PrimariaMea
Când revin în bănci elevii de la Deleanu, ce contracte de locațiune au fost prelungite și pentru cine s-a dat spații în folosință Image
16 apr. 2024

Când revin în bănci elevii de la Deleanu, ce contracte de locațiune au fost prelungite și pentru cine s-a dat spații în folosință

Durata ședinței: 3 ore

Întârziere: 30 min

 

Premieră pentru consilierii municipali: ordinea de zi, cu 12 proiecte de decizie, a fost examinată în doar trei ore de ședință. Sesiunile scurte sunt o raritate pentru CMC. În ședința din 12 aprilie, aceștia au stabilit componența mai multor comisii, au prelungit contractele de locațiune pentru unele asociații obștești și au dat în folosință unele încăperi instituțiilor municipale. Andrei Pavaloi, șeful Direcției Educație, a fost chemat la raport. Responsabilul a prezentat situația de la Liceului Teoretic Liviu Deleanu”, acolo unde la începutul lunii a izbucnit un incendiu. 
 

Spre deosebire de precedentele ședințe, de această dată, consilierii au ajuns mai greu la un numitor comun în privința alegerii președintelui. După două propuneri care nu au acumulat numărul necesar de voturi, aceștia au aprobat numirea Alei Ursu-Antoci (PSRM).

După aprobarea ca bază, ordinea de zi a fost modificată. Astfel, două proiecte de decizie au fost excluse, la inițiativa lui Alexandr Odințov, iar alte două incluse:

  • pct. 11. Transmiterea complexului public compus din două terenuri de tenis de câmp din Parcul „La Izvor” – exclus;
  • pct. 12. Permiterea degazării active la depozitul de deșeuri municipale din com. Țînțăreni, r-nul Anenii Noi – exclus;
  • Informații privind situația de la Liceul Teoretic „Liviu Deleanu” – inclus la propunerea Vlad Melnic;
  • Modificarea și completarea Politicii de contabilitate unice pentru autoritățile/instituțiile bugetare ale mun. Chișinău aprobate prin decizia CMC nr. 3/8 din 27.04.2022 – inclus la propunerea Ludmilei Polodiuc. 


 


ORDINEA DE ZI


 

1. Coordonarea Regulamentelor de organizare și funcționare a Instituțiilor Medico - Sanitare Publice municipale

Proiect de decizie 

 

Valeriu Bogdan, șeful Direcției Juridice, a explicat că proiectul de decizie vine să pună în aplicare Legea cu privire la sănătate și Ordinul Ministerului Sănătății.

„Acest regulament este cadru, se coordonează cu fondatorul instituțiilor medicale și se transmite spre aprobare Ministerului Sănătății. Noi, ca autoritate publică, deja suntem în întârziere de a aproba decizia respectivă. Instituțiile medicale nu pot funcționa corespunzător.”, a explicat Valeriu Bogdan.

Responsabilul a mai menționat că Regulamentelor de organizare și funcționare a Instituțiilor Medico-Sanitare Publice municipale stipulează modalitatea de funcționare a instituțiilor și competențele fiecărui organ de conducere. Mai mult, unele atribuții țin de Consiliul de Administrație a instituției. Deoarece componența nu este încă aprobată, nu pot fi puse în aplicare anumite decizii. 
 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

19

5

1

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 


2. Aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău

Proiect de decizie 

 

Alina Tabacari, șefa Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural, a declarat că respectiva comisiei are misiunea de a examina subiecte care țin de atribuirea sau schimbarea unor denumiri ale arterelor de circulație, a denumirilor instituțiilor de învățământ, cultură, dar și edificarea unor monumente de decor public sau opere comemorative de război. Din comisie fac parte reprezentanți ai mediului academic, autorității publice locale și consilieri municipali.

Astfel pe lângă componența nominală fixă, CMC-ul a delegat propriii reprezentanți. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

19

4

1

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


3. Comercializarea unui autoturism neutilizat în activitatea S.A. „Combinatul Auto nr. 4 Chișinău”

Proiect de decizie 

 

Consilieri au aprobat comercializarea unui autoturism Nissan X-Trail, fabricat în 2006, neutilizat în activitatea S.A. „Combinatul Auto nr. 4 Chișinău”.

