PrimariaMea
Mǎsurile Primǎriei Chișinǎu privind animalele fǎrǎ adǎpost, situația asistenților personali și a grupelor cu program prelungit Image
07 mar. 2024

Mǎsurile Primǎriei Chișinǎu privind animalele fǎrǎ adǎpost, situația asistenților personali și a grupelor cu program prelungit

Durata ședinței: 1h și 3 min

De la începutul acestui an, între Primǎria Chișinǎu și autoritǎțile centrale continuă ping-pongul de acuzații și pasare a responsabilitǎții privind activitatea grupelor cu program prelungit și cea a asistenților personali. Aceste subiecte actuale nu s-au regǎsit în ordinea de zi a ședinței, însǎ au fost puse în discuție de cǎtre reprezentanții presei.


Gestionarea problemei animalelor fără adăpost de cǎtre municipalitate


Unul dintre subiectele rar abordate în cadrul şedințelor primǎriei este problema câinilor vagabonzi din Chişinǎu. Anual, subiectul este inclus pe agenda autoritǎților pǎstrându-și actualitatea. De aceastǎ datǎ, la insistența locuitorilor capitalei, administratorul interimar al Î.M. Supravegherea și Protecția Animalelor, Ruslan Darie a fost invitat sǎ facǎ unele precizǎri. Acesta a declarat că, pe parcursul anului trecut, instituția pe care o conduce a examinat 340 de petiții privind câinii maidanezi. Totodatǎ, au fost emise 517 ordine de intervenție, iar echipele de capturare au intervenit pe 489 de adrese din municipiul Chișinău.
Ca urmare, au fost capturați 1 330 de maidanezi din capitalǎ, dintre care 48 au fost adoptați, iar 166 de câini au fost plasați pe teritoriul Necropolei (str. Uzinelor 205/6). Raportorul a subliniat  cǎ aceștia fiind capturați de pe teritoriul instituțiilor de învǎțǎmânt, instituțiilor sanitare, piețelor, parcurilor și terenurilor de joacǎ pentru copii nu mai pot fi întorși în habitatul lor. Ceilalți, 1 116 au fost întreținuți între 2-14 zile şi întorşi în habitatul lor (în locul capturǎrii). 

Responsabilul a conchis cǎ se duce o evidențǎ a acestora în registrul electronic administrat de cǎtre Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare. Potrivit lui, alte intervenții nu au fost și nici nu pot fi efectuate la moment: „Alte intervenții nu putem interveni pentru că riscăm să ne depășim atribuțiile de serviciu sau riscăm să fie intentate dosare penale, să fim chemați pe la instituțiile statului să ne întrebe de ce nu respectăm cu strictețe regulamentul și legislația Republicii Moldova. Aici trebuie la nivel de țară, la nivel de Guvern să intervină să schimbăm legislația, să avem o lege cu privire la animale în Republica Moldova. Atunci vom putea interveni, să facem regulă. De aici cetățenii să-i luăm (maidanezii n. r.), dar de aici avem organizații neguvernamentale”.

Pentru anul curent, Primǎria Chișinǎu și-a propus sǎ captureze de pe teritoriul capitalei şi sǎ sterilizeze circa o mie de câini. Asta a menționat viceprimara Irina Gutnic, care i-a solicitat raportorului prezentarea în termen de două săptămâni a unui plan de acțiuni cu privire la situația câinilor vagabonzi din Chișinău.
Suplimentar, i-a cerut să întreprindă urmǎtoarele:
– prezentarea informațiilor despre etapa la care se află executarea contractului cu veterinăriile solicitate să captureze și sterilizeze maidanezii;
– lansarea unui concurs pentru selectarea serviciilor de capturare a maidanezilor agresivi;
– prezentarea propunerilor la cadrul legal, atât la nivel național, cât și municipal, privind câinii maidanezi;
– lansarea unei campanii de informare privind implicarea voluntarilor în capturarea câinilor maidanezi.

Primăria Mea a cercetat problema animalelor fără adăpost din Chișinău în 2017, 2021, 2022 pentru a identifica principalele impedimente în rezolvarea problemei, cât și potențialele soluții.


Campania de salubrizare de primăvară


Luni, 4 martie a fost lansată campania de salubrizare de primăvară. Aceasta se va desfǎșura pânǎ pe 3 mai, implicând toate entitățile municipale, dar și voluntarii. În cadrul ședinței, șeful Direcției generale locativ-comunală și amenajare, Ion Burdiumov, a fǎcut un apel cǎtre chișinǎuieni să se alăture la campanie, dar și să se abțină de la depozitarea deșeurilor și deteriorarea bunurilor.

Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ și asociațiile de locatari vor colecta și vor evacua frunzele uscate din curțile de bloc, asigurând menținerea curățeniei pe teritoriul și în jurul platformelor de colectare a deșeurilor menajere, dar și pe terenurile de joacă și cele de sport din curțile blocurilor de locuințe din administrare.

Direcția generală locativ-comunală și amenajare va monitoriza efectuarea lucrărilor de salubrizare. Prețurile sectoarelor vor asigura salubrizarea și evacuarea deșeurilor din parcurile din teritoriul administrat, identificarea gunoiștilor improvizate neautorizat din teritoriul administrat și evacuarea acestora.

Agenții constatatori din cadrul prețurilor sectoarelor vor aplica amenzi persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru neasigurarea curățeniei pe teritoriul administrat.

Întreprinderea municipală „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” va efectua lucrări de curățare a parcurilor, scuarurilor, aleilor și altor zone verzi din administrare. De asemenea, vor fi plantați arbori în zonele verzi din oraș și defrișați arborii uscați din curțile blocurilor, din parcuri, de pe alei, de pe aliniamentele stradale.

Regia „Autosalubritate” va asigura evacuarea și transportarea deșeurilor menajere de la platforme, evitând supraaglomerarea containerelor. Va spăla și dezinfecta containerele existente, cu instalarea containerelor suplimentare în caz de necesitate.

În cadrul acțiunilor de curățenie generală de primăvară, cetățenii obișnuiesc să elimine resturile vegetale prin arderea acestora. În acest sens, raportorul a reamintit cǎ potrivit legii, arderea deșeurilor este strict interzisǎ pe teritoriul municipiului.


Sǎnǎtatea publicǎ


La o lunǎ distanțǎ, șeful-adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan, a declarat cǎ instituțiile medicale au revenit la regimul normal de activitate. Persistǎ însă riscul de îmbolnǎvire în rândul copiilor cu pneumonie, bronhopneumonie sau alte viroze sezoniere.

În spitalele din capitalǎ sunt internate trei persoane cu diagnosticul COVID-19 (un copil şi douǎ lǎuze). În acelaşi timp, sunt înregistrate şi trei cazuri de rujeolǎ de import. Tratamentul specific fiind vaccinare, miercurea aceasta a fost convocatǎ o ședințǎ comunǎ cu managerii din policlinici (inclusiv cele din suburbii), reprezentanții ANSP pentru a discuta despre elaborarea și implementarea unui nou plan de acțiuni cu privire la intensificarea mǎsurilor de vaccinare în mun. Chișinǎu.


Ziua mondialǎ a obezitǎții


În fiecare an, la 4 martie, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) marchează Ziua mondială a obezităţii, cu scopul de a atrage atenţia asupra pericolului pe care îl reprezintă obezitatea şi pentru a creşte gradul de conştientizare asupra importanţei prevenirii acestei boli şi a tratării sale.
Din 3 martie, Primǎria Chișinǎu a dat start unui set de mǎsuri orientate spre reducerea poverii cauzate de bolile netransmisibile, parte integrantǎ a proiectului  „Viațǎ sǎnǎtoasǎ”, finanțat de cǎtre Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.

Spre final, raportorul a informat cǎ în perioada 8-12 martie, copiii din instituțiile de învǎțǎmânt se vor bucura de vacanța de primǎvarǎ. În acest context, le-a atras atenția pǎrinților la respectarea normelor de securitate și la necesitatea supravegherii copiilor în timpul jocului.


Întreținerea infrastructurii rutiere


Vitalie Mihalache, șef al Direcției generale mobilitate urbană a raportat cǎ serviciile municipale continuǎ efectuarea lucrărilor de lichidare a situațiilor de avariere. În acelaşi timp, se curǎțǎ, reparǎ și întreține sistemul de canalizare pluvialǎ.

Salubrizarea carosabilului, o altǎ mǎsurǎ întreprinsǎ a ajuns la etapa de colectare a materialului antiderapant care a fost depus în zona bordurilor. Ca urmare, au fost evacuate peste 80 de curse cu deșeuri. De asemenea, Exdrupo asigurǎ spǎlarea carosabilului pe drumurile principale. Sǎptǎmâna viitoare, întreprinderea municipală „Lumteh” va suplini și repara iluminatul public, în mod special zonele parcurilor Valea Trandafirilor și Valea Morilor.

Actualmente, autoritǎțile sunt implicate în evaluarea și anunțarea achizițiilor pentru serviciile ce urmeazǎ a fi executate în anul curent.

