PrimariaMea
Municipalitatea cu executorii judecătorești la ușă, mai mulți angajați la Direcția economie și mai puține întreprinderi de alimentație publică Image
21 oct. 2022

Municipalitatea cu executorii judecătorești la ușă, mai mulți angajați la Direcția economie și mai puține întreprinderi de alimentație publică

Municipalitatea este obligată de instanța de judecată să acorde spații locative pentru 227 de persoane, peste jumătate din hotărâri fiind deja în faza de executare. Spații locative autoritatea locală însă nu are, astfel riscă să fie dată în judecată de Ministerul Justiției. Cei de la Direcția generală locativ-comunală se plâng că Guvernul, responsabili care potrivit lor ar trebui să acorde banii pentru construcția/cumpărarea locuințelor, nu aprobă finanțe în acest scop. La ședința din 12 octombrie, consilierii au discutat această problemă, au aprobat creșterea numărului de angajați ai Direcției generale economie, comerț și turism cu 19 unități, dar și comasarea a două întreprinderi municipale de alimentație publică.

 

Ședința a început cu o întârziere de 15 minute.

 

Consilierii municipali au continuat examinarea subiectelor din ordinea de zi aprobată în data de 11 octombrie. Aleșii locali au finalizat ședința de atunci cu subiectul nr. 13 ,,​​Eficientizarea sistemului de gestionare integrată a deșeurilor municipale prin contractarea serviciilor de sortare, valorificare a deșeurilor menajere solide”, pe care l-au trimis la reexaminare.

 

În debutul ședinței, Silvia Grigorieva (PSRM) a cerut prezența poliției în sală. Aceasta a declarat că la ședința din 11 octombrie, în pauză, ar fi fost agresată verbal de către un consilier. Grigorieva nu a dat mai multe detalii și a refuzat să spună clar despre cine este vorba. Președintele ședinței a solicitat un echipaj al forțelor de ordine.

 

Durata ședinței:  3 ore 20 minute

Pauză: 40 minute


Ordinea de zi


14. Construcția sistemului de degazare activă la depozitul temporar situat pe str. Uzinelor din mun. Chișinău, prin contractarea lucrărilor în baza procedurii de achiziții publice

Proiect de decizie 

 

Igor Gîrlea, directorul interimar al Î.M. ,,Autosalubritate”, a cerut consilierilor acordul prealabil de achiziționare a lucrărilor de construcție a sistemului de degazare activă a depozitului temporar, situat pe str. Uzinelor din capitală (gunoiștea de la Mina Purcel). 

Gîrlea a explicat că în procesul de recultivare și închidere a gunoiștii din sectorul Ciocana, este prevăzut sistemul de colectare și ardere a gazelor. Cei de la ,,Autosalubritate” vor ca investiția în sistem să fie făcută de către un investitor. Cel din urmă ar trebui să dezvolte sistemul de degazare activă, care ulterior să genereze energie electrică alternativă. Ulterior, un anumit procent din venituri să fie alocat regiei. Directorul întreprinderii municipale a mai susținut că deșeurile existente ar produce energie în valoare de câteva milioane de euro. 

 

Alexandr Odințov (PSRM) a susținut că gunoiștea respectivă ar produce gaz în cantități neînsemnate. În acest sens, consilierul s-a întrebat cât de necesar este sistemul de degazare. Mai mult, Odințov a declarat că autorul a pus la dispoziție informații și date insuficiente pentru ca cei din CMC să-și poată face o imagine clară.

 

Gîrlea a declarat că în ultimii trei ani, la depozitul respectiv, este atins cotația maximă de producere de gaz. Procesul respectiv se va menține încă aproximativ doi ani. Responsabilul a spus că perioada următoare trebuie folosită eficient, până a ajunge în faza în care nu mai este gaz calitativ. 

 

Zinaida Popa (PAS) a susținut că proiectul este unul benefic, mai ales pentru mediu, eficiență pe care o demonstrează și experiența altor state.

