PrimariaMea
Consiliul Municipal Chișinău la final de mandat Image
16 oct. 2023

Consiliul Municipal Chișinău la final de mandat

Durata ședinței: 3 ore 50 min

Pauză: 15 min

Întârziere: 30 min

 

Consilierii au respins proiectul care prevedea formarea Direcției securitate internă și anticorupție. Deși subiectul a fost pus în discuție două ședințe la rând, acesta nu a obținut votul de încredere a majorității. Unii aleși au susținut că Direcția ar putea fi o bâtă politică în mâinile primarului. Mai multe intervenții în textul proiectului ar putea exclude acest risc. 
 

Pe final de mandat, consilierii se vor alege și cu o indemnizație de 10 447 lei, de mărimea unui salariu mediu lunar. Aceasta a crescut față de indemnizația precedentă, care constituia 9 900 lei. 


 


ORDINEA DE ZI  

55. Instituirea Direcției securitate internă și anticorupție în cadrul aparatului Primăriei Mun. Chișinău și operarea de modificări în deciziile CMC nr. 2/3 din 20.11.2019 și nr. 27.12.2022

Proiectul de decizie nu a fost publicat 
 

Subiectul a fost prezentat de Valeriu Bogdan, șef al Direcției juridice, la ședința din 3 octombrie. Tot atunci, consilierii au adresat întrebări. Astfel, s-a propus ca în cadrul cadrul Primăriei Chișinău să fie formată o nouă direcție – Direcția securitate internă și corupție. Aceasta ar urma să monitorizeze transparența patrimoniului și buna gestionare a acestuia, să asigure accesul la informație de interes public, să nu admită manifestărilor de corupție etc. 

Alexandr Odințov (PSRM) a propus trimiterea proiectului la reexaminare, însă nu a fost acceptată de majoritatea consilierilor. 
 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

-

6

-

3

3

-

1

-

1

-

-

1

Contra

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

12

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

-

1

1

1

1

1

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 


56. Stabilirea dimensiunii părții din terenul grevat cu drept de superficie din str. Valea Trandafirilor 9

Proiectul de decizie nu a fost publicat 

 

Nr. cadastral al terenului grevat cu drept de superficie – 0104184;

Scopul alocării acestuia – necesar definitivării construcției casei de locuit, deservirii și exploatării ulterioare de către SRL „Reconscivil”.

Alte informații nu au fost prezentate de către raportorul Adrian Grigorițchi, șef Direcția arhitectură. 

 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

12

6

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

3

A

3

1

-

-

-

-

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1 


57. Formarea și stabilirea hotarelor lotului de pământ din str. Tudor Vladimirescu 1/7, folosit cu drept de superficie de către firma „DERANG-PLUS” SRL

Proiectul de decizie nu a fost publicat 

 

Proiectul a propus stabilirea relațiilor de superficie contractuală cu firma  „DERANG-PLUS” SRL pentru un termen de 25 de ani.

Suprafața lotului – 1 625 pm.

Scopul – pentru asigurarea procesului tehnologic de alimentare a stației cu petrol și gaze. 

 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

12

7

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

3

2

3

1

-

-

-

-

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1 


58. Operarea de modificări în decizia CMC nr. 14/6-4 din 29.09.2022

Proiectul de decizie nu a fost publicat 


 

Spre modificare:

  • pct. 4, cu textul: „Așa încât superficiarul să fie împuternicit să posede și să folosească terenul pentru efectuarea lucrărilor de construcție și de reconstrucție a imobilului”.

Terenul este localizat în centrul istoric al capitalei. 
 

Statut: Respins

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

11

7

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

3

2

3

1

-

-

-

-

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1 


59. Transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Minsk 25

Proiectul de decizie nu a fost publicat 

 

N. B. a cumpărat terenul de 670 mp la preț normativ. Proiectul prevede transmiterea lotului în proprietate privată. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

12

8

?

-

3

1

-

1

1

-

-

-

Contra

-

-

?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

?

