PrimariaMea
Privatizări de terenuri, vânzarea-cumpărarea altora sau stabilirea relațiilor funciare de locațiune Image
08 oct. 2023

Privatizări de terenuri, vânzarea-cumpărarea altora sau stabilirea relațiilor funciare de locațiune

Durata ședinței: 5 ore 30 min

Pauză: 2 ore

Întârziere: 1 oră 30 min


 

Șirul proiectelor funciare supuse examinării, pe final de mandat, a continuat și în ședința din 29 septembrie. Aleșii locali au discutat în baza a 20 de proiecte. Acestea au constat în privatizarea unor terenuri, stabilirea hotarelor unor terenuri, stabilirea relațiilor funciare de locațiune și vânzarea-cumpărarea altora. 


 

Din proiectele analizate, zece au fost aprobate, iar șase respinse. 

 

 


ORDINEA DE ZI 

47.6 Formarea unui bun imobil și vânzarea-cumpărarea unui teren suplimentar la terenul cu nr. cadastral 0100302050 din str. Varnița 16, proprietate privată a SC „STILHOL” SRL

Proiect de decizie 

 

Prevederile proiectului de decizie:

  • Vânzarea-cumpărarea la preț de piață a terenului cu suprafața de 0,0346 ha, nr. cadastral 0100302050, din str. Varnița. Acesta ar fi suplimentar terenului proprietate privată din str. Varnița 16, a S.C. „STILHOL”.
  • Vânzarea-cumpărarea la preț de piață a terenului cu nr. cadastral 0100302430, cu suprafața de 0,0932 ha, suplimentar la terenul 0100302050. 
  • Prețul conform raportului de evaluare:  0,0932 ha - 1 mil. 174 mii lei; 0,0346 ha - 577 mii lei.

 

Statut: Respins 

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

11

7

?

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Contra

-

-

?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

?

2

3

1

-

1

1

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

-

1

1

1

-

1

1

-

1


  

47.7 Transmiterea în proprietate privată prin vânzare-cumpărare a terenurilor suplimentare celor private din str. Varnița 8, către SRL „Olmosdon”

Proiect de decizie 

 

Terenurile propuse spre vânzare-cumpărare ar fi nefuncționale și nu suportă o funcție urbanistică de sine stătătoare, pentru deservirea și exploatarea obiectivului privat al SRL „Olmosdon”. 

Terenurile vizate au suprafața de: 0,014 ha, 0,0335 ha și 0,0765 ha. 

Prețurile în urma evaluării: 180 835 lei, 463 085 lei și respectiv 1 248 359 lei. 

Comisia pentru construcții a oferit aviz negativ. 

 

Statut: Respins 

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

12

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

2

1

3

1

1

1

1

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 


48.1 Formarea unor bunuri imobile și stabilirea relațiilor funciare de superficie asupra terenului din str. Doina, cu G. C. și G. C.

Proiect de decizie 


Proiectul de de decizie prevede stabilirea hotarelor unui teren, de 0,1805 ha, formarea a trei bunuri separate din cauza faptului că acolo locuiesc trei familii și stabilirea cu G.C. și G.C. a relațiilor funciare de superficie contractuală cu titlu gratuit. Au fost propuse relații funciare pentru 30 de ani, pentru un teren de 0,0605 ha, în scopul deservirii locuinței. 

Amendament:

  • Modificarea adresei în denumirea proiectului de decizie, în urma unei erori tehnice (A. Bondarenco).

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

12

7

-

3

-

1

-

1

1

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

3

-

3

-

1

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

1

1

1

-

1

-

-

-

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

-

1

-

1

1

1

-

-

Decizia


 


48.2 Stabilirea relațiilor funciare de superficie asupra lotului de pământ din str. Vasile Alecsandri

Proiect de decizie 

 

Proiectul de decizie prevede stabilirea suprafeței și hotarelor terenului proprietate publică municipală din domeniul privat cu modul de folosință pentru construcții, aferent obiectivului din str. Vasile Alecsandri. 

Proiectul de decizie a propus și stabilirea relațiilor funciare de superficie pentru o perioada de 30 de ani, cu opt proprietari, pentru terenul de 0,0745 ha, pentru deservirea și exploatarea în comun a casei de locuit. 

