PrimariaMea
Ce votează consilierii Image
08 oct. 2017

Ce votează consilierii

Luni, 9 octombrie, aleșii municipali se întrunesc în ședință. Consilierii urmează să aprobe mai multe regulamente, printre care cel privind activitatea de comerț, licitațiile pentru încăperile nelocative, formarea și utilizarea fondului de rezervă etc. Tot pe agenda CMC se regăsește conceptul dezvoltării Grădinii Zoologice, dar și elaborarea cadastrului spațiilor verzi din municipiul Chișinău 

Pentru că felul în care arată Chișinăul depinde de cum votează consilierii, fiecare decizie este una dificilă.

Noi credem că un cetățean bun trebuie să cunoască și să se implice în treburile orașului său.  De aceea, vă invităm să citiți ce schimbări prevăd proiectele de decizii care vor fi votate de consilieri și să încurajați aleșii municipali să facă alegerile potrivite.


ORDINEA DE ZI


Atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău

Proiectul de decizie

Se ia act de:

ridicarea mandatului consilierului Oleg Onişcenco, ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul municipal Chişinău, în legătură cu cererea de demisie a acestuia.

atribuirea mandatului de consilier în Consiliul municipal Chişinău candidatului supleant Valeri Botea de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.


1. Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău

Proiectul de decizie 

Se propune: aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău care, printre altele, prevede stabilirea interdicţiilor şi cerinţelor privind desfăşurarea activităţii de comerţ în următoarele privinţe:

a) interdicţia de a desfăşura activităţi de comerţ sau anumite forme ale activităţii de comerţ, inclusiv comerţul ambulant, în perimetrul anumitor zone sau străzi ori în intervalul anumitor zile sau ore;

b) modul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în apropierea edificiilor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medicale, locașurilor de cult, monumentelor, lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor istorice, precum şi în locurile (destinaţiile) de interes turistic;

c) distribuirea activităţilor de comerţ între zona centrală şi zonele periferice ale localităţii, precum şi între zonele aglomerate şi cele neaglomerate;

d) raza în care este interzisă comercializarea producţiei alcoolice în preajma instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medicale şi a locaşurilor de cult;

e) cerinţe privind regimul de lucru (orarul de funcţionare) al comercianţilor în perimetrul anumitor zone sau străzi;

f) interdicţia de a comercializa anumite produse sau servicii în perimetrul anumitor zone sau străzi;

g) cerinţe privind zonele de parcare de care trebuie să dispună comerciantul la desfăşurarea anumitor forme de comercializare.

Potrivit proiectului de decizie, preturile de sector vor evacua/reamplasa în modul stabilit, la expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiilor de funcţionare, precum şi a schemelor de amplasare în baza cărora au fost recepţionate notificările depuse până la intrarea în vigoare a Regulamentului, eliberate pentru gheretele şi unităţile de comerţ ambulant din sector amplasate:

- pe străzile din centrul nucleu-istoric, pe bulevardele şi străzile principale;

- pe terenurile aferente pieţelor comerciale (în afara liniilor roşii ale pieţelor);

- în scuaruri, parcuri, grădini publice;

- pe partea pietonală dintre benzile carosabile;

- în zona aliniamentelor comunicaţiilor inginerești.


2. Operarea unor modificări în rețeaua instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău

Proiectul de decizie

Se propune: 

- Amplasarea în incinta sediului Grădiniţei nr. 50 (sectorul Râşcani, str. Miron Costin 13/4) a Şcolii auxiliare internat nr. 6 pentru copii cu dizabilităţi mintale

- Amplasarea claselor primare ale Liceului Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra”  în fostul imobil al Şcolii auxiliare nr. 6 (sectorul Râşcani, str. Grigore Ureche, 4) în scopul eliberării sediului Grădiniţei de copii nr.38 pentru utilizarea acestuia conform destinaţiei.


3. Substituirea anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 2/9 din 26.07.2016 "Despre aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare în municipiul Chișinău"

Proiectul de decizie

Se propune: optimizarea numărului de membri ai Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare, pe bază paritară, inclusiv 5 membri din partea Primarului general şi 5 membri din partea Consiliului municipal Chişinău.

Componenta


4. Regulamentul privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău

Proiectul de decizie

Se propune:

1. Aprobarea Regulamentului privind licitaţiile pentru obţinerea dreptului de locaţiune a încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă, proprietatea autorităţii publice locale a municipiului Chişinău

vezi aici

2. Aprobarea componenţei Comisiei pentru supravegherea corectitudinii desfăşurării licitaţiilor de obţinere a dreptului de locaţiune a încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă, proprietatea autorităţii publice locale a municipiului Chişinău

componenta2

3. Aprobarea Regulamentului concursului pentru adjudecarea dreptului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pentru obţinerea dreptului de locaţiune a încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă în municipiul Chişinău (anexa nr. 3).

