PrimariaMea
Mai multe state de personal la Direcția Juridică, spațiu alocat pentru Centrul de Cultură Aldea-Teodorovici și terenuri oferite spre privatizare Image
13 oct. 2023

Mai multe state de personal la Direcția Juridică, spațiu alocat pentru Centrul de Cultură Aldea-Teodorovici și terenuri oferite spre privatizare

Durata ședinței: 6 ore 15 min

Pauză: 1 oră 50 min

Întârziere: 50 minute

 

Direcția juridică din cadrul Primăriei Chișinău va avea cu 15 angajați mai mult. Proiectul de decizie de modificare a statelor de personal a fost aprobat de consilieri pe final de mandat. Deși numărul locurilor de muncă cresc pe foaie, acestea nu se ocupă și în realitate. Consilierii PAS au declarat că din cele 30 de funcții existente la moment, doar 18 ar fi suplinite. Aleșii au dat de înțeles că aceasta este o tehnică de majorare a salariului funcționarilor, prin cumularea de funcții. 

În ședință a fost aprobată și darea în folosință a unei construcții din str. Alexei Mateevici. Acolo va fi amenajat Centrul de Cultură și Artă „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”.
 


ORDINEA DE ZI 


 

51.2 Privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Pădurii 8 al A. O. „Asociația Surzilor din Republica Moldova”

Proiect de decizie 

 

Asociația Surzilor vrea să cumpere un teren de 1,67 ha din str. Pădurii, aferent imobilului pe care-l dețin. Terenul a fost evaluat la circa 13 mil. de lei. Consilierii au cerut garanții, așa încât terenul să nu fie ulterior vândut unor agenți economici.

Dinari Cojocaru (PSRM) a declarat că asociația are nevoie de ajutor. Odată cu privatizarea terenului, aceștia ar putea să extindă activitatea pe care o desfășoară în imediata apropiere.  


Statut: Reexaminare

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

8

7

4

2

3

2

-

1

1

1

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

1

1

1

1

1

1

1

- 


51.3 Privatizarea terenului din str. Uzinelor 208, aferent obiectivelor private ale Societății Comerciale „ALUSTAR-PLAST” SRL

Proiect de decizie 

 

A fost propusă vânzarea-cumpărarea la preț de piață, în mărime de – 10 735 000 lei.

Suprafața – 2,23 ha. 

Terenul este aferent obiectivelor private ale SRL-ului și se află în zona stației de epurare. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

9

7

-

3

3

2

1

1

1

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

4

-

-

-

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

1

1

1

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Decizia

 


51. 4 Privatizarea terenului din str. Nicolae Dimo 11, aferent obiectivelor private ale SRL „RBT-Capitala” 

Proiect de decizie 

 

Suprafața terenului propus spre vânzare – 0,1558 ha.

Preț în urma evaluării – 4 826 000 lei.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

9

8

-

?

-

-

-

1

1

-

-

-

Contra

-

-

-

?

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

4

?

3

2

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia


 


52. Aprobarea acordului de colaborare între Primăria Mun. Chișinău și A. O. Clubul Sportiv pentru Copii și Tineret „Buiucani”

Proiectul de decizie nu a fost publicat 

 

Proiectul de decizie constă în semnarea unui acord de colaborare între Primăria mun. Chișinău și A. O. Clubul Sportiv pentru Copii și Tineret „Buiucani”. Un acord similar a fost semnat în urmă cu trei ani. 

A. O. Clubul Sportiv pentru Copii și Tineret „Buiucani” a fost înființat în 1997. Fondatorii au avut ca obiectiv formarea unei școli de fotbal pentru copii și juniori. În prezent, peste 500 de copii, cu vârsta de peste 5 ani, sunt implicați în activitățile clubului. 

În cadrul acordului, municipalitatea utilizează terenul de sport al A.O.-ului, suport în arbitrarea unor meciuri etc. 

 

Amendament:

  • Se majorează nr. de copii care vor studia gratuit, de la 40 la o sută de copii, cu prezentarea trimestrială a raportului în CMC.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

12

8

4

3

1

2

1

-

1

1

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

                 

Decizia


 


53. Darea în folosință prin contract de comodat a construcției din str. Alexei Mateevici 77, Direcției Cultură și Patrimoniu Cultural a CMC, în vederea amplasării Centrului de Cultură și Artă „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”

Proiectul de decizie nu a fost publicat 

 

Potrivit autorilor proiectului, spațiul va servi pentru promovarea creației regretaților artiști, prezentări și lansări de carte, organizarea evenimentelor de comemorare a artiștilor, festivități. 

Suprafața construcției – 73,9 mp și verandă de 64,4 mp.

Perioada de oferire a spațiului prin contract de comodat – 10 ani. 