Strǎmutarea stației de pe str. Bogdan Voievod și instalarea semaforului pietonal
În pofida faptului cǎ amplasarea anterioarǎ a stației în apropierea rondului era mai comodǎ, responsabilul a explicat necesitatea acestei mǎsuri prin securizarea trecerii pietonale. Emiterea semnalului va informa șoferii despre existența pietonilor. Ulterior, va fi amenajatǎ o insulǎ pentru pietoni pe mijlocul acestei strǎzi. Potrivit responsabilului, în zona rondului ar putea fi diminuatǎ posibilitatea formarea ambuteiajelor prin fluidizarea traficului.


Desfǎșurarea ședinței în format fizic a permis punerea în discuție a situației cu privire la activitatea grupelor cu program prelungit și cea a asistenților personali.
Reprezentanții mass-mediei au întrebat autoritǎțile despre  identificarea unui alt mecanism de activare a grupelor cu program prelungit.
Şeful Direcției municipale educație, tineret și sport, Andrei Pavaloi a menționat cǎ din cele 118 instituții educaționale în care activau grupele cu program prelungit pânǎ la 31 decembrie 2023, 21 571 de elevi continuǎ a fi implicați în diverse activitǎți extraşcolare pentru un interval de la 1-4 ore/zi. Unele instituții și-au permis asumarea finanțǎrii grupelor cu program prelungit din bugetul instituțional.
Raportorul susține cǎ mecanismul propus anterior era legal. Potrivit acestuia, din prima sǎptǎmânǎ fusese recepționate 16 mii de cereri din partea pǎrinților pentru frecventarea grupelor de cǎtre copii contra cost. „(...) 20% dintre copii urmau sǎ fie scutiți de plata pentru alimentație și pentru frecventarea acestor grupe”, a conchis Andrei Pavaloi.

Viceprimara Irina Gutnic a ținut sǎ-l completeze pe raportor: „Conform codului educației grupele cu program prelungit sunt instituite și sunt instituțiile sau Guvernul este responsabil de activitatea grupelor cu program prelungit. Mai mult decât atât, ordinul ministrului educației stipuleazǎ expres cǎ nu este de responsabilitatea autoritǎții publice locale instituirea, finanțarea şi organizarea acestor grupe. Deci, ordinul stipuleazǎ cǎ autoritatea publicǎ localǎ poate asigura activitatea acestor grupe în cazul în care în acest sens sunt alocate mijloacele financiare din bugetul de stat. În condițiile, în care Ministerul Finanțelor, Guvernul nu alocǎ mijloace finaciare pentru activitatea grupelor cu program prelungit, Primǎria mun. Chișinǎu nu este responsabilǎ de activitatea acestora”, (...) Totodatǎ, 6000 de familii care nu au venituri suficiente pentru a achita taxa pentru frecventarea grupelor cu program prelungit vor beneficia de ajutor din partea Primǎriei Chișinǎu”.

Reamintim cǎ, în data de 3 ianuarie a fost sistatǎ activitatea grupelor cu program prelungit, autoritǎțile municipale au motivat asta prin insuficiența resurselor financiare. Ulterior, dupǎ desfǎșurarea protestelor în fața Primǎriei Chișinǎu pe site-ul Primăriei capitalei a fost publicată decizia Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) a municipiului Chișinău cu privire la funcționarea grupelor cu program prelungit. Autoritatea a decis să accepte organizarea claselor/grupelor cu program prelungit, fiind achitate sume unice de cǎtre pǎrinți. Astfel, costul lunar pentru un elev ar fi de 360 lei pentru 3 ore și 690 lei pentru 6 ore.
În data de 31 ianuarie CSE național a anulat decizia CSE Chișinău. „Soluția pe care a găsit-o (Primăria) este, prin Comisia pentru Situații Excepționale municipală, care nu are asemenea atribuții, să impună colectarea acestor taxe de la părinți, neasigurând finanțarea din bugetul municipal”, a remarcat ministrul Dan Perciun.

Situația asistenților personali rămâne încă incertă. În săptămâna curentǎ, subiectul urmeazǎ a fi examinat la Parlament. Reprezentanții Primăriei vor prezenta o soluție. Şeful Direcției asistență medicală și socială a municipiului Chișinău, Vladimir Bolocan a declarat: „După ce vom discuta, vom consulta inclusiv cu juriștii propunerea care a fost închegată săptămâna trecută, vom veni public și va fi anunțată în Parlament acea soluție pe care o propunem. Acum, nu pot anticipa prea multe, deoarece soluția este încă în elaborare".

 


Publicat de:

Distribuie