PrimariaMea
Mijloc de primăvară fără buget în capitală și subiecte de rutină la ședința CMC Image
05 apr. 2024

Mijloc de primăvară fără buget în capitală și subiecte de rutină la ședința CMC

Durata ședinței: 8 ore

Pauză: 1 oră

Întârziere: 25 min

 

La exact o lună distanță de la ultima întâlnire a Consiliului Municipal Chișinău, consilierii au fost convocați într-o nouă ședință extraordinară. După ce, mai mult de jumătate din timpul ședinței a fost dedicat declarațiilor politice și ping-pongului de replici, ulterior, cele 20 de proiecte de decizie au fost examinate ca pe bandă rulantă. Fără excepție, toate a fost aprobate. Proiectele au ținut de casarea mai multor mijloace fixe ale preturilor, repartizarea profitului net obținut de întreprinderile municipale și modificări tehnice în precedentele decizii. 

 

Secretarul CMC a deschis ședința cu o întârziere de 25 de minute. Pentru a patra oară consecutiv, Corneliu Pântea (MAN) a fost fost votat în calitate de președinte de ședință. După ce au aprobat ordinea de zi ca bază, aleșii municipali au avut propuneri de completare a acesteia.

 

Retrase din ordinea de zi de către executiv:

 • nr. 1 Aprobarea subdiviziunilor CMC și Primăriei Municipiului Chișinău, responsabile de evidența patrimoniului public municipal, conform domeniilor de competență;
 • nr. 2 Modificarea și completarea Politicii de contabilitate unice pentru autoritățile/instituțiile bugetare ale municipiului Chișinău, aprobate prin decizia nr. 3/8 din 27.04.2022;
 • nr. 15 Aprobarea unor scheme de amplasament prestabilite pentru unități de comerț ambulant amplasate pe teren municipal.

 

Completarea ordinii de zi:

 • Darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. București 68 A, etajul 3, ÎM Direcția parcurilor cultură și odihnă – inclus de executiv;
 • Acceptarea donației pentru reparația capitală a încăperilor din str. Mihai Viteazu 2 – inclus de executiv.

 

Zinaida Popa (PAS) a propus includerea în ordinea de zi a informației privind executarea bugetului pentru 2023. Subiectul nu a fost susținut de majoritatea consilierilor, doar consilierii din fracțiunea PAS s-au arătat „pentru”. 

Grigore Bejenaru (MAN) a fost deranjat de faptul că reprezentanta Cancelariei de Stat a luat loc în prezidiu, alături de președintele ședinței și secretarul CMC. Asta deși, functionarului de la Cancelarie a ocupat mereu respectivul loc. Bejenaru a declarat că aceasta ar trebui să se afle în sală, ca ceilalți participanți la ședință: „În intervențiile de la precedentele ședințe, acesta a fost avocatul celor din PAS, dar nu reprezentanta Cancelariei.”, a dat de înțeles Bejenaru. 

Victoria Berzan, reprezentanta Guvernului a menționat că: „Nu este scris în vreo lege unde trebuie să stea reprezentantul Guvernul. Stau aici la invitată secretarului CMC. Înțeleg că vă frustrează prezența mea la ședință, dar trebuie să colaborăm în interesul persoanelor care v-au votat.”

Consilierii celorlalte partide au criticat intervenția lui Bejenaru. Președintele fracțiunii MAN a insistat ca în regulamentul ședinței, aleșii să voteze inclusiv aspectul care ține de locul aflării în sală a reprezentantului Guvernului. În urma procedurii de vot, 22 de consilieri au votat „pentru”, iar 24 „împotrivă” și „abținere”. După aproape două ore de dezbateri, replici și completări a ordinii de zi, consilierii au trecut la etapa declarațiilor. 

