PrimariaMea
Primarul Ceban: promisiuni versus realizări Image
25 oct. 2023

Primarul Ceban: promisiuni versus realizări

Primarul Ion Ceban a reușit parțial să realizeze promisiunile făcute în campania electorală. În 2019, AO Primăria Mea a realizat un sondaj în rândul locuitorilor municipiului, pentru a afla care sunt problemele prioritare. Conform analizei, topul problemelor a fost: calitatea drumurilor și a trotuarelor, lipsa curățeniei, transportul public, aspectul orașului și corupția. Am întrebat atunci candidații la funcția de primar care sunt soluțiile pe care ei le propun. Analizăm în continuare promisiunile lui Ion Ceban și realizările administrației pe care o conduce.

 

Drumurile și Trotuarele 

„[...] Reparațiile vor fi făcute conform unui plan prestabilit, reieșind din priorități, iar abordarea va fi în conformitate cu prevederile și normele moderne de proiectare și construcție a străzilor urbane.[...]”

Pe parcursul mandatului lui Ceban, au avut loc mai multe lucrări de îmbunătățire a infrastructurii rutiere – reconstrucția drumurilor și trotuarelor de pe străzile Albișoara, A. Pușkin, M.G. Bănulescu Bodoni, Ion Creangă, 31 august etc. Unele din ele au fost grăbite, planificate chiar în campania electorală prezidențială, fără a respecta termenele stabilite. La majoritatea proiectelor mari, au fost făcute lucrări necalitative, iar jurnaliștii de investigație au publicat materiale despre companiile contractate – o companie afiliată unui funcționar public, una cu interdicții de a participa la licitații publice, iar alta cu trecut care a prejudiciat bugetul municipal cu 8 milioane de lei. Deși acum se circulă mai ușor pe o serie de străzi din capitală, majoritatea șantierelor au creat disconfort în timpul lucrărilor, nefiind securizate corespunzător și fără a asigura alternative de deplasare pentru pietoni. 

 

Curățenia

„[...] voi insista asupra eficientizării lucrului Regiei Autosalubritate. [...] totodată, va fi creată o infrastructură modernă de colectare a deșeurilor, inclusiv sortarea strictă. Evident că pentru a avea un oraș curat e nevoie și de cultura noastră, a tuturor.”

De la începutul mandatului actualului primar, au fost luate mai multe măsuri menite să îmbunătățească managementul deșeurilor municipale. Locuitorii au început să fie încurajați și informați mai activ despre importanța și regulile sortării, autoritățile au semnat un contract cu ABS Recycling pentru sortarea tuturor deșeurilor colectate în oraș, iar la nivel național au început discuții despre construcția unui centru regional de gestionare a deșeurilor. Totodată, cu ajutorul finanțatorilor externi, autoritățile municipale au sporit numărul de tomberoane și autospeciale pentru colectarea și transportarea gunoiului, iar mai mulți agenți economici au lansat inițiative de colectare separată a unor tipuri de deșeuri. 

Totuși, managementul deșeurilor în capitală rămâne a fi în mare parte defectuos. Cea mai mare parte a gunoiului municipal încă merge la depozitul de la Țînțăreni, care ne mai poate servi maxim 10 ani, iar soluțiile pentru o mai bună gestionare a deșeurilor vin cu întârziere. 

Mai multe detalii despre acțiunile primăriei pentru asigurarea curățeniei în oraș găsiți în cercetarea Ce fac autoritățile: avem contract pentru sortarea deșeurilor și întreprindere pentru gestionarea animalelor fără stăpân.
 

Transportul Public

„Întîi de toate va fi renovat parcul de troleibuze și cel de autobuze cu unități confortabile pentru pasageri, inclusiv pentru persoane cu nevoi speciale. Licitațiile pentru procurarea unităților de transport public vor fi făcute transparent și cu grijă față de fiecare bănuț public, astfel ca randamentul cost-calitate să fie maximal. Vor fi create benzi speciale pentru circulația transportului public, iar orarul liniilor va fi respectat cu strictețe. [] planificăm să introducem un bilet unic pentru toate tipurile de transport public. Pentru locuitorii suburbiilor vor fi amenajate stații modulare în fiecare sector al Chișinăului care vor permite trecerea simplificată din transportul suburban în cel public urban.”

