PrimariaMea
Şedinţa CMC din 22 noiembrie 2018 Image
26 nov. 2018

Şedinţa CMC din 22 noiembrie 2018

Deși a început cu o întârziere de 45 de minute, ședința a fost productivă. Aleșii locali au reuşit să examineze peste 50 de proiecte de decizii.

Un subiect dezbătut pe larg a fost cu privire la tarifele pentru Parcul „Dendrariu”. Consilierii au apreciat activitatea administrației parcului, dar nu au luat o decizie privind majorarea taxei de acces. Subiectul va fi examinat săptămâna viitoare la Biroul Permanent. Consilierii au aprobat modificări referitoare la acordarea ajutorului material pentru circulaţia în transportul public urban, au oferit dreptul unor companii să utilizeze toponimicul Chișinău, au examinat posibilitatea amenajării unui nou teren de sport în sectorul Botanica și altele.

Din cauza votului “abţinere” al socialiştilor mai multe decizii nu au acumulat suficiente voturi pentru a fi admise, printre care proiectul privind  conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Chișinău istoricului Iurie Colesnic şi proiectul cu privire la stabilirea plăţii pentru folosirea ilegală a suprafeţelor suplimentare de teren din proprietatea municipală. 

În cadrul şedinţei au fost votate și multe proiecte funciare: prelungirea relațiilor contractuale de locațiune, dare în folosință a terenurilor, autentificarea dreptului de proprietate privată asupra unor loturi de pământ, etc.


Vedeți în continuare care au fost deciziile aprobate de consilieri și care dintre propuneri nu au fost acceptate de aceștia.

ORDINEA DE ZI


9. Ghenadie Dubiţa reprezentant al întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ pe perioada procesului de insolvabilitate

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

 

Ghenadie Dubița a fost aprobat în funcția de reprezentant al debitorilor - Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ nr. 1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.8, nr.9, nr.10. nr.11, nr.12, nr.13, nr.14, nr.15, nr.16, nr.17, nr.18, nr.19, nr.20, nr.21, nr.22, nr.23, pe perioada procesului de insolvabilitate/faliment.

 

Voturi PRO: PL - 8, PLDM – 1, GB, IŞ, VC,  PPEM - 1, PSRM - 14, PN - 1


11. Semnarea unor contracte şi a actelor aferente acestora în cadrul Proiectului ,,Eficienţă energetică şi izolare termică a clădirilor publice şi a blocurilor locative din municipiul Chişinău”

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

 

Proiectul prevede desemnarea lui Ion Burdiumov, şef al Direcției generale locativ-comunale şi amenajare, să semneze toate contractele de executare a lucrărilor şi/sau prestare a serviciilor şi actele aferente acestora în cadrul proiectului.

Raportorul a menţionat că în anul 2018, în cadrul proiectului au fost realizate studii de fezabilitate ale clădirilor care urmează să fie izolate termic.

 

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GB, VC, IŞ,  PPEM - 2, PSRM - 14, PN - 1


13. Modificări la acordarea ajutorului material unor categorii de călători pentru circulaţia în transportul public urban

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

 

Modificarea prevăzută în proiect oferă posibilitatea medicilor de familie şi asistenţilor medicali să beneficieze, la alegere, de abonamente lunare la transportul public urban sau de ajutor material în valoare de 70 de lei lunar. Consilierii au fost de acord ca modificările să fie implementate începând cu ianuarie 2019.

 

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GB, VC, IŞ,  PPEM - 2, PSRM - 14, PN - 1


14. Noua redacţie a Regulamentului privind compensaţiile pentru călătoria în transportul public urban şi suburban din municipiul Chișinău

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

 

Noua redacţie a Regulamentului privind modul stabilirii şi acordării de compensaţii pentru călătorii în transportul urban şi suburban din mun. Chişinău prevede creşterea plafonului de venit pentru beneficiari, de la 2000 la 3000 de lei şi includerea pensionarilor din organele de forţă în lista beneficiarilor.

 

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GB, VC, IŞ,  PPEM - 2, PSRM - 14, PN - 1


15. Tarife neschimbate pentru serviciile prestate de către Î.M. Parcul „Dendrariu”

 

Proiect de decizie

 

Majoritatea consilierilor şi-au exprimat aprecierea față de activitatea administraţiei întreprinderii, în frunte cu Ion Uzun. Aleşii locali au menţionat că parcul este o carte de vizită a oraşului şi că sunt consţienţi că sunt necesare investiţii. Socialiştii au fost mai sceptici față de solicitarea de majorare a tarifelor, insistând pe ideea ca îmbunătăţirile serviciilor prestate pe teritoriul parcului să fie realizate din bugetul municipal.