Amendamente:

  • pct. 1, după sintagma „suprafața de”, se introduce: „179,3 mp”;
  • pct. 2 „construcția cu altă destinație decât cea locativă cu suprafața de” se substituie cu „încăperi nelocative cu suprafața de 73,9 mp și verandă deschisă cu suprafața de 64,4 mp”.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

-

8

4

3

1

-

1

1

1

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

12

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia

 


54. Operarea de modificări în deciziile CMC nr. 2/3 din 20.11.2019 și nr. 23/3 din 27.12.2022

Proiectul de decizie nu a fost publicat 

 

Valeriu Bogdan, șeful Direcției juridice, a prezentat proiectul de decizie. Documentul vine să modifice deciziile precedente, în care a fost aprobată organigrama și statele de personal a Primăriei Chișinău. 

Mai exact, a fost propusă modificarea structurii Direcției asistență juridică. Valeriu Bogdan a explicat că actuala structură ar fi epuizată și nu corespunde cerințelor. Astfel, pe lângă cele trei secții existente, a fost inclusă una nouă – Secția metodologie și expertiză juridică. Modificările ar veni la pachet și cu un număr mai mare de unități de personal – 15 suplimentar. 

Zinaida Popa (PAS) a menționat că din informația pe care o deține, din cele 30 de funcții existente în Direcția juridică, doar 18 ar fi ocupate la moment. Consiliera a cerut explicații de la Bogdan: „Care este certitudinea că noile state de personal incluse, vor fi ocupate? Ce aveți de gând să faceți pentru a face postul mai atractiv?” Totuși, un răspuns clar nu a parvenit. Juristul a susținut că salariul angajaților din direcție este foarte mic.

Veaceslav Nedelea (neafiliat): „Unica pârghie de a ține acești angajați este că li se permite să cumuleze funcții. S-a considerat că totuși salariul cumulat este puțin, așa că vin în CMC să mai ceară 15 unități. Aș vota cu inima plină, dacă aș fi la început de mandat. Acum, pe final, când urmează să vină un alt consiliu, nu văd de ce să schimbăm aceasta.” 

Dinari Cojocaru (PSRM): „Vreau un punct care să asigure că primăria este apolitică. Nu-mi doresc ca un angajat care nu intră în partidul primarului să fie dat afară.”

Împotriva votării proiectului pe final de mandat au fost și consilierii de la PL, Ion Cebanu: „Eu nu vreau să fiu părtaș la înmulțirea membrilor unui partid politic.”

Ruslan Verbițchi (PLDM) a susținut că un jurist nu poate activa cu 6-7 mii de lei pe lună.  

Zinaida Popa a propus trimiterea proiectului la reexaminare.

 

Amendament:

  • În pct. 3 cifrele  „2, 4” se substituie cu „4, 9, 9” și cifrele „2, 5, 4” se substituie cu cifrele „2, 6, 3”.

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

11

6

?

-

3

1

1

1

1

-

-

1

Contra

-

-

?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

?

1

-

-

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia


 


55. Instituirea Direcției securitate internă și anticorupție în cadrul aparatului Primăriei Mun. Chișinău și operarea de modificări în deciziile CMC nr. 2/3 din 20.11.2019 și nr. 27.12.2022

Proiectul de decizie nu a fost publicat 

 

Primăria Chișinău s-ar putea alege cu o nouă direcție, mai exact – Direcția securitate internă și anticorupție. Potrivit lui Valeriu Bogdan, șef Direcția Juridică, noua Direcție ar urma să urmărească transparența patrimoniului și buna gestionare, să asigure accesul la informație de interes public, să nu admită manifestărilor de corupție etc. Se propune ca aceasta să fie segmentată în patru secții cu un total de 29 de angajați.

Comisia buget a oferit aviz negativ. 

Valeriu Bogdan, șeful Direcției juridice, a explicat că instituirea unei astfel de direcții ar fi inclusiv prevăzută și de cadrul legal. Gestionarea transparenței patrimoniului și buna gestionare, accesul la informație de interes public, neadmiterea manifestărilor de corupție, ar fi câteva dintre responsabilitățile prevăzute pentru Direcții. 

Veaceslav Nedelea (neafiliat): „Am bănuiala că se caută voluntari pentru campania electorală. Nu văd logica, atâția oameni angajați urgent în plină campanie electorală. Lăsați asta pentru următorul consiliu, nu este subiect urgent. Propun trimiterea la reexaminare.”

Ion Ceban (PL): „Direcția respectivă va fi o bâtă în mână la unul. Așa cum tot cabinetul primarului se ocupă cu PR-ul primarului, așa vor face și cei din noua direcție.”

Alexandr Odințov a susținut același lucru ca liberalul.

 

Proiectul nu a fost supus votului în ședința respectivă. Acest lucru s-a lăsat pentru a doua zi. 

 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ 1

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ 2


Publicat de:

Distribuie