PrimariaMea
Comisia grădinițelor și-a început activitatea Image
04 apr. 2016

Comisia grădinițelor și-a început activitatea

Duminică, 3 aprilie, a avut loc prima ședință a Comisiei pentru evaluarea relevanței și impactului acțiunilor și inacțiunilor Direcției generale educație, tineret și sport și ale șefei direcției, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, numită neoficial „Comisia grădinițelor”. La ședință au fost prezenți patru din cei cinci consilieri membri ai comisiei, părinți și angajați ai direcției și instituțiilor subordonate acesteia. În cadrul ședinței s-a stabilit modalitatea și orarul de activitate a comisiei, persoanele care urmează a fi audiate și informațiile ce vor fi solicitate.

Ca urmare a audierii în cadrul ședinței CMC din 17 martie a șefei Direcției generale educație, tineret și sport (DGETS), a fost instituită o comisie a cărei sarcină este să evalueze activitatea direcției și a șefei acesteia, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb. Comisia, în termen de 60 de zile, va prezenta Consiliului municipal raportul și propunerile corespunzătoare. Membrii acestei comisii sunt: Victor Lutenco (PPEM), Adrian Culai (PLDM), Ghenadie  Botnaru (PCRM), Nicolai Țipovici (PN) și Ion Ceban (PSRM).

Prima ședință a Comisiei a avut loc duminică, 3 aprilie. La ședință au fost prezenți patru din cei cinci membri ai comisiei (consilierul PSRM Ion Ceban a lipsit), părinți ai copiilor care își fac studiile preșcolare în grădinițele din municipiul Chișinău și angajați ai direcției și instituțiilor subordonate acesteia. Scopul principal al ședinței a fost de a stabili modalitatea în care va activa comisia.

Ședința a început cu un schimb de replici între participanți și membrii Comisiei. Una dintre participante a întrebat cât de corectă este, din punct de vedere juridic, desfășurarea acestei ședințe, atâta timp cât comisia nu este funcțională (decizia de constituire a Comisiei nu a fost contrasemnată de secretarul CMC). Consilierul municipal, Victor Lutenco, a menționat că atâta timp cât subiectul este unul de importanță majoră și există lume în sală și mulți care urmăresc ședința, este corect din punct de vedere moral să fie discutat acest subiect. Iar toate cerințele procedurale vor fi realizate ulterior, odată cu semnarea deciziei. Participanții s-au arătat nemulțumiți de faptul că în sală sunt prezenți funcționari ai DGETS și lucrători ai grădinițelor. Victor Lutenco a confirmat, că din surse bine intenționate și demne de încredere, cunoaște că Direcția, în persoana Tatianei Nagnibeda-Tverdohleb, a mobilizat directoarele să se prezinte la ședință și a spune că situația este bună și nu trebuie de schimbat ceva. Lutenco însă a menționat că acest lucru nu va împiedica activitatea comisiei și toată lumea e binevenită. „Astăzi noi nu facem audieri, noi planificăm activitatea comisiei. Să nu începem lupta între noi”, a declarat consilierul.

Astfel, conform agendei prestabilite, subiectele care s-au discutat în cadrul ședinței au fost:

1. Modalitatea de activitate a Comisiei;

2. Orarul de activitate a Comisiei;

3. Lista preliminară a persoanelor ce urmează a fi audiate;

4. Lista informațiilor ce urmează a fi solicitate.

Victor Lutenco a prezentat propunerile referitoare la modalitatea de activitate a Comisiei. În urma intervențiilor consilierilor și participanților la ședință, s-a stabilit că ședințele Comisiei vor avea loc în fiecare vineri, începând cu ora 17:30.  În cadrul acestor ședințe vor fi audiați părinții, experții în domeniu, șefa DGETS, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, ministra educației, Corina Fusu, directorii de instituții preșcolare și alte persoane relevante.

Principalele întrebări la care se vor oferi răspunsuri în raportul final al Comisiei sunt: dacă acțiunile direcției sunt în concordanță cu doleanțele principalilor beneficiari în domeniu; care sunt schimbările de lungă durată la care a contribuit DGETS; cum anume s-a schimbat situația în opinia principalilor beneficiari.

