PrimariaMea
Şedinţa CMC din 18 octombrie 2018 Image
22 oct. 2018

Şedinţa CMC din 18 octombrie 2018

Ședința din 18 octombrie a avut loc cu participarea a 48 de aleși locali, dar şi a unor cetăţeni nemulţumiţi. Consilierii au analizat, în detalii, aproximativ 80 de proiecte de decizie, o mare parte care vizează chestiuni funciare. Pentru că 13 subiecte au rămas neexaminate, biroul permanent a decis continuarea şedinţei pe data de 23 octombrie.

 

La începutul şedinţei, activistul civic Vitalie Voznoi s-a arătat indignat de faptul că aleșii întârzie, că sunt incluse prea multe subiecte de decizie pe ordinea de zi și că, în continuare, accesul în primărie se face cu buletinul de identitate.

 

Locuitorii blocului locativ de pe bd. Moscova 2 s-au plâns pe un agent economic care îşi extinde magazinul de la primul etaj al blocului, astfel blocând un acces spre curte. Nemulţumiţi sunt şi cei peste 500 de investitori ai unui bloc locativ din str. Ginta Latină nr.8, pentru că din anul 2014 lucrările s-au oprit şi clădirea nu a fost dată în exploatare, iar compania responsabilă de construcţie a fost declarată insolvabilă.

 

Majoritatea subiectelor examinate în cadrul ședinței privesc privatizările de terenuri, prelungirea termenului contractelor de locaţiune și aprobarea planurile urbanistice zonale. Unele proiecte au fost respinse sau transmise spre reexaminare, din mai multe motive: prețurile pentru utilizarea spaţiilor sunt mai mici decât cele de piață, consilierii își doresc ca anumite loturi de pământ să fie scoase la licitație sau unii chiriaşi nu au respectat anterior prevederile contractuale.  La majoritatea proiectelor de decizie privind subiectele funciare, socialiştii s-au abţinut de la vot.

 

Inițiativa “Chișinăul de seară - orașul luminilor” şi proiectul privind repartizarea profitului obținut în 2017 de către Î.M. Regia „Autosalubritate” au fost aprobate unanim.

 

Mărul discordiei a fost subiectul privind desemnarea unui reprezentant al CMC în componența Comisiei de evaluare și validare din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice. Socialiștii au propus candidatura lui Dinari Cojocari, pe când ceilalți consilierii s-au arătat indignați de faptul că proiectul nu a fost examinat în comisia de profil.

 

În cele din urmă, după ce au luat o pauză de 10 minute pentru ca membrii biroului permanent să se întrunească, consilierii au anunțat continuarea ședinței pe 23 octombrie.

Vedeți în continuare care au fost deciziile aprobate de consilieri și care dintre propuneri nu au fost acceptate de aceștia.

ORDINEA DE ZI


Stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Vasile Alecsandri 121 cu dl Roberto Pace şi dna Natalia Derkach

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL – 16, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC

Abţineri: PPEM – 5, PN – 3, PSRM - 15


Stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din şos. Hânceşti, cu Asociaţia surzilor din Republica Moldova

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM - 15, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM – 5, PN – 3

Abţineri: PL – 16


Stabilirea relaţiilor funciare de arendare a unor loturi de pământ din str. Tudor Vladimirescu, 6, cu S.C „SELINIC-CONS” S.R.L.

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 16, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM – 5, PN – 3

Abţineri: PSRM - 15


Stabilirea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. A.Şciusev, 47, cu Societatea cu răspundere limitată „ACVILIN-GRUP”

Proiectul de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV

Abţineri: PSRM - 15, PPEM - 5, PL - 16, GB, VC, PN - 3


Stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Miron Costin, 19/8 cu dl Ghenadii Todorov

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ

Abţineri: PSRM - 15, NV, GB, VC, PN - 3, PL - 16

Voturi CONTRA: PPEM - 5


Reperfectarea relaţiilor de arendă a unui lot de pământ din str. Albişoara, 66/1 cu dna Zinaida Guşan

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins 

Voturi PRO: PL – 16, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, PN – 2

Abţineri: PSRM - 15, PPEM - 5, VC, GB


Reperfectarea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din bd. Mircea cel Bătrân cu Societatea comercială „IACOB” S.R.L

