PrimariaMea
Ce fac autoritățile: inventariere, licitații, ghișeu unic și transparență Image
02 dec. 2020

Ce fac autoritățile: inventariere, licitații, ghișeu unic și transparență

În perioada august - noiembrie, autoritățile au întreprins câteva măsuri pentru reglementarea unor arii care sunt mai predispuse actelor de corupție, precum și în transparentizarea propriei activități: filmarea și distribuirea online a ședințelor Primăriei și CMC din surse proprii și reglementarea licitațiilor, atât pentru spații nelocative, cât și de amplasare a gheretelor. Totuși, în ce privește promisiunile electorale, o bună parte sunt abia în proces de implementare, majoritatea fiind în întârziere față de termenele stabilite inițial: inventarierea tuturor bunurilor municipale, consultarea orășenilor în procesul decizional, implementarea „Ghișeului Unic”. Iar despre alte promisiuni s-a uitat cu desăvârșire: „oferirea unui nume pentru fiecare problemă cu care se confruntă orășenii” sau „activarea în baza indicatorilor de performanță”. 

 

CORUPȚIA - POVARA ORAȘULUI NOSTRU

 

Corupția este în topul 5 al problemelor ce afectează locuitorii municipiului, alături de transportul public, aspectul estetic al orașului, drumurile și trotuarele și curățenia din capitală. Corupția este una din cauzele majore ale celorlalte probleme. Coruperea funcționarilor publici pentru ca o companie specifică să fie aleasă pentru a renova un drum duce la renovarea proastă a drumului, costuri ridicate, disconfortul cetățenilor și necesitatea de a-l repara iarăși. Coruperea unor funcționari pentru a obține autorizația de a construi un complex multietajat într-o anumită zonă poate duce la probleme cu transportul și educația în acea zonă - din cauza lipsei locurilor de parcare și a instituțiilor de învățământ în apropiere. În cazuri mai grave, corupția poate duce și la tragedii umane, dacă zona pe care se construiește nu suportă greutatea clădirii și la primul cutremur aceasta se deteriorează. 

Abuzul în serviciu, traficul de influență, nepotismul (cumătrismul), licitațiile trucate - toate sunt manifestări ale corupției și ne afectează viața zilnic, de la calitatea lucrărilor de infrastructură până la mâncarea pe care o primesc copiii în școli și grădinițe. 

În analiza precedentă, am prezentat ce au realizat autoritățile locale în primele 8 luni de mandat pentru eradicarea corupției. În continuare analizăm activitatea acestora din perioada august - noiembrie. Ne vom referi la:

I. Transparența în primărie

II. Inventarierea bunurilor și a spațiilor verzi

III. Regulamente pentru licitații

IV. Ghișeul unic

V. Instruiri CNA pentru angajații din primărie

 

I. CU PAȘI MICI SPRE TRANSPARENTIZAREA PRIMĂRIEI

 

Transparența este unul dintre factorii determinanți în eradicarea corupției, alături de participativitatea societății civile și stabilirea unor mecanisme clare de pedepsire a actelor de corupție. Atunci când o instituție este transparentă cu privire la procesele decizionale, bugete, colaborări etc, este posibilă descoperirea actelor de gestionare improprie a bunurilor, abuzul de putere sau traficul de influență și a persoanelor implicate în astfel de activități ilicite. Astfel, legătura dintre transparență și corupție este evidentă, prima facilitând eliminarea celei de-a doua. 

 

Transmisiunea video a ședințelor

Pe 1 octombrie, pentru prima dată autoritățile au transmis live și de pe propriile canale ședința Consiliului Municipal Chișinău. Acest lucru se datorează parțial și presiunii aplicate de către societatea civilă, care a solicitat în repetate rânduri autorităților să ofere cetățenilor posibilitatea să urmărească desfășurarea acestor ședințe unde se discută problemele orașului. 

O dată cu începerea pandemiei, ședințele Primăriei au început să aibă loc pe platforma Zoom și să fie distribuite direct pe pagina de facebook a Primăriei. Ședințele CMC însă au continuat să fie transmise doar de privesc.eu, care oferă gratuit acest serviciu autorităților locale. Totuși, doritorii pot privi ședințele în reluare doar în cazul în care dispun de un abonament cu plată. Uneori însă au loc mai multe evenimente concomitent și operatorii nu reușesc să filmeze și ședința CMC. În astfel de cazuri, pentru a putea urmări ședințele și avea acces la informație, orășenii trebuie să se deplaseze fizic într-o sală unde timp de 8 ore stau peste 50 de persoane, în timpul orelor de lucru. 