Directorul Ion Uzun a reiterat că sunt planificate construcţia a 3 intrări noi (din străzile Alexei Şciusev, Constantin Stere intersecţie cu Vasile Lupu şi Eugen Coca intersecţie cu Vasile Lupu) în parc şi amenajarea a 6 toalete contemporane, pentru care sunt necesari 43 de milioane de lei.

După o oră de dezbateri şi un număr redus de consilierii prezenţi în sală, Ion Cebanu (PL) i-a recomandat lui Ion Uzun să retragă proiectul de decizie pentru a fi analizat în cadrul ședinței Biroului permanent, ce va avea loc la data de 26 noiembrie.


16. Refuz de recepţionare şi transmitere la balanţă a obiectivului „Reconstrucţia lacului de acumulare „Valea Morilor”

 

Proiect de decizie

Statut: Respins

 

Acest proiect de decizie datează încă din anul 2014 şi prevede aprobarea procesului - verbal de recepţie finală a obiectivului "Reconstrucţia lacului de acumulare Valea Morilor" în sumă totală de 71 176 971, 29 lei. Consilierii socialişti au solicitat să fie prezentat devizul de cheltuieli al proiectului, pentru ca să fie clar cum au fost cheltuiţi aproape 71 de milioane de lei.

 

Voturi PRO: PL - 10

Voturi CONTRA: PSRM - 14

Abţineri: PPEM - 2, GD, IŞ, NV, GB, VC, PN - 1, PLDM - 1


17. Recepţionarea şi transmiterea la balanţă a obiectivului „Reconstrucţia lacului de acumulare „Valea Morilor”, tranşa a IV-a (amenajarea parcului, scara)

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat  

 

Proiectul prevede că Î.M. “Direcţia construcţii capitale” va transmite în gestiunea economică bunurile (parcul şi scara de la Valea Morilor) - proprietate municipală, Î.M. “Asociaţia de gospodărie a spaţiilor verzi” şi Î.M. Reţelele electrice de iluminare “Lumtech”.

Consiliera Svetlana Popa (PSRM) a propus excluderea alineatului 1 din decizie, care prevede următoarele: Se aprobă procesul - verbal de recepţie finală a obiectivului  „Reconstrucţia lacului de acumulare „Valea Morilor”, tranşa a IV-a (amenajarea parcului, scara), în sumă totală de 18 574 666, 52 lei.

 

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GD, GB, VC, IŞ, PSRM - 14, PN - 1

Abţineri: PPEM - 2, NV


22. Fără plăţi pentru folosirea ilegală a suprafeţelor suplimentare de teren din proprietatea municipală

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

 

În urma inventarierii fondului funciar municipal, s-a constat că o mare parte dintre deţinătorii de terenuri, în special proprietarii de case de locuit individuale, folosesc fără a achita plata de arendă şi impozitul funciar, suprafeţe de teren, din proprietate municipală, din apropierea caselor lor. Acest proiect prevede obligarea proprietarilor să achite pentru suprafeţele utilizate sau să legalizeze terenurile conform legislaţiei funciare.

 

Voturi CONTRA: PSRM - 14, VC, GB

Abţineri: PPEM - 3, PLDM - 1, PN - 1, PL - 7, GD, IŞ, NV


23. Un nou teren de sport în sectorul Botanica

 

Proiect de decizie

 

Statut: Transmis spre reexaminare

 

Proiectul de decizie de bază prevede amplasarea şi amenajarea unui teren de sport cu iluminat nocturn în hotarele Parcului “Valea Trandafirilor”, de către SRL “Urbanconstruct - TT”.

Socialiştii au sugerat schimbarea locaţiei terenului, pentru că în parcul “Valea Trandafirilor” deja se planifică construcţia unui skatepark. Propunerea este Liceul Teoretic B.P. Hasdeu - cu accesul tuturor locuitorilor mun. Chişinău pe teritoriul terenului de sport.

Pentru că în denumirea proiectului de decizie este menţionată expres locaţia: Parcul “Valea Trandafirilor” şi pentru a evita obiecţiile de la Cancelaria de Stat, s-a propus transmiterea la reexaminare a subiectului.

