PrimariaMea
Încăperi date în folosință, loturi de pământ transmise în proprietate privată și refuz pentru scoaterea la licitație a unor terenuri Image
28 sept. 2023

Încăperi date în folosință, loturi de pământ transmise în proprietate privată și refuz pentru scoaterea la licitație a unor terenuri

Durata ședinței: 5 ore 10 min

Pauză: 2 ore

Întârziere: 50 minute


 

Circa cinci ore de ședință, dintre care două de pauză și una de întârziere – atât au muncit consilierii locali la ședința din 22 septembrie. După ce au analizat proiecte de decizie cu privire la darea în folosință a unor încăperi, transmiterea în proprietate privată a unor terenuri și expunerea la licitație a altora, la propunerea unui consilier, au încheiat ședința mai devreme decât în mod obișnuit. Acest lucru s-a întâmplat după ce trei proiecte au fost respinse consecutiv. Votul a avut loc cu un număr minim de consilieri în sală. 

 

În ședință au fost votate în total 17 proiecte. Dintre acestea, 11 au fost aprobate, cinci respinse, iar unul trimis la reexaminare. 

 


ORDINEA DE ZI


 

39.1 Darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. Tighina 55 A, Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului 

Proiect de decizie 

 

Se dă în folosință, prin contract de comodat, pe un termen de cinci ani, fără drept de privatizare, Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului, încăperi nelocative. Acestea sunt amplasate pe str. Tighina 55 A și au o suprafață de 310,90 mp.

Proiectul a fost supus votului fără prezentare. 
 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

10

2

1

1

3

1

1

1

1

?

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

?

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

?

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

1

1

1

1

1

-

-

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


39.2 Darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. Columna 106 A, A.O. „Alianța Națională YMCA din Republica Moldova”

Proiect de decizie 

 

Se dă în folosință, prin contract de comodat, pe un termen de cinci ani, fără drept de privatizare, încăperi nelocative cu suprafața de 214,50 mp. Acestea sunt amplasate în str. Columna 106 A și vor fi folosite de Asociația Obștească „Alianța Națională YMCA”. 

Încăperea, un subsol cu geamuri, va fi folosită pentru amplasarea unui Centru Digital Educațional. 

Supus votului fără prezentare. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

10

2

1

1

3

1

1

1

1

 

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

1

1

-

-

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


39.3 Darea în folosință prin contract de comodat, a unor încăperi din str. Zimbrului 2 A, Întreprinderii Municipale de Iluminat „LUMTEH”

Proiect de decizie 

 

Se oferă în folosință, prin contract de comodat, pe un termen de cinci ani, fără drept de privatizare, Întreprinderii Municipale de Iluminat „LUMTEH”. Încăperile nelocative au suprafața de 1203,90 mp și sunt amplasate în  str. Zimbrului 2 A. Acestea vor fi utilizate în scopul amplasării dispeceratului întreprinderii. 

Supus votului fără prezentare. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

10

2

1

-

3

1

1

1

1

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

1

1

-

-

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


39.4 Darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. Serghei Lazo 48, Întreprinderii Municipale de Iluminat „LUMTEH”

Proiect de decizie

 

Se de în folosință, prin contract de comodat, pe un termen de cinci ani, fără drept de privatizare, încăperi nelocative din str. Serghei Lazo 48. Acestea au suprafața de 362,40 mp și vor fi utilizate de Întreprinderea Municipală de Iluminat „LUMTEH”. Locațiile vor fi folosite pentru amplasarea sediului. 

Supus votului fără prezentare.
 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

10

2

?

?

3

1

1

1

1

-

-

-

Contra

-

-

?

?

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

?

?

-

-

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

1

1

-

-

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


40. Examinarea cererii  S.R.L. „PRECEDENT” de executare a hotărârii de judecată irevocabile

Proiect de decizie

 

Adrian Grigorițchi, șeful adjunct al Direcție Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, a explicat că prin decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, CMC se obligă să examineze cererea depusă de S.R.L. „PRECEDENT”. Totuși, instanța nu obligă și acceptarea acesteia, ci doar examinarea. Astfel, Grigorițchi a recomandat respingerea cererii. 

În textul acesteia, S.R.L. „PRECEDENT” a solicitat atribuirea în folosință, pentru o perioadă de 30 de ani, ori privatizare, a lotului de pământ aferent clădirii existente, din bl. Renașterii Naționale 12. 

 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

10

2

1

1

3

-

1

1

1

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

-

1

-

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 


Președintele ședinței a anunțat pauză. Veaceslav Nedelea s-a văzut nevoit să ia o asemenea decizie, deoarece unii consilieri, deși și-au înregistrat prezența la ședință, au plecat din sală. Astfel, proiectele se supuneau votului cu un număr limită de consilieri. Ședința a fost reluată după circa 20 de minute. 