Proiectul de decizie

 

Propunere de respingere

Statut: Respins

Voturi PRO respingere: PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM – 5, PN – 3, PSRM - 15

Abţineri: PL - 16


Reperfectarea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Uzinelor, 11 cu Societatea cu răspundere limitată „CONSIGMA”

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 16, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM – 5

Abţineri: PSRM - 15, PN - 3


Stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din Calea Ieşilor, 10 cu dna Alina Antoci

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Reexaminare

Voturi PRO reexaminare: PL - 16, PSRM - 15, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM – 5, PN – 2


Stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Bulgară, 27/1, cu S.R.L. „AMEXPORT LTD”

Proiectul de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL – 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ

Abţineri: PSRM - 15, PPEM - 5, NV, VC, GB, PN - 2


Stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Ialoveni, 98/5 cu Cooperativa de construcţie a garajelor nr. 126

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, GB, NV, VC, PPEM – 5, PN – 3

Abţineri:  PSRM - 15


Stabilirea relatiilor funciare de acordare a lotului de pământ din str. Mesager, 19 cu Firma de producţie şi comerț „CONFORT” S.R.L.

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL – 16, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, VC, GB, PPEM – 5

Abţineri:  PSRM - 15, NV, PN-  3


Reperfectarea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Ion Creangă, 24/2, cu Societatea cu răspundere limitată "VICTORIA-AGRICI"

Proiectul de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PLDM – 1, PD – 1 PPEM – 5, NV, GD, IŞ, VC, GB.

Abţineri:  PSRM - 15, PN-  3,  PL - 16


Stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Ismail, 84 A cu dl Moscalu Petru

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Beneficiarul contractului a solicitat stabilirea relaţiilor funciare de arendă pe o perioadă de 10 ani.

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 16, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV

Abţineri: PSRM - 15, PPEM - 5, PN - 3

Voturi CONTRA: GB, VC


Reperfectarea relaţiilor de arendare a lotului de pământ din str. Lunca Bâculul, 29 cu S.C. „ARINUL PRIM” S.R.L.

Proiectul de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 16, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, PN – 3

Abţineri: PSRM - 15, PPEM - 4, GB, VC, NV


Stabilirea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. Octavian Goga, 14 cu dl. Andrei Ceban

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 16, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PN – 2,  PPEM - 4

Abţineri: PSRM - 15


Darea în arendă a unui lot de pământ din str. V. Korolenko, 9 dlui Comelui Lîsîi şi dnei Aliona Lîsîi (suplimentar terenului arendat)

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat  

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PN – 3, PPEM - 3

Abţineri: PSRM - 15


Stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Columna, 112 cu S.R.L. ’’GRAMMIDA”

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 3

Abţineri: PSRM - 14, PN - 3


Reperfectarea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din bd. Mircea cel Bătrân, 26/4, cu întreprinderea individuală „TATIANA GHERJAVSCHI”

Proiectul de decizie

 

La propunerea unor consilieri a fost propusă respingerea proiectului de lege şi scoaterea la licitaţie a lotului de pământ.

Statut: Respins

Voturi PRO RESPINGERE: PSRM - 14,  PN - 3, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 3

Abţineri: PL - 17


Stabilirea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. Maria Drăgan, 10/1 cu Firma de producţie şi comerţ „MOT-A-MOT” S.R.L.

Proiectul de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV

Abţineri: PPEM - 3, GB, VC, PN -3, PL - 17

Voturi CONTRA: PSRM - 14


Reperfectarea (prelungirea) termenului de arendare a lotului de pământ din str. Kiev, 11, Firmei de producţie şi comerţ AMOFARM S.R.L

Proiectul de decizie 

 

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi


Reperfectarea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. Constantin Tănase, 9 cu Societatea cu răspundere limitată “ZEOLITE”

Proiectul de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC

Abţineri: PSRM - 15, PPEM - 3,  PN - 2


Stabilirea relaţiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. Matei Basarab 1/2, cu Societatea cu răspundere limitată „HORUS”

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5, PN - 3

Abţineri: PSRM - 11


Privatizarea terenului din str. Columna, 148 A, aferent obiectivului privat al dnei Mariana Arnăut

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Construcţia nu este finalizată deja de 20 de ani, dar lege nu obligă proprietarii să construiască într-un anumit termen.