Amendament:

  • Pct. 2 se substituie cifra 30, 96 cu 20,96%.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

12

7

-

3

-

1

1

1

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

3

-

3

-

-

-

1

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia  

48.3 Stabilirea relațiilor de superficie contractuală cu F.P.C. „CERES-B” SRL asupra lotului de pământ din str. Al. Marinescu 15/A

Proiect de decizie 

 

Proiectul a prevăzut stabilirea relație de superficie contractuală cu firma SRL „CERES-B”, pe o perioadă de trei ani, pentru lotul cu suprafața de 916 mp, pentru construirea unei case de locuit multietajate. 

Din construcție, 10% vor fi oferite mun. Chișinău cu titlul de locuințe sociale. Acest aspect este precizat în textul deciziei, în pct. 2.5 și ar urma să fie satisfăcut până la darea în exploatare. 

Raportorul a menționat că în corespundere cu codul urbanistic, R6, acolo ar putea fi ridicat o casă multietajată. 

Veaceslav Nedelea (PLDM): „«Jaba davit», dl. Verbițchi. Solicit ca eu de fiecare dată să anunț votul meu separat, decât să votez împotriva unor adevăruri. De ce nu am dat voie acestui om să construiască casa, deține un teren de ani de zile. Că nu vrem?”

 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

-

7

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

10

-

3

3

3

-

1

1

1

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

-

1

1

1

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1

  

48.4 Stabilirea relațiilor de superficie contractuală cu SRL „Noile Idei Televizate” asupra terenului din str. Sprâncenoaia 59/2

Proiect de decizie


Bunul a fost între timp înstrăinat, astfel că autorul a retras proiectul de decizie. 

 


 

48.5 Stabilirea relațiilor de superficie contractuală asupra lotului de pământ din str. Doina 191 cu SRL „GEO INTEGRAL CON” 

Proiect de decizie 


 

Suprafața terenului – 0,2 ha.

Termen de stabilire a relațiilor de superficie contractuală – 10 ani.

Lotul este aferent obiectivului privat.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

11

7

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

3

3

2

-

-

-

1

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia


 


48.6 Stabilirea relațiilor funciare de superficie asupra terenurilor din str. Cornești 15 și 17

Proiect de decizie 
 

Stabilirea relațiilor de superficie contractuală, cu titlu gratuit,  pentru un termen de – 10 ani.

Suprafața primului lot – 546 mp. 

Suprafața pentru al doilea lot – 695 mp. 

Scopul – pentru deservirea caselor de locuit particulare.

Amendament:

  • Modificarea textului „superficie” cu termenul de „vânzare-cumpărare”.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

11

7

-

3

3

1

1

1

1

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

1

-

3

-

-

-

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia

 48.7 Instituirea superficiei contractuale asupra terenului din str. Tighina cu A. P.

Proiect de decizie 

 

Dreptul de superficie contractuală pentru – 10 ani.

Suprafața – 1 129 mp.

Scopul – deservirea și exploatarea construcțiilor administrative.  

Alexandr Odințov (PSRM) a propus trimiterea la examinare a proiectului, din cauza unor erori tehnice.

 

Statut: Reexaminare

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

12

6

3

P

1

1

1

1

1

1

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

1

1

-

-

-

1

-

-

-

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-


 


Consilierii au luat pauză de două ore.


 

48.8 Instituirea superficiei contractuale asupra lotului de pământ din str. Sarmisegetuza 48/9

Proiect de decizie 
 

Suprafața terenului – 0,2602 ha.

A fost propusă superficia contractuală cu S.A. „RENOVATORUL-BASM”.

Amendamente:

  • Se adaugă pct 3, cu textul „Se stabilesc suprafața și hotarele terenului necesar pentru exploatarea și deservirea construcției comerciale existente, inclusiv cu dreptul de a poseda și folosi terenul proprietate municipală, în vederea deservirii și exploatării construcției obiectivului existent, după caz, reconstrucției unui nou.”;
  • Excluderea din pct. 4.2 „Să încheie contractul de superficie asupra lotului menționat în pct. 3”.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

10

7

-

3

1

1

1

1

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

A

-

-

-

-

-

1

1

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

1

1

1

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Decizia

 48.9 Formarea bunurilor imobile și stabilirea relațiilor de superficie contractuală cu S.A. „TUTUN CTC” asupra lotului de pământ din str. Ismail 116

Proiect de decizie 

 

Perioada superficiei – 10 ani.

Suprafața terenului – 10,981 ha.

Scopul – deservirea și exploatarea obiectivelor existente.

Zona urbanistică – I1.
 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

9

7

   

1

1

1

1

1

-

-

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

3

2

-

-

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia

 48.10 Stabilirea relațiilor de superficie contractuală asupra lotului de pământ din str. Doina 158 cu SRL „ESTATE INVEST COMPANY”

Proiect de decizie

 

Relații de superficie contractuală pentru – 25 ani.

