PrimariaMea
Ședința CMC din 26 mai 2016 Image
26 mai 2016

Ședința CMC din 26 mai 2016

La dispoziția viceprimarului, pe 26 mai a fost convocată ședința extraordinară a CMC, cu un singur subiect pe ordinea de zi  – aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău.

Președintele ședinței, Adrian Culai, a înregistrat 45 de consilieri în sală.

 

26-mai-2016

 

Consilerii au înaintat propuneri pentru completarea ordinii de zi curente. Au fost propuse trei subiecte pentru discuții:

1. Audierea șefului Î. M. “Piața Centrală” și a vice-pretorului sectorului Centru cu privire la incendiul produs în Piața Centrală pe 25 mai 2016;

2. Abrogarea deciziei privind privatizarea terenului din Valea Morilor;

3. Proiectul de decizie privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea audiențelor publice.

 

Prima propunere a fost votată cu 45 de voturi ale consilierilor. Astfel, șeful Î. M. “Piața Centrală”, Oleg Bălan, a raportat despre trei versiuni prealabile ale cauzei incendiului:

1.Scurt circuit

2. Defecțiunea echipamentului tehnic

3. Incendiu provocat intenționat.

Totodată, acesta a declarat că pierderile în urma incendiului pot fi estimate la 500 000 lei și că nicio persoană nu a avut de suferit.

 

Cel de-al doilea subiect propus a stârnit un șir de dezbateri între consileri. Argumentând necesitatea abrogării deciziei CMC, liderul fracțiunii PSRM, Ion Ceban, a enunțat următoarele cauze:

1. Amplasarea terenului respectiv în zona S, interzisă pentru construcții

2. Amplasarea terenului în zona de protecție a lacului, care trebuie să rămână intactă

3. Nu a fost discutată decizia cu oamenii

4. Nu a fost vândut terenul conform prețului de piață

5. Planul de construcție nu este conform planului urbanistic

Secretarul CMC, Valeriu Didencu, a anunțat că decizia nu poate fi abrogată, întrucât nu a fost semnată de către el. Drept alternativă, consilierul PPEM Ruslan Codreanu a propus deplasarea consilierilor în terenul din Valea Morilor, împreună cu agentul economic beneficiar, mass-media și societatea civilă pentru a organiza dezbateri publice și inspecții la fața locului. În susținerea inițiativei date, fracțiunea Partidului Liberal a propus formarea unui grup de lucru pentru subiectul dat, însă propunerea a fost respinsă cu doar 21 de voturi ale consilierilor.

 

Proiectul de decizie privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea audiențelor publice nu a fost discutat, întrucât consilierul din partea PL Ion Cebanu a calificat propunerea drept o tentativă de tergiversare a agendei e lucru existente.

 

La finalul ședinței, consilierul PPEM Veaceslav Bulat a declarat că va înainta o interpelare către Departamentul Managementului Finanțelor pentru a solicita lista nominală a Comisiei de repartizare a consilierilor pe societăți de acțiuni. Astfel, în caz că în rândul acționarilor de la Apă Canal vor fi depistați consilieri din partea PSRM și PN vor fi stârnite un rând de suspiciuni. PSRM a fost de acord cu aceatsă propunere.

 

Ședința a luat sfârșit sâdin cauza lipsei cvorumului necesar de consilieri, întrucât consilierii PL nu s-au întors din pauza cerută de către PPEM, iar membrii fracțiunii Partidul Nostru au părăsit sala în semn de protest.

 

Responsabil: Taia Haritonova


Publicat de:

Distribuie