Statut: Respins

Voturi PRO: PLDM – 1, GB, VC, PL -17

Abţineri: PSRM - 14, GD, IŞ, PD - 1, PN - 3 , NV

Voturi CONTRA: PPEM - 5


Privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societăţii cu răspundere limitată „MATWERK” din str. Milano, 94

Proiectul de decizie

 

Statut: Respins 

Voturi PRO: PLDM – 1, GB, VC, IŞ

Abţineri: PSRM - 14, GD, PD, PN - 3 , PL - 17, PLDM - 1, PPEM -5


Privatizarea terenului din str. Milano, aferent obiectivului privat al ÎI „RODIDEAL GHEORGHE”

Proiectul de decizie 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, GB, VC, PPEM - 5, PN - 3

Abţineri: PSRM - 14


Privatizarea terenului aferent obiectivului privat al întreprinderii cu capital străin „LEOGRANT” S.R.L. din Calea Ieşilor, 30

Proiectul de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, GB, VC

Abţineri: PL - 17, PPEM - 5, PN - 3, PSRM - 14


Privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societăţii cu răspundere limitată „Stati & Compani” din str. Mitropolit. G. Bănulescu Bodoni, 1

Proiectul de decizie

 

Proiectul a fost aprobat, dar din proiectul de decizie au fost exluse clauzele 3.2 şi 5.6.

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, GB, VC, PPEM - 5, PN - 3

Abţineri: PSRM - 14, NV


Privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societăţii cu răspundere limitată „INOVAS GROUP” din str. Fierarilor, 15

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, GB, VC, PPEM - 5

Abţineri: PSRM - 14, PN - 3, NV


Privatizarea terenului aferent obiectivului privat, nefinalizat, al întreprinderii cu capital străin „LEMI INVEST” SA din str. Arborilor, 21

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5, PN - 3

Abţineri: PSRM - 14


Privatizarea terenului aferent obiectivului privat al societăţii comerciale „REALITCOM” S.R.L. din str. Uzinelor, 8/1

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5, PN - 3

Abţineri: PSRM - 14


Privatizarea terenului din str. Sfatul Ţării, aferent obiectivului privat al S.A. “ARHPROIECT”

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5

Abţineri: PSRM - 14, PN - 3


Privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societăţii cu răspundere limitată „DANSOR-AGRO CONSULT” din str. Columna, 139

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5

Abţineri: PSRM - 14, PN - 3 


Privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dnei Liudmila Volîneţ din str. S. Lazo, 17

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PN - 3

Abţineri: PSRM - 14, PPEM - 5


Privatizarea terenului din str. Petru Zadnipru, 4/6, aferent obiectivului privat al întreprinderii individuale "TIORA-LIUDMILA"

Proiectul de decizie 

 

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5, PN - 3

Abţineri: PSRM - 14


Privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societăţii cu răspundere limitată „ALIMCONSTRUCT GRUP”, a dnei Albina Rădvan şi dlui Serghei Rădvan (în devălmăşie) din str. Alexandru cel Bun, 47/1

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5

Abţineri: PSRM - 14, PN - 3


Privatizarea terenului din şos. Balcani, 20 aferent obiectivelor private ale Societăţii cu răspundere limitată „REZON PRIM” şi atribuirea în arendă a unui lot de pământ

Proiectul de decizie 

 

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PN - 3, PPEM - 5

Abţineri: PSRM - 14


Modificări în decizia CMC nr. 9/45-5 din 02.12.2013 ”Cu privire la stabilirea relaţiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Pietrarilor, 1/6, cu Cooperativa de construcţie a garajelor ”NR. 76

Proiectul de decizie 

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PD – 1, IȘ -1, GD - 1

Abţineri: PSRM - 14, PN - 3, PPEM - 5,  NV, PLDM - 1 , PL - 17

Voturi CONTRA: GB, VC


Modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 0100305497, proprietate privată a întreprinderii cu capital străin ”CSM UNIFORM” SRL din str. Maria Drăgan, 28/3