 

Proiectul a obținut avizul pozitiv al Comisei buget, dar negativ din partea Comisiei pentru gospodărire locativ-comunală. 

 

Trimiterea proiectului la reexaminare a fost propusă de PSRM, însă nu a adunat numărul necesar pentru a fi aprobată. Astfel, proiectul a fost supus votului. În timpul procesului de vot, Igor Gîrlea a anunțat că retrage proiectul. 

 

Statut: Retras   


15. Transmiterea autocamionului specializat GAZ-5314 în gestiune economică Primăriei comunei Geamăna

Proiect de decizie 

 

Proiectul prevede transmiterea în gestiune economică a autocamionului specializat marca GAZ-5314, primăriei comunei Geamăna, pentru evacuarea deșeurilor din comunele Geamăna și Ciobanovca. Autocamionul repartizat este exploatat de ,,Autosalubritate” din 1987 și este complet uzat. Totuși, calculele arată că transmiterea mijlocului de transport va micșora cheltuielile întreprinderii municipale cu circa 40 de mii de lei anual. 

 

Inițiativa vine în urma unei solicitări parvenite în adresa Î.M. ,,Autosalubritate” din partea autorităților comunei. 

 

Proiectul a fost probat fără dezbateri, cu 45 de voturi ,,pro”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP

 Șor

PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Doroș

Pro 18 9 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Contra - - - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - - - - - - - - - - - - - -

 

Decizia finală


16. Modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 13/7 din 04.08.2020 „Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău, organigramei și schemei de salarizare”

Proiect de decizie 

 

Autorul propune majorarea numărului de angajați ai Direcției generale economie, comerț și turism cu 19 unități. Potrivit șefului direcției, Roman Vitiuc, printre argumentele esențiale ar fi și dublarea sarcinilor atribuite angajaților, în comparație cu perioadele anterioare.

 

Serghei Burgudji (P.P ,,Șor”) a amintit că anterior, Vitiuc, s-a plâns că în cadrul direcției sunt mai multe funcții vacante. Consilierul a întrebat cum administrația intenționează să acopere funcțiile lipsă, odată ce oferta crește. Roman Vitiuc a numit situația una complicată. Acesta a explicat că atunci când noii angajați fac cunoștință cu volumul de lucru și sarcinile care le revin, refuză să continue raportul de muncă. Astfel, funcțiile vacante sunt condiționate de fluxul de personal din direcție, a mai spus Vitiuc.

 

Proiectul a fost aprobat ca bază cu votul ,,pro” a  44 de consilieri. 

 

Amendament:

– Anexa nr. 1, compartimentul Secția dezvoltarea antreprenoriatului și promovarea investițiilor, se modifică: ,,din patru unități’’ în ,,cinci unități’’.

 

Proiectul final a fost susținut de 39 de consilieri. În cazul unor fracțiuni/consilieri, președintele ședinței nu spune opțiunea de vot la microfon.

 

Statut: Aprobat 

Voturi PSRM DA PAS PL PP

 Șor

PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Doroș

Pro 20 8 - P - 1 P 1 1 P P 1 1 - P
Contra - - - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - - 4 - - - - - - - - - - - -

 

Decizia finală


17. Reorganizarea, prin fuziune a Întreprinderii municipale de alimentație publică „Râșcani - ȘC” și Întreprinderea municipală de alimentație publică „Adolescența”

Proiect de decizie 

 

Autorii proiectului au propus contopirea ÎMAP ,,Râșcani” și ÎMAP ,,Adolescența” și constituirea unei noi întreprinderi de alimentație publică, ÎMAP ,,Gustar”. Decizia vine în condițiile în care, în urma auditului pentru perioada 2020-2021, s-a stabilit că ÎMAP ,,Râșcani” atestă o datorie de 9714,3 mii lei, iar ÎMAP ,,Adolescența” 1379,2 mii lei. 