Primăria s-a condus, în linii generale, de planul de reînnoire a parcului rulant al sistemului de transport, aprobat de Consiliul municipal în 2020. Din 2020 și până în 2022, municipalitatea a achiziționat 85 de troleibuze și 174 de autobuze. Totuși, realizarea planului, în special procurarea primelor 100 de autobuze, a început anevoios și controversat. Pentru început, procurarea autobuzelor s-a lăsat așteptată. Deși autobuzele au fost promise chișinăuienilor în august - septembrie 2020, achiziția a fost lansată abia în iulie acelui an, ca ulterior rezultatele achiziției să fie contestate. Inițial, primăria a decis să procure autobuze MAZ, însă Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a dispus anularea decizie de achiziționare a acestor autobuze. Motivul: autobuzele MAZ nu respectau una dintre cerințele specificate de municipalitate în procesul de achiziție, și anume ca unitățile să aibă capacitatea de 100 de persoane. Astfel, primăria a decis să procure automobile ISUZU. Revizia.md atenționează însă că nici autobuzele ISUZU procurate nu respectau această cerință.

Progrese s-au înregistrat la capitolul „benzi destinate transportului public”. Conform primăriei, s-au aplicat 11,3 km de benzi, iar până la finele anului 2023 primăria planifică să extindă rețeaua până la 23,66 km. Marcajul primei benzi a fost aplicat în mai 2020 pe strada Pușkin. Au urmat străzile Mitropolit Bănulescu-Bodoni, Constantin Tănase și Grigore Vieru. În 2022, primăria a aplicat marcaje pentru benzile dedicate transportului public pe străzile Ion Creangă, Ștefan cel Mare și Sfânt, Renașterii Naționale și Bogdan Voievod, iar în 2023 – pe bd. Dacia (tronsonul str. București – str. Hristo Botev). 

Totuși, în condițiile în care numărul automobilelor în Chișinău continuă să sporească, iar construcția blocurilor se realizează fără asigurarea suficientelor locuri de parcare, în lipsa unui sistem de benzi separate care să unească tot orașul, promisiunea electorală a primarului că „orarul liniilor va fi respectat cu strictețe” rămâne un obiectiv încă nerealizat.

De asemenea, deși avem abonamente comune pentru autobuze și troleibuze, bilete unice pentru toate tipurile de transport public și stații modulare în fiecare sector al Chișinăului nu există

Mai multe detalii despre acțiunile primăriei în domeniul transportului public găsiți în cercetarea Ce fac autoritățile: noi unități de transport, benzi dedicate, digitalizare și abordări strategice.

 

Aspectul Orașului

„[...]  avem strictă nevoie de Concepția de dezvoltare durabilă a municipiului Chișinău și de actualizarea Planului Urbanistic General care va fi respectat cu strictețe. Doar astfel putem stopa practica de construcție a blocurilor fără nici o regulă și concept arhitectural unic prin parcuri, pe trotuare și în cele mai neverosimile locuri. Îmi propun în doi ani aprobarea și începerea implementării Planului de mobilitate urbană durabilă prin care să avem o viziune strategică de dezvoltare a infrastructurii rutiere și pietonale, a transportului public, organizarea parcărilor și crearea infrastructurii pentru bicicliști. Planific aprobarea unui concept de reabilitare a zonei istorice a Chișinăului. Evident că voi continua proiectele de reabilitare a parcurilor, havuzurilor și a fondului locativ.”

Chișinăul în continuare nu are un Plan Urbanistic General, deși au fost desfășurate mai multe licitiații, companiile nu erau eligibile. Din vara lui 2022, nu a mai fost lansată nicio licitație, iar subiectul nu a mai fost abordat. Din această cauză, prin Consiliul Municipal se votează Planuri Urbanistice Zonale controversate, adesea schimbându-se destinațiile terenurilor – din zone comerciale în zone rezidențiale cu densitate înaltă. Adesea aceste complexe locative nu au infrastructura necesară, iar povara ambuteiajelor, asigurării accesului la grădinițe, școli sau locuri de parcare rămâne pe municipalitate și afectează viața tuturor locuitorilor. 