Pe 1 octombrie, totuși, în urma repetării apelului public prin care am solicitat ca Primăria să aibă grijă de difuzarea ședințelor, autoritățile au început să filmeze și difuzeze pe propria pagină de facebook și ședințele CMC. Mai mult, Primarul Ion Ceban a menționat că se lucrează și la filmarea și difuzarea pe Facebook a ședințelor Comisiilor CMC, însă fără a menționa un termen limită pentru implementarea acestei măsuri.

Menționăm că Primăria dispune de tehnica necesară pentru filmarea și distribuirea în mediul online a ședințelor, iar planul Direcției Relații Publice și Buget Civil pentru 2020 spune că, până la finele anului, primăria va fi asigurată cu cel puțin 3 servicii de streaming. Totuși, dintr-un răspuns la apelul expediat autorităților, aflăm că resurse financiare pentru asigurarea serviciilor de streaming vor fi alocate abia în bugetul pentru 2021.

 

Consultări publice - organizate, dar nu până la capăt 

Dacă difuzarea ședințelor Primăriei și a CMC poate fi considerată un pas mare spre transparentizarea activității primăriei, participarea cetățenilor la procesul decizional în continuare nu este încurajată. Autoritățile mai au de lucrat la capitolul publicării proiectelor de renovare și amenajare a orașului. În perioada august - noiembrie, mai multe proiecte importante pentru oraș nu au fost făcute publice în mod corespunzător. Astfel de exemple sunt proiectul de renovare a scuarului Eminescu, proiectul de creare a unui „Coridor Verde” pe str. 31 august 1989, cel de reabilitare a bd. Grigore Vieru (ulterior anulat fără a anunța orășenii) sau de renovare a aleii de pe bd. Mircea cel Bătrân. Pentru acestea, nu a fost făcut publică schița detaliată, fiind publicate doar comunicate generale pe site-ul chisinau.md sau postări pe rețelele de socializare de către primar și alți funcționari. Potrivit legii, proiectele respective, având o însemnătate mare pentru viața orășenilor, trebuiau consultate public.

Chiar și atunci când consultările publice sunt organizate, acestea au doar un rol demonstrativ. Acesta a fost cazul consultării construcției unui complex de blocuri locative în preajma Circului, acolo unde finanțatorii documentației urbanistice au luat la rost orășenii îngrijorați. Un lucru similar s-a întâmplat și la consultările cu privire la Planul Urbanistic Zonal Malina Mică și construirea a 15 blocuri locative de până la 19 etaje, unde locuitorii au fost informați că votul lor în cadrul consultării nu va fi luat în considerare. 

De asemenea, consultările continuă să fie organizate în încăperi, chiar și în contextul pandemic actual. Acestea pot fi difuzate online, cu toate că acest lucru se întâmplă rar, și chiar și atunci nu există un mecanism prin care cetățenii să poată adresa întrebări.

Importanța publicării a asemenea informații și a consultării proiectelor cu orășenii provine din necesitatea creării unui oraș pentru toți și înlăturarea oricăror suspiciuni de integritate. Publicarea proiectelor detaliate, accesibile și pentru ne-experți, incluzând costuri și cum acestea vor fi acoperite, este un indiciu despre nivelul înalt de transparență și nivelul scăzut de corupție în oricare instituție. 

 

II. INVENTARIERE CU ÎNTÂRZIERI, DAR ÎN PROCES 

 

Inventarierea bunurilor permite estimarea concretă a valorii lor, contribuie la prevenirea exproprierii ilegale a acestora sau la darea în locațiune cu prețuri devalorizante. Prin inventarierea și crearea unor registre a proprietăților municipale, s-ar putea cunoaște cu exactitate starea fiecărui bun al municipiului. Cu un registru actualizat, s-ar afla afla cu ușurință dacă bunul este oferit în locațiune, vândut, cu cât și cui. Astfel, cazurile de corupție, favorizare sau monopol ar putea fi depistate cu ușurință. 