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5

Abţineri: PSRM - 14, PN - 3


Modificarea planului cadastral al terenului privat cu numărul 0100302187 din str.Varniţa, 8

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5

Abţineri: PSRM - 14, PN - 3


Modificări în configuraţia lotului de pământ cu numărul cadastral 0100402833 din str. Ipoteşti, 47 (proprietara dna Vera Frunze)

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, PPEM - 5

Abţineri: PSRM - 14, PN - 3, NV

Voturi CONTRA: GB, VC


Modificări în configuraţia lotului de pământ din str. Ion Nistor, 11, aferent imobilului proprietatea privată a dnei Tamara Stratulat

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PD – 1, GD, IŞ

Abţineri: PSRM - 14, PN - 3, NV, PL - 17, PLDM – 1, GB, VC, PPEM - 5


Modificări în configuraţia lotului cu numărul cadastral 0100401058 şi darea în arendă a unui lot (din str. Petricani, 88/1)

Proiectul de decizie 

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, PPEM - 5

Abţineri: PSRM - 14, PN - 3, PL - 17, NV, GB, VC


Modificări în configuraţia lotului cu numărul cadastral 0100302050 şi darea în arendă a unui lot ( din str. Varniţa, 16)

Proiectul de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC

Abţineri: PSRM - 14, PN - 3, PPEM - 4, PL - 17


Modificări în decizia CMC nr 4/18-12 din 13.05.2014 ”Cu privire la darea în arendă a unor loturi de pământ din bd. Decebal, 22/3 ÎI ”DRÎGVALI-NATALI”

Proiectul de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, GB, VC, PN - 3

Abţineri: PSRM - 14, PL - 17, PPEM - 3, NV


Modificări în configuraţia lotului de pământ din str. Alba Iulia, 196/3, proprietare privată a Societăţii cu răspundere limitată ’’BRANTOM INTERNAŢIONAL” şi atribuirea în arendă a unui Iot de pământ

Proiectul de decizie

 

Propunere de a fi transmis la reexaminare.

Statut: Reexaminare  

Voturi PRO reexaminare: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5, PSRM - 14, PN - 3


Modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/33 din 02.10.2014

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5

Abţineri: PSRM - 14, PN - 3


Modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 3/32-12 din 19.05.2015

Proiectul de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, PN - 3

Abţineri: PSRM - 14, PPEM - 5, GB, VC


Modificarea hotarelor lotului de pământ din str.V.Stroescu, 5 deţinut în proprietatea dlui Veaceslav Cornea şi a dnei Ana Cornea

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PN - 3

Abţineri: PSRM - 14, PPEM - 5


Modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/12 din 02.09.2016 (beneficiar, dna Ganea Rodica)

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5, PN - 3, PSRM - 14


Modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/12 din 02.09.2016 (beneficiar, dna Chisari-Rurac Aliona)

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5, PN - 3, PSRM - 14


Modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 0100101840 din str. Arheolog Ion Cassian-Suruceanu

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5, PN - 3, PSRM - 14


Modificări în hotarele terenului aferent obiectivului privat din str. Miron Costin, 26/6, deţinut în proprietate de dl Valeriu Jereghe

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5, PN - 3

Abţineri: PSRM - 14


Modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 16/67 din 28.12.2004 „Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică”

Proiectul de decizie 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5,  PSRM - 14

Nu participă la vot din cauza conflictului de interese:  PN - 3


Modificări în configuraţia lotului de pământ din str. Alba - lulia, 87

Proiectul de decizie 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 16, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5, PN - 3, PSRM - 14

Abţineri: PL - 1


Modificarea planului cadastral al terenului arendat cu nr. cadastral 0100207370 din str. Ismail, 86

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, PPEM - 5, PN - 3

Abţineri: GB, VC, PSRM - 14


Modificări în configuraţia loturilor de pământ din str. Alexie Mateevici, 2 şi 2/1

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, GD, IŞ, GB, VC, PPEM - 5, PN - 3

AbţIneri: NV, PD - 1, PSRM - 11


Modificarea planului cadastral al terenului privat cu numărul 0100205442 din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 73/1

Proiectul de decizie 

 

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5, PN - 3

Abţineri: PSRM - 11


Modificări în configuraţia lotului cu numărul cadastral 0100209487(din str. I. Nistor, 27)

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV

Abţineri: PPEM - 5, GB, VC, PN - 3, PSRM - 11


Modificări în hotarele terenului cu numărul cadastral 0100416295, aferent obiectivului privat din str. Nadejda Russo, 17, şi darea în arendă a unui teren întreprinderii mixte „47TH PARALLEL” S.R.L.