 

DECLARAȚII POLITICE

Lilia Scutar (PAS) a criticat stare în care se află spitalul nr. 4 din Chișinău și a situației din sănătate în general. „În ultimul timp, bugetul provizoriu nici nu pune în discuție alocarea banilor pentru reparație, renovare, pentru crearea condițiilor firești. Primarul are nevoie de buget provizoriu deoarece acolo nu este clar cum sunt cheltuiți banii.” 

Zinaida Popa (PAS): „Astăzi suntem încă fără un buget aprobat pentru 2024. Respectiv, problemele oamenilor nu se rezolvă. În schimb, în primărie au loc numiri dubioase, oameni care figurează în dosare. Am fost informați că agenții economici sunt hărțuiți de către noul vicepretor de la Centru, Sergiu Adrian. Aceasta este situația din municipiu. Fracțiunea PAS a început consultarea publică în scopul elaborării unui buget alternativ.” 

Alexandr Odințov (PSRM) s-a referit la terenul pe care este amenajat Stadionul Republican și la discuțiile privind vânzarea acestuia: „Când ministerul Culturii, Sergiu Prodan și cei din PAS vorbesc despre centrul istoric, cum au de gând să aprobe construcția unei clădiri multietajate, pentru Ambasada Americii, în centrul istoric. Dacă modificați legea strict pentru Ambasada Americii, va fi o acțiune urâtă.”

Dinari Cojocaru (PSRM): „Sunt indignat despre modalitatea în care un grup din Guvern împart ce nu este a lor. În 2015, Guvernul Streleț evalua Stadionul Republican la 23 de milioane de euro, iar după opt an, acesta s-a ieftinit la 15 milioane. O companie din Marea Britanie a evaluat pământul din Chișinău, este o rușine.”


 


ORDINEA DE ZI 

1. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022 de către Întreprinderea Municipală de Alimentație Publică „Liceist”

Proiect de decizie

 

Șefa adjunctă a Direcției management financiar, Ana Slivca, a cerut repartizarea profitului de 1 431 396 lei, obținut în anul 2022 de Întreprinderea Municipală de Alimentație Publică „Liceist”, în felul următor:

 • 1 031 476 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți;
 • 119 976 lei pentru defalcări în bugetul municipal;
 • 66 934 lei pentru fondul de rezervă;
 • 213 009 lei pentru dezvoltarea întreprinderii.

Dinari Cojocaru (PSRM) a amintiți despre starea în care se află alte întreprinderi municipale cu același profil. „Vreau să menționez despre starea deplorabilă a ÎM Sector Ciocana. Acolo situația este foarte urâtă. ÎM Bucuria era printre cele mai bune întreprinderi. Acum, din cauza unui management incorect, situația nu mai este bună. Vreau la următoarea ședință să avem un raport referitor la întreprinderile din domeniu alimentar.” 

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

19

5

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 


2. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022 de către Întreprinderea Municipală „Grădina Zoologică”

Proiect de decizie

 

În anul 2022, Grădina Zoologică a obținut un profit de 47 999 lei. Deși inițial, autorul proiectului propunea o altă repartizare a acestuia, prin amendament, consilierii a decis alocarea întregii sume pentru dezvoltarea întreprinderii. 

Alexandr Odințov (PSRM) a menționat că, în weekend, parcarea Grădinii Zoologice devine neîncăpătoare. Astfel, vizitatorii sunt nevoiți să parcheze pe marginea carosabilului, iar traficul este dificil. Odințov a sugerat că o parcare multietajată ar rezolva problema. 
 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

19

6

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


3. Majorarea capitalului social al instituției medico-sanitare publice Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”

Proiect de decizie 

 

Capitalul social al spitalului se majoreaza cu 5 474 212 lei. Suma constituie transferuri efectuate din bugetul municipal, folosite pentru reparații capitale în 2020 și 2021. 
 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

18

6

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md
 

 


