PrimariaMea
Şedinţa CMC din 23 octombrie 2018 Image
26 oct. 2018

Şedinţa CMC din 23 octombrie 2018

Majoritatea proiectelor examinate la şedința din 23 octombrie au fost cu tentă socială, respectiv multe dintre acestea au fost aprobate unanim de consilieri. Astfel, 998 de angajați din domeniul protecţiei sociale și culturii vor primi tichete de masă, 23 de membri ai echipei Centrului de zi și activității „START" vor  avea salarii cu 30% mai mari, 37 de familii cu 3 sau mai mulți copii care frecventează grădinițele vor primi lunar câte 700 de lei, iar persoanele din grupurile social-defavorizate vor beneficia de asistență medicală stomatologică în valoare de câte 5000 de lei.

 

Notele informative ale multor proiectele sociale prezentate de către angajaţii executivului au fost semnate de către consilierii socialişti. În acest context, liberalul Ion Cebanu s-a adresat şefilor direcţiilor generale din primărie, menţionând că nu sunt o anexă a Partidului Socialiştilor, iar Veaceslav Bulat de Platforma Popular Europeană a atenţionat chişinăuienii că toate proiectele sociale sunt sprijinite din bugetul municipal şi a rugat colegii socialişti să nu îşi facă campanie electorală pe seama iniţiativelor adoptate. În replică, socialistul Ion Ceban a declarat că fracţiunea e gata să îşi retragă semnăturile de pe toate proiectele de decizie şi că tot ce îşi doresc este ca locuitorii capitalei să aibă parte de condiţii de trai mai bune.

 

În cele din urmă, şedinţa deschisă pe 8 octombrie a fost declarată închisă, fiind epuizate toate proiectele de pe ordinea de zi.

Vedeți în continuare care au fost deciziile aprobate de consilieri și care dintre propuneri nu au fost acceptate de aceștia.

 

ORDINEA DE ZI


Reprezentantul CMC în componența Comisiei de evaluare și validare din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice

Proiectul de decizie

 

 

Statut: Aprobat

 

Deşi acest subiect a creat dezbateri aprinse la şedinţa de săptămâna trecută, de această dată, socialiştii din start au retras candidatura lui Dinari Cojocaru, iar liberalii au propus-o în calitate de reprezentantă a CMC pe Raisa Călin.

Proiectul de lege a fost votat unanim de către consilierii prezenţi în sală.

 

Voturi PRO: PL - 12, PLDM – 1, GD, IŞ, PPEM - 4, PSRM - 15, GB, PN - 1, PD – 1


A.O. "Organizația veteranilor din Republica Moldova" va achita în continuare chirie pentru sedii

Proiectul de decizie

 

 

Statut: Respins 

 

A.O. "Organizaţia veteranilor din Republic Moldova" a solicitat autorităţilor locale transmiterea în folosinţă gratuită a două spaţii aflate în proprietatea municipală. Consilierul Vasile Chirtoca a menţionat că spaţiile din bd. Traian, 23/1 lit. A (etajul 1) și V. Belinski, 65 lit. A (01) vor fi utilizate pentru desfăşurarea activităţilor asociaţiei.

Consilierul Dinari Cojocaru a accentuat că acest proiect este de 6 ani pe ordinea de zi şi a încurajat colegii să susţină iniţiativa, mai ales pentru că asociaţia organizează şi diverse activităţi pentru persoanele în etate.

Proiectul nu a acumulat numărul suficient de voturi pentru a fi aprobat.

 

Voturi PRO: PLDM – 1, GD, IŞ, GB, VC, PSRM - 15,  PN - 2, PD – 1

Abţineri: PPEM - 4, PL - 13


Preţul pentru chiria sediului A.O. pentru tineret „APOLLO" rămâne neschimbat

Proiectul de decizie

 

 

Statut: Respins

 

Proiectul prevede micşorarea coeficientului de la 2 la 0.75, pentru locaţiunea unor încăperi din str. Petru Zadnipru, 5/1 lit. A, pentru Asociaţia obştească “APOLLO”.

