PrimariaMea
Construcții ilegale care rămân neatinse, ape uzate vărsate cu încălcări în sistemul public și trei noi titluri de ,,Cetățean de Onoare” Image
05 oct. 2022

Construcții ilegale care rămân neatinse, ape uzate vărsate cu încălcări în sistemul public și trei noi titluri de ,,Cetățean de Onoare”

Clădirea din str. Eugen Coca 7, ridicată fără autorizație de construcție, rămâne deocamdată neatinsă. Consilierii au respins proiectul de decizie înaintat de consiliera PAS, Zinaida Popa, care prevedea ca Primăria Chișinău să ceară în instanța de judecată demolarea acesteia. Discuțiile pe marginea subiectului au durat mai mult de o oră. În schimb, rapid au fost aprobate mai multe titluri de  „Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău”. 

 

În agenda ședinței din 29 septembrie, consilierii au supus votului jumătate dintre subiectele rămase pe ordinea de zi din ședința precedentă, din 28 septembrie. Aceștia au început cu pct. 10 ,,Revocarea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren din șos. Muncești, solicitant Primăria comunei Bubuieci”, care anterior nu a putut fi analizat din lipsa raportorului. 

 

O bună parte din cele cinci ore ale ședinței au fost alocate supunerii votului mai multor proiecte funciare. Polemici intense a iscat și proiectul de ordine prezentat de Zinaida Popa (PAS),  și care ar fi putut duce la demolarea construcției din str. Eugen Coca 7, despre care anterior presa a scris că ar fi ilegală. 

 

La începutul ședinței în sală erau prezenți 29 de consilieri. 

 

Durata ședinței: 5 ore 20 minute

Pauză: 46 minute


Ordinea de zi 


10. Revocarea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren din șos. Muncești, solicitant Primăria comunei Bubuieci

Proiect de decizi

 

Proiectul de decizie presupune revocarea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren din șos. Muncești (mai nou, str. Vadul Bâcului 30), cu nr. cadastral 0100117001, repartizat Regiei autonome pentru producerea și distribuirea energiei termice. Potrivit șefului adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, Adrian Grigorițchi, în momentul de față, agentul economic a înstrăinat construcțiile ridicate pe suprafața respectivă. Mai mult, terenul de 11,64 ha se află în afara hotarelor juridice ale orașului Chișinău. Se întâmplă în condițiile în care, segmentul a fost repartizat regiei în 1999, iar hotarele capitalei au fost stabilite ulterior. 

 

Zinaida Popa (PAS) a cerut detalii despre proprietarul final al terenului. Grigorițchi a explicat că terenul urmează să treacă în proprietatea comunei Bubuieci, iar informațiile suplimentare nu țin de competența sa. 

 

Proiectul de decizie a mai fost discutat în CMC, însă s-a optat pentru reexaminare. Acesta are avizul pozitiv al Comisiei pentru construcții, arhitectură și relații funciare. 

Proiectul a fost aprobat cu votul a 30 de consilieri. 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Pro 12 8 - 2 1 1 1 1 1 1 - - 1 1
Contra - - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - - 4 - - - - - - - - - - -

Decizia finală


11.1 Conferirea  titlului „Cetățean  de  Onoare al municipiului Chișinău” pentru Constantin Moscovici

Proiect de decizie

 

Proiectul de decizie constă în acordarea muzicianului Constantin Moscovici, titlul de „Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău”. Titlul este acordat pentru merite în dezvoltarea și promovarea muzicii, ca urmare a demersului înregistrat la 23 septembrie, de către Uniunea muzicienilor. 

 

În ședința precedentă, consilierii au avut pe ordinea de zi proiectul nr. 4 ,,Modificarea deciziei Consiliului municipal nr. 8/8 din 12.09.2017”, retras ulterior. Acesta prevedea modificarea alineatului în care se preciza expres faptul că titlul se oferă o dată pe an. Serghei Burgudji (P.P. ,,ȘOR”) a întrebat dacă este legal conferirea titlului de „Cetățean  de  Onoare al municipiului Chișinău", pentru trei persoane, așa cum era prevăzut în ordinea de zi.