4. Majorarea capitalului social al instituției medico-sanitare publice Spitalul Clinic Municipal nr.4

Proiect de decizie
 

Proiectul a fost supus votului fără prezentare. Acesta este similar celui care a fost examinat anterior. Mai exact, capitalul social al instituției medicale se majorează cu 2 408 093 lei. Banii au fost transferați de la bugetul municipal pentru reparații capitale, efectuate în 2017, 2018 și 2019. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

18

6

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


5. Modificarea Deciziei nr. 7/22 din 20.09.2023 „Cu privire la majorarea capitalului social al instituțiilor medico-sanitare publice din municipiul Chișinău”

Proiect de decizie 

 

Proiectul de decizie a prevăzut abrogarea unei prevederi tehnice, legate de reflectarea în documentele contabile.

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

18

6

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


6. Modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău „Cu privire la operarea de modificări în deciziile Consiliului Municipal Chișinău nr. 2/3 din 20.11.2019 și 23/2 din 27.12.2022”

Proiect de decizie 

 

A fost modificată anexa nr. 2 a deciziei CMC nr. 6/7 din 22 iunie 2023, prin care cuvântul „economist” a fost substituit cu „economist principal”.

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

18

6

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


7. Aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de participarea municipiului și întreprinderilor municipale

Proiect de decizie 


 

Amendament:

 • pct. 1, înlocuirea textului „nu mai mică de 50 la sută din valoarea acestuia” cu „nu mai mică de 30 la sută din valoarea acestuia”.

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

-

5

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

16

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


8. Casarea mijloacelor fixe ale Primăriei municipiului Chișinău

Proiect de decizie 

 

Consilierii au aprobat casarea mijloacelor fixe ale Primăriei Chișinău, în sumă totală de 826 436 lei. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

17

5

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


9. Aprobarea Regulamentului de efectuare a monitoringului financiar și corporativ al întreprinderilor municipale, societăților comerciale cu cota de participare a Consiliului Municipal Chișinău în capitalul social

Proiect de decizie 

 

Regulamentul a fost aprobat fără ca raportorul să ofere detalii concrete privind conținutul acestuia. 
 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

17

5

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


10. Acceptarea donației pentru reparația capitală a încăperilor din str. Mihai Viteazu 2A

Proiectul de decizie nu a fost publicat

 

La baza proiectului de decizie a stat acordul de colaborare semnat între Primăria Chișinău și A.O. Centrul de Informare și Resurse PRO BONO, dar și memorandumul cu Fondul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNICEF). 

În baza acestora au fost alocate resurse financiare cu care s-a efectuat reparația capitală a unei clădiri din str. Mihai Viteazu 2. Ulterior, acolo a fost amenajat Incubatorul Municipal de Afaceri. 

Autorii proiectului au solicitat acceptarea donației în sumă de 2 milioane, oferite de UNICEF Moldova.
 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

14

4

-

1

1

-

Contra

-

-

2

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


11. Operarea de modificări în decizia CMC nr. 9/14 din 21.07.2022 „Cu privire la aprobarea Programului municipal pilot „Start-up pentru tineri și migranți”

Proiect de decizie 
 

Schimbările în precedenta decizie a CMC au venit în contextul modificării componenței CMC, în urma alegerilor locale din toamnă. 

 

Amendament:

 • Completarea anexei deciziei cu încă doi membri: Olesea Pșenițchi, șefa Direcției generale finanțe și un consilier din CMC. 
 • Componența nominală din partea CMC: Diana Roșca (PAS), Dan Rotaru (PAS), Marian Bucătaru (MAN), Iulia Nicorici (MAN), Dinari Cojocaru (PSRM), Ala Antoci Ursu (PSRM). 

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

15

6

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 12. Constituirea pieței mixte din str. Socoleni 7/2

Proiect de decizie 

 

Consilierii au aprobat crearea pieței din strada Socoleni 7/2 (deja existentă), după ce s-a schimbat agentul economic care o gestionează (SRL „PROFESIONAL CONSTRUCT”).

