PrimariaMea
Ședința CMC din 27 februarie 2018 Image
02 mar. 2018

Ședința CMC din 27 februarie 2018

Pe 27 februarie 2018, consilierii municipali s-au convocat în ședință. Aceștia au reușit să examineze 12 proiecte de decizii de pe ordinea de zi. Aleșii locali au examinat subiecte precum reparația scărilor de la Valea Morilor şi reorganizarea direcțiilor primăriei, care au provocat discuții aprinse. De asemenea, au votat proiecte sociale, cum ar fi majorarea cu un 1 leu a bugetului alocat pe zi pentru alimentația copiilor și asigurarea cu accesorii pentru determinarea glicemiei.

 

Ședința a început cu o întârziere de 35 minute, în sală fiind prezenți 38 de consilieri. Ulterior, numărul acestora s-a completat până la 44.  Președinte al ședinței a fost ales consilierul PLDM Adrian Culai.

 

Consilierul PPEM Veaceslav Bulat a dat citire scrisorii din partea primarului orașului Iași, Mihai Chirică, prin care toți consilierii sunt invitați să participe la ședința comună a consiliilor Iași și Chișinău, pe data de 27 martie. În acest context, a fost propusă crearea unei comisii care să pregătească proiecte de colaborare şi activități în comun.

 

Conform propunerilor parvenite de la consilieri, de pe ordinea de zi au fost excluse sub-punctele 7 și 8 din punctul 21, care prevedeau aprobarea unor planuri urbanistice zonale. De asemenea, ordinea de zi a fost suplinită cu următoarele proiecte de decizii:

 

 • Luare de act cu privire la cererea de demisie din funcția de primar general a lui Dorin Chirtoacă;
 • Operarea unor modificări și completării în decizia Consiliului Municipal Chișinău, nr. 3/32-12 din 19/05/2015;
 • Aprobarea regulamentului privind reprezentarea mun. Chișinău în societățile comerciale, întreprinderile municipale și instituțiile publice;
 • Aprobarea regulamentului și comisiei nominale privind stabilirea și acordarea ajutorului material;
 • Inițierea procedurii de reorganizare prin transformare a Întreprinderii de Stat „Parcurile de cultură și odihnă” în Întreprindere Municipală;
 • Modificarea componenței comisiei pentru organizarea procesului de vânzare și privatizare a valorilor imobile proprietate publică;
 • Aprobarea caietului de sarcini privind organizarea licitației pentru procurarea și asamblarea a 50 de autobuze noi pentru Parcul Urban de Autobuze;
 • Implementarea proiectului „Chișinăul de seară - Orașul luminilor”;
 • Delegarea reprezentantului CMC în componența Comisiei de Evaluare și Validare din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
 • Autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului teren aferent casei de locuit din str. Lipcani nr. 1 şi 1/1.

 

27-februarie-2018

 

Vedeți în continuare care au fost deciziile aprobate de consilieri și care dintre propuneri nu au fost acceptate de aceștia.


Ordinea de zi de bază

Ordinea de zi modificată nu a fost plasată pe site-ul primăriei


1. Luare de act cu privire la cererea de demisie din funcția de primar a lui Dorin Chirtoacă

Subiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Consilierii au luat act de cererea de demisie din funcția de primar a lui Dorin Chirtoacă

 

Statut: S-a luat act

Voturi PRO: PSRM – 18, PL – 15, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 1, PN – 1, CI – 2.


2. Aprobarea Acordului de grant privind finanțarea lucrărilor de reconstrucție a scărilor din granit din Parcul Valea Morilor

Proiectul de decizie

 

Pretorul sectorului Centru a venit în fața consilierilor ca să solicite aprobarea proiectului de grant oferit de Primăria sectorului 1 al mun.Bucureşti, care prevede acordarea unui suport material în valoare de aproximativ 19 milioane de lei pentru finanțarea reconstrucției „Scării de Granit” din mun. Chișinău.

 

Acest subiect a trezit discuții aprinse în cadrul ședinței, așa cum reamenajarea scării este a IV-a tranșă componentă a proiectului „Reconstrucția lacului de acumulare - Valea Morilor”. Consilierii au pus la îndoială modul în care au fost cheltuiți banii pentru implementarea primelor tranșe ale proiectului și au solicitat CNA să investigheze acest caz.În același timp, s-a menționat faptul că anumite articole din acord nu explică clar devizele de cheltuieli sau există o justificare incompletă a cheltuielilor aferente lucrărilor.

 

De asemenea, consilierii s-au arătat îngrijorați de faptul că în redacția curentă a proiectului de acord nu este indicată sursa contribuțiilor CMC la proiectul de reconstrucție.

 

În cele din urmă, proiectul de decizie a fost votat cu următoarele condiții:

 

 • Excluderea din acord a punctului 3.1 din articolul 3, care indică valoarea totală a proiectului  „Reconstrucția lacului de acumulare - Valea Morilor”;
 • Includerea în art.6, punctul 6.3, Consiliul Municipal Chișinău, în calitate de recipient a raportului de justificare a cheltuielilor.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 18, PL – 15, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 1, PN – 1, CI – 2.

Decizia finală


3. Operarea unor modificări în decizia CMC nr.10/9 din 04/12/2014 „Cu privire la aprobarea Registrului monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău  și reglementărilor privind criteriul de evaluare, utilizare și protejare a patrimoniului cultural construit de categorie locală”

Proiectul de decizie

 

Proprietarii a două clădiri situate pe str. București nr. 71 şi str. Serghei Lazo nr. 12 solicită excluderea acestora din Registrul monumentelor istorice de categorie locală.