A

-

-

-

-

-

-

-

1

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia

 60. Aprobarea în redacție nouă a Statutului Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru

Proiectul de decizie nu a fost publicat 

 

A fost aprobat fără prezentare. Acest lucru s-a întâmplat după ce Ruslan Verbițchi a declarat că este un proiect tehnic. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

8

7

3

1

3

-

1

1

1

-

-

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

1

1

-

1

-

1

-

-

1

1

Contra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abținere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Decizia


 


61. Informații referitoare la demiterea directoarei gimnaziului „Galata”


 

Adrian Talmaci, secretar CMC, a raportat pe marginea subiectului: „Referitor la subiectul 61 și 62 a fost expediată nota informativă pe adresele dvs electronice. Raportorii A. Pavaloi și A. Cutasevici, precum și directorii adjuncți, nu se vor prezenta astăzi deoarece sunt implicați în activități legate de organizarea Zilei Profesorului.” 


 


62. Informații privind situația serviciilor noi create pe lângă Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului

 

Serviciile noi din cadrul Direcției, deschise cu suportul UNICEF:

  • Centru de zi pentru copii în situații de risc – serviciul a fost dotat cu mobilier, jocuri și jucării necesare pentru asistența copiilor. Capacitatea centrului este de 28 de copii. În fiecare sector al capitalei sunt câte două centre. Mai nou, acestea oferă și asistența unui psiholog.

Investiții alocate – 3 mil. 400 mii lei.

  • Serviciu social pentru copiii aflați în situații de stradă.

Investiții alocate – 341 mii 200 lei.

  • Serviciu social centru de zi de îngrijire a copiilor de la 4 luni la 3 ani – capacitatea a fost extinsă cu o grupă. Serviciul poate deservi 60 de copii. În momentul raportării, în serviciu erau incluși 54 de copii. 

Investiții alocate – 3 mil. lei.

  • Asistență parentală profesionistă, investiții alocate – 1 mil. 127 mii lei.
  • Casa de copii de tip familial, investiții alocate – 104 mii lei. 
  • Serviciul centru maternal, investiții alocate – 2 mil. 500 mii lei.

 

Servicii consolidate:

  • Locuință socială asistată – destinată tinerilor fără ocrotire părintească, aflați la evidența Direcției. Serviciul pregătește tinerii pentru scoaterea de la evidență. 

Investiții alocate – 1 mil. 500 mii lei.

 

Silvia Grigorieva (PSRM): „Am fost în vizită la serviciul Fluturele Albastru. Locația a fost aleasă nepotrivit, este greu de accesat. Am vizitat și Centrul maternal. Am găsit două mame cu doi copii și zece lucrători.”

Aliona Doroș (Platforma DA): „Am apelat și eu la Fluturele Albastru, mi s-a spus că toate locurile sunt ocupate. Mai mult, serviciul aprobat de noi pe hârtie și serviciul prestat de ei sunt două lucruri diferite. Este un cerc de socializare cu copiii din toate gradele de dizabilitate și nevoi. Nu au program individual în funcție de nevoi, așa cum s-a prezentat în proiect. Cum se face că sunt 8 copii în serviciu, dar noi am aprobat buget pentru 28 de copii. În tot acest timp, 30 stau în lista de așteptare.” 

Anna Bezobrazova, șefa adjunctă a Direcției Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, a respins acuzațiile. Aceasta a explicat că specialiștii centrului lucrează individual cu fiecare copil.

Ion Ceban (PL): „Constatăm că ce spune raportorul și ce susțin unii consilieri sunt în contradicție. În acest mandat am votat foarte multe servicii, le-am preluat de la ONG-urile care le-au dezvoltat. În CMC, am aprobat unități de personal, însă înțeleg că beneficiari sunt puțini. Propun să instituim o comisie din consilieri, care să analizeze acest segment.”


 


63. Informații privind modul de stabilire a graficului lucrărilor de reparație a infrastructurii rutiere și de defrișare a arborilor în scopul fluidizării traficului în mun. Chișinău

 

Adrian Talmaci, secretar CMC, a explicat că raportorul nu se poate prezenta. 

Alexandr Odințov (PSRM): „Este a treia oară când Vitalie Mihalache, șeful Direcției Urbane, nu se prezintă la ședința CMC și invocă urgențe de serviciu.”

 


64. Delegarea reprezentantului CMC în cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare Chișinău

 

Adrian Talmaci, secretar CMC: „Acest proiect, deocamdată, nu a primit avizul comisiei de specialitate. Este rațional ca eu să-l retrag.” 

 


 

65. Informații privind securizarea terenurilor de sport din mun. Chișinău și rezultatele anchetei referitoare la accidentul tragic pe terenul de sport din sect. Ciocana

 

Ion Burdiumov, șef Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare, a susținut că informația a fost expediată pe adresele electronice ale consilierilor. Dumitru Ivanov (PAS) a declarat că nu a primit un asemenea email. 