Consilierii au divizat activitatea Comisiei pe câteva domenii specifice ce urmează a fi analizate. Fiecare membru al Comisiei va fi responsabil de un anumit domeniu, va organiza audieri ale persoanelor relevante și va prezenta raportul final, după cum urmează:

Finanțarea instituțiilor preșcolare - Adrian Culai;

Alimentația în instituțiile preșcolare - Nicolae Țipovici;

Asociațiile părintești și plățile neformale - Ghenadie Botnaru;

Gestiunea patrimoniului instituțiilor preșcolare - Ion Ceban;

Înregistrarea în instituțiile preșcolare - Victor Lutenco.

În timpul dezbaterilor, unii participanți au acuzat Consiliul că în toți acești ani nu s-a ocupat de această problemă. Consilierii au fost parțial de acord. Victor Lutenco a menționat că, după părerea lui, „Consiliul si Direcția au lucrat foarte prost. Însă nu e târziu și trebuie de apucat de treabă”.

Următoarea ședință va avea loc vineri, 8 aprilie, începând cu ora 17:30.

Activitatea Comisiei poate fi urmărită pe paginile rețelelor de socializare indicate mai jos. Membrii Comisiei pot fi contactați prin Skype, email sau telefonic.

12891024_1678046682457318_2134607757840636405_o

Detalii :

1. Modalitatea de activitate a Comisiei:

Obiectul activității: evaluarea acțiunilor și inacțiunilor Direcției generale educație, tineret și sport și ale șefei direcției, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb privind educația preșcolară;

Perioada de activitate a Comisiei : 17 martie - 16 mai;

Perioada evaluată: ultimii 5 ani de activitate a Direcției;

Conținutul evaluării: relevanța (măsura în care activitatea Direcției corespunde politicilor aprobate și priorităților principalilor beneficiari) și impactul (schimbarea produsă de DGETS);

Întrebările specifice la care se vor oferi răspunsuri în raportul final al Comisiei:

1. Care este valabilitatea obiectivelor stabilite de către direcție?

2. Dacă acțiunile direcției sunt în concordanță cu doleanțele principalilor beneficiari în domeniu?

3. Dacă acțiunile direcției sunt în concordanță cu efectele si impactul scontat în documentele de politici?

4. Care sunt schimbările de lungă durată la care a contribuit DGETS?

5. Cum anume s-a schimbat situația în opinia principalilor beneficiari?

Beneficiari de bază ai evaluării efectuate de Comisie: părinții copiilor care își fac studiile preșcolare în grădinițele din municipiul Chișinău;

Metodologia de lucru a Comisiei: efectuarea de audieri, studierea de documente, cooptarea de experți ca membri cu drept de vot consultativ și crearea grupurilor și scrierea de rapoarte pe domenii per consilier membru.

2. Orarul de activitate a Comisiei:

Comisia se va întruni în ședințe săptămânale care vor avea loc în fiecare vineri, începând cu ora 17:30.

3. Lista persoanelor care urmează a fi audiate de către Comisie:

- părinții (minim 3 audieri pentru: identificarea problemelor, audieri separate pe domenii organizate de către fiecare consilier responsabil un domeniu și audieri în care vor fi prezentate rezultatele preliminare);

- experți în domeniu;

- șefa DGETS, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb;

- ministra educației, Corina Fusu;

- reprezentanții Direcției Sănătății;

- directorii de instituții preșcolare;

- șefii direcțiilor de sector.

4. Lista informațiilor ce urmează a fi solicitate:

- strategiile și planurile de acțiuni ale DGETS;

- rapoartele de activitate anuale ale DGETS pentru ultimii 5 ani;

- rapoartele pe anumite domenii ale DGETS (alimentatie, finantare, etc);

- rapoartele Curtii de Conturi etc.

Dacă va exista necesitatea, vor fi audiate și alte persoane și vor fi solicitate informații suplimentare.

Comisia urmează să expedieze scrisori instituțiilor vizate pentru a anunța despre începerea activității acesteia și vor solicita organizațiilor internaționale și celor locale să contribuie la buna desfășurare a activității.

Autor: Natalia Slepuhin


Publicat de:

Distribuie