PrimariaMea
Planuri pentru sărbătorile de Paște și Ziua Europei, actualizǎri privind blocajul de finanțǎri în suburbii și înscrierea în clasa întâi Image
01 mai 2024

Planuri pentru sărbătorile de Paște și Ziua Europei, actualizǎri privind blocajul de finanțǎri în suburbii și înscrierea în clasa întâi

Autoritățile centrale și Primăria Chișinău au opinii diferite despre numărul mare de solicitări pentru înregistrarea în clasa I și presiunea pusǎ pe școlile existente. Ministrul Educației  cautǎ terenuri pentru construirea de școli noi, dar primăria crede că ar fi prematur sǎ se facǎ astfel de concluzii. 
În suburbii, există probleme financiare pentru care e nevoie de bugetul municipal 2024. Primăria Chișinău lucrează cu un buget provizoriu și cere Ministerului Finanțelor să deblocheze finanțarea suburbiilor.


Aranjamente organizatorice pentru sǎrbǎtorile Pascale și Ziua Europei


Înaintea sărbătorilor pascale, Primăria Chișinău se ocupă de pregătirea cimitirelor și a drumurilor. Săptămâna trecută, din cele 10 cimitire aflate în gestiune au fost evacuate 310 metri cubi de deșeuri. De asemenea, au fost efectuate reparații la încăperile muncitorilor de la cimitirul „Sfântul Lazăr”, iar pe aleile centrale ale cimitirelor „Sfântul Lazăr” și „Cimitirul Central” au fost plantate flori. Accesul unităților de transport va fi restricționat pentru cimitirul „Sfântul Lazăr” începând cu data de 8 mai, iar pentru celelalte cimitire începând cu data de 10 mai.

Transportul public este planificat să funcționeze în mod extins, cu aproximativ 100 de unități disponibile, inclusiv pentru a ajunge la cimitirul „Sfântul Lazăr”. Anumite rute vor fi gratuite pentru această perioadă, iar informațiile despre trasee vor fi anunțate pe site-urile oficiale și prin intermediul presei. Mașinile personale nu vor fi permise în cimitire, iar autoritățile vor asigura asistență pentru persoanele cu nevoi speciale. Cetățenii sunt îndemnați să folosească transportul public și să mențină curățenia în aceste zone. De asemenea, ambulanțele vor fi disponibile în apropierea cimitirelor, așa cum se întâmplă în fiecare an.

În privința Zilei Europei, pe 9 mai, Primăria Chișinău va găzdui o serie de evenimente în toate sectoarele orașului. Primarul General Ion Ceban a anunțat că municipalitatea va participa la Orășelul European și va prezenta proiectele sale în două corturi informative. Aceste proiecte acoperă diverse domenii, cum ar fi eficiența energetică, reabilitarea infrastructurii rutiere și gestionarea deșeurilor solide. De asemenea, pe 9 mai, vor fi organizate și activități legate de Ziua Victoriei, inclusiv la Complexul Memorial „Eternitate”, care a fost recent preluat de Primăria Chișinău. 


Desfășurarea procesului educațional în instituțiile de învățământ general


Începând cu 4 mai, pentru elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale din întreaga țară începe vacanța de Paște. Ion Ceban a subliniat necesitatea ca părinții să fie atenți la siguranța copiilor în această perioadă. Să discute cu ei despre comportamentul în spațiul public și să fie vigilenți în timpul plimbărilor. Andrei Pavaloi, șef-adjunct al Direcției generale educație tineret și sport, a relatat despre o serie de activitǎți desfǎșurate de cǎtre directorii instituțiilor de învǎțǎmânt de comun cu diriginții de clasǎ pentru asigurarea securității copiilor (discuții privind importanța regulilor de circulație rutierǎ, instruiri pentru securitatea electricǎ etc.). Elevii se vor întoarce la școală pe 13 mai.


Înscriere a copiilor în clasa I, pentru anul de studii 2024-2025


În procesul de înscriere s-a observat cǎ numǎrul copiilor înregistrați în clasa întâi depǎșește capacitatea instituțiilor. În acest context, ministrul Educației, Dan Perciun, a anunțat despre planurile de construire a unei noi instituții de învățământ în municipiu, finanțată de Banca Mondială. Andrei Pavaloi, șef-adjunct al Direcției generale educație tineret și sport, a menționat cǎ este prematur pentru formularea unor astfel de concluzii. În același timp, responsabilul a recunoscut cǎ numǎrul solicitǎrilor pe platformǎ este mai mare decât numǎrul de locuri disponibile în instituții. Pornind de la acest aspect, autoritatea municipală afirmă că va lua în considerare deschiderea de clase suplimentare la necesitate, însă numai după finalizarea procesului de selecție a cererilor care corespund criteriilor privind vârsta de școlarizare – 7 ani, și care provin din districtul instituției de învǎțǎmânt. Până în prezent, au fost depuse 7 853 de cereri, comparativ cu cele 10 409 planificate.