Valeriu Bogdan, șeful Direcției juridice, a explicat că în regulament se stipulează acordarea titlului ,,de regulă o dată pe an”, fapt care permite și excepții. 

 

Roman Cojuhari (PAS), dar și Andrei Năstase (Platforma DA), au declarat că susțin asemenea proiecte, totuși Cojuhari a cerut o pauză pentru precizarea unor detalii privind procedura de vot, care risca a fi încălcată. 

 

Zinaida Popa (PAS) a precizat că punctul 1.5 din Regulamentul de acordare a titlului cere vot secret. Așadar, a propus discuții între patru ochi cu liderii de fracțiuni. 

 

Reprezentanții fracțiunilor au mers pentru discuții în afara camerei. Zinaida Popa (PAS), prin notă protocolară, a propus votul public. Consilierii au avizat propunerea și au trecut la votul proiectului de decizie, aprobat de 35 de consilieri. 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Pro 14 7 5 2 - 1 1 1 1 1 - - 1 1
Contra - - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - - - - - - - - - - - - - -

Decizia finală


11.2 Conferirea titlului „Cetățean  de  Onoare al municipiului Chișinău” pentru Ludmila Scalnîi

Proiect de decizie

 

Ludmila Scalnîi este deputată în Primul Parlament al Republicii Moldova, semnatară a Declarației de Indepență, ex-președintă a Asociației Femeilor, deținătoarea ,,Ordinului Republicii”, a titlului de ,,Om Emerit”, ,,Medalia Meritul Civic” și Medalia USMF ,,Nicolae Testemițanu”. 

Potrivit proiectului de decizie, aceasta a contribuit la dezvoltarea prestigiului țării în plan național și internațional, dar și a acordat atenție și ajutor păturilor vulnerabile din Chișinău.

Fără dezbateri, proiectul a fost susținut de 26 de consilieri. 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Pro 5 5 5 2 2 1 1 1 1 1 - - 1 1
Contra - - - - - - - - - - - - - -
Abțineri 8 - - - - - - - - - - - - -

Decizia finală 


11.3 Conferirea  titlului „Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău” pentru Tatiana Harghel

Proiect de decizie

 

Proiectul de decizie vine în urma demersului înregistrat de Direcția generală asistență medicală și socială, din 23.02.2022. Tatiana Harghel este șefa Departamentului Terapie din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime”. Harghel s-a implicat activ în perioada pandemiei, atât la centrul de triere a bolnavilor de la Moldexpo, cât și în spitalul în care activează. 

Proiectul a fost susținut de 39 de consilieri. 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Pro 15 8 5 2 2 1 1 1 1 1 - 1 1 1
Contra - - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - - - - - - - - - - - - - -

Decizia finală


12.1 Stabilirea relațiilor de locațiune asupra lotului de pământ din str. Trandafirilor 13/5 cu Cooperativa de construcție a garajelor nr. 80

Proiect de decizie

 

Proiectul prevede relații de locațiune pentru zece ani, fără drept de privatizare, asupra lotului cu nr. cadastral 0100105180, cu suprafața de 0,4321 ha, cu Cooperativa de Construcții a garajelor nr. 80. Terenul, amplasat pe str. Trandafirilor 13/5, este destinat pentru exploatarea complexului de garaje. Chiria anuală – 22.340 lei.

 

Ion Macovei (Platforma DA) susține că a mers la fața locului și a identificat că pe teren sunt demarate construcții, 12 la număr, cu subsol și parter. Astfel, a propus trimiterea proiectului la reexaminare. Mai mult, a sugerat necesitatea formării unui grup de lucru, care să efectueze verificări ample în teren. 

 

Proiectul de decizie a obținut aviz negativ de la comisie. 

În urma votului, zece consilieri au votat împotrivă, iar 24 s-au abținut. 

