PrimariaMea
Ședința CMC din 25 februarie 2016 Image
25 feb. 2016

Ședința CMC din 25 februarie 2016

La 25 februarie 2016, ora 10:08, a continuat ședința Consiliului municipal Chișinău, începută la 11 februarie 2016.

La ședință au fost prezenți 31 din cei 51 consilieri aleși.

Președinte al ședinței : Maxim Lebedinschi

Secretar: Alexandra Moțpan

 

Subiectele din ordinea de zi care au fost discutate:

11. Cu privire la incidentul ce s-a produs în seara zilei de vineri, 5.02.2016, la caruselul din Piața Marii Adunări Naționale;

12. Cu privire la crearea Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere în Întreprinderile municipale, Direcții, societăți comerciale ÎMGFL din mun. Chișinău

Subiecte suplimentare:

– Solicitarea reprezentanților companiei D&D

– Solicitarea directorului general al companiei „Bemol Retail”, Iolanta Mura


  • Cu privire la incidentul ce s-a produs în seara zilei de vineri, 5.02.2016, la caruselul din Piața Marii Adunări Naționale, informație; (punctul 11 din ordinea de zi)

Raportorul  la acest subiect, pretorul sectorului Buiucani, Valeriu Nemerenco, nu s-a prezentat la ședință. Pe parcursul ședinței, președintele Maxim Lebedinschi a anunțat că pretorul este în concediu, peste hotarele țării. În locul acestuia a venit vicepretorul sectorului Buiucani, Mistreanu Vasile, care a prezentat raportul privind incendiul produs la 5 februarie la caruselul din PMAN, în urma căruia două tinere au ajuns la spital după ce caruselul în care se aflau s-a defectat.  El a menționat că încă acum două săptămâni a cerut ca instalațiile să fie scoase din cauza încălcării normelor de securitate.

Prezentarea raportului a fost întreruptă din cauza reprezentanților unei companii de construcții care au acuzat PSRM de faptul că au sistat ilegal lucrările de construcţie derulate de această companie, ceea ce a dus la faptul că oamenii rămân fără loc de muncă.

După pauza care a fost anunțată pentru soluționarea conflictului, s-a reluat prezentarea raportului. Următorii raportori au fost Cristina Aparatu, șef interimar Direcţia Social Umanitară şi Relaţii Interetnice din cadrul primăriei și Eliferii Haruţa, şefului Asociaţiei de gospodărire a spaţiilor verzi.

După audirea acestora, s-a trecut la faza de luări de cuvânt:

În urma consultărilor cu toate fracțiunile, s-a propus redactarea unei mențiuni protocolare de către secretarul ședinței, Maxim Lebedinschi, care urmează a fi semnată de consilieri și care va prevedea:

1. punerea în sarcina Direcției Parcuri de Cultură și Odihnă, Întreprinderii Municipale Spații Verzi și Direcției Locative Comunale evaluarea și prezentarea unei informații cu privire la parcurile de distracții și terenurile de joacă pentru copii din cadrul municipiului Chișinău cu indicarea numărului acestor terenuri, locul de amplasare și starea acestora;

2. solicitarea prezentării informației cu privire la cheltuielile suportate în ultimii 5 ani pentru amenajarea acestor obiective;

3. propunerea de a constata abuzul din partea Primarului General la momentul eliberării și retragerii dispoziției Î.I. „Macari Alexandru”;

4. cererea sistării activității parcurilor de distracții din strada Valea Trandafirilor și Parcul Râșcani până la prezentarea actelor ce certifică siguranța obiectelor respective;

5. crearea unei comisii care să prezinte un raport referitor la prevederile menționate anterior, termen de prezentare – 10 zile.

Consilierul PSRM, Oleg Onișcenco, a propus spre aprobare un proiect de decizie privind instituirea unei comisii pentru organizarea concursului public de angajare a șefilor/șefilor adjuncți de direcții, a conducătorilor/conducătorilor adjuncți de societăți comerciale, a conducătorilor/conducătorilor adjuncți de înreprinderi municipale, inclusiv ÎMGFL.

Consilierul a menționat că politica de cadre trebuie să fie cât mai transparentă, în caz contrar interesele Consiliului Municipal sunt afectate. Onișcenco a spus că desemnarea prin concurs a Șefilor/Șefilor adjuncți de Direcții, societăți comerciale și ÎMGFL este necesară pentru a atrage noi specialiști, cu competențe profesionale, de un nivel adecvat de performanță.

În baza consultărilor cu toți liderii de fracțiuni, a fost propus ca din comisie să facă parte:

1. Dorin Chirtoaca

2. Onișcenco Oleg PSRM

3. Botnaru Ghenadie PCRM

4. Mucan Vitalie PSRM

5. Ruslan Codrenau PPEM

6. Culai Adrian PLDM

7. Popa Svetlana PSRM

8. Stefăniță Ion – independent

9. Panuș Elena PN

Printre drepturile propuse de a fi oferite comisiei, se numără:

– organizarea și desfășurarea concursurilor publice pentru funcții de conducători și conducători adjuncți;

– aprobarea rezultatelor concursurilor publice privind selectarea conducătorilor și conducătorilor adjuncți;

Secretarul CMC, Alexandra Moțpan, a menționat că o astfel de decizie este ilegală și nu o va contrasemna. Motivul invocat a fost faptul că în competențele CMC nu intră astfel de atribuții. Au urmat un șir de replici între consilieri și executiv privind acest subiect:

Din cauza neînțelegerilor privind atribuțiile CMC, o decizie privind acest proiect nu a fost luată. Însă a fost anunțată o dezbatere publică pe acest subiect. Astfel, la 1 martie, ora 18:00, în sala de ședințe au avut loc dezbateri publice cu privire la modul de interpretare a Legii cu privire la administrația publică localăStatutul municipiului Chișinău și Constituția Republicii Moldova. La dezbateri a fost invitată dna Secretar a ședinței, Cancelaria de Stat, Șeful direcției juridice a parlamentului, Șefa direcției juridice a Primăriei, societatea civilă, precum și orice doritor.

S-a propus sa nu se ia decizie prematură, dar una legală și transparentă. Decizia privind constituirea comisiei a fost adoptată la următoarea ședință CMC din 3 martie 2016.


Publicat de:

Distribuie