 

Voturi PRO reexaminare: PL - 8, PLDM – 1, GD, GB, VC, IŞ, NV,  PPEM - 2, PSRM - 13, PN - 1


35. Utilizarea toponimicului Chişinău de către S.R.L. “Avia Invest”

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

Consilierii au respins proiectul de decizie pe motiv că acesta nu prevede o taxă pentru utilizarea  toponimicului Chișinău de către SRL “Avia Invest”. Conform Codului Fiscal se prevăd taxe pentru aplicarea simbolicii locale doar din vânzarea produselor fabricate. În acest caz, aleşii locali nu au putut stabili dacă compania “Avia Invest” este  producătoare de bunuri.

 

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1

Abţineri:  PN - 1, GB, GD, PSRM - 12, PPEM - 4


36. Utilizarea toponimicului “Chişinău” în marca de produs de către S.A. „Aroma”

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PN - 1, GB, GD, PSRM - 12, PPEM - 4


37. Utilizarea toponimicului ”Chișinău” în denumirea mărcii de către S.R.L. „Arena Naţională”

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis cu majoritatea simplă

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB

Abţineri:  PN - 1, PSRM - 12


21. Transmiterea în gestiune a unui lot de pământ din str. Codrilor, Direcţiei generale educaţie, cultură, tineret şi sport a Consiliului municipal Chișinău

 

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GB, VC, IŞ,  PPEM - 2, PSRM - 14, PN - 1


12. Transmiterea a 2 autoturisme cu grad de uzură de 100% de la balanţa DGTPCC la balanţa Î. M. „RTEC”

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GB, VC, IŞ,  PPEM - 2, PSRM - 14, PN - 1


24. Executarea hotărârii de judecată irevocabile şi prelungirea termenului de arendare a lotului de pământ din Calea Ieşilor, 24 ( parcul „La Izvor”), SRL „PAVLOMARIN“

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins  

Voturi PRO: PLDM – 1, GB, VC, IŞ, PPEM - 3, PN - 1

Abţineri: PSRM - 14, NV, PN - 1, PL - 10


25. Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. A. Corobceanu, nr. 19

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GB, IŞ, GD,  PPEM - 4, PN - 1

Abţineri: PSRM - 9


Informaţie cu privire la situaţia actuală a sistemului Controlului Financiar Public Intern şi componentelor acestuia

 

Informaţia nu era plasată pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Consilierii au luat act de informaţia prezentată.


26. Transmiterea loturilor în proprietatea publică a statului

 

1. Transmiterea unui lot de pământ din str. Sf. Vineri, 16 Întreprinderii de Stat „Combinatul Republican de instruire auto”

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 8, PLDM – 1, GB,

Voturi CONTRA: PSRM - 13, PN - 1

Abţineri: PPEM -  3

 

 

2. Transmiterea unui teren din str. Studenţilor, 2/2 (gestionar - Universitatea Tehnică din Moldova)

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GB, GD

Abţineri: PPEM - 3, PSRM - 14, PN - 1

 

 

3. Transmiterea unui teren din str. Doina, 57 în proprietate publică a statului (gestionar - M.A.I. al RM)

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GB, GD,  PPEM - 3

Abţineri: PSRM - 13, PN - 1

 

 

4. Transmiterea unui lot de pământ din str. Andrei Doga în proprietate publică a statului

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GB, GD, PPEM - 4, PN - 1

Abţineri: PSRM - 14

 

 

5. Transmiterea unor terenuri din str. Sarmizegetusa, 48 în proprietate publică a statului

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GB, GD, PPEM - 4, PN - 1

Abţineri: PSRM - 14

 

 

6. Transmiterea unor terenuri din str. Bogdan Voievod, 8/1, 8/2 si 8/3 în proprietatea publică a statului

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GD

Abţineri: PSRM - 14, PPEM - 4, GB, PN

 

 

7. Transmiterea unui teren din bd. Cuza-Vodă, 3 în proprietatea publică a statului

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GD

Abţineri: PSRM - 14, PPEM - 4, GB, PN - 1


27. Expunerea la licitaţie funciară

 

1. Expunerea la licitaţie funciară prin vânzare - cumpărare a unui lot de pământ din str. Vitalie Tulnic, pentru deţinătorii de terenuri adiacente

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GD, PPEM - 4

Voturi CONTRA:  GB

Abţineri: PSRM - 14, PN - 1

 