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Pro - - - - - - - - - - - - - -
Contra - 8 - - - - - - - - - 1 1 -
Abțineri 14 - 3 2 2 1 1 1 - - - - - -


12.2 Stabilirea relațiilor de locațiune asupra lotului de pământ din str. Calea Orheiului 16

Proiect de decizie

 

Stabilirea relațiilor de locațiune pentru zece ani, fără drept de privatizare, asupra lotului de pământ cu nr. cadastral 0100415131. Terenul, amplasat în str. Calea Orheiului 16, are 0,0514 ha, este destinat deservirii și exploatării obiectivului privat, situat în adiacent. 

Chiria spre achitare pentru folosirea terenului – 19.867 lei. 

Proiectul a primit aviz negativ din partea comisiei.

 

Consilierii au propus trimiterea proiectului la reexaminare. 

 

Statut: Trimis la reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Pro 14 9 3 1 2 1 1 1 - - - 1 1 -
Contra - - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - - - - - - - - - - - - - -


12.3 Stabilirea relațiilor de locațiune asupra lotului de pământ din bl. Mircea cel Bătrân 26/5 cu Cooperativa de construcție a garajelor nr. 93

Proiect de decizie

 

Stabilirea relațiilor de locațiune cu Cooperativa de construcție a garajelor nr. 93, pentru lotul de pământ cu nr. cadastral 0100311054, cu suprafața de 0,354 ha, din bl. Mircea cel Bătrân 26/5. Terenul este destinat pentru exploatarea complexului de garaje, în bază de locațiune pentru zece ani, fără drept de privatizare.

Chiria anuală – 33.489 lei

 

Andrei Năstase (Platforma DA) a declarat că refuză să fie martorul unei încercări de aprobare a construcțiilor ilegale. 

 

Proiectul deține avizul pozitiv al comisiei de resort. 

Cu 29 de voturi, acesta a fost aprobat.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Pro - 9 - - 2 1 1 1 - - - 1 - -
Contra - - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - - 3 - - - - - - - - - 1 -

Decizia finală


12.4 Stabilirea relațiilor funciare de superficie asupra terenului din str. Colina Pușkin 9

Proiect de decizie

 

Terenul de 0,0799 ha, din str. Colina Pușkin 9, este oferit pentru deservirea și exploatarea obiectivului destinat locuinței și construcțiilor. Astfel, este legalizată relația funciară de superficie cu titlu gratuit.

Proiectul de decizie are avizul comisiei, obținut în septembrie 2022.

 

Fără întrebări la raportor, proiectul a fost susținut de 28 de consilieri. 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Pro 11 9 - - 2 1 1 1 - - - 1 1 1
Contra - - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - - 5 - - - - - - - - - - -

Decizia finală


12.5 Stabilirea relațiilor funciare de superficie asupra terenului din str. 31 august 1989

Proiect de decizie

 

Proiectul de decizie presupune acordarea pentru o perioadă de 30 de ani, cu titlu gratuit, a terenului de 0,0238 ha, din str. 31 August 1989, pentru deservirea și exploatarea obiectivului destinat locuinței și a construcțiilor din zonă. 

Proiectul de decizie are anexat și avizul pozitiv al comisiei. 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Pro 11 9 - - 2 1 1 1 - - - 1 1 -
Contra - - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - - 4 - - - - - - - - - - -

Decizia finală


12.6 Stabilirea hotarelor lotului de pământ din str. Zimbrului 10 A, folosit cu drept de superficie de către S.C. OMADI S.R.L.

Proiect de decizie

 

Conform proiectului de decizie, lotul de pământ din str. Zimbrului 10 A, de 0,5898 ha, ar urma să fie stabilite relații de superficie contractuală cu S.R.L ,,OMADI”, pe un termen de 25 de ani, pentru exploatarea și deservirea construcției proprietate privată. 

 

Proiectul a avut avizul negativ al comisiei. În consecință, în urma votului, a fost respins de consilieri. 