Proiectul de decizie 

 

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5

Abţineri: PSRM - 14, PN - 3


Modificarea hotarelor lotului de pământ cu numărul cadastral 0100413224 din str. Matei Basarab, 1/3, proprietate privată cu Societatea cu răspundere limitată “HORUS”

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5

Abţineri: PSRM - 14, PN - 3


Modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr.15/17-6 din 22.12.2017 „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100108953 din str. Daniil Ciugureanu”

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5

Abţineri: PN - 1

Voturi CONTRA: PSRM - 15


 Aprobarea Planului urbanistic zonal privind valorificarea terenurilor cu nr. cadastrale 0100119124 şi 0100119246 din str. Băcioii Noi, 14/5

Proiectul de decizie

 

Statut: Respins 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ

Abţineri:  PN - 3, PPEM - 5, NV, GB, VC

Voturi CONTRA: PSRM - 15


Aprobarea Planului urbanistic Zonal privind şi valorificarea terenurilor cuprinse în perimetrul străzilor Lev Tolstoi - Fierarilor - bd Dacia

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins

Abţineri: PSRM - 14, PN - 3 , PPEM - 5, NV, GB, VC, PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ


Aprobarea Planului urbanistic Zonal privind valorificarea terenului din str. N. Milescu Spătarul

Proiectul de decizie

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PLDM – 1, VC

Abţineri: PSRM - 14, PL - 17, PN - 3 , PPEM - 5, NV, GD, IŞ, PD - 1


 Aprobarea Planului urbanistic Tonal privind schimbarea funcţiei urbane  a terenurilor din str. Vlad Ţepeş, 55, cu nr. cadastrale 0100215460 şi 0100215681, precum şi pentru o parte din terenul din str. Costeşti, 60, cu nr. cadastral 0100215466

Proiectul de decizie 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, PPEM - 4, NV, PN - 3

Abţineri: PSRM - 14, PPEM - 1

Voturi CONTRA: GB, VC


Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100506032, din Calea leşilor, 61/2

Proiectul de decizie 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PN - 3

Abţineri: PSRM - 14, PPEM - 5


Aprobarea Planului urbanistic de detaliu privind valorificarea terenului proprietate privată din str. N. Testemiţeanu, 7a (numărul cadastral 0100101190)

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Respins

Voturi PRO: PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ

Abţineri: PL - 17, PSRM - 14, PN - 3 , PPEM - 5

Voturi CONTRA: NV, GB, VC


Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100307615 din str. Uzinelor 133

Proiectul de decizie 

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, PPEM - 5, NV, GB, VC

Abţineri: PSRM - 14, PN - 3


Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului din bd. Dacia 59

Proiectul de decizie 

 

Statut: Respins 

Voturi PRO: PLDM – 1, IŞ, NV, GB, VC, PN - 3

Abţineri: PL - 17, PSRM - 14, PPEM - 5, GD, PD - 1


Aprobarea Planului urbanistic Zonal (în volum parţial) pentru teritoriul adiacent str. Bucovinei, municipiul Chișinău

Proiectul de decizie 

 

Proiectul a fost retras de executiv de pe ordinea de zi


Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor.  cu nr. cadastrale  0100110483,  0100110484,   0100110485,   0100110485, 0100110486, 0100110487,0100110488, 0100110163, 010011079 din str. N. Zelinski, 11, 0100110004 din str. Belgrad, 16, 0100110214, şi 0100110005 din str. Sarmizegetusa 12 şi 12/1

Proiectul de decizie 

 

Statut: Respins

Abţineri: PL - 17, PPEM - 5, PSRM - 15, PN - 3 , NV, GB, VC, PLDM – 1, PD – 1, GD


Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100108277, din str. N. Zelinski, 3/2