 


41.1 Transmiterea în proprietate 3/4 cotă parte din terenul din str. M. Lermontov

Proiect de decizie

 

Se transmite în proprietate privată comună, 3/4 cotă-parte din terenul din str. M. Lermontov. Terenul are suprafața de 0,1062 ha, ca urmare a vânzării-cumpărăprii la preț normativ, pentru exploatarea și deservirea în comun obiectivului destinat locuinței. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

10

4

-

3

3

1

1

-

1

 

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

1

1

-

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


41.2 Formarea bunurilor imobile și transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Revaca 

Proiect de decizie 

 

Proiectul de decizie prevede stabilirea suprafețelor și hotarelor din str. Revaca, nr. cadastral 0100119211, proprietate publică municipală din domeniul privat, cu domeniul de folosință pentru construcții. 

Bunul imobil cu suprafața de 0,2872 ha, prin separarea în următoarele bunurii: 0100119211 – cu suprafața de 0,2088 ha cu modul de folosință pentru construcții. Bunul imobil nou format, de 0,0784 ha, cu modul de folosință pentru construcții, se transmite în proprietate privată. Transmiterea are loc în urma cumpărării la preț normativ, pentru deservirea și exploatarea casei de locuit individuale. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

11

5

-

3

3

1

1

-

1

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

1

1

-

-

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


41.3 Transmiterea în proprietate privată a terenului din Calea Orheiului și stabilirea relațiilor de superficie contractuală

Proiect de decizie 

 

Se transmite în proprietate privată, urmare a cumpărării la preț normativ, lotul de pământ cu suprafața de 0,0201 ha. Acesta constituie 55% din suprafața totală a terenului din Calea Orheiului, nr. cadastral 0100411275, de 0,0366 ha. Lotul va fi utilizat pentru deservirea și exploatarea casei de locuit particulare. 

Amendamente:

  • Pct. 1 cu textul: Se formează din bunul imobil proprietate publică municipală domeniu privat, cu nr. cadastral 0100411275, cu suprafața de 366 mp, din str. Calea Orheiului 39, prin separare/divizare, următoarele bunuri imobile: 

1.1 Bunul inițial proprietate publică municipală domeniu privat, cu nr. cadastral 0100411275, cu suprafața de 201 mp, cu modul de folosință pentru construcție, aferent obiectivului comercial.

1. 2 Bunul imobil nou format proprietate publică municipală domeniu public, suprafața 165 mp, cu modul de folosință aferent drumurilor publice din intravilan. 

  • Se propune de a transmite beneficiarului în proprietate privată, la preț de piață, conform raportului de evaluare, lotul de pământ cu suprafața de 201 mp, pentru deservirea construcției comerciale – prestarea serviciilor conform anexei. 
  • Pct. 3 cu textul: Se stabilesc suprafața și hotarele terenului necesar pentru exploatarea și deservirea construcției comerciale existente asupra lotului de pământ din pct. 1.2, cu suprafața de 165 mp, pentru deservirea construcției comerciale – prestarea serviciilor conform anexei. 
  • Pct. 4.3 se exclude „contract de superficie asupra lotului de pământ”. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

12

5

-

3

3

1

1

1

1

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

?

1

-

-

1

1

1

Contra

-

-

-

?

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

?

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


41.4 Transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Pietrarilor 5

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe chisinau.md
 

Natalia Draghici, fiica celui în posesia căruia urma să fie transmis lotul de pământ, s-a prezentat în ședința CMC: 

„Am parcurs un drum lung ca să ajungem la ședința de azi. De 22 de ani încercăm să obținem titlu de proprietate. Pământul a fost cumpărat de străbunii mei. Este regretabil că tatăl meu, în calitate de nepot, este nevoit să cumpere acest pământ. În ani ‘90, bunica a încercat să redobândească dreptul de proprietate. I s-a spus că documentele au fost arse. Nenumărate documente depuse pentru privatizare, ar fi fost mai apoi pierdute. Părinții sunt disperați și dezamăgiți că au lucrat în zadar. Sper că în mun. Chișinău un om simplu să-și poată face dreptate fără mită.” 

Proiectul a fost aprobat cu 35 de voturi „pentru”. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

13

5

1

3

3

1

1

1

1

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

?

1

-

-

1

1

1

Contra

-

-

-

?

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

?

