PrimariaMea
NU repetat pentru spații noi de comerț ambulant, 300 mii de lei alocați pentru Mina Chișinău și întreprindere municipală cu zero profit – radiată Image
28 iun. 2023

NU repetat pentru spații noi de comerț ambulant, 300 mii de lei alocați pentru Mina Chișinău și întreprindere municipală cu zero profit – radiată

Durata ședinței: 4 ore

Întârziere: 25 min

 

Consilierii au respins pentru a doua oară schema de amplasare a unor spații destinate comerțului ambulant, care să fie scoase la licitație. Deși a fost pus repetat pe masa aleșilor, textul proiectului nu a avut modificări, fapt care i-a nemulțumit pe unii. Tot respins repetat a fost și proiectul de transmitere în proprietate publică locală a terenurilor de tenis de câmp din parcul „La Izvor”. Consilierii au invocat o serie de neconformități de ordin juridic. 

În ședință s-a aprobat alocarea a 300 mii lei pentru extinderea sursei de alimentare cu apă potabilă din bazinele de apă subterană excavate din S.A. „Mina Chișinău”. Și dacă pentru mină s-au dat bani, o alta întreprindere a fost radiată. Este vorba de Î.M. „Chișinău-Prim”, care nu ar fi înregistrat profit niciodată de la fondare. 

Începutul ședinței a fost tergiversat cu circa 25 de minute. 

Alexandr Odințov (PSRM) a propus formarea unei comisii în cadrul Î.M. Regia „Autosalubritate”, care să examineze plângerile mai multor oameni din Țânțăreni, acolo unde se depozitează gunoiul municipal. „Oamenii acuză primăria și Autosalubritate că apa din localitate este necalitativă din cauza gunoiștii. Vă rog să prelevați probe de apă din mai multe regiuni pentru a stabili cauza neconformității apei. Ca procedura să fie corectă, solicitați ca în comisie să fie reprezentanți din fracțiunile municipale, precum și autorități din Țânțăreni.”
 

Durata ședinței: 4 ore

Întârziere: 25 min 

 


Ordinea de zi 


 

13.14 Repartizarea profitului net obținut în anul 2022 de către Î.M. „Direcția Parcurilor Cultură și Odihnă”

Proiect de decizie 
 

Se acceptă repartizarea profitului net în sumă de 1 189 327 lei, obținut de Î.M. ​​„Direcția Parcurilor Cultură și Odihnă” în anul 2022. S-a propus ca 30% din sumă să fie transferată în bugetul municipal, iar 70% să fie redirecționată în scopul dezvoltării întreprinderii.

 

Alexandr Odințov (PSRM): „Directorii întreprinderilor municipale care deja au transferat banii din profitul obținut către bugetul municipal, au făcut-o pe propriul risc. Astăzi șeful Direcției juridice nu s-a prezentat în ședință pentru a ne comunica despre legalitatea acțiunilor.” Discuțiile au pornit după ce la ședința anterioară, în timp ce se vota mai multe proiecte referitor la repartizarea profitului net, consilierii au aflat că transferurile au fost efectuate înainte de aprobarea deciziei. 

Alexandr Comarov (PSMR): „Acești bani trebuie să se întoarcă în bugetul întreprinderii. CMC trebuie să decidă câți bani merg în buget și câți merg pentru dezvoltare.”

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

10

4

2

2

1

1

1

1

1

-

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

Pro

1

1

1

1

1

1

1

1

?

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


13.15 Repartizarea profitului net obținut în anul 2022 de către Î.M. „Piața Centrală”

Proiect de decizie 

 

Proiectul constă în acceptarea repartizării profitului net în mărime de 3 911 721 lei. Suma este formată din profitul obținut de Î.M. „Piața Centrală” în 2022 – 3 720 460 lei și 191 260 – corecție din profitul net obținut în 2020. Așadar, autorii proiectului propun ca cei 4 mil. de lei să fie repartizați în felul următor: 

 • 1 173 516 lei – defalcări în bugetul municipal;
 • 2 738 204 lei – pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

 

În urma introducerii amendamentului, transferul către bugetul municipal a fost exclus. 