2. Expunerea la licitaţie funciară a unui lot de pământ din şos. Munceşti

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GD,  PSRM - 12, PN - 1

Abţineri: PPEM - 4, GB

 

 

3. Expunerea la licitaţie funciară a unui lot de pământ din str. Alba Iulia

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 11, PLDM – 1, GD, PPEM - 4,  PSRM - 12, PPEM - 4

Abţineri: GB, PN - 1

 

 

4. Adjudecarea prin licitaţie funciară a dreptului de arendă a lotului de pământ din str. Vovinţeni

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 11, PLDM – 1, GD, PPEM - 4,  GB, PN - 1

Abţineri: PSRM - 13


28. Stabilirea dreptului de proprietate municipală

 

  1. Stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra terenului aferent construcţiilor din str. Ţărînii, 53/2

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GD, PPEM - 4, PN - 1, GB

Abţineri: PSRM - 13

 

 

2. Stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ din str. Cristeşti, 3

 

Proiect de decizie

 

Retras de executiv

 

 

3. Stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ aferent imobilului din str. Dinu Lipati, 3

 

Proiect de decizie

 

Retras de executiv


29. Prelungirea termenului de folosire a terenurilor

 

1. Prelungirea termenului de folosire a sectoarelor de pământ atribuite anterior Asociaţiei Obşteşti Societatea municipală ’’Apicultorul”

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 11, PLDM – 1, GD, PPEM - 4, PSRM - 12, PN - 1, GB

 

 

2. Prelungirea termenului de folosire a unor terenuri din str. Uzinelor (gestionar: Societatea pe acţiuni Apă Canal Chişinău)

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 11, PLDM – 1, GD, PPEM - 4, PN - 1, GB, PSRM - 12


30. Examinarea cererii cet. Paraschiv Andrei privind scutirea de la plata pentru eliberarea certificatului de participare la procesul de privatizare a spaţiului locativ

 

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Transmis spre reexaminare

Voturi PRO Reexaminare: PL - 11, PLDM – 1, PN - 1, GB, PSRM - 13, PPEM - 4, GD


31. Conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Chişinău istoricului Iurie Colesnic

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 11, PLDM – 1, GD, PPEM - 4, PN - 1, GB

Abţineri:  PSRM - 13


32. Autentificarea dreptului de proprietate privată

 

Proiectele de decizie nu erau plasate pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

1. Autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. M. Lermontov, 102

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GD, PPEM - 4, PN - 1, GB, PSRM - 10

 

 

2. Autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Budai, 1 „v”

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GD, PPEM - 4

Voturi CONTRA: GB

Abţineri: PSRM - 10, PN - 1

 

 

3. Autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. V. Zarzar, 34

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GD, PPEM - 4, PN - 1, GB

Abţineri: PSRM - 13

 

 

4. Autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ str. Aluniş, 8

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GD, PPEM - 4, PN - 1, GB

Abţineri: PSRM - 13

 

Subiectele 5 - 32 cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată au fost transmise spre reexaminare.

 

Statut: Transmis spre reexaminare

Voturi PRO reexaminare: PL - 10, PLDM – 1, GD, PPEM - 4, PN - 1, GB, PSRM - 12


30(1). Autentificarea dreptului de proprietate privata comună (cu 30 subpuncte)

 

 

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Transmis spre reexaminare

Voturi PRO reexaminare: PL - 10, PLDM – 1, GD, PPEM - 4, PN - 1, GB, PSRM - 12

Voturi CONTRA: GD


31(1). Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Ciocârliei, 6/1

 

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GD, PPEM - 4, PN - 1, GB, PSRM - 12


32(1). Transmiterea în proprietatea municipiului Chişinău a unor încăperi din gestiunea Serviciului protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 9, PLDM – 1, GD, PPEM - 3, PN - 1, GB, PSRM - 13


33. Trecerea cheltuielilor de reparaţie capitală a bunului închiriat în contul chiriei Asociaţiei obşteşti „Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova”

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GD, PPEM - 4, PN - 1, GB

Abţineri: PSRM - 13


34. Desemnarea administratorilor imobilelor din str. Teilor, 7/2 şi Kiev, 3a

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, GD, PPEM - 4, PSRM - 13

Abţineri:  PN - 1, GB


38. Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune

 

 

1. Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din bd. Mircea cel Bătrân, 24 lit.A (etajul I) Fundaţiei Creştine de ajutoare „MOLDO - OLANDEZĂ”

