PrimariaMea
22 aug. 2019

PREGĂTIREA PENTRU ANUL ȘCOLAR, AUTOSALUBRITATEA ȘI AGENȚII CONSTATATORI AI PRIMĂRIEI

 

Pe 31.12.2019 expiră acordul dintre Î.M. Regia Autosalubritate și primăria Țânțăreni privind utilizarea gunoiștii din localitate, dar autoritățile au creat un grup de lucru pentru negocierea extinderii contractului. Zilnic din orașul Chișinău sunt evacuate în jur de 5000 m3 (echivalentul a  600 tone) deşeuri.

 

 

Responsabilii declară că instituțiile de învățământ au fost reparate și sunt gata în proporție de 99%, pe când combinatele școlare sunt în căutare de bucătari. 

 

 

Preturile de sector sunt cele care emit cele mai multe procese contravenţionale, angajaţii preturii Centru fiind lideri la acest capitol, cu 540 de procese contravenţionale aplicate de la începutul anului. 

 

 


 

 

SITUAŢIA FINANCIARĂ A MUN. CHIȘINĂU

 

 

 

La situația din 19 august 2019, în bugetul municipal au fost încasate venituri în sumă totală de 2 722 825 7 mii lei sau 68,17% din prevederile de 3 989 683 ,5 mii lei. 

 

 

Săptămâna precedentă, încasările din impozite şi taxe au constituit 27 568,8 mii lei, transferurile 36 325,7 mii lei, iar veniturile din vânzare şi cumpărarea bunurilor din proprietatea publică 103,33 mii lei. În total, de la începutul anului, au fost cheltuiţi 2 708 507,4 mii lei, iar soldul bugetului municipal este de 46 583,1 mii lei. 

 

 


 

 

 ZILNIC DIN ORAȘ SUNT EVACUATE 600 TONE DE DEȘEURI

 

 

 

Î.M. Regia „Autosalubritate” își desfășoară activitatea de întreprinzător pe principii de autogestiune și autofinanțare și conform Statutului, prestează servicii de colectare, transportare, depozitare/înhumare a deşeurilor municipale.

 

 

În oraș sunt instalate 10 460 containere, inclusiv: de tip european (1,1  m3) - 3547 bucăţi (inclusiv 1567 pentru colectare separată), și obișnuite (0,75 m3) - 6913 bucăți. Se deservesc 895 platouri de acumulare a deşeurilor și 1773 scări din blocurile locative. Zilnic din oraș sunt evacuate în jur de 5000 m3 (echivalentul a  600 tone) deşeuri.

 

 

Pe parcursul anului 2018 au fost încheiate 831 contracte noi cu persoane juridice și 1006 contracte în sectorul particular, cu extinderea prestării serviciilor în localitățile Codru, Dumbrava, Grătiești, Cricova și Vatra.

 

 

Ca urmare a organizării și desfășurării activităților de producere, în perioada 2018 – I semestru 2019, Întreprinderea a atins indici, care reflectă o stare economico financiară stabilă și satisfăcătoare. La moment, Întreprinderea este capabilă să-și onoreze toate obligațiile contractuale și financiare atât pe termen scurt cât și mediu, a declarat Eugen Axentiev, directorul întreprinderii. 

activitatea economico-financiara aici

 

Contractul de societate civilă dintre Î.M. Regia Autosalubritate și primăria Țânțăreni expiră pe 31.12.2019, iar directorul întreprinderii afirmă că se depun eforturi ca și în 2020 să fie posibilă evaucarea ritmică și garantată a deșeurilor din oraș. 57 de milioane de lei din bugetul municiapal au fost deja alocați pentru această localitate. La moment, a fost creat un  grup de lucru care să negocieze un nou contract cu autoritățile din Țânțăreni privind utilizarea gunoiștii din localitate, dar din cauza perioadei pre-electorale acest proces nu evoluează.

 

 


 

 

 PRETURILE DE SECTOR EMIT CELE MAI MULTE PROCESE CONTRAVENȚIONALE

 

 

 

Din 25 martie 2019, în calitate de agenţi constatatori ai primăriei mun. Chișinău, au fost delegaţi angajaţii preturilor de sector, ai Direcției locativ-comunale, ai Direcției arhitectură şi ai direcţiei autorizare şi disciplină în construcţii, pe următoarele categorii de contravenții:

 

-  încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor;

- construcţii neautorizate;

- încălcarea regulilor de asigurare a curăţeniei;

- încălcarea regulilor de comerţ şi de publicitate.

