PrimariaMea
Mecanismul nou de funcționare a grupelor cu program prelungit și alte subiecte de interes public Image
28 mar. 2024

Mecanismul nou de funcționare a grupelor cu program prelungit și alte subiecte de interes public

Activitatea claselor și grupelor cu program prelungit ar putea funcționa dupǎ o nouǎ metodologie propusǎ de Ministerul Educației și Cercetǎrii, care presupune servicii contra platǎ. În acest sens, municipalității i-a fost înaintat un ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu program prelungit. La rândul ei, Primǎria Chișinǎu a învinuit autoritatea emitentǎ de încǎlcarea procedurii de legiferare.

În luna curentǎ, majoritatea ședințelor Primǎriei s-au desfǎșurat cu prezența fizicǎ a raportorilor și a reprezentanților mass-mediei în sala de Ședințe a Consiliului Municipal Chișinău. De vreme ce, primarul este plecat la Strasbourg, unde participă la Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, cea mai recentǎ ședințǎ a avut loc prin intermediul platformei de conferințe ZOOM.


Defrișarea (i)legalǎ a arborilor


Pe str. Ierusalim nr. 7 au fost vǎtǎmați 3 copaci amplasați pe un teren alǎturat celui public. Tudor Gîrbu, administratorul interimar al Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” s-a deplasat la faţa locului de câteva ori, dar nu a reușit sǎ discute cu proprietarii. Luând în considerare cǎ organul de stat împuternicit să constate contravenţiile în domeniul protecţiei mediului este Inspectoratul pentru Protecţia Mediului Chişinău, autoritatea municipalǎ a înaintat un demers prin care a solicitat stabilirea prejudiciului, aplicarea amenzii corespunzǎtoare  și stoparea imediată a lucrărilor. Raportorul a precizat: „Municipalitatea va procura noi arbori cu balot şi îi va planta în locul celor defrişaţi. Totodată, vom anula actul emis anterior, care prevedea instalarea unei construcţii uşor demontabile, dacă se va stabili că proprietarii au extins construcţia, contrar legislaţiei”. La rândul sǎu, primarul, Ion Ceban a cerut monitorizarea tuturor proceselor şi lucrărilor care se desfăşoară în oraş susținând cǎ mai sunt anumite persoane care intervin ilegal în spaţiile publice.


Decizii care peste ani ne costǎ mult


Primǎria Chișinǎu a raportat despre sustragerea a 3,9 milioane de lei din conturile sale. Primarul a declarat cǎ aceastǎ sumǎ a fost achitatǎ din cauza deciziilor asumate de fostele administrații. „Este vorba despre acele proiecte „cu barbă” și cu multe semne de întrebare organizate de foștii angajați ai primăriei. Din relațiile contractuale între Direcția Construcții Capitale și S.C. „Fascomtrans”, rezultă că trebuia să fie executare lucrări de reconstrucție a L.T. „M. Koțiubinski”, a declarat  Ion Ceban. Acesta a precizat cǎ acest în acest litigiu Direcția Construcții Capitale se aflǎ de mai bine de 6 ani.  „În ultimii ani, au fost zeci de pași făcuți în instanță de către juriștii primăriei, dar până la urmă, banii au fost retrași.” Primarul a adus și alte exemple de gestionare defectuoasă a fondurilor publice, precum retragerea sumei de 17 milioane de lei pentru proiectul denumit „Locuințe pentru toți”, creditele luate de Apă-Canal Chişinău”, precum și rambursarea a peste 80 de milioane de lei din bugetul municipal pentru creditele luate în perioada 2013 – 2017.

Detalii aferente dosarului „Locuințe pentru toți” (AICI) și reacția companiei „Locuințe pentru toți” la acuzațiile primarului privind deposedarea Primăriei de 17 mil. lei, (AICI). 


Pǎzea, alunecare de teren!


Primăria Chișinău informează despre existența pericolului alunecărilor de teren în zona Complexului Tudor Strișca al dezvoltatorului Exfactor Grup. Primarul a subliniat cǎ actele pentru construcția blocurilor din str. Tudor Strișcă 6 și 6/1 nu au fost eliberate pe perioada mandatelor lui.

La rândul ei, municipalitatea a comunicat despre înaintarea demersurilor cǎtre instituțiile corespunzătoare și convocarea Comisiei Situații Excepționale Centru. Potrivit acesteia, toți membrii au fost informați, iar responsabilii au făcut și vizite la fața locului. 