Planul Urbanistic Zonal pentru Centrul Istoric la fel nu a fost elaborat, dar au fost întreprinși anumiți pași în direcția aceasta. Deși au fost realizate multe reabilitări de scuaruri și parcuri, acestea au fost făcute în grabă, fără consultări publice și fără a lua în considerație opinia specialiștilor. Un exemplu este scuarul Eminescu, în care vânzătorii de acolo au fost forțați să se mute în altă parte, au fost tăiați copaci, iar cei rămași s-au uscat – în pofida faptului că activiștii/tele de mediu au atenționat despre acest pericol. Și alte intervenții în spațiul public se fac fără a valorifica potențialul artistic local, fără a implica în vreun fel arhitecți/te, activiști/te și urbaniști/te, pentru a avea o competiție de idei și a revitaliza spațiile în conformitate cu necesitățile locuitorilor/oarelor.
 

Corupția

„Pînă în 2021 va fi lansat sistemul electronic care va funcționa în baza principiului Ghișeul unic. Angajările în funcții administrative vor fi făcute doar în baza performanțelor profesionale. Fiecare problemă va avea ”nume” și funcționarul responsabil de soluționare va purta răspundere personală. Toate achizițiile vor fi făcute electronic. Bunurile municipale vor fi evaluate și gestionate în interes comunitar, iar deciziile care vor trezi suspiciuni – expediate pentru examinare organelor abilitate.

Ghișeul Unic – mecanismul care permite locuitorilor să acorde și să recepționeze informație și documente standardizate printr-un singur punct de contact – deși trebuia să fie funcțional până la începutul anului 2021, a fost inaugurat abia în martie 2022.

Deși primăria a investit în dezvoltarea transparenței și integrității propriilor angajați, de-a lungul anilor presa de investigație a publicat mai multe materiale despre funcționari publici suspectați de corupție sau care nu dețin competențele manageriale necesare pentru funcția ocupată. În pofida mediatizării acestor informații, primarul nu a întreprins acțiuni față de aceștia. Majoritatea din ei ocupă aceleași funcții până în prezent și au aderat la partidul lansat recent de Ion Ceban.

Achizițiile în valoare mai mare de 80 000 lei în municipiu sunt efectuate electronic, prin intermediul platformei MTender. Unele din ele însă stârnesc controverse. Decizia de procurare a 100 de autobuze a fost anulată de Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Potrivit portalului revizia.md, primăria ar fi cheltuit dublu și triplu pentru mobilierul urban instalat pe trotuarele străzilor Pușkin și Bănulescu-Bodoni, iar procesul de procurare ar fi fost viciat prin oferirea unor specificații prea exacte, prezente doar la un anumit producător pe piață. Același portal a identificat un alt caz de viciere a procesului de achiziții – reparația a scuarului N. Dimo din sectorul Râșcani al capitalei. Învingătoare a acestei achiziții ar fi o companie de panificație, fără experiență în activități de construcție. Totodată, mai multe lucrări din capitală au fost efectuate fără organizarea licitațiilor, cu ajutorul unor agenți economici, care au donat pentru reparația parcurilor, scuarurilor, sau pasajelor subterane. În majoritatea cazurilor, numele acestor agenți economici nu a fost făcut public.

Informații publice despre numărul de „decizii suspecte” expediate spre examinare către organele abilitate nu am găsit.

***

Pe parcursul mandatului lui Ceban, în Chișinău s-au produs mai multe schimbări vizibile.

Totuși, multe resurse au fost alocate doar pentru efectuarea lucrărilor „de fațadă” – amenajarea parcurilor, construcția havuzurilor, organizarea concertelor etc. Probleme complexe ale capitalei, precum ambuteiajele, degradarea fondului locativ sau nivelul scăzut de accesibilitate a orașului nu au fost soluționate. 

Deși se poziționează ca promotor al transparenței, Ceban în repetate rânduri a criticat presa și a intimidat activiști. Din martie 2020, presa nu poate participa la ședințele săptămânale ale serviciilor primăriei. Acestea doar se transmit în direct și pe rețelele de socializare. Presa nu poate acorda întrebări de precizare despre informațiile prezentate, ceea ce poate duce la abordarea superficială a subiectelor de interes public și informarea unilaterală, incompletă sau eronată a locuitorilor despre activitatea primăriei municipiului Chișinău. Deseori, în cadrul acestor ședințe, edilul lansează declarații politice, acuzații în adresa partidului de la guvernare, manipulari, instigare la ură sau chiar amenințări. De multe ori, discursurile acestuia monopolizează timpul alocat ședințelor și nu țin de ordinea de zi. 

 


Publicat de:

Distribuie