PrimariaMea
15 mar. 2018

Ședința CMC din 13 martie 2018

Ședința CMC

La 13 martie consilierii municipali au continuat ședința din 27 februarie. Aceștia au reușit să examineze doar trei proiecte din ordinea de zi: privind retrocedarea Întreprinderii de Stat „Parcurile de cultură și odihnă” în proprietate municipală, modificarea componenței comisiei pentru vânzarea și privatizarea imobilelor proprietate publică și aprobarea caietului de sarcini pentru procurarea autobuzelor noi. În cele din urmă, consilierii nu s-au înțeles la numărul de uși pe care să le aibă autobuzele noi procurate - două sau trei - și au anunțat continuarea ședinței pentru vineri, 16 martie. Astfel, aceasta este a doua ședință consecutiv când consilierii nu pot ajunge la un consens privind procurarea autobuzelor noi pentru Chișinău.

 

Ședința a început cu o întârziere de 30 de minute, în sală fiind prezenți 33 de consilieri. Ulterior, numărul acestora s-a completat până la 36. Președinte al ședinței (votat încă pe 27 februarie) a rămas Adrian Culai.

12-martie-2018

La începutul ședinței, secretarul CMC a anunțat despre ridicarea mandatului Valentinei Țapiș, membră a fracțiunii PPEM, și atribuirea mandatului de consilier următorului candidat de pe listă, Igor Călin.

 

Vedeți în continuare care au fost deciziile aprobate de consilieri și care dintre propuneri nu au fost acceptate de aceștia.


Ordinea de zi modificată nu era plasată pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC


Consilierul PL, Ion Cebanu, a atenționat asupra faptului că au fost introduse modificări neconsultate în proiectul deja aprobat de către CMC cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale educație, cultură, tineret și sport a Consiliului municipal, statutului de personal și organigramei. Acesta a declarat că, deși conform stenogramei, niciun consilier nu a înaintat propuneri de modificare sau completare, în proiectul deja aprobat a fost modificat punctul 5 al acestuia, care prevede că “Direcțiile educație, tineret și sport din sectoarele Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana și Râșcani fuzionează prin absorbție cu Direcția generală educație, cultură tineret și sport, devenind succesor de drepturi și obligații al acestora”. Liberalul a catalogat faptul ca fiind “la limita legii” și a insistat ca primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, și cei doi viceprimari să se prezinte în fața consilierilor pentru a da explicații.

 

Puțin timp după începutul ședinței, liberalii au cerut convocarea Biroului permanent al CMC, pentru a discuta chestiunea dată. În cele din urmă, aceștia au cerut încheierea ședinței și convocarea alteia, în cadrul căreia să se discute problema respectivă. Ceilalți consilieri nu au susținut propunerea și Fracțiunea PL a părăsit sala de ședințe.

 

Consilierul PCRM, Vasile Chirtoca, a catalogat acțiunea liberalilor drept “început al campaniei electorale”, însă a fost de acord că este necesară efectuarea unei investigații pentru a confirma sau a infirma cele spuse de Ion Cebanu. El a cerut Secretarului CMC și reprezentantului Cancelariei de Stat să verifice documentele corespunzătoare în acest sens.

 

Consilierul PD, Liviu Oboroc, a declarat că pentru a evita astfel de situații în viitor, e necesar a elabora un mecanism specific.

 

Eugenia Ceban, membră a Fracțiunii PSRM în CMC, a cerut demisia Șefei interimare a Direcției generale educație, tineret și sport, Viorica Negrei, spunând că anume ea poartă responsabilitatea pentru proiectul de decizie în cauză.

 

Consilierul PPEM, Veaceslav Bulat, s-a expus împotriva luării unor decizii pripite și a chemat consilierii la calm.

 

Spre finalul discuțiilor, Președintele ședinței, Adrian Culai, a dat citire unui fragment din stenograma ședinței precedente, conform căreia Șefa interimară a Direcției generale educație, tineret și sport, Viorica Negrei, a precizat că “în anexa la această decizie este prezentată organigrama Direcției. În organigramă vedem că direcțiile din sector, care erau parte a Direcției generale, nu mai există ca structură”.

 

Astfel, după ce vor trece cele 30 de zile regulamentare de la adoptarea deciziei, aceasta va fi supusă unui control legislativ de către autoritățile responsabile și va fi determinat dacă liberalii au avut dreptate în acuzațiile aduse.


1. Inițierea procedurii de reorganizare prin transformare a Întreprinderii de Stat „Parcurile de cultură și odihnă” în Întreprindere Municipală

Proiectul de decizie nu a fost plasat pe site-ul primăriei

 

Statut: Transmis spre reexaminare

Șefa Direcției management financiar, Eugenia Ciumac, a prezentat proiectul privind retrocedarea în proprietate publică locală a Întreprinderii de Stat „Parcurile de cultură și odihnă”. Ea a declarat că o propunere similară de retrocedare a fost făcută în martie 2008 și a fost acceptată de către Guvern. Cu toate acestea, întreprinderea nu a fost retrocedată în proprietate municipală, din cauză că nu a fost respectată procedura de reorganizare prin transformare. La momentul actual, întreprinderea încasează venituri proprii de aproximativ 1,3 milioane de lei anual și nu este finanțată nici din bugetul de stat, nici din cel local.