Amendǎ primarului pentru refuzul eliberǎrii actelor permisive


Ion Ceban a declarat că Primăria Chișinău este obligată prin intermediul deciziilor instanțelor de judecată să emită acte permisive pentru demararea mai multor construcții. „Dacă nu emit aceste acte, risc eu, în calitate de primar, să achit amendă până la un milion de lei, iar instanța, în final, să aprobe și să fie executate aceste lucrări”, a spus Ion Ceban în cadrul ședinței. Acesta a relatat câteva situații:
- Prin hotărârea judecătoriei Chișinău din 15 noiembrie 2021, Primarul General a fost obligat să elibereze autorizația de construire pentru un complex locativ pe un teren municipal Societății cu Răspundere Limitată „TCI-PRIM” de la adresa str. Hâncești 140/1. Potrivit primarului, terenul aparține municipalitǎții și este grevat cu anumite restricții, însǎ instanțele de judecată au ignorat aceste circumstanțe și au impus eliberarea actelor permisive. În consecințǎ, Curtea de Apel Chișinău ar fi decis la 25 martie 2024 amendarea primarului cu 5 000 de lei pentru neeliberarea actelor permisive și avertizarea cu o amendă de până la 1 000 000 de lei în cazul continuării refuzului de eliberare a acestora.
- Printr-o hotărâre a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, și confirmată ulterior de Curtea de Apel, Primarul General al municipiului Chișinău a fost obligat să elibereze autorizația de desființare a unei case de locuit individuale cu nr. cadastral 0100205.576.01 din str. București, 26 și certificatul de urbanism pentru un proiect de construcție nelocativă în același loc. Aceste documente au fost cerute de „Estacon – Grup” SRL fără acordurile autentificate notarial de la toți proprietarii de apartamente din str. Tighina, 14 și fără avizului pozitiv al Ministerul Culturii. Asta ar fi necesar deoarece, odată cu demolarea casei de locuit deținute de „Estacon Grup” SRL  se prevede și demolarea peretelui (comun) al clădirii învecinate – monument de arhitectura de nivel local. În urma nerespectării acestei hotărâri, Primarul General a fost amendat cu 5 000 de lei de către Curtea de Apel Chișinău, iar avertismentul pentru o posibilă amendă de până la 1 000 000 de lei a fost menționat în mod similar cu precedentul caz.


Întreținerea infrastructurii rutiere


Autoritǎtile au informat cǎ șapte troleibuze articulate din Salzburg, Austria, și 18 troleibuze din Riga sunt așteptate să ajungă la Chișinău până la finalul lunii mai. Potrivit responsabililor de la primǎrie, flota actuală a Regiei Transport Electric Chișinău constă din aproximativ 400 de troleibuze, iar până la sfârșitul anului se așteaptă să fie adăugate încă 43 de troleibuze, recent procurate din Riga.
Subliniem faptul că, Primăria Chișinău a decis să facă investiții majore, cum ar fi achiziționarea unui lot de troleibuze articulate în lipsa unei clarificări a priorităților și a capacităților financiare pentru acest an în cadrul bugetului municipal.
În perioada 22-28 aprilie 2024, Exdrupo a efectuat intervenții de urgență pentru remedierea avariilor pe drumurile principale din capitalǎ. S-au efectuat plombări cu asfalt fierbinte pe o suprafață totală de aproximativ 5500 m², iar alte 3000 m² au fost pregătite pentru asfaltare prin frezare. În aceeași perioada, s-a lucrat și la amenajarea în pavaj a trotuarului pietonal de la intersecția str. Socoleni și Calea Orheiului, unde urmează a fi construită o nouă bandă de virare.

Procesul de reabilitare a zonelor pietonale de pe bulevardul Decebal și bulevardul Renașterii Naționale continuă, în paralel cu repararea căilor de acces către instituțiile de învățământ din sectoarele Ciocana și Botanica.


Reparația podului din str. Mihai Viteazul


Pe douǎ porțiuni urmeazǎ a fi aplicat betonul, urmat de elementele de hidroizolare. Urmǎtoarea etapǎ va fi asfaltarea. La celelalte porțiuni, unde pânǎ acum se deplasa transportul public și privat au început lucrǎrile de pregǎtire pentru reparație prin strǎmutarea cablajului de înaltǎ tensiune. 


Sǎnǎtatea publicǎ


În ultimele zile, în capitalǎ au fost confirmate trei cazuri de rujeolă. Chiar dacă, numărul de îmbolnăviri este în scădere, Vladimir Bolocan, șef-adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială, a subliniat importanța adresǎrii la medic a oamenilor atunci când depisteazǎ simptome ale bolii.

În cadrul instituțiilor medicale municipale au fost înregistrate peste trei mii de adresări, dintre care 1 722 de cazuri s-au soldat cu internări în spital. Continuǎ sǎ persiste traumatismele în rândul copiilor. Reieșind din acest fapt, șeful adjunct al Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, Vladimir Bolocan, a îndrumat pǎrinții sǎ-și supravegheze copii în timpul jocului.


Imposibilitatea de finanțare a suburbiilor


Amintim cǎ, în cadrul ședinței din 15 aprilie, autoritǎțile municipale au comunicat despre imposibilitatea de finanțare în unele suburbii. Viceprimara Olga Ursu ezita să precizeze care ar fi cauza situației create, menționând că problema ar fi de ordin tehnic. Pe când, Ministerul Finanțelor susținea cǎ nu poate face transferurile necesare, din cauză că nu e aprobat bugetul municipal. Astfel, instituția nu deține pârghii legale în acest. În ultima ședințǎ, viceprimara a recunoscut cǎ situația a rǎmas neschimbatǎ. Între timp, Primǎria Chișinǎu a trimis o scrisoare Ministerului Finanțelor în care a enumerat lista suburbiilor care au aprobate în bugetele locale obiective care se regǎsesc în bugetul provizoriu al capitalei. Potrivit Olgǎi Ursu, pentru aceste suburbii nu existǎ bariere pentru a permite finanțarea.

Aflați mai multe detalii din articolul Cum și de ce Primǎria Chișinǎu funcționeazǎ fǎrǎ un buget 2024?.


Publicat de:

Distribuie