PrimariaMea
PREGĂTIRI PENTRU SEZONUL RECE ȘI ÎNDEMN DE A NU INCENDIA FRUNZELE Image
09 oct. 2019

PREGĂTIRI PENTRU SEZONUL RECE ȘI ÎNDEMN DE A NU INCENDIA FRUNZELE

Responsabilii din cadrul S.A. Termoelectrica, S.A. „Apă - Canal Chișinău" și Direcția generală locativ-comunală și amenajare au dat asigurări că sunt pregătiți pentru sezonul rece 2019-2020. Autoritățile solicită locuitorilor capitalei să evite depozitarea deșeurilor menajere peste grămezile de frunziș și să nu admită incendierea frunzelor și a altor deșeuri vegetale. Mai multe cartiere din capitală sunt conectate la o nouă rețea de apeducte, iar pe  alte zeci de străzi din mun. Chișinău, recent au fost inițiate lucrări de schimbare a conductelor de apă și a branșamentelor. Direcția construcții capitale planifică pentru 2020 lucrări de reconstrucție și reparații a diferitor obiective din oraș, valoarea proiectelor fiind de 193 milioane 433 mii lei.


PREGĂTIREA SERVICIILOR GOSPODĂRIEI LOCATIV-COMUNALE PENTRU SEZONUL RECE 

S.A. Termoelectrica este responsabilă de alimentarea mun. Chișinău cu apă caldă menajeră. Veaceslav Eni, directorul întreprinderii, a declarat că echipamentele din dotare și angajații  sunt gata să conecteze toți consumatorii la agentul termic. La moment, apa caldă din robinete poate ajunge la temperatură de 59 °C. 

Eni a mai menționat că la finele sezonului de încălzire 2018-2019, s-au depistat 84 de obiective în care era nu era livrat suficient agent termic  în toate apartamentele din blocurile locative. Problemele de la 50 dintre aceste adrese au fost soluționate, iar până la 20 octombrie vor fi remediate și la celelalte clădiri. 

S.A. „Apă - Canal Chișinău” are în gestiune 3 cazangerii (Aeroport, Codru și Costiujeni), care alimentează cu apă caldă menajeră și agent termic 57 de blocuri locative, 5 instituții școlare și preșcolare, 6 instituții medicale, 1 instituție de cultură și 4 agenți economici. Anatolie Lichii, director tehnic al instituției, a menționat că toate cazangeriile au trecut testele și au fost făcute deja lucrările de pornire primară.

În mun. Chișinău, există 1539 blocuri aflate în gestiunea întreprinderilor municipale și 1142 de blocuri administrate de către asociațiile de proprietari și toate au sursă de încălzire centralizată. Direcția generală locativ-comunală și amenajare a efectuat profilaxia și spălarea hidropneumatică a sistemelor inginerești, analize de laborator și reparația acoperișurilor, a precizat Ghenadie Dubița, șef - adjunct al direcției. 

De asemenea, direcția are în dotare utilaje (tractoare, sărărițe), sare, clorură de calciu și nisip. 


SALUBRIZAREA ORAȘULUI CONTINUĂ

Primăria municipiului Chișinău informează că serviciile municipale specializate continuă lucrările de salubrizare a teritoriului urbei din cadrul Campaniei de salubrizare de toamnă.

Pe parcursul săptămânii trecute  (30.09-04.10.2019), au fost finalizate lucrările de amenajare a două artere principale de intrare în capitală, bulevardul Dacia și șoseaua Hâncești. Lucrările de profil vizează cositul vegetației, defrișarea arbuștilor pentru asigurarea desfășurării lucrărilor de vopsire a parapetului străzilor magistrale, lichidarea denivelărilor de pe carosabil, reînnoirea marcajului rutier, reparația stațiilor de așteptare a transportului public etc.

De asemenea, au continuat lucrările de amenajare pe Calea Basarabiei și str. Muncești, prin salubrizarea teritoriului, lichidarea gunoiștilor neautorizate și evacuarea deșeurilor.