 

Bunuri imobile

Mai multe nereguli în gestionarea patrimoniului municipal au fost constatate de către Curtea de Conturi în 2018. Acestea au fost examinate de CMC abia în 2020. Problema se datorează în special lipsei unei direcții care să se ocupe de evidența contabilă a acestuia. 

Unul dintre pași pe care urma să-l întreprindă primăria este crearea unui registru electronic al clădirilor și proprietăților (termen limită - 10 iulie 2020). Contractul pentru elaborarea acestuia a fost semnat cu Agenția Relații Funciare și Cadastru abia în septembrie. Noul termen limită -31 decembrie 2020, aproape cu 6 luni întârziere față de termenul stabilit inițial.

 

Spații verzi

Protejarea și dezvoltarea spațiilor verzi a devenit o prioritate pentru autoritățile locale. Cel puțin asta este menționat într-o decizie a Consiliului municipal, adoptată la 10 iunie. Conform deciziei, viceprimarul de ramură, Ilie Ceban, urma să vină cu un plan de acțiuni privind: „inventarierea, formarea (stabilirea și ajustarea hotarelor), înregistrarea, evidența, folosirea spațiilor verzi ale mun. Chișinău, organizarea cadastrului spațiilor verzi, extinderea spațiilor verzi pe fiecare categorie de spații verzi prevăzute de art. 16 din Legea n. 591/1999”. Termenul stabilit era 45 de zile de la adoptarea deciziei, adică 15 iulie. 

La 20 noiembrie, planul de acțiuni este încă în proces de creare, iar întreprinderea municipală „Spații Verzi” a încheiat un contract cu o companie pentru a duce inventarierea la bun sfârșit. 

Constatăm că au fost făcuți anumiți pași pentru inventarierea bunurilor municipale, însă procedura se desfășoară anevoios și cu încălcări ale termenelor limită prestabilite. Vom urmări în continuare activitatea autorităților publice locale în acest sens și reveni cu actualizări. 

 

III. REGULAMENTE NOI PENTRU LICITAȚIILE MUNICIPALE

 

Licitarea publică a bunurilor asigură acea transparență de care este nevoie în gestionarea bunurilor municipale. Astfel, orășenii pot vedea cine și-a adjudecat un anumit bun, fie el imobil sau de drept, suma pentru care a fost oferit bunul în locațiune sau vândut și observa cu ușurință atunci când o anumită persoană juridică sau un agent economic dezvoltă un monopol pe piață, împiedicând concurența din partea afacerilor mici și mijlocii. Mai mult ca atât, aceasta simplifică monitorizarea fondurilor încasate de primărie și, în același timp, contribuie la evitarea înțelegerilor obscure. 

 

Clădiri și încăperi

La ședința din 6 octombrie, Consiliului Municipal a aprobat noul Regulament al gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație decât cea locativă. Regulamentul specifică că procedura de acordare a spațiilor în locațiune va fi întotdeauna prin licitație publică, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege. 

Gestionarea clădirilor și a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă a dat bătăi de cap administrației timp de mai mulți ani. Așa cum este menționat în analiza precedentă, licitațiile pentru obținerea dreptului de locațiune aveau loc într-o „zonă gri”, din cauza unui regulament defectuos care permitea atât darea în locațiune pe bază de licitație, cât și prin negocieri directe. 

Pentru rezolvarea problemei, pe 18 martie 2020, autoritățile au constituit Comisia pentru supravegherea licitațiilor de obținere a dreptului de locațiuni a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău. La 1 octombrie 2020, consilierul Roman Cojuhari (PAS), membru al acestei comisii, a declarat că în urma analizei documentelor, s-a aflat că în ultimii 5 ani au fost privatizați peste 5 mii de m2 de încăperi municipale nelocuibile, la prețuri mai mici decât cele pe piață. Acest lucru ar fi fost cauzat de legislația imperfectă, care ar fi permis ca bunurile să fie privatizate la o lună după încheierea contractului de locațiune, fără să fie necesară o licitație. 

Cu noul Regulament, cazurile de privatizare nu vor mai fi posibile, iar autoritățile au menționat că prin acest document doresc să micșoreze neregulile, să valorifice mai bine spațiile, dar și să mărească veniturile în bugetul municipal. 

