PrimariaMea
SALUBRIZARE, GRĂDINIȚE, LUMTEH ȘI EXDRUPO Image
02 oct. 2019

SALUBRIZARE, GRĂDINIȚE, LUMTEH ȘI EXDRUPO

Primăria a dat startul campaniei de salubrizare de toamnă, care va dura până pe 8 decembrie. Până la sfârșitul anului, în capitală urmează a fi redeschise, după reparație, 4 grădinițe, cu 36 grupe și 825 de locuri. În 2019, indicatorii de performanță ai Î.M. Rețelele Electrice de Iluminat „LUMTEH” sunt mai buni, iar întreprinderea nu a înregistrat datorii. Pentru salubrizarea și deszăpezirea trotuarelor și curților de bloc, angajații EXDRUPO folosesc 76 de utilaje. Anul acesta, pe trotuare și în curțile de bloc nu va mai fi folosit nisipul în calitate de material antiderapant, pentru a nu se crea și mai multă murdărie în oraș. 


CURĂȚENIA DE TOAMNĂ

 

Primăria municipiului Chișinău informează că luni, 30 septembrie 2019, a început campania de salubrizare de toamnă, care va dura până pe 8 decembrie. 

În perioada de referință, autoritățile administrației publice locale vor salubriza străzile și sistemele de canalizare,  trotuarele, stațiile de așteptare, teritoriile instituțiilor sociale și a curților blocurilor de locuințe, vor evacua toate deșeurilor de pe platourile de acumulare și vor depozita separat gunoiul, vor lichida gunoiștile neautorizate etc.

Săptămâna trecută, angajații de la Spații Verzi au salubrizat 180 ha, au evacuat 61 de rute de gunoi, 20 de rute de frunziș, 13 rute de iarbă cosită și 62 de rute de crengi, au doborât 107 arbori, au curățat 108 de copaci, au regenerat 22 și au lucrat la combatere ambroziei de pe 1450 m2 din sectorul  Buiucani și de pe 400 m2 de la Botanica.

Angajații preturilor de sector și ai poliției capitalei au continuat să întocmească procese verbale pentru  încălcarea regulilor de asigurare a curăţeniei și au înaintat prescriptii către agenții economici care urmează să salubrizeze teritoriile adiacente întreprinderilor pe care le gestionează. 

Autoritățile municipale vor continua curățarea teritoriilor din preajma drumurilor magistrale, precum Calea Basarabiei, șos. Hâncești, bd. Dacia, șos. Muncești și str. Bucovinei.  

De asemenea, Adrian Talmaci a solicitat ca de Ziua Vinului și de Hramul Orașului, gunoiul din centrul capitalei să fie evacuat de 2-3 ori pe zi. 


SITUAŢIA FINANCIARĂ A MUN. CHIȘINĂU LA ZI

 

La situația din 26 septembrie 2019, în bugetul municipal au fost încasate venituri în sumă totală de 3 48 837,1 mii lei sau 76,3% din cei 3 989 683 ,5 mii lei planificaţi. 

Săptămâna precedentă, încasările din impozite şi taxe au constituit 34 640,3 mii lei, transferurile de la bugetul de stat - 22 365,8 mii lei, iar încasările din vânzarea și privatizarea bunurilor proprietate municipală că  au fost de 17 mii lei, atestându-se o creștere a veniturilor. Totodată, au fost înregistrate cheltuieli de 3 57 808,8 mii lei.


REPARAȚIA INSTITUȚIILOR DE EDUCAȚIE TIMPURIE

 

Primăria municipiului Chișinău informează că până la sfârșitul anului 2019, în capitală urmează a fi redeschise, după reparație, 4 instituții de educație timpurie (IET), cu 36 grupe și 825 de locuri. 

Astfel, la data de 1 septembrie, a.c., în incinta IET nr. 112 din str. C. Brâncuși, 133, sectorul Botanica, au fost deschise 5 grupe noi cu 125 de locuri. Costul lucrărilor de reparație a fost de 7, 2 mil. lei.

Totodată, în grădinița nr. 198 din str. I. Vieru, 5/2, sectorul Ciocana, vor fi deschise 14 grupe de copii sau 340 locuri. Valoarea proiectului este de 14 mil. lei, iar inaugurarea instituției, după renovare, este stabilită către data de 15.10.2019.

De asemenea, într-unul din blocurile liceului „Kiril și Metodiu", sectorul Râșcani, vor fi deschide 4 grupe pentru 100 de copii, iar termenul de finalizare a lucrărilor este finele lunii octombrie, a.c. Costul proiectului este de 6 mil. lei.

În sectorul Buiucani, str. Nicolae Costin, 63/3, în baza unui proiect de parteneriat public-privat, vor fi deschise 13 grupe de copii cu 260 de locuri. În prezent acolo se desfășoară lucrări de finisare în interiorul edificiului, inaugurarea fiind programată pentru luna octombrie 2019.

Alte 3 proiecte de reparație a IET și deschiderea grupelor noi, planificate pentru a fi realizate în anul curent vor fi transferate pentru anul 2020, din cauza problemelor tehnice apărute pe parcursul reparațiilor sau din insuficiență de surse financiare.  

În context, Vasile Mereacre, consilierul Primarului General interimar, a solicitat factorilor de decizie din domeniu să perfecteze mai minuțios caietele de sarcini pentru lucrările de reparație capitală sau curentă la obiectivele gestionate, întru asigurarea finalizării lucrărilor în termenele prevăzute. 