Consilierul Vasile Chirtoca a explicat că această asociaţie utilizează din 2008 spaţii din incinta unui liceu din capitală, iar cheltuielile pentru chirie sunt prea mari, în comparaţie cu veniturile lor.

 

Voturi PRO: PLDM – 1, PSRM - 17, GB, VC, NV, PN - 2

Abţineri: PPEM - 4, IŞ, GD, PL - 15


Transmiterea unor bunuri din gestiunea Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi" către Consiliul local al orașului Vadul lui Vodă

Proiectul de decizie

 

 

Statut: Aprobat

 

Mijloacele fixe (aparate de sudat, căsuţe din lemn, maşini de tuns iarba, etc.) prevăzute de proiectul de decizie au un grad înalt de uzură şi nu sunt utilizate de către Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi". Conform primarului oraşului Vadul-lui-Vodă, este necesar ca aceste bunuri să fie transmise în gestiunea Consiliului local al oraşului, pentru ca Parcul Nistrean să fie în continuare dezvoltat şi valorificat.

 

Voturi PRO: PL - 14, PLDM – 1, GD, IŞ, PSRM - 17, GB, VC, NV, PD – 1

Abţineri: PN - 2, PPEM - 4


 Strategia privind protecția persoanelor cu dizabilități din municipiul Chișinău

Proiectul de decizie

 

 

Statut: Aprobat

 

Proiectul are drept scop crearea Grupului de lucru și instituirea Consiliului consultativ privind elaborarea strategiei privind protecția persoanelor cu dizabilități din municipiul Chișinău.

Consilierul socialist Ion Ceban a menţionat că “această solicitare este de actualitate, o necesitate stringentă, ţinând cont de lipsa politicilor în acest domeniu şi de faptul că în mun. Chișinău locuiesc peste 40 de mii de persoane cu dizabilităţi”.

Mihai Moldovanu, Gutium Tatiana, Adrian Culai şi Igor Călin au fost propuşi pentru a face parte din Grupul de lucru pentru elaborarea strategiei.

 

Voturi PRO: PL - 15, PLDM – 1, GD, IŞ, PSRM - 17, GB, VC, NV, PD – 1, PN - 2, PPEM - 3


Salarii mai mari angajaților din cadrul Centrului de zi și activității „START"

Proiectul de decizie

 

 

Statut: Aprobat

 

Conform executivului, acest proiect pentru care vor fi alocaţi 114 mii lei pentru anul 2018, prevede stabilirea suplimentului de 30% la salariul tarifar pentru 23 de angajaţi din cadrul Centrului „START" pentru persoane cu dizabilități de intelect.

 

Voturi PRO: PL - 15, PLDM – 1, GD, IŞ, PSRM - 18, GB, VC, NV, PD – 1, PN - 1, PPEM - 3


Sprijin familiilor cu trei și mai mulți copii în instituții de educație timpurie

Proiectul de decizie

 

 

Statut: Aprobat

 

Proiectul prevede aprobarea Regulamentului privind susţierea financiară a familiilor cu 3 sau mai mulţi copii în instituţiile de educaţiei timpurie din oraşul Chişinău.

Un suport financiar de 700 de lei lunar va fi acordat pentru 37 de familii, în care cresc şi se educă în total 111 copii.

Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru anul 2018, în sumă de 104 mii lei, va servi economia cheltuielilor de personal aprobate pe anul 2018 Direcției generale asistenţă socială şi sănătate.

 

Voturi PRO: PL - 14, PLDM – 1, GD, IŞ, PSRM - 18, GB, VC, PD – 1, PN - 2, PPEM - 3


Tichete de masă pentru angajații din domeniul protecției sociale și culturii

Proiectul de decizie

 

 

Statut: Aprobat

 

Acest proiect prevede aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a tichetelor de masă celor 998 de angajaţi din domeniul protecţiei sociale şi culturii, care activează în mun. Chișinău.

Pentru anul 2018 cheltuielile pentru implementarea iniţiativei vor fi acoperite din taxele achitate de către persoanele fizice la procurarea valutei străine.

La propunerea consilierului liberal Ion Cebanu a fost adoptată majorare valorii nominale a unui tichet de masă, de la 35 până la 45 de lei, în limitele mijloacelor financiare disponibile.

