO: PSRM – 13,  PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 2, CI - 3 (IŞ, GD, GB)


Proiectele de decizie cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată nu erau plasate pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC


Autentificarea dreptului de proprietate privată a lotului de pământ din str. Budeşti, 18 dlui Mihail Lazăr

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 12,  PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 2, CI - 3 (GD, GB, IŞ)


Autentificarea dreptului de proprietate privată a lotului de pământ din str. Costeşti, 37 dlui Mihai Boianeţchii

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 12,  PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 1, PD -1, PN – 2, CI - 3 (GD, GB, IŞ)


Autentificarea dreptului de proprietate privată a lotului de pământ din str. Ipoteşti, 55, dnei Natalia Staver

Pe terenul vizat este aplicat sechestru şi a fost propusă transmiterea acestuia la reexaminare.

Statut: Reexaminare

Voturi PRO reexaminare: PSRM – 12,  PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 1, PD -1, PN – 2, CI - 3 (GD, GB, IŞ)


Autentificarea dreptului de proprietate privată a lotului de pământ din str. Munceşti, 378 dlui Serghei Şeptiţchi

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 12,  PL – 17,  PPEM – 4, PD - 1, PLDM – 1, PN – 2, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV)


Autentificarea dreptului de proprietate privată a lotului de pământ din str. Ciprian Porumbescu, 29 dnei Liudmila Modvala  

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 12,  PL – 17 PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 2, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV)

Abţineri: PSRM – 7


Autentificarea dreptului de proprietate privată a lotului de pământ din str. Primar German Pîntea dnei Nadejda Murzacova

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 2, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV)

Abţineri: PSRM – 7


Autentificarea dreptului de proprietate privată a lotului de pământ din str. Frumoasa, 8 dnei Tatiana Trocin

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 2, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV)

Abţineri: PSRM – 9 


Autentificarea dreptului de proprietate privată a terenului din str. Valea Albă, 6 dlui Constantin Alerguş

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 2, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV)

Voturi CONTRA : PSRM – 9


Autentificarea dreptului de proprietate privată a terenului din str. Vadul lui Vodă, 30 dlui Victor Bulat

Statut: Reexaminare

Voturi PRO reexaminare: PSRM - 9, PL – 17  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 2, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV)


Autentificarea dreptului de proprietate privată a lotului de pământ din şos. Hînceşti,  222/1 dlui Gheorghe Rădulescu

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 1, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV)

Abţineri: PSRM – 9


Autentificarea dreptului de proprietate privată a terenului din str. Coloniţa, 128 dnei Maria Moreva

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 1, CI - 4

Abţineri: PSRM – 9


Autentificarea dreptului de proprietate privată a lotului de pământ din str. Călugreni, 7 dlui Mihail Rîmiş

Statut: Reexaminare

Voturi PRO: PL – 17 , PLDM – 1, PD - 1, IŞ, GD

Abţineri: PSRM – 9, PPEM – 4, NV, GB, PN - 1


Proiectele de decizie cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată nu erau plasate pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. V. Belinski, 60 dlui Victor Pogonii şi dnei Valentina Stiopina

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 1, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV)

Abţineri: PSRM – 9


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra terenului din str. Bariera Sculeni, 38 dlui Petru Goncearenco şi dnei Maria Danilov

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 1, CI - 3 (GD, GB, NV), PSRM – 10


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra terenului din str. Mihail Ceachil, 3 dnelor Emilia Antonova şi Viorica Ciumac

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17 , PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 1, CI - 3 (GD, GB, NV)

Abţineri: PSRM – 10


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Ipoteşti, 21 dnei Ala Barbaroş şi dlui Anatolie Barbaroş

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 1, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV)

Abţineri: PSRM – 10


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună în diviziune asupra terenului din str. Sfînta Vineri, 45 dnei Maria Orlov, dlui Victor Copaci, dnei Olga Copaci, dlui Victor Popovici şi dnei Irina Cemîrtan

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 1, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV), PSRM – 10