Amendamente:

 • Pct. 1.1 se exclude;
 • Pct. 1.2 se modifică cu următorul text: „pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți în sumă de 3 911 721 lei”.


 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

11

7

2

?

2

1

1

1

1

1

-

?

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

Pro

1

1

1

?

1

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

* Aprobat cu 39 de voturi „pentru”. Nu toți consilierii își spun la microfon opțiunea de vot, astfel nu este clar cum votează.
 


13.16 Repartizarea profitului net obținut în anul 2022 de către Î.M. Regia „Exdrupo”

Proiect de decizie 

 

Proiectul a propus acceptă repartizarea profitului net în sumă de 17 293 338 lei, obținut în anul 2022:

 • 5 188 001 lei defalcări în buget;
 • 12 105 336 lei pentru acoperirea pierderilor în mărime totală de 73 835 533 lei.

Totuși, în urma amendamentului, a fost exclusă prevederea de alocare a unei părți din profit în bugetul municipalității.

Amendament:

 • pct. 1.1 se exclude;
 • se introduce pct. 1.1. cu textul „se acoperă pierderile din anii precedenți în sumă de 17 293 338 lei”.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

10

7

3

?

2

1

1

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

Pro

1

1

1

?

1

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

* Aprobat cu 38 de voturi „pentru”. Nu toți consilierii își spun la microfon opțiunea de vot, astfel nu este clar cum votează.

 


13.17 Repartizarea profitului net obținut în anul 2022 de către Î.M. Regia „Autosalubritate”

Proiect de decizie 

 

Proiectul prevedea, în versiunea inițială, repartizarea profitului net în sumă de 23 517 118 lei, obținut în anul 2022:

 • 7 055 135 lei defalcări în buget;
 • 16 077 982 lei pentru dezvoltarea întreprinderii, modernizarea bazei tehnico-materiale, iar pentru recompensarea membrilor organelor de conducere 384 000 lei. 
 • 16 077 982 lei majorarea capitalului social.

Totuși, în urma amendamentului, a fost exclusă prevederea de alocare a unei părți din profit pentru recompensarea organelor de conducere. 

Amendament propus de Comisia buget:

 • pct. 1.2 se substituie cu următorul conținut: „suma de 8 230 991 lei se transferă pentru fondul de rezervă, iar suma de 8 230 991 pentru dezvoltarea întreprinderii”;
 • pct. 2 va avea textul „se majorează capitalul social cu 8 230 991 lei”;
 • pct. 3 se exclude.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

12

3

4

1

1

1

1

1

1

-

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

Pro

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

 

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


14. Operarea de modificări în deciziile CMC nr. 2/3 din 20.11.2019 și nr. 23/2 din 27.12.2022

Proiect de decizie 

 

Proiectul presupune modificarea numărului limită a statelor de personal în cazul Direcției management financiar a Primăriei Chișinău. 

Acest lucru se întâmplă deoarece se adaugă o nouă secție în direcție – Secția evidența infrastructurii tehnico-edilitare în domeniul public municipal. Aceasta va avea cinci angajați. 

Amendament:

 • pct. 2 cu textul „se aprobă efectivul limită a primăriei mun. Chișinău în număr de 249 de unități”;
 • pct. 3 ,,cifra de 254” se substituie cu „cifra 240”, iar „cifra 263” cu „cifra 249”.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

12

4

3

1

2

-

1

1

-

-

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

Pro

-

-

1

-

1

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


15.1 Preluarea rețelelor electrice de iluminat stradal ale obiectivelor ​​„Complex locativ cu spații nelocative la parter și parcare subterană din str-la Studenților 15A”

Proiect de decizie 

 

Proiectul de decizie menționa despre preluarea cu titlu gratuit a rețelelor electrice publice de iluminat stradal, din str-la Studenților 15A, în valoare de 160 498 lei, de la SRL „Ecovzor Construct Imobil”. Ulterior, acestea vor trece în gestiunea Î.M. „Lumteh”.