 

Preturile de sector sunt cele care emit cele mai multe procese contravenţionale, angajaţii preturii Centru fiind lideri la acest capitol, cu 540 de procese contravenţionale aplicate de la începutul anului, care presupun amenzi de 900 de mii lei. 

 

 


 

 

PREGĂTIREA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CĂTRE ANUL ȘCOLAR 2019-2020

 

 

 

Primăria municipiului Chişinău informează că lucrările de reparație desfășurate pe parcursul anului 2019, în instituțiile de învățământ preuniversitar din capitală, precum și în cele de educație timpurie, sunt în stadiu avansat de realizare, de circa 99 %.

 

 

Astfel, pentru lucrările planificate în 252 de școli și grădinițe din capitală au fost alocate 66,7 milioane lei. Un raport a fost prezentat de Rodica Guțu, șefă a Direcției generale educație, cultură, tineret și sport.

 

 

Aceste lucrări prevăd reparația acoperișurilor, a blocurilor sanitare, rețelelor inginerești; reparații generale (cantine, edificii, săli de festivități și săli de sport, grupe, dormitoare, spălătorii, coridoare, fațade, geamuri etc.).  

 

 

-         Reparații de categorie generală în cadrul instituțiilor de învățământ municipale și cele de educație timpurie din capitală sunt realizate în volum de 98,5 la sută: din 131 instituții planificate sunt îndeplinite lucrări în 129 instituții; urmează a fi realizate lucrări în 2 instituții (1,5%).

 

 

-         Reparația acoperișurilor - 83% realizare  - din cele 24 instituții planificate, sunt îndeplinite lucrările în 20 instituții; urmează a fi realizate lucrări - 4 instituții (10,7%); 

 

 

-         Reparația tehnicii sanitare și de termoficare - 94,9% - din cele 59 instituții planificate; urmează a fi realizate lucrări la 3 instituții (5,1%); 

 

 

-         Reparația rețelelor electrice - 100% realizat - în 38 instituții planificate, 22 instituții sunt în proces de lucru (58%).

 

 

Toate categoriile de lucrări sunt preconizate de a fi finalizate până la data de 25.08.2019. Începând cu data de 1 septembrie a.c., toate instituţiile vor funcţiona conform Programului aprobat.

 

 


 

 

PREGĂTIREA COMBINATELOR ȘCOLARE CĂTRE NOUL AN ȘCOLAR

 

 

 

Alimentaţia gratuită a elevilor va începe din 3 septembrie, iar cheltuielile vor fi acoperite din bugetul municipal. Preţul pentru un dejun cald, pentru elevii din clasele primare este de 13.65 lei, iar pentru cei din gimnaziu - 11.65 lei, iar preţul unui prânz cald constituie 9.35 lei. 

 

 

În mun. Chișinău sunt alimentate 132 de instituţii şcolare, 122 sunt deservite de către combinatele şcolăreşti, iar 10 de către agenţii economici. În majoritatea cantinelor a fost efectuată reparaţia curentă, iar combinatele şcolăreşti au achiziţionat veselă şi alte echipamente necesare pentru prestarea serviciilor. Problemele cu care se confruntă autorităţile în acest domeniu sunt lipsa resurselor financiare pentru acoperirea costurilor reale ale produselor necesare şi lipsa personalului calificat (la moment sunt vacante 89 de posturi de bucătar şi altele).  

 

 


 

 

REȚEAUA DE COMERȚ DIN MUN. CHIȘINĂU

 

 

 

Conform registrului electronic de evidenţă, în oraşul Chișinău există 22 350 unităţi de comerţ, 38 pieţe, 2023 unităţi de alimentaţie publică, 6098 unităţi de prestare a serviciilor, 64 de centre comerciale, 81 super şi hyper magazine, 4829 magazine, 4514 secţii comerciale, 2392 depozite, 3852 gherete, 4673 unităţi de comerţ ambulant mobile, 346 magazine online, 469 farmacii, 142 staţii de alimentare cu combustibil. 