 

Proiect de decizie

 

Statut: Transmis spre reexaminare

Voturi PRO reexaminare: PL - 10, PLDM – 1, GD, PPEM - 4, PN - 1

Abţineri:  PN - 1, PSRM - 12

 

 

2. Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din str. Hristo Botev, 9/2, lit. A, A2 (soclu)

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1

Abţineri: PSRM - 12

 

 

3. Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din str. Mihail Kogălniceanu, 52, lit. A (demisol, parter, mezanin) Asociaţiei obşteşti “Asociaţia Foştilor Deportati şi Deţinuţi Politici din Moldova”

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12

 

 

4. Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unor încăperi din str. A. Hâjdeu, 72 lit. A (etajul 3) Instituţiei Obşteşti „Centrul Intelectualităţii Ruse”

 

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12

 

 

5. Prelungirea relaţiilor contractuale de locaţiune a unei încăperi din bd. Dacia, 5/2, lit. A (etajul 1) Societăţii comerciale „INTEROPTIC” S.R.L.

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, PSRM - 12

Voturi CONTRA: GB

Abţineri: PN - 1


39. Cesiunea locaţiunii unei încăperi din bd. Cuza-Voda, 17/7, lit.A (etajul 9)

 

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12


40. Darea în folosinţă a unor încăperi

 

 

1. Darea în folosinţă a unor încăperi din str. Grigore Ureche, 54 lit, B, V, C, A 5,10, 11, 12 (clădiri separate) Întreprinderii municipale pentru servicii locative Centru

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12

 

 

2. Darea în folosinţă, prin contract de comodat, a unui spaţiu din str. Grenoble, 149 (etajul 3) Direcţiei Cultură a Primăriei municipiului Chişinău

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12

 

 

3. Darea în folosinţă, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. Anatol Corobceanu, 26 lit.A(Ol) (parter) Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a CMC

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12


41. Transmiterea unor încăperi nelocative din strada Eugen Doga 4, din proprietatea publică a municipiului Chișinău, în proprietatea publica a statului

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 11


42. Abrogarea deciziilor Consiliului municipal Chișinău

 

 

1. Abrogarea deciziei CMC nr. 22/42-86 din 27.04.2005

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12

 

 

2. Abrogarea deciziei CMC nr. 24/10-3 din 07.06.2005

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12

 

 

3. Abrogarea deciziei CMC nr. 24/10-20 din 07.06.2005

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12

 

 

4. Abrogarea deciziei CMC nr. 16/42-58 din 22.12.2004

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12

 

 

5. Abrogarea deciziei CMC nr. 13/30-45 din 23.07.2004

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12

 

6. Abrogarea deciziei CMC nr. 3/45-8 din 19.05.2015

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12

 

 

7. Abrogarea deciziei CMC nr.36/16-38 din 09.12.2005

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12

 

 

8. Abrogarea deciziei CMC nr.28/37-1 din 04.08.2005

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12

 

 

9. Abrogarea deciziei CMC nr.36/16-30 din 09.12.2005

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12

 

 

10. Abrogarea deciziei CMC nr.36/16-29 din 09.12.2005

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12

 

11. Abrogarea deciziei CMC nr.36/16-28 din 09.12.2005

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12

 

 

12. Abrogarea deciziei CMC  nr.29/16-6 din 23.09.2005

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12

 

 

13. Abrogarea deciziei CMC nr.9/13-23 din 29.05.2008 şi nr.7/12-11 din 07.07.2009

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12

 

 

14. Abrogarea deciziei CMC nr.44/16-55 din 18.04.2006

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12

 

 

15. Abrogarea deciziei CMC nr.05/30-3 din 18.05.2010

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12

 

 

16. Abrogarea deciziei CMC nr.44/16-7 din 18.04.2006

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12

 

 

17. Abrogarea deciziei CMC nr.05/27- 4 din 18.05.2010

 

Proiect de decizie

 

Statut: Admis

Voturi PRO: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12

 

 

Subiectele 18 - 97 cu privire la abrogarea deciziilor CMC au fost transmise spre reexaminare.

 

Statut: Transmis spre reexaminare

Voturi PRO reexaminare: PL - 10, PLDM – 1, PPEM - 4, GD, GB, PN - 1, PSRM - 12


Responsabilă: Alina Vodă

Şedinţa în întregime o puteţi urmări aici:


Publicat de:

Distribuie