PrimariaMea
Consilierii municipali au examinat 3 subiecte din ordinea de zi Image
31 mar. 2016

Consilierii municipali au examinat 3 subiecte din ordinea de zi

Astăzi, 31 martie 2016, ora 10:25, a continuat ședința Consiliului municipal Chișinău, începută la 11 februarie 2016.

La ședință au fost prezenți 32 din cei 51 consilieri aleși.

Ședința a început cu exprimarea votului de neîncredere secretarului interimar CMC, Alexandra Moțpan, și împuternicirea dlui Vadim Brînzaniuc, șeful Direcției Relaţii Publice din cadrul Primăriei mun. Chișinău, de a exercita atribuțiile secretarului Consiliului municipal, pe durata concediului medical al dlui Valeriu Didencu.

Pe parcursul ședinței, consilierii municipali au reușit să examineze următoarele subiecte din ordinea de zi:

19. Raportul prezentat de Petru Gontea, şef al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare privind achitarea compensației pentru perioada rece a anului a agentului termic pentru 2015 – 2016;

20. Proiectul de decizie al fracțiunii PSRM privind efectuarea auditului S.A.„Apă-Canal”, Î.M. „Autosalubritate”, S.A.„Termoelectrica”, la Întreprinderile Municipale de Gestionare a Fondului Locativ, precum și revizuirea calculelor pentru majorarea tarifelor la serviciile comunale;

21. Autentificarea dreptului de proprietate privată asupra unor loturi de pământ (cu 43 de subpuncte);

Ședința a luat sfârșit la ora 18:05. Următoarea ședință va avea loc mâine, 1 aprilie 2016, începând cu ora 10:00.


Publicat de:

Distribuie