Într-un final, consilierii au trimis la reexaminare pct. 15, cu toate cele 6 subpuncte. Proiectele făceau referire la preluarea unor rețele electrice de iluminat. Socialiștii au venit cu propunerea respectivă, deoarece aveau o serie de întrebări tehnice, iar directorul de la ,,Lumteh” nu era prezent pentru a oferi răspunsuri.
 

Statut: Reexaminare

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

11

4

3

-

2

1

1

1

-

-

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

Pro

1

1

-

?

-

1

-

-

-

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

1

-

1

 

1

1

1

-

 

*Trimis la reexaminare cu 28 de voturi „pentru”.

 


16. Modificarea deciziei CMC nr. 9/39 din 16.01.2019 cu privire la recepționarea și transmiterea unor obiecte

Proiect de decizie

 

Consilierii au votat pentru excluderea pct. 10 din decizia inițială, care suna în felul următor: „Apă-Canal Chișinău și Direcția management financiar va întreprinde măsurile necesare pentru emisia de acțiuni în valoare de 38 014 461 lei.”

Excluderea textului a fost recomandată de Curtea de Conturi după auditul realizat de aceasta în 2022. Conform autorității, acțiunile, care sunt bunuri din domeniul public, nu pot fi transmise S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

 

Statut: Aprobat 

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

9

4

3

_

1

1

-

1

-

-

1

?

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

Pro

1

1

1

?

1

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

* Aprobat cu 31 de voturi „pentru”.

 


17. Aprobarea dizolvării și radierii Î.M. Centrul Editorial-Poligrafic „Chișinău-Prim” din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Proiect de decizie 


Consilierii au votat pentru dizolvarea și radierea Î.M. Centrul Editorial-Poligrafic „Chișinău-Prim”. Conform raportorului, întreprinderea are cheltuieli mult peste suma veniturilor. Mai mult, întreprinderea nu a înregistrat niciodată profit.

 

Statut: Aprobat 

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

11

P

3

-

1

1

-

1

1

-

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

Pro

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

* Aprobat cu 34 de voturi „pentru”.

 18. Aprobarea unor scheme de amplasament prestabilite

Proiect de decizie 

 

Proiectul constă în acordarea posibilității municipalității să desfășoare licitații cu privire la adjudecarea contractelor de amplasare a unităților de comerț. În perioada 2020-2022 au fost aprobate patru astfel de decizii, pentru 183 de amplasamente. În total, în perioada respectivă, municipalitatea a încasat 111, 228 mil. lei.

Ruslan Verbițchi a declarat că proiectul nu a fost modificat, față de conținutul celui prezentat inițial. Roman Vitiuc, șeful Direcției generale economice, comerț și turism, a menționat că respingerea proiectului, cu cele 12 amplasamente, va priva municipalitatea de venituri suplimentare. Potrivit lui Vitiuc, noile spații sunt necesare, deoarece la licitația din 3 iulie se epuizează cele existente.

Într-un final, proiectul a fost respins pentru a doua oară. 

 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

-

-

2

-

1

1

-

1

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

11

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

Pro

-

-

1

?

1

1

1

1

1

-

Contra

-

-

-

?

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

?

-

-

-

-

-

1


 


19. Operarea de modificări a deciziei nr. 9/14 din 21.07.2022 „Aprobarea Programului municipal pilot Start-up pentru tineri și migranți”

Proiect de decizie

 

Roman Vitiuc, șeful Direcției generale economie, comerț și turism, a explicat că proiectul stipulează despre regulamentul de funcționare a incubatorului, care este subdiviziune a Centrului municipal de dezvoltare a antreprenoriatului. Avizarea acestuia va permite  accesarea serviciilor de către beneficiari. 