Preturile de sector au informat agenții economici din sectoare despre necesitatea salubrizării teritoriului administrat, totodată fiind întocmite 51 procese verbale, conform prevederilor art. 181 a Codului Contravențional și înmânate 55 de prescripții pentru neconformare. Pe parcursul perioadei de referință, au fost evacuate 255 curse de deșeuri din sectoarele orașului și a fost salubrizate 186 ha de teritoriu din zonele verzi.

Săptămâna trecută, angajații de la Spații Verzi au salubrizat 186 ha, au evacuat 32 de rute de gunoi, 49 de rute de frunziș, 14 rute de iarbă cosită,  au doborât 37 arbori, au curățat 101 de copaci, au regenerat 19, au lucrat la combatere ambroziei de pe 200 m2 și au semănat gazon în scuarurile din str. George Coșbuc, bd. Mircea cel Bătrân și din parcul Valea Morilor (pe perimetrul scărilor).

Locuitorii capitalei și agenții economici sunt chemați în continuare să evite depozitarea deșeurilor menajere peste grămezile de frunziș, să nu admită incendierea frunzelor și a altor deșeuri vegetale, să mențină în curățenie teritoriile aferente caselor de locuit sau terenurile din preajma imobililor pe care le administrează. Iar cu prilejul Hramului Orașului, locuitorii capitalei, care vor face frigărui la iarbă verde, sunt rugați să nu arunce pe gazon uleiul și cărbunele utilizat. 


SITUAŢIA FINANCIARĂ A MUN. CHIȘINĂU LA ZI

La situația din 3 octombrie 2019, în bugetul municipal au fost încasate venituri în sumă totală de 3 132 183,6 mii lei sau 78,3% din cei 3 989 683 ,5 mii lei planificaţi. 

Săptămâna precedentă, încasările din impozite şi taxe au constituit 34 523,8 mii lei, transferurile de la bugetul de stat - 47 360,1 mii lei, iar încasările din vânzarea și privatizarea bunurilor proprietate municipală că  au fost de 391,2 mii lei.  

Zinaida Jaloba, Șefă - adjunctă a Direcției generale finanțe, a declara că datorii nu avem, doar există solicitări de finanțare. Transferurile pentru învățământ sunt primite de la bugetul de stat în zilele de marți și vineri, respectiv, banii sunt redirecționați doar după ce ajung în conturile primăriei. 


PROIECTELE DE REABILITARE A REȚELELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

Programul de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă în mun. Chișinău este finanţat din împrumuturile Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Băncii Europene de Investiţii şi din grantul investiţional oferit de către Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate a Uniunii Europene, sub garanţia Primăriei mun. Chişinău.

S.A. „ Apă-Canal Chișinău” informează că mai multe cartiere din capitală sunt conectate la o nouă rețea de apeducte, iar pe  alte zeci de străzi din mun. Chișinău, recent au fost inițiate lucrări de schimbare a conductelor de apă și a branșamentelor. În mare parte, conductele care urmează să fie înlocuite alimentează blocurile multietajate, precum și ale caselor particulare.

Sectoarele din mun. Chişinău, în care consumatorii au fost reconectaţi la reţelele de apeduct noi:

sectorul Buiucani: a fost pusă în funcţiune reţeaua nouă de apă ce alimentează consumatorii din str. Onisifor Ghibu, str. Nicolae Costin, și str. Alba Iulia. 

Totodată, au fost derulate lucrările de schimbare a reţelelor de apă din mai multe sectoare ale oraşului:

sectorul Râşcani: str. Mirceşti, în perimetrul zonei Universităţii Agrare.

sectorul Ciocana: str. Alecu Russo,18, cu fracţii/str. Mihail Sadoveanu, 4-6/str. Ginta Latină, 1-9, cu fracţii, str. Vadul lui Vodă, 151 până la str. Târgovişte, str. Coloniţa, 114-190, str. Alcedar (Arioneşti) segmentul cuprins între str. Haiducul Bujor şi str. Coloniţa.

sectorul Botanica: str. Plaiului (tronsonul cuprins între bd. Decebal, 23/3 şi str. Pandurilor).

sectorul Buiucani: str. Calea Ieşilor nr. 6-11, str. Prunului nr. 19-24, str. Bucuriei nr. 13, 20, str. Mesager nr. 1-11 cu fracţii.