Comisia pentru gospodărie locativ-comunală a oferit aviz negativ: patru voturi „pro” și două „abțineri”. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

19

4

-

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


4. Crearea Grupului de lucru pentru examinarea oportunității expunerii bunurilor și servicii în calitate de obiect al parteneriatului public-privat

Proiect de decizie 
 

Grupului de lucru pentru examinarea oportunității expunerii bunurilor și servicii în calitate de obiect al parteneriatului public-privat a fost creat în 2020. În urma alegerilor locale din toamna lui 2023, era necesar ca grupul să fie completat cu membri din rândul consilierilor. Astfel, au fost desemnți următorii consilieri: Oleg Șerepritco (MAN), Sergiu Stoian (PAS), Vlad Melnic (PSRM), Andrei Tchmil (PCRM) și Denis Șova (Partidul Nostru). 


Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

18

4

-

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 


5. Rezultatele inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul Municipal Chișinău deține cota-parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2023

Proiect de decizie 

 

Inventarierea a arătat că, în gestiunea subdiviziunilor CMC, situația patrimoniului public municipal total arată în felul următor: numărul total de obiecte – 4 504; numărul de obiecte înregistrate – 918; suprafața totală – 7 357 163 mp; costul inițial – 8 610 447,78 mii lei; valoarea contabilă – 4 886 939,84 mii lei. 
 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

-

4

-

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

19

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 6.1 Prelungirea relațiilor contractuale de comodat pentru încăperile din str. Hristo Botev 9/2 B, Direcției Generale, Educație, Tineret și Sport 

Proiect de decizie 
 

Suprafața încăperilor nelocative – 226,7 mp;

Locația încăperilor – incinta LT „Liviu Rebreanu”, str. Hristo Botev 9.2 B;

Scopul alocării suprafețelor – organizarea și desfășurarea antrenamentelor și competițiilor sportive;

Perioada – 3 ani, fără drept de privatizare.

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

18

3

-

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


6.2 Prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unei încăperi din str. Ion Pelivan 24, etaj II, AO Clubul TAEKWONDO din Moldova „ELITA CAMPIONILOR”

Proiect de decizie
 

Suprafața încăperilor nelocative – 224,10 mp;

Scopul alocării – organizarea și petrecerea antrenamentelor sportive;

Relații contractuale de locațiune – 3 ani, fără drept de privatizare.

Locația încăperilor – LT „I. S. Neciui Levițki”, str. Ion Pelivan 24, etaj II.

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

17

3

1

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


6.3 Prelungirea relațiilor contractuale de locațiune a unor încăperi din bl. Mircea cel Bătrân 16 A, etaj I, AO „Societatea Invalizilor din sectorul Ciocana”

Proiect de decizie
 

Suprafața încăperilor nelocative – 248,55 mp;

Perioada – 3 ani, fără drept de privatizare;

Scopul alocării – amplasarea unei atelier de reparație, unei cafenele sociale și a unui atelier poligrafic;

AO va oferi 70 mp în sublocațiune SRL-ului „INFOHANDI”, la care asociația este fondator.

Victor Chironda (Platforma DA): „Conform legii, dăm locații în asemenea condiții la asociații obștești. În acest caz, oferim suprafețele la un SRL pentru care unica scuză de ce îi dăm la un așa preț, este că fondatorul este asociația obștească. Trebuie să facem diferența între activitățile asociației și activitățile agentului economic. Cine ne oferă siguranța că tot profitul înregistrat de SRL este redirecționat către invalizi și nu co-finanțăm un business personal?”

Într-un final, pentru a asigura acest aspect, consilierii PAS a avut un amendament. 

 

Amendament:

  • pct. 2 se reformulează: „Proiectul de sublocațiune va fi prezentat direcției pentru coordonare”.

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

19

17

5

1

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 


7.  Darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. Ismail, 112 lit. A, B, B1, B2, D, E, E1, G, J, I, K, L, M, N, V, Z, Z1, 5 (construcții separate), Întreprinderii Municipale Rețelele Electrice de Iluminat „LUMTEH”

Proiect de decizie

 

Întreprinderii Municipale Rețelele Electrice de Iluminat „LUMTEH” i-au fost oferite încăperi nelocative, cu o suprafață totală de 1476 mp, pentru amplasarea unor secții de producere ale întreprinderii.