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Dîmbului, 25 dlor Nicolai Costiuc şi Vasilii Chiriţa

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 3, PLDM – 1, PD - 1, PN – 1, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV)

Abţineri: PSRM – 10


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Serghei Rahmaninov, 1 dnelor Antonina Supeli, Alexandra Zaica, dlor Vladimir Socolov, Iurie Zaiva şi Nicolai Zaica

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PPEM – 3, PLDM – 1, PD - 1, PN – 1, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV)

Abţineri: PSRM – 10


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Anton Crihan, 21 dlui Ion Ciobanu şi dnei Valentina Ciobanu

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 3, PLDM – 1, PD - 1, PN – 1, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV)

Abţineri: PSRM – 10


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra terenului din str. Podgorenilor, 13 dnelor Nadejda Stefanova şi Tamara Stefanov

A rămas o singură poprietară şi trebuie efectuate modificări în proiectul de decizie.

Statut: Reexaminare

Voturi PRO reexaminare: PL – 17  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 1, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV), PSRM – 9


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Ion Neculce, 20 dlor Vasile Sîtari, Anatoli Vasilenco şi dnei Elena Vasilenco

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 1, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV)

Abţineri: PSRM – 9


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str-la Criuleni, 73 dlor Grigore Ghinda, Oleg Scurtu şi Svetlana Capşa

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 2, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV), PSRM – 9


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra terenului din str. Trifan Baltă, 3 dnelor Natalia Mucan, Aurelia Andrieş şi dlui Vadim Andrieş

Statut: Respins

Voturi PRO: PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV), PSRM – 10

Abţineri: PL - 17, PN - 2


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună în diviziune asupra terenului din str. B. P. Haşdeu, 10/b dnelor Nina Tereşcenco, Elena Alexei şi Lilia Alexei

Statut: Reexaminare

Voturi PRO reexaminare: PL – 17,  PPEM – 3, PLDM – 1, PD - 1, PN – 2, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV), PSRM – 10


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra terenului din str. Sf. Andrei, 44 dlor Victor Zelinschi, Vasile Păduraru şi Constantin Bodean  

Statut: Respins

Voturi PRO respingere: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 2, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV), PSRM – 10


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str-la Criuleni, 44 şi 44/1 dlui Ivan Negară şi SRL “ABSOLUT AGRO”    

Statut: Respins

Voturi PRO respingere: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 1, CI - 3 (GB, IŞ, NV), PSRM – 9


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Nicolae H. Costin, 29 dlui Sergiu Jardanov şi dnei Ludmila Zavalchina

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 2, CI - 3 (GB, IŞ, NV)

Abţineri: PSRM – 9


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra terenului din str. Ion Vasilenco, 2 dnelor Angela Arhip, Ecaterina Guşan şi dlui Ion Tolmaci

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 2, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV)

Abţineri: PSRM – 9


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună în diviziune asupra terenului din str. Uzinilor, 227/2 dnelor Nadejda Clacova Natalia Clacova, dlui Andrei Clacov, dnelor Parascovia Colesnic şi Irina Costaş  

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 2, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV), PSRM – 9


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Gh. Madan, 59 dnelor Ana Clima şi Natalia Eladi

Statut: Reexaminare

Voturi PRO reexaminare: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, PN – 2, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV), PSRM – 9


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Valea Dicescu, 75 dlor Zauri Şavidze, Mirian Şavidze, Diana Şavidze şi Raisa Bersuţcaia

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV)

Abţineri: PSRM – 9, PN – 2


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra terenului din str. Dimineţii, 73 dnelor Claudia Nezdoiminoga şi Olga Ungurean

Statut: Respins

Voturi PRO: PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV), PSRM – 9, PN – 2

Abţineri: PL - 17


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Ion Creangă, 17 dlui Veaceslav Pascari, dnelor Valentina Şaronova, Elena Arsenieva şi Svetlana Rotari

Terenul este înregistrat ca fiind proprietatea statului, şi nu a municipalităţii, de aceea se propune respinegerea acestuia.