În momentul de faţă, în multe curţi din mun. Chişinău, precum şi în or. Durleşti, sunt în plină derulare lucrările de schimbare a reţelelor de alimentare cu apă. Gama de dimensiuni pentru conductele care vor fi înlocuite variază de la D-25 mm la D-315 mm. Materialele folosite sunt polietelenă și fonta ductilă de culoarea albastra.

Pentru a nu crea disconfort consumatorilor, antreprenorii utilizează utilaje cu nivel scăzut de zgomot şi vibraţii, iar lucrările de construcție pe șantiere sunt efectuate în zilele de lucru,  în intervalul orelor 08:00-17:00, cu excepția lucrărilor complexe de reconectare a rețelelor de apă noi construite la cele existente.

Lucrările de schimbare a apeductelor sunt executate de către companiile „OCIDE Construccion” S.A., Spania şi „SADE-Compagnie Generale de Travaux d’Hydraulique”, Franţa.

După finalizarea lucrărilor de pozare a apeductelor şi colectoarelor menajere noi, suprafeţele asfaltice şi zonele verzi afectate de lucrări vor fi aduse la starea lor iniţială. Până la acel moment, antreprenorii contractaţi vor restabili temporar suprafeţele şi vor menţine starea adecvată a acestora. 


PROGRAMUL DE INVESTIȚII CAPITALE PENTRU ANUL 2020

Alexandru Panfili, Șef al Î. M. ,,Direcție construcții capitale", declară că proiectul programului de investiții capitale din cadrul bugetul este unul real, reieșind din posibilitățile financiare ale bugetului municipal și constituie 193 milioane 433 mii lei, obiective în curs de execuție și noi. 

Din păcate, la moment sunt valorificați 106 milioane lei ineficient, pentru că anul acesta nu s-au alocat sume suficiente pentru reconstrucțiile și reparațiile planificate. 

Obiectivele pentru care sunt necesare resurse financiare sunt: albia râului Bâc, Cimitirul Central, cantina de la Liceul Teoretic ,,Minerva", rețelele inginerești din str. Costiujeni, sala sportivă a Liceului Teoretic ,,Mihai Viteazul", Direcția Asistență Socială Buiucani, havuzurile din Parcul ,,Ștefan cel Mare și Sfânt", sediul Societății Invalizilor din Republica Moldova, din str. Cojocarilor nr.9, construcția de canalizare menajer- fecaloida din str. Tăbăcăriei, Pașcani, Haltei, fațada clădirii Primăriei mun. Chișinău și altele. 

Problema constă în faptul că la multe dintre aceste obiective au fost începute lucrări, dar din lipsă de finanțare agenții economici nu și-au continuat activitatea, dar autoritățile nu au capacitatea pentru a conserva clădirile. 

Proiectul programului de investiții va fi prezentat și consilierilor din noul CMC pentru analiză și aprobare.  


 SITUAȚIE EPIDEMIOLOGICĂ

În perioada 27 septembrie - 3 octombrie au fost înregistrate aproximativ 372 cazuri de maladii infecţioase, intoxicaţii şi reacţii adverse și 5 de tuberculoză. 

Totodată, au fost înregistrate 6 cazuri de boli diareice acute printre elevii din clasele primare de la Liceul Teoretic ,,Alexandru cel Bun" din Sângera. Iar pe 3 și 4 octombrie, 14 cetățeni italieni s-au intoxicat cu produse alimentare. 

În perioada de raportare, 44 de persoane au fost agresate de către animale.


 


Publicat de:

Distribuie