vezi aici


5. Regulamentul cu privire la vînzarea prin licitație a încăperilor cu destinație nelocuibilă, proprietate publică a unității administrativ-teritoriale a municipiului Chișinău

Proiectul de decizie

In scopul desfăşurării procesului de vînzare a încăperilor nelocuibile aflate în proprietatea administraţiei publice locale a municipiului Chişinău pe principiile legalităţii, eficienţei şi transparenţei, prin organizarea licitaţiilor şi acumulării resurselor suplimentare în bugetul local, se propune:

1. Aprobarea Regulamentul cu privire la vînzarea prin licitaţie a încăperilor cu destinaţie nelocuibilă, proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Chişinău

vezi aici

2. Aprobarea componenţei Comisiei pentru supravegherea corectitudinii desfăşurării licitaţiilor pentru vînzarea încăperilor cu destinaţie nelocuibilă, proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Chişinău

componenta comisiei

3. Aprobarea Regulamentului concursului pentru adjudecarea dreptului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pentru vînzarea încăperilor cu destinaţie nelocuibilă, din municipiul Chişinău

vezi aici


6. Regulamentul privind modul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă al municipiului Chișinău

Proiectul de decizie

Se propune:

1. Aprobarea Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă al municipiului Chişinău

vezi aici

2. Aprobarea listei actelor ce urmează a fi prezentate de către solicitanţi în vederea examinării necesităţii acordării de ajutoare materiale pentru:

Tratament

Incendiu

Calamitati


7. Componența nominală a Comisiei pentru distribuirea mijloacelor financiare ale Fondului de rezervă al municipiului Chișinău

Proiectul de decizie

Se propune următoarea componență  a Comisiei pentru distribuirea mijloacelor financiare ale Fondului de rezervă al municipiului Chişinău

PREŞEDINTELE COMISIEI:  Primarul municipiului Chişinău

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI: viceprimarul de ramură al municipiului Chişinău

SECRETARUL COMISIEI: şeful adjunct al Direcţiei generale finanţe

MEMBRII COMISIEI:

- 8 consilieri municipali (CULAI Adrian, OBOROC Liviu, VÎSOTINA Natalia, PANUŞ Elena, CODREANU Ruslan, LUNGU Mariana, CEBAN Eugenia, MELNICIUC Alexandru)

- şeful Direcţiei generale finanţe,

- şeful Direcţiei asistenţă juridică a Primăriei municipiului Chişinău (BOGDAN Valerii)

- şeful Direcţiei sănătăţii  (MOLDOVANU Mihai)

- şeful Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare (GONTEA Petru)

- şeful Direcţiei generale asistenţă socială (CRĂCIUN Ludmila)


8. Inițierea procedurii de elaborare a cadastrului spațiilor verzi din municipiul Chișinău

Proiectul de decizie

Se propune: inventarierea şi transpunerea pe hartă a spaţiilor verzi şi a speciilor de arbori existenţi din municipiul Chişinău, precum şi a caracteristicilor calitative şi cantitative ale acestora. Obiectivul de bază este crearea unei hărţi digitale şi a bazei de date, care va conţine distribuţia spaţiilor verzi.

În anul 2017 se propune să fie efectuate lucrări de evaluare a  terenului situat în perimetrul str. M. Viteazul - str. Albişoara - str. Izmail - str. Ciuflea - A. Mateevici.

Costul total pentru echipament și lucrările planificate este de 5 733 400 lei.


9. Excluderea imobilelor 

Se propune:

Excluderea din evidenţa contabilă a Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare a imobilelor situate pe următoarele adrese:

1. str. Vlaicu Pârcălab , 27

2. str. Ismail, 47

3. str.31 August 1989, 12

4. str.V. Dokuceaev, 1/B

Excluderea din evidenţa autorităţilor administraţiei publice locale a imobilului din str. Alexandru cel Bun, 54.


10. Perspectiva dezvoltării Grădinii Zoologice a municipiului Chișinău 

Proiectul de decizie

Se propune: aprobarea Concepţiei de dezvoltare a Grădinii Zoologice din municipiul Chişinău.

Potrivit notei informative a proiectului de decizie, dezvoltarea instituţiei conform concepţiei include:

1. Proiectarea şi construcţia pe teritoriul nou a infrastructurii sistemelor de aprovizionare cu apă, energie electrică şi gaze, care vor fi folosite pentru exploatarea volierelelor noi. In acest scop este necesar de instalat:

- Reţele electrice - 20000 m;

- Reţele de apeduct şi canalizare - 23420 m;

- Reţele de gazificare - 1170 m;

- Canal din beton pentru scurgerea apelor pluviale - 321 m.

Sistema de canalizare va funcţiona universal, ceea ce va face posibilă exploatarea ei în diferite regimuri.

2. După instalarea tuturor comunicaţiilor, se prevede proiectarea şi construcţia căilor de acces 5680 m.p.

3. Finisarea lucrărilor menţionate va permite de a trece nemijlocit la proiectarea şi construcţia clădirilor (voliere, încăperi de iarnă, construcţii auxiliare, depozite etc.) pe teritoriul nou.