Statut: Respins

Voturi PRO: PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3 (GD, IŞ, NV), PSRM – 9, PN – 2, PL - 17

Voturi Contra: GB


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra terenului din str. Constantin Stere, 14 dlor Vladimir Telipan şi Victor Rîvneac  

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV),  PN – 2, PL - 17

Abţineri: PSRM – 9


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Cetatea Chilia, 47 dnelor Lidia Ianocichina şi Valentina Karpova

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 4 (GD, GB, IŞ, NV), PN – 2, PL - 17

Abţineri: PSRM – 9


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra terenului din str. Şt. Neaga, 19/2 dlui Gheorghe Rotaru, dnelor Liubov Rotaru şi Angela Stoica

Terenul este înregistrat ca fiind proprietatea statului, şi nu a municipalităţii, de aceea se propune transmiterea acestuia la reexaminare.

Statut: Reexaminare

Voturi PRO: PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 4 (GB, GD, IŞ, NV), PSRM – 9, PN – 2, PL - 17


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra terenului din str. Rariştii, 5 dnei Liudmila Vrabii

Statut: Reexaminare

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 4 (GB, GD, IŞ, NV), PN – 2

Abţineri: PSRM – 9, PPEM – 4


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra terenului din str. Sf. Vineri, 104, dlui Victor Cutas şi dnei Vera Golovcenco

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 4 (GB, GD, IŞ, NV), PN – 2

Abţineri: PSRM – 9


Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Alexandru Hâşdeu, 122/1, dlui Mihail Canţîr şi dnei Eugenia Canţîr

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 4 (IŞ, NV, GB, GD), PN – 2

Abţineri: PSRM – 9


Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din str. Nicolae Titulescu, 32 A (subsol cu geamuri) Filialei Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei", Direcţia de Poşta Chişinău 

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3 (GD, IŞ, GB), PN – 2, PSRM – 9


Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi Filialei Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei", Direcţia de Poşta Chişinău 

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3 (GD, IŞ, GB), PN – 2, PSRM – 9


Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din str. Grenoble 106 A (etajul 1) Filialei Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei", Direcţia de Poşta Chişinău 

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3 (GD, IŞ, GB), PN – 2, PSRM – 9


Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din str. Pădurilor 70/2 A (etajul 1) Filialei Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei", Direcţia de Poşta Chişinău 

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3 (GD, IŞ, GB), PN – 2, PSRM – 9


Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din str. Lech Kakzyncschi, 2/4 A (etajul 1) Filialei Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei", Direcţia de Poşta Chişinău 

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3 (GD, IŞ, GB), PN – 2, PSRM – 9


Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din Ialoveni 96V A (etajul 1) Filialei Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei", Direcţia de Poşta Chişinău 

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3 (GD, IŞ, GB), PN – 2, PSRM – 9


Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din str. Teilor 6 A (soclu) Filialei Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei", Direcţia de Poşta Chişinău 

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3 (GD, IŞ, GB), PN – 2, PSRM – 9


Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi Filialei Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei", Direcţia de Poşta Chişinău 

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3 (GD, IŞ, GB), PN – 2, PSRM – 9


Prelungirea relaţiilor contractuale de comodat a unor încăperi din str. Kiev 3-a, lit. A02 (etajul 1) Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Rîşcani 

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3 (GD, IŞ, GB), PN – 2, PSRM – 9


Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din str. Teilor, 7/2 A (demisol) Inspectoratului de Poliţiei Botanica a Direcţiei de Poliţiei mun. Chişinău al DGP

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3 (GD, IŞ, GB), PN – 2, PSRM – 9


Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din Piaţa Unirii Principatelor, 3 A, secţia 3, etajul 18, dlui Oleg Carp, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 3, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3 (GD, IŞ, GB), PN – 2, PSRM – 9


Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din bd. Mircea cel Bătrân, 24 A, etajul 1, Fundaţiei Creştine de Ajutoare Moldo-Olandeză

 