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


41. 5 Transmiterea în proprietate privată a 1/2 cota-parte a lotului de pământ din str. Avicena

Proiect de decizie 

 

Se transmite în proprietate privată, în urma cumpărării la preț normativ, 1/2 cotă parte (0,0554 ha) din lotul de pământ din str. Avicena. Destinația terenului este deservirea și exploatarea casei de locuit individuale și a construcțiilor accesorii. 
 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

13

5

-

3

3

1

1

-

1

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

1

1

-

-

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


41.6 Transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str Ciocârliei

Proiect de decizie 

 

Terenul de 0,0856 ha din str. Ciocârliei se transmite în urma cumpărării la preț normativ. Proprietarul îl va folosi pentru deservirea și exploatarea casei. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

12

5

-

-

3

1

1

1

1

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

1

1

-

-

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


42. Operarea unor modificări în deciziile CMC nr. 3/31 din 29.04.2022, nr. 23/3-1 din 28.12.2022, nr. 20/14-6 din 29.11.2022 și nr. 23/6 din 29.12.2022

Proiect de decizie nu a fost publicat pe chisinau.md

 

Adrian Grigoritchi, șeful adjunct al Direcției Generale Arhitectură, Urbanism şi Relații Funciare, a explicat că, în textul inițial al proiectelor, au fost transmise terenurile în proprietate privată. Odată cu începerea procedurilor cadastrale, responsabilii au primit refuz. Astfel, este necesară efectuare un modificări în deciziile CMC, care țin de denumiri sau suprafețe, a explicat funcționarul.  

 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

-

-

-

-

3

1

1

1

1

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

10

5

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

1

1

-

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

 

 


43. Operarea unor modificări în decizia nr. 5/33-4 din 13.06.2023 și nr. 6/15 din 19.07.2023 la solicitarea SRL DEVELCO

Proiect de decizie nu a fost publicat pe chisinau.md


Adrian Grigorițchi, șeful adjunct al Direcției Generale Arhitectură, Urbanism şi Relații Funciare, a relatat că: „În proiectul de decizie inițial, 84% din proprietate i-a fost atribuită agentului economic, iar 16% CMC-ului. Noul proiect de decizie propune ca agentului economic să-i întreaga proprietate. Cele 16% vor rămâne la CMC, însă va fi stabilită relație de superficie sau de locațiune.”

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

9

5

-

-

3

-

1

1

1

-

-

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

1

3

-

1

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

1

1

-

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


44. Formarea terenului proprietate publică municipală din str. Mitropolit Varlaam 74

Proiect de decizie nu a fost publicat pe chisinau.md
 

Autorul proiectului a propus trimiterea la reexaminare.

 

Statut: Reexaminare

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

10

5

1

2

-

1

1

1

1

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

1

1

-

-

1

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 


Aleșii locali au mers la pauza de prânz. Ședința a fost reluată după o oră și 40 de minute. 


 

45.1 Expunerea la licitație funciară a unor bunuri imobile și adjudecarea la licitație funciară prin vânzare-cumpărare a unui lot de pământ din Calea Ghidighici 1A

Proiect de decizie 
 

Responsabilii Direcției Arhitectură au venit cu un pachet de 49 de terenuri, propuse pentru scoaterea la licitație. Primul, cu o suprafață de 0,5214 ha, din str. Calea Ghidighici, este compatibil zonei C7 (bază  de producere și depozitare). 

 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

-

2

-

-

3

 

1

1

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

11

-

-

3

 

1

-

-

1

1

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

-

?

-

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

?

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

-

-

?

-

-

-

-

-


 


45.2 Formarea unor bunuri imobile și adjudecarea la licitație funciară a dreptului de locațiune asupra unui lot de pământ din str. Tudor Strișcă

Proiect de decizie 

 

Consilierilor locali le-a fost prezentată propunerea de adjudecare la licitație funciară a dreptului de locațiune, pe un termen de zece ani, asupra lotului de pământ din str. Tudor Strișcă. Astfel, pe suprafața de 0,1159 ha se vrea amenajarea unei parcări auto, provizoriu, fără drept de privatizare.

 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

11

3

-

-

3

-

1

1

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

3

-

1

-

-

-

1

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

1

1

-

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 


45.3 Formarea unor bunuri imobile și adjudecarea la licitație funciară, prin vânzare-cumpărare, a unui lot de pământ din str. Ghidighici

Proiect de decizie
 

Proiectul de decizie menționează despre adjudecarea la licitație funciară, prin vânzare-cumpărare a lotului de pământ cu suprafața de 0,0156 ha din  str. Ghidighici. Acesta este compatibil cu zona S (teren a cărui caracteristică nu permite clasificarea în zone  de locuit, comerciale sau industriale). 

 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

-

4

-

-

3

-

1

1

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

11

-

-

A

-

1

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

1

1

1

-

-

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 

La puțin trecut de ora 16, Ruslan Verbițchi (PLDM) a solicitat pauză. Cererea a venit în condițiile în care, în sală era un număr limită de aleși. S-a decis continuarea ședinței în următoarea săptămână. 

 


Publicat de:

Distribuie