Comisia buget a oferit aviz negativ. 

 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

-

3

4

-

-

1

1

1

-

1

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Abțineri

10

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

Pro

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 


20. Utilizarea toponimului „Chișinău” de către agenția de modele „Elit-Centru” SRL

Proiect de decizie 

 

Proiectul prevede acordarea dreptului pentru SRL-ului „Elit-Centru”, să folosească toponimul de „Chișinău” în marca „Miss Chișinău”, timp de zece ani. Compania a utilizat marca 24 de ani, până în 2021, când acest drept a expirat.

La ședința din 6 iunie, consilierii au respins proiectul. Atunci socialiștii au sugerat implicarea Direcției Cultură în organizarea concursului, așa cum s-ar fi întâmplat în primii ani de la demararea acestuia. În cel mai recent răspuns al responsabililor de acolo, se arată că „concursul nu ține de profilul direcției”.

 

Statut: Aprobat 

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

10

2

4

-

1

1

1

1

-

-

-

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

Pro

-

-

1

1

-

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


21. Transmiterea complexului public compus din două terenuri de tenis de câmp din Parcul „La Izvor”

Proiect de decizie 

 

Proiectul stipulează preluarea cu titlu gratuit, în proprietatea publică locală a CMC, de la balanța Fundației „Ceslav Ciuhrii”, a două terenuri de tenis din parcul „La Izvor”. Suma investiției – 1 648 009 lei.

Conform pretorului de sector, Vasile Moroi, administrația nu are deocamdată calculate cheltuielile de mentenanță. Acestea vor fi prevăzute în anul următor, deoarece la moment Fundația care le-a construit, le și întreține. 

 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

-

5

-

-

1

1

1

1

-

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

10

-

4

-

-

-

-

-

1

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

Pro

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

* Proiectul a fost respins pentru a doua oară, deoarece doar 21 de consilieri au votat „pentru”.

 


22. Extinderea sursei alternative de alimentare cu apă potabilă a populației mun. Chișinău din bazinele de captare a apei subterane din cadrul excavațiilor S.A. „Mina Chișinău”

Proiect de decizie 

 

În textul proiectului de decizie se indică că din contul alocațiilor la buget, aprobate în 2023, se alocă S.A. „Mina Chișinău” suma de 300 de mii de lei. Banii vor fi utilizați pentru exploatarea sursei de apă în scopul extinderii sursei alternative de alimentare cu apă potabilă. 

Potrivit datelor oficiale, zilnic, către stația de tratare a apei S.A. „Apă-Canal Chișinău” este redirecționat un volum de 5 mii m3. 

Directorul întreprinderii, Sergiu Lungu, a amintit rezultatele unui studiu de fezabilitate realizat în 2020. Analiza a arătat că redirecționarea apei pentru tratare este fezabilă din punct de vedere juridic, economic și tehnic. 

Studiul a mai punctat că volumul de apă redirecționat și tratat constituie aproape 7% din totalul consumat de locuitori. Veronica Herța (PL) a precizat că practica arată că este vorba de doar 3% din totalul consumului. Consiliera s-a întrebat cât de rentabilă este investiția în aceste condiții. 

Lucrările de construcție a apeductului care să lege Mina Chișinău de Apă Canal este estimat la 132 mil. lei. 

Comisia buget a oferit aviz negativ (4 – pentru, 2 – abțineri).
 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

9

3

4

1

1

1

1

1

1

-

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Verbițchi

Pro

-

1

1

1

1

-

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 

Consilierii au luat pauză până marți, 27 iunie. Deși pe site-ul Primăriei Chișinău a fost plasat anunțul despre ședință, aceasta nu a avut loc. Reprezentanții primăriei nu au venit cu explicații. 


 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ


Publicat de:

Distribuie