Proiectul de decizie

Statut: Respins

Voturi PRO: PD - 1, CI - 4 (GD, IŞ, GB, NV), PN – 2, PSRM – 9

Abţineri: PPEM – 3, PL - 17, PLDM - 1


Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din str. Kiev, 3A, etajul 3, Uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti din Republica Moldova 

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 3, PLDM – 1, PD - 1, CI - 4 (GD, IŞ, GB, NV)

Abţineri: PN – 2, PSRM – 9


Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din str. Armenească, 45 A, S.R.L . "FIVA"

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3 (GD, IŞ, NV), PN – 2

Abţineri: GB, PN - 2, PSRM – 9


Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din str. Maria Cebotari, 53 lit. I (03), lit B. (02) (parter) Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 4 (GB, GD, IŞ, NV), PN – 2, PSRM – 9


Darea în locaţiune a unor încăperi din str. Nicolae Titulescu, 1A (subsol) SRL "V&E CONSTRUCT"

 

Proiectul de decizie

Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.


Darea în locaţiune a unor încăperi din str. Alexandru Hîjdeu, 72 A3, SRL "Centrul de Instruire şi Producţie"

 

Proiectul de decizie

Statut: Respins

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 2

Abţineri: PN – 2, PSRM – 9, NV, GB, PPEM – 4


Darea în locaţiune a unui garaj din str. Alexandru Donici, 10B dnei Raisa Chişlaru

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Respins

Voturi PRO: PLDM – 1, PD - 1, GD, IŞ

Abţineri: GB, NV, PSRM – 9, PL – 17,  PPEM – 4, PN – 1


Darea în locaţiune a unei construcţii provizorii din str. Mitropolitul Varlaam 63 (pavilionul 21) S.A. "PEŞTE"

 

Proiectul de decizie

Statut: Respins

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1,  GD, IŞ, PN – 2

Abţineri: PPEM - 4, PSRM – 9, GB, NV


Darea în locaţiune a unor încăperi din str. Gheorghe Madan, 83B (etajul 1) AO Clubul Sportiv "COLTUG GYM"

 

Proiectul de decizie

Statut: Respins

Voturi PRO: PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, IŞ, GD

Voturi CONTRA: NV

Abţineri: GB, PSRM – 7, PL - 17, PN – 2


Darea în locaţiune a unor încăperi din şos.  Munceşti, 400 lit G. (etajul 1,2) Instituţiei private "Colegiul de studii Administrative şi Fiscale"

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 2, PN – 2

Abţineri: NV, GB, PSRM – 7


Darea în locaţiune a unei încăperi din bd. Dacia, 6A (subsol) dnei Olga Talmaci

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Respins

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, GD, IŞ

Abţineri: NV, GB, PSRM – 8, PN - 2


Transmiterea unor încăperi nelocative din str. Eugen Doga 4, din gestiunea economică a Direcţiei Cultură a CMC în gestiunea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 4 (GB, GD, IŞ, NV), PN – 2

Abţineri: PSRM – 7


Darea în locaţiune a unor încăperi Asociaţiei Obşteşti "Academia Naţională de Şah din Moldova" (3 licee)

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3 (GB, GD, IŞ), PN – 2

Abţineri: PSRM – 7, NV


Darea în locaţiune a unor încăperi Asociaţiei Obşteşti "Academia Naţională de Şah din Moldova" (96 licee)

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3 (GB, GD, IŞ), PN – 2

Abţineri: PSRM – 7, NV


Despre operarea unor modificări în decizia CMC nr. 39/6-4 din 24.01.2006 “Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi în incinta Spitalului Clinic Municipal nr. 1 din str. Melestiu, 20E (etajul 1) Unității medico-sanitare nr. 8 “Magnific” S.A.