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Pro 12 8 - - - - - - - - - - - 1
Contra - - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - - 5 - 2 1 1 1 - - - 1 1 -


12.7 Formarea și stabilirea hotarelor lotului de pământ din str. Mihail Kogălniceanu 15, folosit cu drept de superficie

Proiect de decizie

 

Proiectul constă în acordarea terenului de 0,0138 ha, din str. M. Kogălniceanu 15, spre exploatarea și deservirea obiectivului destinat locuinței, pentru următorii 30 de ani. În acest scop a fost modificat planul cadastral al terenului cu nr. 0100208250, de 0,1463 ha.  

 

Proiectul a fost avizat pozitiv de comisia de resort. 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Pro 12 8 - - 1 - 1 1 - - - 1 1 1
Contra - - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - - 4 - 1 - - - - - - - - -

Decizia finală


13. Transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Costești 19

Proiect de decizie

 

Se modifică planul cadastral al terenului din str. Costești 19, proprietate publică municipală din domeniul privat, nr cadastral 0100215467, cu suprafața de 0,0688 ha, prin actualizarea hotarelor comune cu terenul adiacent, nr cadastral 0100215787. Lotul de 0,0688 ha se transmite pentru deservirea și exploatarea obiectivului destinat locuinței, în urma cumpărării la preț normativ. 

 

Proiectul are avizul pozitiv al comisie de resort, semnat în septembrie 2022.

 

A fost aprobat cu votul a 28 de consilieri, fără dezbateri. 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Pro 12 9 - - 2 - 1 1 - - - 1 1 1
Contra - - - - - - - - - - - - - -
Abțineri - - 3 - - - - - - - - - - -

Decizia finală


14.1 Privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale SRL ,,SOIUZ-TELEFONSTROI” în proces de reorganizare din str. G. Asachi 81

Proiect de decizie

 

Proiectul de decizie prevede modificarea hotarelor terenului proprietate publică municipală din domeniul privat, cu nr. cadastral 010024112 și cu suprafața de 0,3791 ha, din str. G. Asachi 81. Terenul respectiv, aferent imobilelor din str. G. Asachi 81, se vinde la preț de piață S.R.L.-ului ,,SOIUZ-TELEFONSTROI”. Conform raportului de evaluare întocmit de Agenția Chișinău ,,CAPITALIMOBIL” S.R.L., valoarea terenului este de 2.999.000 lei. 

 

Proiectul are avizul pozitiv al comisiei de resort. 

 

Serghei Burgudji (P.P. „ȘOR”) l-a întrebat pe raportor, șeful adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, Adrian Grigorițchi, dacă, consideră corespunzător prețul de vânzare de aproape trei milioane de lei. Raportorul a refuzat să se pronunțe, a invocat însă raport de evaluare realizat de firma contractată în acest scop. 

 

Doar 23 de consilieri a votat ,,pro”, astfel proiectul a fost respins. 

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Neafiliată

Tîșcul

Neafiliată

Mandatii

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Pro 13 6 2 1 1
Contra 1 1
Abțineri 5


Serghei Burgudji (P.P. „ȘOR”) a propus pauză, în condițiile în care în sală erau tot mai puțini consilieri, comparativ cu începutul ședinței. Președintele ședinței, Corneliu Pântea (PUN), a declarat pauză pentru zece minute.

 

La revenirea din pauza care a ținut circa 20 de minute, Serghei Burgudji (P.P. ,,ȘOR”) a precizat că, deși la începutul ședinței s-au înregistrat 45 de consilieri, în sală au mai rămas doar 30. Astfel, Burgudji a declarat că unii vin pentru bifă, ceea ce constituie o lipsă de respect față de chișinăuieni. Mai mult, situația blochează activitatea CMC, întrucât la unele proiecte nu este satisfăcut cvorumul necesar. Consilierul a cerut ca celor absenți să le fie retrasă indemnizația. 


14.2 Privatizarea terenului aferent bunului privat al ,,IMCOMVIL GRUP” S.R.L. din str. Maria Drăgan 46

Proiect de decizie

 

Proiectul de decizie vine în urma cererii depuse de S.C. ,,IMCOMVIL GRUP”, cu privire la cumpărarea terenului aferent bunului privat necesar procesului tehnologic. 

Publicat de:

Distribuie