Burdiumov a explicat că a fost pornită o anchetă de către organele de urmărire penală, în urma incidentului tragic care a avut loc la terenul din bl. Mircea cel Bătrân. Astfel, după finalizarea anchetei, se vor expune dacă se fac responsabili și angajații Direcției. 

La capitolul măsuri care să excludă eventuale asemenea incidente, Burdiumov a menționat că porțile de fotbal, la terenurile din capitală, au fost verificate și fixate în pământ. 

Cristina Jitari (Platforma DA) a declarat că terenurile de fotbal au nevoie de mai multă lumină pe timpul nopții, iar la unele iluminatul lipsește în totalitate. Consiliera a menționat că are adrese concrete cu această problemă.


 


66. Informații privind schemele de amplasare a gheretelor din sectorul Centru și cauzele neevacuării gheretei din scuarul „Mihai Eminescu”
 

Vicepretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu: „Referitor la ghereta Bonjour din scuarul Eminescu, colaboratorii Preturii Centru au citat agentul economic de două ori, a fost emisă prescripția de evacuare, precum și dispoziția 7D. În urma solicitării de evacuare, agentul economic a înaintat o cerere prealabilă. Astfel, la moment este emisă decizia ca în perioada 29 septembrie – 2 octombrie 2023, poate fi amplasat Târgul Bonjour Fest.”

Dinari Cojocaru (PSRM): „Au fost situații când nu s-a ținut cont de scrisori prealabile, s-a demolat un gard al omului, de exemplu. Aici ce este diferit?!” 

Serghei Burgudji (P.P. Șor): „Noi în CMC suntem surprinși, cum această gheretă stă fără autorizație de aproape un an. Deși a fost amendat, își continuă activitatea. Demolați garduri la Telecentru, aici, fix lângă primărie, stă ghereta fără acte.” 


 


67. Raport privind situația pădurii parc „Lunca Gâștei”, folosită ca gunoiște neautorizată 

 

Mihai Furculiță, pretor interimar al sectorului Râșcani: „În pădurea Lunca Gâștei s-a făcut salubrizarea. Un teren este însă ocupat de deșeuri din construcție. O parte sunt depozitate pe terenurile agentului economic, alta, pe teren municipal. Pretura a întocmit proces verbal, iar agentul economic a plătit amenda. Deoarece nu a evacuat deșeurile, am solicitat intervenția Agenției de Mediu și am adresat o cerere la Procuratura sect. Râșcani. Cei din urmă au deschis un dosar penal care se află în faza de cercetare.”

Nu este pentru prima dată când consilierii solicită informații despre situația de acolo. Despre problema respectivă se discută de aproape un an. 


 


68. Acordarea indemnizației unice la expirarea mandatului aleșilor 

 

La final de mandat, toți consilierii care au activat cel puțin doi ani în CMC, primesc o indemnizație unică, de mărimea unui salariu mediu. 

Amendament:

  • Indemnizația de mărimea unui salariu mediu lunar pe economie pentru anul 2022, în sumă 10 447 lei, în locul sume preconizate de 9 900 lei.

 

Proiectul a fost votat cu 37 de voturi ,,pentru”. Majoritatea consilierilor nu au comunicat opțiunea de vot la microfon, astfel că nu este clar cum au votat. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

PSRM

Platforma

DA

PAS

PL

PLDM

PP

 Șor

Neafiliat

Pântea

PSDEM

PCRM

Neafiliat

Bunescu

Neafiliat

Mandatii

Neafiliat

Tîșcul

Pro

11

7

?

3

3

-

1

1

1

1

-

1

Contra

-

-

?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

?

-

-

2

-

-

-

-

-

-

 

Voturi

Jitari

PPDA

Doroș

PPDA

Neafiliat

Cebotari

Neafiliat

Afanasenco

Neafiliat

Ceban

Neafiliat

Polodiuc

Neafiliat

Bejenaru

Neafiliat

Șerepitco

Neafiliat

Aghenie

Neafiliat

Doina

Pro

1

-

-

?

1

1

-

-

?

1

Contra

-

-

-

?

-

-

-

-

?

-

Abținere

-

-

-

?

-

-

-

-

?

-

Decizia


 

La data de 5 noiembrie 2023 urmează să aibă loc scrutinul pentru desemnarea unui nou primar și a unei noi componențe CMC. 


 

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ


Publicat de:

Distribuie