PrimariaMea
Să fie căldură în oraș #2! Proiecte de reabilitare și amenajare între finalizare și amânări, pregătiri de ninsori Image
24 nov. 2022

Să fie căldură în oraș #2! Proiecte de reabilitare și amenajare între finalizare și amânări, pregătiri de ninsori

Autoritatea municipală poate conecta la căldură fondul locativ doar în baza solicitărilor administratorilor blocurilor și instituțiilor. Toți care au solicitat, au fost conectați. 23 de blocuri locative și cămine ale unor instituții, pentru a economisi pe energia termică, nu se grăbesc să solicite conectarea la căldură. În instituțiile de învățământ, în zilele de odihnă, se economisește prin reducerea temperaturii.

Pretorii au raportat situația proiectelor de amenajare și reabilitare din capitală. O parte din ele vor finalizate până la sfârșitul anului, celelalte însă vor fi înghețate și transferate pentru anul viitor.

Ședința a fost condusă de viceprimarul capitalei, Ilie Ceban. Acesta a pus accent pe pregătirile pentru sezonul rece. Luând în considerare ploile abundente, viceprimarul a solicitat autorităților competente de a efectua verificări în teren. De asemenea, viceprimarul a reamintit că fiecare subdiviziune este obligată de a elabora planul de intervenție în cazul căderilor masive de zăpadă şi blocării căilor de acces și să asigure instructajul cuvenit personalului angajat.


Conectarea la agentul termic a fondului locativ și a instituțiilor sociale din municipiul Chișinău


Toți cei care au solicitat conectarea la agentul termic din cadrul fondului locativ și a instituțiilor sociale din municipiul Chișinău au fost conectați, a raportat Vasile Leu, director general al S.A. „Termoelectrica". Actualmente, este conectat la căldură 91% din fondul locativ. 23 de blocuri locative și cămine ale unor instituții nu se grăbesc să solicite conectarea la agentul termic. Spre exemplu, sunt unele asociații de fonduri locative care vor să mai reziste fără căldură până pe 25 noiembrie. 

Referitor la instituțiile de învățământ, toate sunt conectate la agentul termic. Potrivit autorităților, în zilele de odihnă se economisește prin reducerea temperaturii. 


Pregătirea gospodăriei drumurilor și a celei locativ-comunale către sezonul rece 2022-2023


Autoritățile raportează că au fost efectuate livrări de material derapant, precum nisip și sare. Au fost contractați agenți economici pentru furnizarea de sare în volum de 5 mii tone, iar nisip spălat în volum de 6 mii tone. Începând cu 19 noiembrie sunt executate lucrări de supraveghere și inspectare a drumurilor din cadrul municipiului. Vitalie Mihalache, șef al Direcției generale transport public și căi de comunicație, a declarat că este necesară activarea celulei de criză pentru toată perioada rece a anului. Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ-comunale și amenajare, a asigurat viceprimarul că vor fi finalizate proiectele care sunt în derulare, iar cele care urmează a fi conservate vor fi raportate.


Implementarea proiectelor de amenajare și reabilitare din capitală, inclusiv pregătirea pentru conservare a obiectivelor care vor fi transferate pentru anul viitor


Pretorii sectoarelor administrate au raportat la care etapă se află proiectele de amenajare și reabilitare, care prevăd efectuarea lucrărilor de instalare a bordurilor, amenajare a pavajului, instalarea sistemului de iluminat nocturn, amenajarea zonei verzi etc.

Ciocana 

- pe str. Mihail Sadoveanu se definitivează lucrările la irigare; 

- săptămâna curentă vor fi finalizate lucrările de amenajare a aleii şcolarilor; 

- lucrările de reparație de pe str. Ciocana 12 au fost finalizate.