 

Amplasarea gheretelor

Dreptul de a amplasa unități de comerț în parcuri, scuaruri, grădini publice și străzi/bulevarde principale, străzi secundare va fi obținut de către agenții economici prin licitație publică. Un regulament a fost aprobat la ședința CMC din 1 octombrie. Conform regulamentului, licitațiile vor fi organizate pentru cel puțin 15 loturi, iar pentru a evita monopolul, agenții economici vor fi nevoiți să se limiteze la 3 loturi per licitație. Câștigătorii vor avea dreptul să-și amplaseze unitățile de comerț stradal pe locul licitat pentru un termen de 5 ani.

Autoritățile însă nu s-au grăbit să organizeze astfel de licitații. Prima licitație de acest tip ar trebui să aibă loc pe 02 decembrie, după două luni de la aprobarea regulamentului. Anterior, viceprimara Inga Ionesii anunțase că aceasta urma să aibă loc la sfârșitul lunii octombrie, iar mai apoi evenimentul a fost amânat pentru data de 20 noiembrie, ca ulterior să fie programat pentru 26 noiembrie și amânat iarăși, pentru luna decembrie. 

Unii internauți au criticat dur noua măsură, din motiv că nu ar contribui la dispariția monopolului pe piața comerțului stradal, ba chiar invers. De această opinie este și activistul Ion Andronache, care a relatat cum va fi nevoit să-și încheie afacerea, din cauza noului regulament de licitație care va presupune costuri extrem de mari, pe care și le pot permite doar afacerile cu capital sporit care se află pe piață de mulți ani. 

Aprobarea regulamentelor pentru ambele tipuri de licitații menționate este un pas înainte spre eradicarea corupției din cadrul primăriei și suntem siguri că va duce la o eficientizare a utilizării bunurilor municipale și la sporirea veniturilor municipale. Indiferent de micile abateri de timp, este îmbucurător că aceste documente au fost aprobate și sunt puse în practică. Totuși,criticile aduse sunt îngrijorătoare, dezvăluind posibilitatea de a trișa și crearea unei concurențe neloiale între agenții economici. Vom monitoriza în continuare cum vor avea loc licitațiile, atât a spațiilor nelocative, cât și a celor cu privire la amplasarea unităților de comerț stradal. 

 

V. GHIȘEUL UNIC - PE ULTIMA SUTĂ DE METRI?

 

Ghișeul unic, mecanismul care permite părților implicate să acorde și să recepționeze informație și documente standardizate printr-un singur punct de contact, așa și nu este încă implementat. La 6 august, primarul menționa că autoritățile sunt în proces de digitalizare a peste 12 module, printre care depunerea online a actelor permisive în construcții, a petițiilor, crearea registrului resurselor umane și crearea ghișeului unic. 

La începutul lunii octombrie, Ceban declara că lucrul a început de la una dintre cele mai netransparente și corupte arii - cea a construcțiilor și că până la sfârșitul toamnei va exista ghișeu unic reorganizat în incinta primăriei, după care sistemul va fi implementat și la Preturi, apoi în subdiviziunile Primăriei. Potrivit acestuia, problemele majore întâmpinate în punerea în funcțiune a acestui sistem constau în rezistența în rândul funcționarilor, dar și în rândul cetățenilor, în particular agenții economici. În raportul său de un an activitate, Ceban a menționat că Ghișeul Unic să află la 70% din procesul de implementare. În programul său electoral, actualul primar menționa că sistemul va fi lansat până la 1 ianuarie 2021.

 

V. INSTRUIRI CNA PENTRU ANGAJAȚII DIN PRIMĂRIE

 

În perioada 6 - 8 octombrie, peste 150 de angajați ai autorităților municipale au fost instruiți de către experții Centrul Național Anticorupție. Sesiunea s-a concentrat pe prevenirea și denunțarea actelor de corupție, conflictul de interese și soluționarea acestuia, precum și care daruri sunt admisibile sau nu în exercițiul funcției. Aceasta a avut loc în cadrul acordului de parteneriat încheiat între primăria Chișinău și CNA la 20 mai. Scopul acordului este „de a preveni și combate corupția, fortifica integritatea funcționarilor și promovarea standardelor de integritate în societate”. 