 

Voturi PRO: PL - 14, PLDM – 1, IŞ, PSRM - 18, NV, GB, VC, PD – 1, PN - 1, PPEM - 3


Produse lactate pentru copii din familii cu risc medico-social

Proiectul de decizie

 

 

Statut: Aprobat

 

Proiectul prevede aprobarea, într-o nouă redacţie, a Regulamentului cu privire la asigurarea copiilor primului an de viață din familii cu risc medico-social și cu indicații medicale cu produse lactate/formule de început și formule de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici, procurate din sursele financiare ale bugetului local.

Principalele modificări constau în includerea în Regulament a copiilor din suburbii şi a familiilor cu tripleţi, duplex indiferent de statutul social al familiei.

 

Voturi PRO: PL - 14, PLDM – 1, IŞ, PSRM - 18, GB, VC, NV, PD – 1, PPEM - 3


Dispozitive pentru mai multe persoane cu deficienţe de văz

Proiectul de decizie

 

 

Statut: Aprobat

 

Proiectul prevede aprobarea, într-o nouă redacţie, a Regulamentului cu privire la asigurarea persoanelor cu deficiențe de văz din municipiul Chișinău cu dispozitive medicale, non-medicale specializate și servicii de protezare oculară. Modificările propuse au drept scop extinderea categoriilor de beneficiari prin includerea persoanelor cu dizabilităţi de grad mediu.

 

Voturi PRO: PL - 14, PLDM – 1, IŞ, PSRM - 18, GB, VC, NV, PD – 1, PPEM - 3


Accesorii pentru determinarea glicemiei la persoanele cu diabet zaharat

Proiectul de decizie

 

 

Statut: Aprobat

 

Proiectul constă în aprobarea, într-o nouă redacţie, a Regulamentului privind modalitatea de asigurarea cu seturi de accesorii pentru determinarea glicemiei la persoanele cu diabet zaharat din municipiul Chișinău procurate din sursele financiare ale bugetului local. Noul regulament prevede introducerea şi altor categorii de pacienţi, cum ar fi persoanele cu diabet zaharat susceptibile pentru apariţia precope a complicaţiilor maladiei.

 

Voturi PRO: PL - 14, PLDM – 1, IŞ, PSRM - 18, GB, VC, NV, PD – 1, PPEM - 3


Asistență medicală stomatologică persoanelor din grupurile social-defavorizate

Proiectul de decizie

 

 

Statut: Aprobat

 

Proiectul de decizie prevede aprobarea, într-o nouă redacţie, a Regulamentului privind acordarea asistenței medicale stomatologice persoanelor din grupurile social-defavorizate din mun. Chișinău.

Executivul explică că din motiv că unor persoane pensia le-a fost majorată cu 100 - 200 de lei, astfel venitul lor depăşind suma de 2000 de lei, peste 10 % din beneficiari, au pierdut asistenţa medicală stomatologică garantată din bugetul local. Astfel, prin intermediul noului Regulament, a fost modificată clauza privind pensia/venitul lunar al beneficiarului, de la 2000 la 3000 de lei.

Din cauza creşterii tarifelor la serviciile stomatologice, consilierii au venit cu propunere ca suma pentru acordarea ajutorului să fie mărită de la 3500 la 5000 de lei. De asemenea, vor fi reevaluate dosarelor din 2017-2018, pentru că unele persoane, din cauza indexării pensiilor, au fost excluse din lista beneficiarilor.

 

Voturi PRO: PL - 14, PLDM – 1, IŞ, PSRM - 18, GB, VC, NV, PD – 1, PPEM - 3


Examinarea demersului Procuraturii Anticorupţie

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

 

Statut: Transmis spre reexaminare

 

Din cauză că raportorul pe acest proiect, Valeriu Bogdan, şef al Direcţiei Asistenţă juridică, nu era prezent la şedinţă, proiectul a fost transmis spre reexaminare.

 

Voturi PRO reexaminare: PL - 14, PLDM – 1, IŞ, PSRM - 18, GB, VC, NV, PD – 1, PPEM - 3


Responsabilă: Alina Vodă

 

Şedinţa în întregime, o puteţi urmări aici:


Publicat de:

Distribuie