Botanica

- proiectul de amenajare a scuarului de la intersecția străzii Nicolae Zelinski cu bulevardul Decebal este în derulare. Până la sfârșitul anului vor fi reparate doar scările; 

- la proiectul de amenajare a teritoriului din bd. Dacia, 32, colț bd. Cuza-Vodă 15, au fost executate lucrările de montare a bordurilor la carosabil; 

- au demarat lucrările de amenajare a unei porțiuni de teren în tronsonul str. Dacia 39 și str. Dacia 45/5; 

- au demarat lucrările de amenajare a trotuarelor partea pară a tronsonului str. Traian - str. Cuza Vodă;

- a fost finalizat proiectul de reabilitare a parcului „Valea Trandafirilor”;

- vor fi demarate lucrările de construcție a pereților cazangeriei la sediul Centrului Municipal de Tineret; 

- la proiectul de reabilitare a subteranei de la bd. Dacia cu bd. Traian, se efectuează reabilitarea accesului dinspre bd. Traian. 

Raportoarea a menționat că celelalte proiecte demarate au fost finalizate. 

Rîșcani 

Proiectele care vor fi finalizate anul curent: 

- reabilitarea str. Florilor, prima etapă: în cadrul proiectului au fost pavate și schimbate borduri de circa un km și 700 m, reparate 3 scări și accese spre blocuri de locuit și spre agenți economici; 

- restabilirea pavajului în zonele pietonale de la str. Braniștii, str. Dumitru Rîșcanu, str. Tudor Vladimirescu, str. Nicolae Dimo;

- restabilirea și amenajarea zonei pietonale din ambele pe str. Ceucari, tronsonul str. Socoleni - str. Calea Orheiului; 

- reabilitarea str. Albișoara, scuarul din str.Ierusalim, zona de odihnă din str.Matei Basarab.

Centru 

Proiectele care vor fi finalizate anul curent: 

- reabilitarea trotuarelor din str. Alexandru Bernardazzi și Vasile Korolenko; 

- amenajarea și reabilitarea trotuarelor pe str. Valea Trandafirilor. 

Lucrările asupra proiectului de reabilitare a subteranei de la intersecția bd. Ștefan cel Mare cu str. Ciuflea vor fi prelungite și pe timpul iernii. Proiectul de reabilitare a scuarului de la intersecția str. Grenoble colț cu str. Nicolae Testemiţanu va fi conservat și transferat pentru anul viitor.

Buiucani 

Proiectele care vor fi finalizate anul curent:

- pavarea trotuarelor pe str. Armenească pe partea impară; 

- asfaltarea străzii Calea Ieșilor; 

- reabilitarea străzii și a iluminatului public pe str. Alba Iulia și str. Paris; 

- în cadrul proiectului de reabilitare a scuarului Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” vor fi montați toți pilonii.

Proiectul de reabilitare a trotuarelor din  str. Șciusev și reabilitarea parcurilor „La Izvor” și „Butoiaș” au fost transferate pentru anul următor.

Autoritatea a informat că se ocupă de salubrizarea șantierelor de la bd. Ștefan cel Mare până la str. Armenească și evacuarea deșeurilor de construcții. 


Campania de plantare a arborilor continuă


În cadrul campaniei de plantare a arborilor, sâmbătă, 19 noiembrie, au fost sădiți 23 000 de copaci, arbuști și flori. La eveniment au participat peste 3000 persoane (reprezentanți ai direcțiilor de profil, voluntari, agenți economici). Activitățile de plantare au avut loc pe teritoriile a 90 de instituții educaționale din municipiul Chişinău, care au fost afectate de ploile torențiale din vară.

Lucrări de plantare au avut loc în toate sectoarele capitalei, în zonele verzi, pe spațiile publice și aliniamentele stradale, după cum urmează: scuarul Ierusalim, bd. Moscova, scuarul din str. Matei Basarab, scuarul Hristo Botev, pe strada Teilor, pe Aleea Școlarilor de jos și pe strada Alexei Șciusev.

Raportoarea a menționat că se lucrează la dezvoltarea unui soft prin intermediul căruia va fi posibilă păstrarea informației de bază și monitorizarea lucrărilor de întreținere a arborilor și arbuștilor plantați.

Până la finele lunii curente, în capitală vor fi plantați 60.000 de arbori și arbuști.

 

Responsabilă de monitorizare: Alina Stăvilă


Publicat de:

Distribuie