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17,  PPEM – 4, PLDM – 1, PD - 1, GD, IŞ, PN – 2, PSRM – 7

Abţineri: NV, GB


Despre operarea unor modificări în decizia CMC nr. 1/16-7 din 17.03.2015 “Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Nicolae Titulescu, 6A (subsol) A.O. “Orgnizația Veteranilor din Republica Moldova”

 

Proiectul de decizie

Statut: Respins

Voturi PRO: NV, GB, PLDM - 1, PN – 1, PSRM – 7

Abţineri: PL – 17,  PPEM – 4, PD - 1, IŞ


Despre operarea unor modificări în decizia CMC nr. 13/37-4 din 28.10.2010 “Cu privire la darea în folosință a unor încăperi din str. 31 August 1989, 87B (parter) Oficiului de legătură al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați”

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 4 (NV, GB, GD, IŞ), PN – 2, PSRM – 8, PPEM – 4


Despre operarea unor modificări în decizia CMC nr. 15/33-17 din 22.12.2017 “Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Milești 34A (subsol cu geamuri) S.R.L. VAE”

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 15, PLDM – 1, PD - 1, CI - 4 (NV, GB, GD, IŞ), PN – 2, PSRM – 8, PPEM – 2


Despre operarea unor modificări în decizia CMC nr. 1/50-13 din 19.05.2016 “Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din str. Alexei Șciusev 63, A-01 (etaj 1) publicației periodice Mediul Ambiant”

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PLDM – 1, PD - 1, CI - 4 (NV, GB, GD, IŞ), PN – 2, PSRM – 8, PPEM – 2


Transmiterea autoturismului 

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 4 (NV, GB, GD, IŞ), PN – 2, PSRM – 8, PPEM – 2


Cesiunea locațiunii unor încăperi din str. Grenoble, 106/4 lit. A (subsol, parter, etajul 2), Societății comerciale „HANDITEHNICA" S.R.L.

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 4 (NV, GB, GD, IŞ), PN – 2, PSRM – 9, PPEM – 2


Transmiterea unui lot de pământ din Bd. Dacia 60/4, Întreprinderii de Stat “Centrul de medicină a aviaţiei civile Republic Moldova”

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 4, PN – 2, PPEM – 4


Transmiterea în proprietate privată prin vânzare cumpărare a terenului suplimentar celui privat din str. Nichita Smochină, 29, dlui Veaceslav Ciuhrii şi dnei Zinaida Ciuhrii (în devălmăşie)

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, GD, NV, IŞ, PPEM – 4

Abţineri: PN - 2


Delimitarea unui teren proprietate publică a statului din str. A. Şciusev, 85 (gestionar Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova) şi stabilirea plăţilor funciare  

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3, PPEM – 4, PN 2


Delimitarea unui teren proprietate publică a statului din şos. Balcani, 7 (gestionar Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova) şi stabilirea plăţilor funciare

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, GD, NV, IŞ, PN – 2, PPEM – 4


Delimitarea unui teren proprietate publică a statului din str. Mihai Viteazul, 11/1 (gestionar Serviciul Stare Civilă)  

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, GD, NV, IŞ, PN – 2, PPEM – 4


Stabilirea hotarelor terenului din str. Armenească, 46/1, proprietate publică a statului (Ministerul Apărării)

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, GD,  IŞ, PN – 2, PPEM – 4

Abţineri: NV


Delimitarea unui teren proprietate publică a statului din str.Ghioceilor, 2

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, GD, NV, IŞ, PPEM – 4

Abţineri: PN - 2


Proiectele de decizie cu privire la atribuirea în proprietate privată nu erau plasate pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC


Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Primar Carol Schmidt dlui Eugen Buga

Statut: Respins

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, GD, IŞ, PN – 2,

Abţineri: PPEM – 4, NV - 1, PN -2


Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Ciocîrliei, 35 dnei Clavdia Odobesco  

Statut: Respins

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 2, PPEM – 4

Abţineri: PN - 2, NV


Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din şos. Munceşti, 195 dlui Gheorghii Cebanu şi dnei Maria Nguen

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, GD, IŞ, PN – 2, PPEM – 4

Abţineri: NV


Atribuirea în proprietate privată comună a terenului din str. Zalmoxe, 9 dnei Claudia Untilă şi dlui Tudor Ştirbul