Suprafața terenului – 3 359 mp.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

9

7

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

2

-

2

3

-

1

-

-

1

-

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia

 


* În intervalul proiectelor nr. 48.11 – 49.4, transmisiunea live nu a avut sunetul clar, astfel că se distinge cu greu cele discutate sau opțiunile de vot. 

 


48.11 Stabilirea relațiilor funciare de locațiune a lotului de pământ din str. Mihai Viteazu 12/1 cu D. H. și G. H.

Proiect de decizie 

 

Perioada de locațiune – 5 ani.

Suprafața terenului – 615 mp.

Scopul – exploatarea pavilionului comercial din elemente demontabile.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

9

7

-

3

1

 

1

-

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

3

-

-

-

-

1

1

-

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia 

 


49.1 Stabilirea hotarelor lotului de pământ din str. Zimbrului 10A, folosit cu drept de superficie de către S.C. „OMADI” SRL

Proiect de decizie

 

În urma unor erori tehnice, s-a propus trimiterea la reexaminare a proiectului. Pentru aceasta și-au adus susținerea 31 de consilieri. 
 

Statut: Reexaminare

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

11

7

P

P

1

 

1

1

1

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

1

1

1

-

1

1

1

- 


49.2 Stabilirea hotarelor lotului de pământ din str. Mitropolit Dosoftei 103, folosit cu drept de superficie de către SRL „OLSOM”

Proiect de decizie

 

Consilierii au aprobat  stabilirea hotarelor lotului de pământ din str. Mitropolit Dosoftei 103, folosit de SRL „OMSOM” cu drept de superficie, pentru deservirea și exploatarea imobilului proprietate privată. 

Amendamente:

  • Din pct. 1, suprafața de 0,355 ha de modificat 0,0355 ha (raportorul A. Grigorițchi);.
  • Se permite superficiarului de a folosi terenul proprietate municipală, în vederea exploatării/reconstrucției construcției, conform art. 654 Cod Civil (A. Bondarenco).

 

 Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

13

7

-

3

3

1

1

1

1

-

-

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

3

-

-

-

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

1

1

1

1

1

-

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia

 


49.3 Stabilirea hotarelor lotului de pământ din str. Ghica-Vodă 5, folosit cu drept de superficie de către SRL „PAMIR CONSTRUCT”

Proiect de decizie 
 

Suprafața lotului – 821 mp.

Termenul de superficie – 30 ani.

Scopul – pentru deservirea și exploatarea casei de locuit. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

12

7

-

3

3

1

1

1

1

-

-

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia

 


49.4 Stabilirea hotarelor terenului necesar pentru exploatarea construcției din bl. Cuza-Vodă

Proiect de decizie 

 

Conform proiectului de decizie, terenul cu nr. cadastral 0100113.013, proprietate municipală, superficiarului terenului i s-ar permite posedarea și folosirea suprafeței pentru deservirea și exploatarea construcției obiectivului existent, după caz, edificarea unei construcții noi, deasupra și sub teren. Totuși, consilierii au respins proiectul. 

 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Abțineri

1

7

3

3

3

-

-

1

1

-

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-


 


49.5 Formarea unui bun imobil și instituirea superficiei contractuale asupra lotului de pământ din str-la Teatrului, minorului A. B.

Proiect de decizie
 

Se instituie dreptul de superficie contractuală cu minorul A.B. pentru o perioadă de 30 de ani, asupra lotului din str-la Teatrului, cu suprafața de 0,0139 ha. Spațiul va fi folosit pentru deservirea și exploatarea obiectivului comercial și prestări servicii. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

9

7

2

2

3

-

-

1

1

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia 

 


 

50. Privatizarea terenului din str. Uzinelor aferent obiectivelor private ale M. G.

Proiect de decizie 

 

Suprafața terenului propus spre vânzare-cumpărare – 2,4143 ha.

 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

-

7

-

-

3

1

-

1

1

-

-

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

8

-

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

-

1

1

1

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 


51.1 Privatizarea terenului din str. Uzinelor 21, aferent obiectivului privat al întreprinderii individuale „C.A. V.S.- COJOCARI”

Proiect de decizie 

 

Suprafața terenului – 1 182 mp.

Preț în urma evaluării – 1 836 000 lei.

 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

8

7

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

3

A

3

-

-

-

-

-

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

-

1

1

1

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


 

Consilierii au luat pauză până marți, 3 octombrie. 


 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ


Publicat de:

Distribuie