Situația în sǎnǎtatea publicǎ


Din cele 2746 de adresări în unitățile de primiri urgente, circa jumǎtate se soldeazǎ cu internǎri în spitale. Șeful adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan remarcǎ o tendințǎ ușoarǎ de scǎdere a nr. cazurilor de traumatisme în rândul copiilor.
Pe de altǎ parte, focarul de rujeolă depistat cu o sǎptǎmânǎ în urmǎ în cadrul Centrului de plasament pentru refugiați a fost reconfirmat, nr. cazurilor crește și altele sunt suspecte. Reamintim cǎ serviciile municipale au luat măsuri de restricție pe interior și exterior, pentru a limita răspândirea infecției.

Pentru presǎ, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a precizat cǎ persoanele bolnave de rujeolă (opt copii cu vârstele 1-17 ani și trei maturi) nu dețin acte privind confirmarea faptului vaccinării contra rujeolei. Toate persoanele sunt cetățeni străini, refugiați din Ucraina. Printre persoanele infectate nu se numără personalul care activează în cadrul centrului.

În acest context, chișinǎuienii au fost îndemnați sǎ se vaccineze, fiind singurul mod de protecție împotriva rujeolei.


Campania de salubrizare de primǎvarǎ


Lucrările de salubrizare și evacuare a deșeurilor continuă. Pe parcursul săptămânii a fost efectuată salubrizarea manuală a spațiilor publice, curților blocurilor de locuințe, inclusiv a terenurilor de joacă și terenurilor sportive, platformelor pentru colectarea deșeurilor menajere, stațiilor de așteptare a transportului public și golirea coșurilor pentru gunoi. La aceste activități au fost implicați circa 400 de muncitori. 

Întrucât campania de salubrizare implică efortul mai multor servicii municipale, unele contribuie cu tehnică necesară, fie cu brațe de muncă. 

Direcția generală locativ-comunală și amenajare a raportat evacuarea a 229 de rute cu deșeuri de construcție, frunziș și ramuri uscate. 

ÎMSL-urile de sector au efectuat lucrări de spălare a trotuarelor și stațiilor de așteptare a transportului public din gestiune. 

Tudor Gîrbu, administrator interimar al Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi a menționat că muncitorii au fost antrenați în lucrări de colectare şi evacuare a circa 37 de rute de deşeuri vegetale şi 44 de curse de deşeuri menajere.

În altă ordine de idei, dar la același subiect, Primarul general a comunicat despre necesitatea conjugării eforturilor împotriva problemei ambroziei. Potrivit lui, problema este de ordin național, deoarece polenul și răspândirea ambroziei ca proces, are o rază de 30 – 60 km. 

De săptămâna viitoare, autoritățile vor iniția pregătirile pentru sezonul estival. 


Întreținerea infrastructurii rutiere


Luând în considerare precipitațiile din ultima perioadă, una din activitățile prioritare pentru serviciile municipale era curățarea sistemului de evacuare a apelor pluviale. În același timp, chișinăuienii s-au arătat nemulțumiți de inundația care a avut loc după ploaie pe str. Bănulescu – Bodoni. Justificarea autorităților privind apariția problemei la intersecția bd. Ștefan cel Mare și str. Bănulescu Bodoni a fost motivată prin lipsa sistemul de evacuare a apelor pluviale. Explicația acestora s-a rezumat la simpla admitere a unei erori în timpul reparației bd. Ștefan cel Mare. Ridicarea nivelului străzii în comparație cu zona de conexiune cu str. Bănulescu Bodoni a condus la formarea unor zone cu acumulări de apă pluvială în timpul ploilor, afectând în special zona pietonală din acest segment de drum. A fost trimisă o solicitare către Institutul de Proiectări „Chișinău – Proiect” pentru proiectarea reparației străzii Bănulescu Bodoni și Pușkin", a declarat Ion Ceban.

Responsabilii și-au luat angajamentul de a elimina neconformitățile. În zonele cu risc sporit de inundații, au fost ridicate grilajele, pentru a spori capacitatea de scurgere a apelor meteorice. Suplimentar, peste 400 de guri de captare și elemente ale sistemului de evacuare a apelor pluviale au fost curățate de frunze, gunoaie și nămol. 


Lucrări de reparație și întreținere executate de Î.M. Regia „Exdrupo”


În perioada de raportare, întreprinderea a continuat lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice municipale. Arterele principale și secundare din oraș au fost curǎțate de nǎmol și deșeuri organice. În total, au fost evacuate circa 80 de curse.
Ținându-se cont de condițiile meteorologice, au fost executate plombări cu asfalt rece a zonelor unde există defecțiuni pe carosabil. Pe str. Maria Drăgan, acolo unde urmează sǎ fie schimbat învelișul asfaltic pe carosabil au fost inițiate lucrări de înlocuire a bordurilor deteriorate. 