În urma fuziunii, autoritățile estimează eficientizarea în administrarea resurselor disponibile, diminuarea cheltuielilor de întreținere, reducerea fondului de salarizare/impozite, evitarea dublării funcțiilor de gestiune, etc.

 

Potrivit celor din Direcția generală economie, salariații celor două întreprinderi de alimentație nu vor avea de suferit. Întrucât angajații erau insuficienți, aceștia își vor avea loc asigurat în întreprinderea nou formată. Schimbări vor avea loc doar în cazul celor care ocupau funcții de conducere. 

 

Zinaida Popa (PAS) a declarat că este necesară o reorganizare a combinatelor de alimentație din municipiu, întrucât hrana copiilor a fost mereu un subiect actual și controversat. 

 

Dinari Cojocaru (PSRM) a declarat că aplicarea comasării nu va rezolva situația proastă din alimentație. Consilierul a considerat că trebuie optat pentru o reorganizare în ansamblu. 

 

PSRM a cerut pauză pentru a stabili poziția fracțiunii. Consilierii au revenit în ședință după 25 de minute.

 

Amendament:

– nr. 4 Direcția economie va sesiza Ministerul Finanțelor în vederea demarării inspectării financiare a activității I.M. Râșcani pentru perioada 2020-2022.

 

Proiectul în întregime a fost susținut de 41 de consilieri. În cazul Platformei DA, PAS, PL și P.P ,,Șor”, fracțiuni care au susținut proiectul, președintele ședinței nu a spus la microfon numărul de voturi.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP

 Șor

PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Doroș

Pro 19 P P P P 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1
Contra - - - - - - - - - - - - - - -
Abțineri 1 - - - - - - - - - - - - - -

 

Decizia finală


18. Prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi, Întreprinderii municipale „CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL”

Proiect de decizie 

 

Proiectul constă în prelungirea pentru următorii cinci ani a relațiilor de comodat a unor încăperi utilizate de Î.M. ,,Centrul stomatologic mun. Chișinău”. Suprafața totală constituie 4649,8 m2 și se referă la clădirile amplasate pe bl. Dacia 5/2, str. Ion Luca Caragiale 2, bl. C. Negruzzi 3/2, str. Vadul lui Vodă 80, str A. Russo 11/1. 

 

Amendament:

– termenul de arendă pentru zece ani, dar nu cinci așa cum este prevăzut.

Propunere înaintată de Dinari Cojocaru (PSRM).

 

Proiectul a fost susținut cu 37 de voturi. Președintele ședinței nu spune la microfon numărul de voturi oferite de consilierii PAS, PL și P.P. ,,Șor’’, ci doar opțiunea acestora.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP

 Șor

PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Doroș

Pro 20 6 - P P 1 1 1 - - 1 1 1 - 1
Contra - - - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - - A - - - - - - 1 - - - 1 -

 

Decizia finală


19. Informație cu privire la lucrările efectuate la blocul locativ din str. Alba Iulia 204/2 

 

Ghenadie Dubița, șeful adjunct al Direcției generale locativ-comunale și amenajare, s-a prezentat la tribuna CMC pentru a relata detalii referitoare la lucrările efectuate la blocul locativ din str. Alba Iulia 204/2. Subiectul a fost inclus în ordinea de zi, după ce la ședința din 28 septembrie, un locuitor din adresa respectivă, a invocat lucrări necalitativ executate. Mai mult, acesta a spus despre perceperea de către angajații companiei care execută lucrările a unor taxe neoficiale.

 

Dubița a raportat că lucrările în cazul blocului din str. Alba Iulia 204/2 au fost încheiate, iar neconformitățile semnalate au fost îndepărtate. 

 

Unul dintre consilieri a cerut ca respectiva companie să primească o avertizare, iar în cazul în care se mai repetă abateri, să fie sesizată Agenția Servicii Publice, așa încât companiei să-i fie interzisă participarea la licitații.