 UTILAJELE DE SALUBRIZARE ȘI DESZĂPEZIRE ALE EXDRUPO

 

Pentru salubrizarea și deszăpezirea trotuarelor și curților de bloc, angajații Î.M. pentru Exploatarea Drumurilor și Podurilor „EXDRUPO” folosesc 76 de utilaje. Aceste unități (tractoare, utilaje de tip Hako) sunt dotate cu perii de salubrizare mecanizată, remorci, încărcător frontal, lame și sărărițe pentru împrăștierea materialului antiderapant. 

În 2019 au fost procurate 5 furgonete, cu cabină dublă, prevăzute pentru evacuarea deșeurilor de la stațiile de așteptare și de pe trotuare. În curând la Chișinău vor fi aduse 5 mini-încărcătoare, pentru evacuarea zăpezii în sezonul rece și încărcarea deșeurilor în sezonul cald. Întreprinderea are în dotare și un buldozer, utilizat la depozitul pentru deșeuri vegetale și cele din construcții și demolări. 

Pentru lucrările de salubrizare și deszăpezire sunt utilizate și utilaje accesorii. În 2018 au fost procurate 5 aspiratoare atașabile la tractoare, iar în 2019 s-au achiziționat 30 de suflante și 50 de motocositoare, care sunt utilizate la evacuarea frunzelor uscate. 

La moment, în stocuri există 100 de tone de sare și 20 de tone de clorură de calciu în formă lichidă, iar alte 750 de tone de sare tehnică (tratată cu antiaglomerant) și 20 tone de clorură de calciu sunt în proces de licitație, și urmează a fi utilizate în perioada rece a anului. 

Anul acesta, pe trotuare și în curțile de bloc nu va mai fi folosit nisipul în calitate de material antiderapant, pentru a nu se crea și mai multă murdărie în oraș. 


ACTIVITATEA ȘI SITUAȚIA FINANCIARĂ A Î.M. „LUMTEH” 

 

Primăria municipiului Chișinău informează că în anul 2019 indicatorii de performanță ai Î.M. Rețelele Electrice de Iluminat „LUMTEH” sunt mai buni, iar întreprinderea nu a înregistrat datorii. 

Potrivit raportului, veniturile ÎMREI „LUMTEH" pentru primele 8 luni ale anului curent constituie 62,9 milioane lei și sunt mai mari cu 4,7 milioane de lei față de aceeași perioadă a anului 2018. Cât privește datoriile operatorului de iluminat stradal, acestea s-au micșorat cu 1,38 mil. lei față de anul 2018, iar cele acumulate la data de 01.09.2019 au fost achitate pe parcursul lunii septembrie, a.c. „Această diminuare a datoriilor și creșterea veniturilor din volumul lucrărilor îndeplinite a fost posibilă datorită unor măsuri stringente la consolidarea disciplinei financiare și mobilizării colectivului", a subliniat Veaceslav Buț, directorul ÎMREI „LUMTEH”. 

Obiectivele principale ale întreprinderii pentru perioada următoare se referă la instalarea corpurilor de iluminat cu un consum redus de energie electrică, prestarea serviciilor de calitate, precum și dotarea întreprinderii cu unități de transport noi și utilaje specializate etc.   

ÎMREI „LUMTEH" are în gestiune 2500 km de linii electrice de iluminat stradal și obiective de semafor la 183 de intersecții din municipiul Chișinău. Parcul rulant al întreprinderii include 32 unități de transport - autoturnuri, camionete, 1 macara și 2 laboratoare electrice mobile, care sunt utilizate la reparația și întreținerea rețelelor de iluminat public și a obiectivelor de semafor. De asemenea, operatorul prestează servicii, în bază de contract, pentru 104 agenți economici, care se referă la: distribuția energiei electrice pentru panourile publicitare stradale, gherete, permisiunea instalării cablurilor de telecomunicații pe piloni, schimbarea rețelelor, lucrări de montaj a iluminatului etc. În prezent la întreprindere activează 109 angajați, iar salariul mediu este de 9633 lei.  


  MENȚINEREA ORDINII PUBLICE

 

Pe parcursul săptămânii precedente, angajaţii poliţiei capitalei au întocmit 738 de procese contravenționale, dintre care 67 pentru încălcarea regulilor de asigurare a curăţeniei și  39 pentru comerț neautorizat. Au fost aplicate amenzi în mărime de 714 mii 400 lei, iar deja au fost achitați 97 mii 600 lei. 

Poliţiştii au participat la  81 de măsuri în masă (30 - social-politice, 24 - culturale, 3 sportive, 14 electorale  şi 10 de alt gen), care s-au desfăşurat fără careva încălcări. 

În perioada de raportare au avut loc 24 de accidente rutiere, 6 grave și 18 ușoare, în urma cărora 25 de persoane au fost traumatizate. 


 SITUAȚIE EPIDEMIOLOGICĂ

 

În perioada 20 - 26 septembrie au fost înregistrate aproximativ 418 cazuri de maladii infecţioase, intoxicaţii şi reacţii adverse, 1 caz de hepatită virală acută, 9 de hepatită virală cronică, 1 caz borelioză, 12 de tuberculoză, 7 de scarlatină, 2 de tuse convulsive, 1 de oreion și 13 cazuri de varicelă. 

În perioada 24 - 24 septembrie, la Liceul Teoretic  „Mihail Kogălniceanu" au fost înregistrate 6 cazuri de boli diareice acute printre elevii din clasele primare .  

În perioada de raportare, 40 de persoane au fost agresate de către animale.


 


Publicat de:

Distribuie