 

 

Potrivit informaţiei prezentate de către preturile de sector, în primul semestru al anului, de pe străzile din oraș, au fost evacuate 181 de gherete. 

 

 

În 2019, suma încasărilor la buget  a taxei pentru unităţile comerciale este estimată să fie de 122 milioane lei. 

 

 


 

 

COMERŢUL AMBULANT STRADAL 

 

 

 

La moment, în Parcul Valea Trandafirilor sunt instalate 10 unităţi comerciale (gherete sau rulote) şi 3 terase, la Valea Morilor 9 unităţi şi 1 terasa, în parcul Dendrarium 4 unităţi, în parcul La Izvor 4 gherete, în Scuarul Catedralei 8 unităţi şi 2 terase, iar în Grădina Publică Ştefan cel Mare 5 gherete şi 1 terasă. 

 

 

Autorităţile declară că în acest an, pentru prima data a fost reglementat procesul de amplasare a unităţilor comerciale în parcuri, pe perioada estivală. 

 

 


 

 

ACTIVITATEA DIRECȚIEI AUDIT INTERN ÎN PERIOADA 01.01.2019 - 30.06.2019

 

 

 

Primăria informează că misiunea Direcției audit intern (DAI) constă în acordarea consultanței pentru perfecționarea sistemului de control intern managerial din cadrul autorităților public municipale și îmbunătățirea activității entității publice.

 

 

În perioada raportată, Direcția a desfășurat 3 misiuni de audit intern, în cadrul Direcția Generală Educație Tineret și Sport, Direcța Educație Tineret și Sport (DETS) Buiucani, DETS Ciocana, DETS Râșcani, preturile  sectoarelor Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Râșcani, ÎMS „Liftservice" și subdiviziunile acesteia.

 

 

S-a constatat că unele subdiviziuni, precum și unități structurale ale primăriei refuză să prezinte informațiile solicitate de către DAI în cadrul procesului de monitorizare a implementării recomandărilor. 

 

 

Conducerea DAI atenționează asupra faptului că rezultatele  auditurilor efectuate, denotă o preocupare insuficientă a managerilor de toate nivelurile cu privire la dezvoltarea sistemului control intern, fapt care generează riscuri financiare, patrimoniale, de conformitate și de imagine.

 

 

Prin neimplementarea recomandărilor nu se valorifică o resursă importantă de care dispune municipalitatea, iar efortul depus de către auditorii interni este risipit zadarnic, a declarat Roman Vitiuc, șef al Direcției audit intern. 

 

 


 

 

  MENȚINEREA ORDINII PUBLICE

 

 

 

Pe parcursul săptămânii precedente, pe teritoriul municipiului Chișinău au fost înregistrate 220 de infracțiuni şi se constată o descreştere a infracţiunilor stradale datorită prezenţei pe timp de noapte a angajaţilor de patrulare în zonele slab iluminate, a declarat Marin Garaz, șef adjunct interimar al Direcției de poliţie a capitalei. 

 

 

Au fost întocmite 390 de procese contravenționale și aplicate amenzi în mărime de 880 mii de lei, dintre care  180 mii de lei s-au achitat pe parcursul a 72 de ore. 

 

 

Au avut loc 380 de accidente rutiere, în urma cărora 27 persoane au rămas traumatizate.

 

 


 

 

  SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ DIN MUNICIPIUL CHIȘINĂU

 

 

 

În ultima săptămână au fost înregistrate aproximativ 654 cazuri noi de maladii infecţioase, intoxicaţii şi reacţii adverse. Au fost internate în spitale 261 de persoane cu boli diareice acute. În data de 11 august a fost înregistrată a izbucnire de intoxicaţie alimentară din partea participanţilor la o nuntă dintr-un restaurant din capitală, 28 de persoane fiind spitalizate ca urmare a acestui incident. 

 

 

Totodată, în capitală au fost înregistrate 10 cazuri de tuberculoză, 2 de scarlatină, 4 de tuse convulsive, 4 de oreion, 9 cazuri de varicelă şi 3 de rujeolă, la copii nevaccinaţi, care sunt rude între ei.

 

 

Situaţia epidemiologică din mun. Chișinău a fost tensionată prin rujeolă şi boli diareice acute. 

 

 


 

 


Publicat de:

Distribuie