În cadrul instruirilor, au fost discutate și identificarea, analiza și evaluarea riscurilor corupției în cadrul APL-urilor, elaborarea și implementarea documentelor de politici în domeniul prevenirii și combaterii corupției, sau implementarea eficientă a standardelor de integritate și anticorupție. Următorii beneficiari ai instruirilor vor fi angajații preturilor și întreprinderilor municipale. 

Totuși, în luna octombrie, a fost deschis un dosar penal pe numele câtorva angajați ai Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, după ce s-a aflat că aceștia angajau fictiv persoane aflate peste hotare sau în detenție, ca mai apoi să ridice salariile acestora. 

Educarea funcționarilor în privirea actelor de corupție este unul dintre pașii pentru dezvoltarea unei administrații integre, corecte și competente. Însă aceasta nu este de ajuns fiind necesar un proces de educare continuă și implementarea unor mecanisme de control și stimulare bine puse la punct.

 Image  Image  Image

 

DESPRE PROMISIUNI ELECTORALE

 

În campania electorala, actualul primar a oferit mai multe soluții la corupția din cadrul primăriei. Acesta afirma că: corupția a avut la bază netransparența activității primăriei și gestionării patrimoniului public, în primul rând, al celui funciar și financiar, înrădăcinarea profundă a diferitor scheme dubioase”. Ceban promitea:

- Până la 1 ianuarie 2021 va fi lansat sistemul electronic care va funcționa în baza principiului „Ghișeului Electronic”.

Vor fi eliminate toate schemele de corupție. Pentru fiecare poziție managerială vor fi elaborați indicatori de performanță profesională. Evaluarea managerilor va fi realizată trimestrial, rapoartele fiind făcute publice.

- Toate achizițiile primăriei vor fi făcut electronic.

- Va fi efectuată inventarierea totală a proprietății municipale și clasificate toate zonele verzi ale orașului în termen de 6 luni, va fi creat registrul electronic al tuturor parcurilor și spațiilor verzi.

- Deciziile primăriei, planurile de activitate ale direcțiilor vor fi adoptate și publicate pe pagina web a primăriei.  

- Va fi consultată opinia societății civile în problemele strategice ale municipalității. 

- De soluționarea fiecărei probleme în parte va fi responsabil un funcționar concret care va purta răspundere personală și va raporta despre lucrul efectuate.

În primul an de mandat însă nu au fost întreprinse acțiuni majore pentru a eradica corupția din cadrul instituțiilor municipale. „Ghișeul Unic” este doar parțial funcțional, bunurile imobile și spațiile verzi nu au fost inventariate, iar când orășenii au nevoie de o informație sau să rezolve o problemă, de cele mai multe ori sunt redirecționați de la un funcționar la altul.

CONCLUZIE

 

În perioada august-noiembrie, autoritățile au făcut câteva progrese în reglementarea unor arii care sunt mai predispuse actelor de corupție, precum și în transparentizarea propriei activități. Aprobarea și punerea în funcțiune a regulamentelor pentru obținerea locurilor de amplasarea a unităților de comerț stradal și de dare în arendă a bunurilor nelocative, precum și distribuirea de pe platformă proprie a ședințelor, sunt semne clare ale acestui progres. 

Primăria însă mai are de lucrul la mai multe capitole. Cu toate că există intenția și au fost făcuți primii pași, inventarierea bunurilor municipale încă stagnează, iar termenii limită setați au fost încălcați de mult. 

De asemenea, primăria demonstrează carențe și în ce privește transparentizarea, accesul la informații și implicarea cetățenilor. Orășenii au început să înțeleagă tot mai bine cum autoritățile locale le influențează viața și să se informeze detaliat despre activitatea acestora. Situațiile în care informație de ordin public nu este pusă la dispoziție sau în care autoritățile în mod deliberat nu iau în considerare opinia orășenilor pot duce cu ușurință la scăderea încrederii cetățenilor față de APL.

Autoare: Cristina Sîrbu


Textul a fost elaborat în cadrul proiectul “Priority Driven Local Administration”, implementat de AO Primăria MEA, datorită suportului generos din partea poporului american, oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).  Materialul reflectă opinia autorului și nu reprezintă viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.


Publicat de:

Distribuie