Perioada contractului de comodat – 5 ani, fără drept de privatizare.

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

?

16

4

1

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


8. Darea în folosință, prin contract de comodat, a unor încăperi din str. Varnița, 22 lit. A, D, E, F, H, O, S, Z (construcții separate), Întreprinderii Municipale Regia Exploatare a Drumurilor și Podurilor „EXDRUPO”

Proiect de decizie

 

Întreprinderii Municipale Regia Exploatare a Drumurilor și Podurilor „EXDRUPO” i-au fost oferite prin contract de comodat, pentru o perioadă de cinci ani, încăperi nelocative cu suprafața totală de 13344,30 mp. Acestea urmează a fi utilizate pentru amplasarea sediului întreprinderii, a unor încăperi auxiliare, depozite, garaje și spații de producție. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

?

4

1

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 9. Includerea unor terenuri proprietate municipală în Registrul de evidență contabilă al Direcției generale locativ-comunale și amenajare

Proiect de decizie

 

Terenurile incluse în registru au fost înregistrate în proprietate direcțiilor, aferente sediilor Întreprinderi Municipale pentru Gestionarea Fondului Locativ. În urma inventarierii, terenurile au fost înregistrate în proprietatea municipiului, doar că nu erau trecute și în evidența contabilă. 
 

Statut: Respins

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

-

-

-

?

1

-

Contra

-

-

-

-

?

-

-

Abțineri

-

19

5

1

?

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md


 


10. Transmiterea unui veceu public din Piața Decebal, în gestiunea economică Întreprinderii Municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”

Proiect de decizie

 

Un veceu public, construcție modulară, finalizat în toamna lui 2023, a fost transmis Întreprinderii municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”. Pentru amenajarea veceului din Piața Decebal au fost cheltuiți aproape 610 mii lei. 

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

19

5

1

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md

 

 


11. Informație despre situația din cadrul Liceului Teoretic „Liviu Deleanu”
 

Elevii de la Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”, acolo unde la 5 aprilie a izbucnit un incendiu, vor învăța și luni, 15 aprilie, la distanță. Șeful Direcției Educație, Andrei Pavaloi, a explicat că încă nu este rezultatul expertizei aerului. Responsabilul a vorbit și despre lucrările care mai urmează a fi făcute, pentru îndepărtarea consecințelor: curățarea canalului de ventilare, restabilirea cablurilor arse, înlocuirea sistemului de ape pluviale, vopsirea tavanelor și a pereților. Pavaloi a mai explicat că până la reparația cantinei, elevii vor primi mâncare la pachet.


 


12. Modificarea și completarea Politicii de contabilitate unice pentru autoritățile/instituțiile bugetare ale mun. Chișinău aprobate prin decizia CMC nr. 3/8 din 27.04.2022 

Proiectul de decizie nu a fost publicat
 

Proiectul de decizie a fost elaborat în urma recomandărilor venite din partea Curții de Conturi, precizate în Raportul auditului pentru 2018-2020.

Curtea a recomandat: „Să fie indicate expres subdiviziunile structurale, care vor îndeplini funcțiile administratorilor de venituri aferente plăților de folosire a terenurilor, bunurilor imobile, redevențelor în cadrul parteneriatelor publice-private, vânzării procurării terenurilor și bunurilor imobile și care vor fi responsabile de evidența conformă a calculelor, achitării datoriilor și creanțelor aferente acestor plăți.”, a explicat Olesea Pșenițchi, șefa Direcției Finanțe.

 

Statut: Aprobat

Voturi

MAN

PAS

PSRM

Platforma

DA

PCRM

PN

P.P. Renașterea

Pro

20

18

5

1

2

1

-

Contra

-

-

-

-

-

-

-

Abțineri

-

-

-

-

-

-

-

Decizia va fi plasată după publicarea pe actelocale.gov.md 

Subiectele din ordinea de zi au fost epuizate, iar ședința închisă.  

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ


Publicat de:

Distribuie