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

19

15

6

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


13. Darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. București 68 A, etajul 3, ÎM „Direcția parcurilor cultură și odihnă”

Proiectul de decizie nu a fost publicat
 

ÎM „Direcția parcurilor cultură și odihnă” va primi, în baza unui contract de comodat, încăperi cu suprafața de 75,7 mp. Acolo urmează să fie amenajat, pentru o perioadă de cinci ani, sediul întreprinderii. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

19

15

6

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


14. Aprobarea unor scheme de amplasament prestabilite pentru unitățile de comerț ambulant amplasate pe alte terenuri decât cele din proprietatea municipală

Proiect de decizie
 

Roman Vitiuc, șeful Direcției generale economie, comerț și turism, a explicat că este necesar ca schemele prestabilite de amplasare a unităților de comerț pe terenurile private, să fie aprobate de CMC. Astfel, după ce au fost colectate mai multe scheme de la agenții privați, direcția de resort a elaborat proiectul de decizie.
 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

14

6

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


15. Operarea de modificări și completări în decizia CMC nr. 17/7 din 06.10.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală

Proiect de decizie 

 

Raportorul, Roman Vitiuc, a menționat că era necesară ajustarea Regulamentului, pentru o mai bună funcționare a procesului de gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă – proprietate municipală. Responsabilul nu a oferit alte detalii. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

-

6

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

14

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 16. Operarea de modificări în anexa nr. 1 la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 17/4 din 01.10.2020 „Cu privire la aprobarea listei și inițierii procedurii de promovare și lansare a proiectelor investiționale propuse spre implementare prin parteneriat public-privat”

Proiect de decizie 

 

Autorii proiectului au inclus în lista obiectivelor propuse spre valorificare prin procedura parteneriatului public-privat, terenul sportiv aferent școlii primare „Grigore Vieru”. Acest lucru a venit la inițiativa unui agent economic, care a înaintat o schiță de renovare a terenului. 

Roman Vitiuc, șeful Direcției generale economie, comerț și turism, a menționat că proiectul este abia în faza incipientă, urmând să fie stabilite o serie de condiții. 
 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

14

6

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


17. Transmiterea unor PC-uri din proprietatea statului în proprietatea municipiului Chișinău

Proiect de decizie 

 

Consilierii au aprobat primirea cu titlu gratuit, din proprietatea statului, în proprietatea municipiului, a zece PC și zece monitoare. Valoarea totală a bunurilor este de 170 mii lei. Acestea vor merge către Gimnaziul „Decebal”. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

14

6

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


18. Transmiterea la balanța economică a acceselor pietonale și a rețelelor electrice de iluminat public din str. Paris

Proiect de decizie 
 

La balanța Direcției generale mobilitate urbană a fost trecută infrastructură stradală (accese pietonale și rețele electrice) din str. Paris. Infrastructura a fost restabilită de „Lumteh”, iar valoarea lucrărilor a fost de 2 227 068 lei. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

19

14

6

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 19. Casarea mijloacelor fixe ale Preturii sectorului Buiucani

Proiect de decizie 
 

Mai multe mijloace fixe, în sumă de 198 744 lei, din cadrul Preturii sectorului Buiucani, au fost casate. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

19

-

6

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

14

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


20. Aprobarea procesului verbal de casare a mijloacelor fixe ale Preturii sectorului Ciocana

Proiect de decizie 

 

Pretorul sectorului Ciocana nu s-a prezentat în sala CMC pentru a expune proiectul. Chiar și așa, grăbiți să încheie ședința, aleșii au supus votului proiectul. 

Astfel, a fost aprobată casarea mijloacelor fixe ale Preturii, în sumă de 280 910 lei. 


Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

19

-

6

-

1

1

-

Contra

-

14

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 

Ordinea de zi a fost epuizată, iar ședința închisă. 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ


Publicat de:

Distribuie