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, GB, VC, NV, PN - 3

Abţineri: PSRM - 15, PPEM - 5


Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor cu nr. cadastrale 0100101.662 şi 0100101.1222 din str. Testemiţanu, 3

Proiectul de decizie 

 

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 5

Abţineri: PSRM - 14,  PN - 3


Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100404.192 din str-la Studenţilor, 15a şi teritoriul adiacent

Proiectul de decizie 

 

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PN - 3

Abţineri: PSRM - 15, PPEM - 5


Aprobarea PUZ privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100120.360 din şos. Munceşti, 799

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, VC, GB, PPEM - 5, PN - 3, PSRM - 15

Abţineri: NV


Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul cuprins între străzile Paris - Alba - Iulia - I. L.Caragiale - Vişinilor

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, PPEM - 4,  PN - 3

Abţineri: PSRM - 14, PPEM - 1, GB, VC


Folosirea cu drept de superficie a unui lot de pământ suplimentar  la terenul din str. Ghidighici, 1, S.R.L. „TRADE TOWN"  

Proiectul de decizie

 

Consilierii au aprobat acest proiect de lege, dar au inclus o clauză suplimentară: Beneficiarul se obligă să nu îngrădească sub nici o formă terenul transmis în folosinţă şi să asigure liber acces pe acest teren  cetăţenilor.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, NV, GB, VC, PPEM - 4

Abţineri: PN - 3

Voturi CONTRA: PSRM - 16


Folosirea cu drept de superficie a unor loturi de pământ din str. Ginta Latină, 12 de către S.R.L. „Eldorado Terra", S.R.L. „Eldorado Kids" și S.R.L. „Aledum-Farm"

Proiectul de decizie

 

Consilierii au propus şi aprobat includerea unor clauze suplimentare:

  • Beneficiarul se obligă să efectueze salubrizarea spaţiilor verzi în raza de 100 de m, de-alungul parcării amenajate, fără a pretinde la careva drepturi asupra acestui teritoriu, precum şi să contribuie la refacerea cu gazon a spaţiilor verzi distruse. 
  • Beneficiarul va asigura accesul locatarilor din zonele adiacente.

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, NV, GB, VC, PPEM - 4, PN - 3

Voturi CONTRA: PSRM - 15


Amplasarea unei parcări auto multietajate pe lotul de pământ din str. Calea Orheiului

Proiectul de decizie

 

Statut: Respins 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, PPEM - 2

Abţineri: PN - 3

Voturi CONTRA: PSRM - 15, GB, VC, PPEM - 1


Transmiterea din proprietatea statului în proprietatea municipiului Chișinău a unor blocuri locative, aflate în gestiunea Î.S. „Calea Ferată din Moldova".

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, GB, VC, PPEM - 4, PN - 3

Voturi CONTRA: PSRM - 16


Repartizarea profitului net obținut în anul 2017 de către Întreprinderea municipală Regia „Autosalubritate"

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat 

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, GB, VC, PPEM - 4, PN - 3, PSRM - 16


Implementarea proiectului „Chișinăul de seară - orașul luminilor"

Proiectul de decizie

 

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ, GB, VC, PPEM - 4, PN - 3, PSRM - 16

 


Delegarea reprezentantului Consiliului Municipal Chișinău în componența Comisiei de evaluare și validare din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice

Proiectul de decizie

 

Acest subiect a trezit numeroase dezbateri între consilieri. Pe de o parte, socialiştii au propus ca Dinari Cojocari să fie delegat în calitate de reprezentant al CMC, iar pe de altă parte, ceilalți consilieri au solicitat transmiterea proiectului la reexaminare, din motiv că nu a fost analizat în comisia de profil.

Nu au fost acumulate suficiente voturi pentru reexaminare, şi pentru că nu s-a ajuns la un numitor comun, consilierii au anunţat continuarea ședinței pe data de 23 octombrie.

Voturi PRO reexaminare: PL - 10, PLDM – 1, GD, IŞ, PPEM - 4

Abţineri: PN - 1, PD – 1

Voturi CONTRA reexaminare: PSRM - 15, GB, VCPL - 17, PLDM – 1, PD – 1, GD, IŞ


Responsabilă: Alina Vodă

 

 

Partea I-a:

 

Partea a II-a:


Publicat de:

Distribuie