 

Consilierul independent Ion Ștefăniță a menționat că aceste două clădiri sunt într-o stare deplorabilă și pun în pericol viețile oamenilor din jur. Proprietarii nu pot să le demoleze, pentru că acestea au statut de monumente istorice. Dacă vor avea acordul să fie excluse din registru, proprietarii vor fi obligați să le reconstruiască, menținând arhitectura inițială. Pe de altă parte, consilierii socialiști au insistat pe ideea că anume proprietarii sunt cei care au lăsat clădirile să ajungă într-o asemenea stare şi interesul lor este excluderea edificiilor din registru, ca să poată utiliza terenurile după bunul plac.

 

Statut: Respins

Voturi ÎMPOTRIVĂ: PSRM – 17, PL – 13, PD – 1, PLDM –1, PN – 2.

ABȚINERI:  PPEM – 3, PCRM – 1, CI – 2.


4. Aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de asigurare cu accesorii pentru determinarea glicemiei la persoanele cu diabet zaharat procurate din sursele financiare ale bugetului local

Proiectul de decizie

 

Consiliera socialistă Eugenia Ceban a solicitat completarea articolelor 2 și 5 din regulament cu următoarele: asigurarea cu glucometre cu sonorizare pentru membrii Organizației teritoriale Chișinău a Societății Orbilor din Moldova și includerea în listele de așteptare a membrilor aceleiași organizații.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 18, PL – 13, PPEM – 3, PD – 1, PN – 2,  PLDM – 1, PCRM – 1, CI – 2.

Decizia finală


Consilierii au luat o pauză de două ore.


5. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale asistență socială și sănătate a Consiliului municipal, statului de personal și organigramei

Proiectul de decizie

 

Consilierii liberali au solicitat ca proiectul de decizie să fie prezentat de către Silvia Radu și, pentru că nu s-a dat curs solicitării, liberalii au declarat că nu vor participa la procedura de vot.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 1, CI – 2.

Decizia finală


6. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale educație, cultură, tineret și sport a Consiliului municipal, statutului de personal și organigramei  

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

În urma reorganizării, direcțiile de sector nu vor mai exista, peste 40 de unități de personal vor fi reduse și anual se va face o economie de 1 milion 700 mii de lei. De asemenea, va exista o singură structură responsabilă de organizarea achizițiilor publice.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 4, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 1, CI – 2.

Decizia finală


7. Aprobarea Regulamentului și comisiei nominale privind stabilirea și acordarea ajutorului material

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

 

Prezentul subiect a fost inclusă pe ordinea de zi pentru că de la 1 ianuarie a fost sistată activitatea fondului municipal de susținere a populației, în urma fuziunii și absorbției fondului municipal. În adresa direcției generale asistență socială au parvenit deja peste 900 de cereri, care solicită suport financiar.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 18, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 1, PL –  7, CI – 2.


8. Modificări în bugetul municipal Chișinău pe anul 2018

Proiectul de decizie

 

Modificările au loc în scopul organizării eficiente a alimentației copiilor în instituțiile preșcolare, anume a celor în vârstă de până la 3 ani și prevăd substituirea sumei de 2 lei cu 3 lei, alocate pe pentru meniul copiilor.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 1, PL – 8, CI – 2.

Decizia finală


9. Aprobarea instrucțiunilor metodice privind intervenția autorităților tutelare teritoriale/locale, prestărilor de servicii sociale din raza administrativ-teritorială a mun. Chișinău în procesul de identificarea, evaluare, referire, asistență și monitorizare a cazurilor de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului

Proiectul de decizie

 

Consiliera socialistă Eugenia Ceban a remarcat că instrucțiunile conțin lacune și a insistat ca proiectul să fie transmis spre reexaminare.

 

Statut: Transmis spre reexaminare

Voturi PRO: PL – 9, PLDM – 1, CI – 2, PPEM – 3, PD – 1

Abțineri: PSRM - 17, PCRM - 1


10. Modificarea denumirii Centrului de zi de plasament temporar al copiilor orfani în perioada post instituțională „Vatra,” aprobarea Regulamentului, organigramei și statele de personal ale Centrului de plasament temporar „Teritoriul adolescenței”

Proiectul de decizie

 

Deși subiectul a trezit numeroase discuții, consilierii au criticat activitatea centrului, starea deplorabilă în care se află şi faptul că a fost închis din iarna anului 2016, raportorul Cristina Aparatu a menționat că aprobarea regulamentului constituie un fundament pentru inițierea  reparației clădirii, iar în cele din urmă proiectul de decizie a fost aprobat.

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 1, PL – 7, CI – 2.

Decizia finală


11. Expunerea la licitație funciară a unui lot de pământ din Calea Moșilor pentru deținătorii de terenuri adiacente (conform art.4(9) din Legea nr. 1308 din 25.07.1997)

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PD – 1, PLDM – 1, PCRM – 1, PL – 7, CI – 2.

Decizia finală


La propunerea lui Adrian Culai, consilierii au întrerupt ședința. Celelalte subiecte de pe ordinea de zi vor fi examinate în cadrul următoarei ședințe, care va avea loc pe 7 martie.

 

 

         Responsabilă: Alina Vodă

Video partea I

Video partea II


Publicat de:

Distribuie