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3, PN – 2, PPEM – 4


Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Roşiori, 4 dlui Victor Bîrzoi

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3, PPEM – 4

Abţineri: PN – 2


Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Spartacus, 22 dnei Tatiana Scoarţă

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3, PPEM – 4, PN – 2


Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. A. Corobceanu, 19 dlui Vladimir Pavlovici

Statut: Respins

Voturi PRO: PL – 17, IŞ

Abţineri: PN – 2, PPEM – 4, PD -1 , PLDM - 1, NV, GD


Atribuirea în proprietate privată a terenului din str. Lipcani, 1 dlui Eugeniu Bunescu

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3, PPEM – 4

Abţineri: PN – 2


Atribuirea în proprietate privată a terenului din str. Lipcani, 1/1 dlui Eugeniu Bunescu

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3, PPEM – 4

Abţineri: PN – 2


Atribuirea în proprietate privată a terenului din str. Lipcani, 22, dlui Vladimir Cojuhari

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3, PPEM – 4, PN – 2


Atribuirea în proprietate privată a terenului din str. Universităţii, 4, dlui Alexei Ceban

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3, PPEM – 4

Abţineri: PN – 2


Atribuirea în proprietate privată a terenului din str. Alexandru Lăpuşneanu, 22 dlui Vasile Anestiadi

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3, PPEM – 4, PN – 2


Atribuirea în proprietate privată a unor loturi de pământ din şos. Munceşti dlui Marcel Bencheci şi dnei Diana Bencheci, dnei Zinaida Hîrbu şi dlui Valentin Hîrbu, în schimbul terenurilor din str. Călătorilor

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, GD, IŞ, PPEM – 4, PN – 2

Abţineri: NV


Proiectele de decizie cu privire la atribuirea în proprietate privată comună nu erau plasate pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC


Atribuirea în proprietate privată comună a terenului din str. Anton Pann, 3 dlui Mihail Timuş şi dnei Maria Timuş

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3, PPEM – 4, PN – 2


Atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. Mereşeni, 1 dlui Ertugrul Yukel Kenan şi dnei Eugenia Iurco  

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3, PPEM – 4

Abţineri: PN – 2


Atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. Varzaru, 6 dlui Victor Botezat şi dnei Svetlana Glavan

Statut: Respins

Voturi PRO: PLDM – 1, PD - 1, CI - 3, PN – 2

Abţineri: PL – 17, PPEM – 4


Atribuirea în proprietate privată comună a terenului din str. Lev Tostoi 4

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3, PPEM – 4

Abţineri: PN – 2


Atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. I. Cloşcă, 11 dnelor Emilia Vieru şi Svetlana Kuryanovich

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, GD, IŞ, PPEM – 4, PN – 2

Abţineri: NV


Atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str-la Aron Pumnul, 153 dnelor Elena Boico, Mariana Habon şi Zinaida Agapie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3, PPEM – 4, PN – 2


Atribuirea în proprietate privată comună a unui lot de pământ din str. Primar Carol Schmidt dlui Constantin Stănilă şi dnei Corina Stănilă

Statut: Respins

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3, PN – 1

Abţineri: PPEM - 4


Atribuirea în proprietate privată comună a terenului din str. I. Pruncul, 20 dnei Tatiana Chirilov

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3, PPEM – 4, PN – 1


Atribuirea în proprietate privată comună a terenului din str. Trifan Baltă, 4 dlui Vadim Baltag, Edgar Negură şi Igor Spiridon

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3, PPEM – 4

Abţineri: PN - 1


Atribuirea în folosinţă a unui teren din str. Decebal, 72/4 şi 72/5 Asociaţiei de Coproprietari în Condominiu nr. 55/580

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Respins

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 2, PPEM – 4

Abţineri: NV, PN – 1


Atribuirea terenului aferent din str. Alba Iulia,16 în folosință Bisericii cu hramul "Sfinții Apostoli Petru și Pavel"

 

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD - 1, CI - 3, PPEM – 4, PN – 2


Publicat de:

Distribuie