4. Transferul animalelor din volierele de pe teritoriul vechi în volierele de pe teritoriul nou.

5. Demolarea volierelelor vechi şi construcţia volierelor noi pe teritoriul vechi.

Se propune de a începe dezvoltarea Grădinii zoologice cu terenul neamenajat al instituţiei (teritoriul nou). Aceasta ar permite de a nu stopa activitatea instituţiei şi ar permite păstrarea colecţiei valoroase de animale şi păsări.

După finisarea construcţiei pe teritoriul nou şi transferul animalelor din volierele de pe teritoriul vechi, la fel pe teritoriul vechi (10 ha) se va efectua reconstrucţia, dar numai după demolarea clădirilor vechi.


11. Autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. M.Lermontov, 67/1 dlui Eugeniu Chiriac

Proiectul de decizie nu este publicat pe site-ul primăriei


12. Darea în arendă

Se propune: Stabilirea/reperfectarea relațiilor funciare de arendă pentru loturile de pămâmt de pe următoarele adrese:

1. Calea Ieşilor, 10 cu dna Alina Antoci

2. bd. Dacia, cu dl Alexandr Golea şi dna Ala Golea

3. str. Tighina, 20 cu dl Leonid Sprâncean şi dna Iulia Sprincean

4. str. Alexandru cel Bun, 47/1 cu dl Boris Chistruga

5. str. Ismail, 49 cu dl Gheorghe Lementovschi şi dna Larisa Lementovschi

6. str. Pădurii, 17 cu Societatea comercială ”F.C. VEMASPORT SRL”.

7. str. Mihai Viteazul, 11 cu Societatea comercială „AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP” S.R.L.

8. str. Haltei, 23 a cu dl Valentin Antoci şi dna Margareta Antoci (în devălmăşie)

9. bd. Iurie Gagarin, 3/1 cu dl Alexandr Teofilov

10. str. Pietrarilor, 2/C cu dl Ion Zamfir

11. bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 196 cu Firma de producţie şi comerţ „STEJAUR” S.A.

12. str. Albişoara, 30/1, cu întreprinderea individuală „RITA-EVLAŞEVA”

13. str. Uzinelor, 4 cu Societatea cu răspundere limitată „VITRA”

14. sos. Hâncesti, 60/5

15. str. Albişioara, 21/1, cu Firma de producţie şi comerţ „AUTOCAR” S.R.L.

16. şos. Hânceşti, 58 cu Societatea cu răspundere limitată ”ANVIDAN” şi Societatea comercială ”IRENE-LUX” S.R.L.

17. str. Sf. Andrei, 18 ”A” Societăţii pe acţiuni "întreprinderea pentru selecţie şi reproducţie în zootehnie Micăuti”

18. str. Hanul Morii, 42 S.A. „RESTAURATORUL”.

19. str. Bulgară, 27/1, cu S.R.L. "AMEXPORT LTD”

20. bd. Dacia, 73/4 cu dna Ludmila Isac şi Sergiu Isac

21. bd. Iurie Gagarin, 10 cu S.R.L. „BONA TERRA”

22. şos. Munceşti, 73, cu Societatea cu răspundere limitată „DI & TRADE”

23. str. Academiei, 13/1 cu Societatea pe acţiuni ”ARTIZANA”

24. str. Milesti, 34 cu Instituţia de învăţământ Centrul de instruire a Conducătorilor Auto "VEHICUL”

25. str. Bacu, 32 dnei Natalia Revencu

26. str. Bulgară, 24 cu Societatea pe acţiuni „CARDINAL-PLUS”

27. str. Cornului, 5/2 cu dl Boris Babici şi dna Elena Babici (proprietate comună în devălmăşie)

28. bd. Mircea cel Bătrân, 26/4, cu întreprinderea individuală „TATIANA GHERJAVSCHI”

29. str. Pietrarilor, 2 cu Societatea comercială ”TRANSVEMIRS”SRL.


13.  Raport cu privire la activitatea Î.M. Regia „Autosalubritate”

RAPORTOR: Tudor Maniv, director Î.M. Regia „Autosalubritate”


14. Informaţie „Cu privire la utilizarea unităţilor de transport ale I.M. „Parcul urban de autobuze” în ziua de 17.09.2017

RAPORTOR: Iacob Capcelea, director Î.M. „Parcul urban de autobuze”


Dacă aveți comentarii la subiectele asupra cărora consilierii trebuie să decidă, scrieți în comentarii sau direct consilierilor. Echipa noastră va monitoriza dezbaterile și deciziile consilierilor referitoare la subiectele sus-menționate și va informa chișinăuienii despre acestea. Pentru a fi la curent cu activitatea celor pe care i-am ales să ne reprezinte interesele, urmăriți site-ul nostru și dați un Like la pagina de Facebook. Votul este doar un început.

Autor: Natalia Slepuhin


Publicat de:

Distribuie