PrimariaMea
Ședința CMC din 1 decembrie 2017 Image
05 dec. 2017

Ședința CMC din 1 decembrie 2017

Ședința CMC

În cadrul ședinței din 1 decembrie 2017, consilierii au aprobat ordinea de zi cu 46 de proiecte de decizii. Consilierii au stabilit câteva puncte prioritare de pe ordinea de zi pentru a fi examinate: stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii cantinelor de ajutor social din municipiul Chișinău, stabilirea îndemnizațiilor conducătorilor instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău, situația creată la S.A „AUTOCOMTRANS”, executarea bugetului municipal Chișinău pe semestrul I al anului 2017, aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2018 în prima lectură ș.a.

Înainte de a începe ședința consiliului Municipal Chișinău, primarul interimar Silvia Radu, a venit cu un comunicat către presă și locuitorii municipiul Chișinău. Aceasta a menționat că pe ordinea de zi sunt câteva proiecte importante ce necesită a fi discutate:

 

- Bugetul anului 2018;

- Acordarea unor granturi din partea organizațiilor internaționale;

- Solicitări punctuale din partea Chișinăuienilor;

 

„Este important ca aceste proiecte a fie dezbătute și aprobate, iar cetățenii nu trebuie să sufere de pe urma neînțelegerilor și tensiunilor politice. Consilierii trebuie să asigure un cvorum, iar ședința să se desfășoare în condiții normale. Ședințele nu trebuie transformate în „show”, pentru că ordinea de zi a consiliului este prioritară. Eu nu voi participa la această ședință, însă Nistor Grozavu are mandat de a avea o atitudine constructiva legată de aprobarea bugetului. Vă urez tuturor spor la muncă!”


Consilierii au propus ca următoarelor proiecte de decizii să li se acorde prioritate:

- Proiectul de decizie nr. 13/1 din 01.12.2017 privind stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii cantinelor de ajutor social din municipiul Chișinău;

- Stabilirea îndemnizațiilor conducătorilor instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău;

- Procurare a creanțelor creditorilor S.A. „AUTOCOMTRANS” în proces de faliment;

- Informație din partea direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare pricind pericolul de alunecare de teren pe str. Calea Moșilor 40;

- Informație din partea direcției asistență juridică privind schimbul de terenuri în Parcul Alunelul;

- Proiectul de decizie privind substituirea anexei nr. 2 la decizia CMC nr. 2/9 din 26.07.2016 Despre aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare în municipiul Chișinău (al 6-lea proiect pe ordinea de zi în loc de 21);

- Înaintarea unui proiect de sensibilizare și combatere a HIV/SIDA și includerea cheltuielilor pentru acesta în bugetul municipal;


1-decembrie-2017

Ordinea de zi integrală cu 46 de puncte a fost votată de 35 consilieri unanim: PSRM - 16 pro, PPEM - 2 pro, PLDM - 1 pro, PCRM - 3 pro, PN - 2 pro, PL - 8 pro, PDM - 1 pro, CI - 2 pro; Total - 35 voturi;


Ordinea de zi

1. Stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii cantinelor de ajutor social din municipiul Chișinău” 

Proiect de decizie

Raportor: Irina Bahova

 

Particularitățile privind modul de organizare și selectare a beneficiarilor și finanțare a cantinelor sociale sunt aprobate prin Regulamentul privind funcționarea cantinelor sociale de ajutor social din municipiul Chișinău.

Pentru anul 2018, s-a propus alimentarea lunară a 700 de persoane social vulnerabile, cu prețul a 23 lei și 30 bani fără TVA și 28 lei cu TVA.

Proiectul a fost aprobat cu votul a 35 de consilieri.

Voturi PRO: PSRM - 16, PPEM - 2, PLDM - 1,  PCRM - 3, PN - 2, PL - 8, PDM - 1, CI - 2;

Decizia finală


2. Stabilirea îndemnizațiilor conducătorilor instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău

Proiect de decizie

Raportor: Ruslan Codreanu

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern al RM din 2006, cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare în baza rețelei tarifare unice,  pentru conducătorii unităților finanțați de la bugetul unitățile administrativ - teritoriale, mărimea îndemnizației de conducere se stabilește de consiliul local, prin coordonare cu Direcția generală educație, tineret și sport;

invatamant

Proiectul de decizie a fost coordonat cu comisia de buget si directia generala educație, tineret și sport.

Proiectul a fost aprobat cu votul a 35 de consilieri.

Voturi PRO:  PSRM - 16, PPEM - 2, PLDM - 1, PCRM - 3, PN - 2, PL - 8, PDM - 1, CI - 2 pro;

Decizia finală


3. (Informație) Procurare a creanțelor creditorilor S.A. „AUTOCOMTRANS” în proces de faliment.

Raportor: Valeriu Bogdan

Consilierii municipali au decis să achite creanțele (datoriile) întreprinderii „AUTOCOMTRANS” în cadrul ședinței CMC din 3 octombrie 2017, astfel încât întreprinderea să fie recuperată. Procesul de tranzacționare a acestor creanțe este tărăgănat de instanța de judecată, iar cu trecerea timpului datoriile întreprinderii cresc.

Comisia de lucru asupra acestei situații a scris un demers Curții de Apel și lui Oleg Munteanu în calitate de lichidator, prin care s-a adus la cunoștință decizia consiliului de a cumpăra creanțele de la S.A.  „AUTOCOMTRANS”. Conform procedurii, Instanța de Judecată urmează să se expună în termen de 15 zile. Scrisoarea a fost depusă pe data de 23 octombrie 2017.