Pe segmentul de stradă de lângă intersecția de la Pan Com S.A. va fi strǎmutatǎ trecerea pietonalǎ și instalat semaforul pietonal. Regia „Exdrupo” a desfășurat lucrări de amenajare a platformei pentru noua stație și de reparație a trotuarului din zona învecinată acesteia.

Proiectele de reabilitare a trotuarelor care sunt în desfășurare pe bd. Decebal și bd. Renașterii Naționale a ajuns la etapa de demontare și montare a bordurilor, dar și de pregătire a fundației, pentru aplicarea pavajului.

În suburbia Chișinǎului, com. Bubuieci, a fost amenajat în pietriș și beton terenul stației terminus (locul de întoarcere) a transportului public.

Pânǎ acum, în instituțiile de învǎțǎmânt au fost încadrați 1 180 de copii cu statut de refugiat, dintre care 847 frecventeazǎ școli, iar 333 grǎdinițe.


Înmatricularea în clasa întâi


Luând în calcul demersurile recepționate de cǎtre Direcția Generalǎ Educaţie, Tineret şi Sport, înaintate de instituțiile municipale de învǎțǎmânt, pentru anul de studii 2024-2025 se așteaptǎ o creștere considerabilǎ a copiilor înmatriculați în clasa întâi (+300 persoane comparativ cu anul precedent). În total, sunt preconizate circa 10 415 de înscrieri. Disponibile pentru primirea copiilor vor fi 122 de instituții publice care prognozeazǎ acoperirea a 1 469 de înscrieri și 17 instituții private care vor putea înmatricula 940 de copii.
Zece instituții de învǎțǎmânt nu vor organiza înscrieri în clasa întâi. Motivele invocate sunt diferite, unele instituții publice nu au deschise clase primare, iar în cele private așa e voința fondatorului.

Startul primei etape va fi dat pe 1 aprilie și va dura pâna la data de 24 mai 2024. 

Mai multe detalii gǎsiți AICI


Grupele cu program prelungit ar putea fi redeschise


La 23 martie curent, Primǎria Chișinǎu a recepționat cu întârziere ordinul emis de cǎtre Ministerul Educației privind aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu program prelungit. Potrivit documentului, înscrierea elevilor se va face în perioada 1 – 15 septembrie, prin ordinul directorului școlii, la solicitarea părinților. Fiecare grupă sau clasă cu program prelungit va avea cel puțin 25 de elevi și cel mult 30. Prețul acestui serviciu va putea varia în funcție de vechimea în muncă a cadrului didactic, dar fǎrǎ a depăși 634 de lei pentru șase ore, precum și în funcție de numărul de copii. Plățile vor fi oficializate, fiind gestionate „doar prin contul trezorerial al instituției”, iar directorul școlii ar trebui să desemneze o persoană responsabilă de evidența încasărilor și utilizarea banilor.

Dan Perciun, ministrul Educației a explicat procedura de calcul:
„Pe scurt – costul minim al unei grupe de 6 ore, pentru 25 de copii, urmează să fie de 560 de lei, iar pentru 3 ore – 280 de lei. Acesta acoperă salariul profesorului și cheltuielile de întreținere.” 

Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educaţie, Tineret şi Sport a criticat actul emis învinuind de plagiere autoritatea emitentǎ, iar pe ministrul l-a acuzat de abuz de serviciu.  

Astfel, Primǎria Chișinǎu a respins documentul prezentat, invocând cǎ nu a fost respectatǎ procedura de legiferare:

„Ministerul Educației nu a publicat niciun anunț privind elaborarea proiectului și studiului de cercetare analiza-impactul. Proiectul nu a fost supus discuțiilor și consultǎrilor publice. Proiectul nu a fost expus  unei expertize anticorupție. La fel, nu a fost expus unei expertize juridice. Ordinul nr. 366 nu a fost înregistrat în Registrul de Stat a actelor juridice ținut de Ministerul Justiției…”. Reieșind din cele declarate, Andrei Pavaloi a conchis „în fond noi nu avem un ordin care ar fi legal și ar urma sǎ-l punem în aplicare”

Primăria Chișinău a informat cǎ va asigura finanțarea pentru cei peste 6 000 de copii din familii social vulnerabile, ceea ce nu este inclus în regulamentul MEC.


Publicat de:

Distribuie