Din cauza caracterului superficial și a necorespunderii proiectului de decizie cu Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, proiectul de decizie a fost transmis la reexaminare.

Voturi SPRE REEXAMINARE: PSRM -13, PPEM - 4, PL - 3, PCRM - 2, PLDM - 1, PD - 1, PN - 1, CI - 2.


2. Modificarea componenței Comisiei pentru organizarea procesului de vânzare și privatizare a valorilor imobile proprietate publică

Proiectul de decizie nu a fost plasat pe site-ul primăriei

 

Statut: Aprobat

Șefa Direcției management financiar, Eugenia Ciumac, a comunicat că, pentru organizarea procesului de vânzare și privatizare a valorilor imobiliare proprietate publică, este necesară instituirea unei comisii permanente. În 2016, o astfel de comisie a fost formată, însă aceasta este nefuncțională din cauza lipsei permanente de cvorum.

Din componența veche a comisiei făceau parte:

 • Nistor Grozavu, președinte al comisiei
 • Veaceslav Bulat, vicepreședinte al comisiei
 • Angela Efremov, secretar al comisiei
 • Eugenia Ciumac, Șefa Direcției management financiar
 • Valeriu Bogdan, Șeful adjunct al Direcției asistență juridică
 • Zinaida Jalobă, Șefa interimară a Direcției generale finanțe
 • Mihail Arusoi, PL
 • Adrian Culai, PLDM
 • Natalia Vîsotina, PCRM
 • Ilian Cașu, PN
 • Liviu Oboroc, PD
 • Petru Burduja, PSRM

Din componența comisiei s-au retras Adrian Culai și Liviu Oboroc, rămânând doar 9 membri.

Voturi PRO: PSRM -13, PPEM - 4, PL - 3, PCRM - 2, PLDM - 1, PD - 1, PN - 1, CI - 2.

Decizia finală 


3. Aprobarea Caietului de sarcini privind organizarea licitației pentru procurarea autobuzelor noi pentru Parcul Urban de Autobuze

Proiectul de decizie nu a fost plasat pe site-ul primăriei

 

Statut: Votat ca bază

Proiectul de decizie a fost prezentat încă la ședința precedentă a CMC. Atunci, acesta a fost trimis la reexaminare, pentru a include și opțiunea de asamblare a autobuzelor. În cele din urmă, reprezentanții Direcției generale transport public și căi de comunicație au elaborat două proiecte separate: unul care prevede procurarea și altul care prevede asamblarea autobuzelor.

 

Consilierii au votat ca bază Proiectul privind aprobarea caietului de sarcini privind organizarea licitației pentru procurarea autobuzelor pentru ÎM “Parcul Urban de Autobuze” și comisia care va organiza licitația. Din componența comisiei vor face parte:

 • Nistor Grozavu, președinte al comisiei
 • Petru Secrieru, secretar al comisiei
 • Vitalie Butucel, Șef interimar al Direcției generale transport public și căi de comunicație
 • Vitalie Copaci, Șef interimar al Parcului Urban de Autobuze
 • Vladimir Mardari, jurist în cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație
 • Dina Popescu, contabil  în cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație
 • Petru Burduja, PSRM
 • Viorel Chivriga, PPEM
 • Natalia Vîsotina, PCRM
 • Mihail Arusoi, PL
 • Ion Ștefăniță, consilier neafiliat
 • Dinari Cojocaru, PSRM.

 

Consilierul din fracțiunea Partidului Nostru, Ilian Cașu, a insistat ca autobuzele procurate să corespundă standardelor ecologice, iar Ala Nemerenco, membră a PPEM, a subliniat importanța procurării unor autobuze care să fie comode pentru persoanele cu dizabilități locomotorii și mămicilor cu cărucioare. Socialistul Petru Burduja a cerut ca procesul de organizare a licitațiilor pentru procurare să aibă maximă transparență.

 

Ulterior, consilierii au intrat în impas odată ce membrul fracțiunii PL, Iurii Topală, a propus să fie procurate nu doar autobuze cu trei uși (cum este prevăzut în caietul de sarcini), ci și cu două uși. Acesta și-a argumentat propunerea prin faptul că autobuzele cu două uși costă mai ieftin, sunt mai potrivite utilizării pe rutele care trec prin suburbii și ar facilita taxarea electronică. Inițial, șeful Direcției generale transport public și căi de comunicație, Vitalie Butucel, a declarat că este posibilă introducerea acestei prevederi în caietul de sarcini și jumătate din consilierii prezenți au votat pentru introducerea ei în proiectul de decizie.

 

Mai târziu, însă, aleșii locali nu s-au putut înțelege asupra numărului de autobuze cu două și cu trei uși care trebuiesc procurate.  Astfel, consilierii s-au împărțit în două tabere: cei care susțineau că numărul de autobuze de fiecare tip trebuie stabilit de către CMC și cei care pledau pentru ca această decizie să fie luată de către comisia care va organiza licitația. Socialiștii au cerut să fie anulată propunerea lui Iurii Topală. În urma unor discuții aprinse, consilierii au luat o pauză de două ore.

 

Odată reveniți, consilierii au constat lipsă de cvorum și au anunțat continuarea ședinței pentru vineri, 16 martie.

 

Responsabilă: Taisia Haritonova

 

Partea I

Partea II


Publicat de:

Distribuie