Consilierii vor sesiza  Parlamentul, comisiile de profil, Centrul Național Anticorupție și mass-media, pentru a face claritate și pentru a soluționa acest caz.

 

„Rugăm ca Nistor Grozavu sau Silvia Radu să sesizeze Consiliul Superior al Magistraturii ca să ia act de acțiunile judecătorilor, pentru că termenii se depășesc, iar datoriile cresc nejustificat” a declarat Adrian Culai.


4. Executarea bugetului municipal Chișinău pe semestrul I al anului 2017

Proiect de decizie

Raportor: Zinaida Jalobă

Proiectul a fost aprobat cu votul a 34 de consilieri.

Voturi PRO: PSRM - 16, PPEM - 2, PLDM - 1,  PCRM - 3, PN - 2, PL - 8, PDM - 1, CI - 2; 

Decizia finală


5. Aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2018.

Proiect de decizie

Raportor: Zinaida Jalobă

 

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu Codul Fiscal (articolul 288 și 299), legea nr. 231 cu privire la comerţul interior și Hotărârea de Guvern cu privire la Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje.

 

A fost majorată taxa pentru parcaje (de la 12 la 18 lei /m.p.) și aprobată o nouă taxa locală  - taxa pentru posesorii de câini (120 lei/ an);

 

Proiectul a fost aprobat cu votul a 32 de consilieri.

Voturi PROPSRM - 16, PPEM - 2, PLDM - 1, PCRM - 3, PN - 1, PL - 6, PDM - 1, CI - 2; 

Decizia finală


6. Proiect de decizie: ”Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2018 în prima lectură”

Proiect de decizie

Raportor: Zinaida Jalobă

 

Pentru anul 2018, se preconizează:

- Venituri 3621,4 milioane lei;

- Cheltuieli 3901,0 milioane lei;

- Deficit 279,6 milioane lei;

 

Sursele de finanțare a deficitului sunt împrumuturile externe și interne, vânzarea apartamentelor către populație și rambursarea împrumuturilor. Unui locuitor îi revine venituri în sumă de 5665,2 lei și cheltuieli - 6102,6 lei.

 

Consilierii au convenit că propunerile la bugetul pentru anul 2018 vor fi aduse în lectura a II. Acest lucru nu i-a împiedicat pe consilieri să critice practicile învechite de planificare a bugetului și ne luarea în calcul a priorităților municipiului Chișinău  atunci când se elaborează bugetul pentru următorii ani de activitate.

 

Vasile Chirtoca, consilier din partea fracțiunii PCRM

 

Veaceslav Bulat, consilier din partea fracțiunii PPEM

 

Ion Ștefăniță, consilier municipal independent

 

Proiectul a fost aprobat cu votul a 32 de consilieri.

Voturi PROPSRM - 16, PPEM - 1, PLDM - 1, PCRM - 3, PN - 1, PL - 7, PDM - 1, CI - 2; 

 

(1)Amendament: Mărirea alocațiilor pentru ajutor social cu 25 milioane lei, sumă ce va fi acoperită din taxa turistică hotelieră pentru turiștii străini

Amendamentul a fost aprobat cu votul a 31 de consilieri.

Voturi PRO: PSRM - 16 , PPEM - 1 , PLDM - 1 , PCRM - 3 , PN - 1 , PL - 5 , PDM - 1 , CI - 2; 

 

(2)Amendament: Majorarea veniturilor cu 50 milioane din vânzarea terenurilor

Amendamentul nu a acumulat numărul necesar de voturi.

PSRM - 16 abțineri, PPEM - 1 pro, PLDM - 1 pro, PCRM - 3 pro, PN - 1 pro, PL - 8 pro, PDM - 1 pro, CI - 2 pro; Total - 18 voturi;

 

Proiectul de decizie în întregime a fost aprobat cu 33 voturi PRO: PSRM - 16 , PPEM - 1, PLDM - 1, PCRM - 3, PN - 1, PL - 8, PDM - 1, CI - 2;

Decizia finală


7. Substituirea anexei nr. 2 la decizia CMC nr. 2/9 din 26.07.2016 Despre aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare în municipiul Chișinău (Schimbarea componenței comisiei)

Proiect de decizie

Raportor: Nistor Grozavu

 

În componența comisiei au mai fost adăugați 2 membri - un reprezentant al executivului (Iancu Țurcan) și un consilier municipal (Ion Ștefăniță), iar Vadim Cojușneanu (fracțiunea PL) a fost înlocuit de Ion Stratulat (fracțiunea PL).

 

Proiectul a fost aprobat cu votul a 35 de consilieri.

Voturi PRO: PSRM - 16, PPEM - 2, PLDM - 1, PCRM - 3, PN - 1, PL - 9, PDM - 1, CI - 2; 

Decizia finală


La un moment dat, președintele fracțiunii PSRM, Ion Ceban a considerat că proiectele de decizie ce urmează trebuiesc revăzute și reexaminate, iar faptul că pe agenda ședinței sunt subiecte funciare și de arendă nu coincide cu agenda fracțiunii. Consilierii au refuzat să participe mai departe la ședință, spunând că proiectele de decizii nu sunt în totalitate pregătite spre a fi examinate.

 

Ion Ceban, consilier municipal din partea fracțiunii PSRM

 

 


Din lipsă de cvorum, ședința CMC a fost amânată pentru joi, 7 decembrie, ora 10.00.

Responsabil: Paulina Cernăuțanu


Publicat de:

Distribuie