 


20. Hotărârile de judecată privind asigurarea cu spațiu locativ

Proiect de decizie 

 

Șeful adjunct al Direcției generale locativ-comunale și amenajare a informat aleșii că  autoritățile administrației publice locale ale mun. Chișinău sunt obligate să asigure cu spațiu locativ diverse categorii de persoane. Pe parcursul anilor, instanța de judecată s-a pronunțat în cazul a 227 de hotărâri, definitive și irevocabile. Dintre acestea, potrivit executorilor judecătorești, 126 se află în procedura de executare. 

 

Totuși, în proiectul de decizie se arată că alocarea resurselor financiare vine în responsabilitatea Guvernului, primăria Chișinău fiind în măsură doar să aloce teren pentru construcție. 

 

Ghenadie Dubița a menționat că în răspunsul celei mai recente adresări către Guvern, primit cu două luni în urmă, se arată că statul a alocat bani pentru mai multe locuințe sociale din raioane, listă în care municipiul nu a fost inclus. Raportorul a mai declarat că sunt șanse slabe ca autoritatea să identifice surse financiare. În aceste condiții, primăria Chișinău s-ar putea trezi cu un litigiu înaintat de Ministerul Justiției, a explicat Dubița.

 

În proiectul de decizie se arată că:

– se ia act privind executarea titlurilor executorii la dosarele prin care instanța obligă CMC și Primarul General să asigure cu spațiu locativ;

– Direcția generală locativ-comunală va înainta solicitări către Guvern, Cancelaria de Stat, Ministerul Justiției, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerul Finanțelor, în vederea alocării resurselor financiare necesare;

– Direcția generală arhitectură va identifica lotul de teren necesar construcției;

– CMC va aproba acordarea spațiului locativ.

 

Amendament:

– nr. 5 reformulat în; ,,controlul executării prezentei decizii se pune în seama viceprimarului de ramură”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP

 Șor

PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Doroș

Pro 17 9 - - - 1 1 1 - - - - - -
Contra - - - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - - 2 2 A - - - - 1 1 - 1 - -

 

Decizia finală


21. Informație cu privire la nerespectarea clauzelor contractuale de arendă a terenului sportiv al Liceului Teoretic Dacia din str. P. Zadnipru 16/4

 

Șeful Direcției juridice, Valeriu Bogdan a relatat despre situația terenului sportiv al LT Dacia. Potrivit lui, în 2011, șefa Direcției educație din acea vreme, a încheiat pentru terenul respectiv un contract de arendă pentru 25 de ani. În momentul de față, terenul nu este valorificat și nici folosit. Cei de la Direcția juridică au calificat contractul încheiat ca fiind ilegal.

 

Silvia Grigorieva (PSRM) a cerut întreprinderea măsurilor necesare, așa încât elevii liceului să poată beneficia de terenul de sport..


22. Aprobarea Nomenclatorului și tarifelor pentru serviciile prestate de Întreprinderea Municipală „Piața Centrală”

Proiect de decizie

 

Pentru a prezenta proiectul de decizie, la ședință a venit jurista Pieței Centrale, Diana Vacarița. Asta pentru că directorul interimar ar fi în concediu de odihnă. 

 

Dinari Cojocaru (PSRM) a propus trimiterea proiectului la reexaminare.

 

Ruslan Verbițchi (Platforma DA) s-a arătat nemulțumit de faptul că nu a venit directorul Î.M. ,,Piața Centrală” sau adjunctul acestuia. Consilierul a mai spus că proiectul de decizie propune ca în plină criză, să fie majorată exagerat de mult taxa de locațiune, deși întreprinderea declară un profit de șapte milioane de lei.

 

Statut: Trimis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Jitari

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Doroș

Pro 14 8 4 - 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 -
Contra - - - 3 - - - - - - - - - - -
Abțineri - - - - - - - - - - - - - - -

 

Subiectele incluse pe ordinea de zi au fost epuizate, astfel ședința a fost închisă.

 

Responsabilă de monitorizare: Loreta Lisnic

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ


Publicat de:

Distribuie