PrimariaMea
Apel public: solicităm anularea rezultatelor preselecției proiectelor din cadrul Bugetului Civil 2022 Image
21 apr. 2022

Apel public: solicităm anularea rezultatelor preselecției proiectelor din cadrul Bugetului Civil 2022

Solicităm Primăriei municipiului Chișinău anularea rezultatelor preselecției proiectelor din cadrul Bugetului Civil 2022 și reevaluarea, conform Regulamentului, a celor 28 de proiecte depuse inițial.

La 8 aprilie, autoritățile municipale au publicat lista proiectelor preselectate de către Comisia de evaluare a proiectelor pentru Bugetul Civil 2022. Din zece proiecte, doar trei proiecte țin de infrastructura urbană.

Apelul nostru public se bazează pe următoarele motive:

1) Argumentarea Comisiei contravine Regulamentului privind Bugetul Civil despre însăși esența proiectelor propuse de cetățeni.   

În procesul verbal, din data de 22 martie 2022, al Comisiei de evaluare se stipulează:

„În cadrul ședinței, membrii Comisiei de evaluare au stabilit că proiectele ce intră în domeniul de competență a Primăriei municipiului Chișinău nu pot fi acceptate spre finanțare. Astfel, proiectele ce se referă la amenajarea terenurilor de joacă, terenurilor de sport, asfaltare drumuri, asfaltare trotuare, reabilitare curți de bloc nu vor fi acceptate. De menționat că, pentru astfel de proiecte există programe municipale de finanțare iar direcțiile de profil le implementează.”

Aceasta contravine Regulamentului privind Bugetul Civil care stipulează clar domeniile: infrastructură și mobilitate urbană; infrastructură culturală şi socială; orașe inteligente și verzi durabile; democraţie locală; educaţie, tineret şi sport; diseminarea și monitorizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale.

Toate aceste domenii intră deja în responsabilitatea administrației publice. Același regulament, prevede la punctul 8 că nu sunt acceptate doar „proiectele existente care coincid cu proiectele subdiviziunilor structurale municipale aflate în derulare.” 

Argumentările de respingere din cadrul procesului verbal din 22 martie nu fac referință la proiecte care se află în derulare, ci menționează despre posibilitatea ca direcțiile să planifice aceste lucrări fie în anul 2022, fie în anul 2023. Nu este menționat nicăieri vreun proiect care deja este planificat, cu suma necesară pentru lucrări și termenele limită. 

Respectiv, atât timp, cât proiectele nu sunt expres prevăzute în planurile de acțiuni ale direcțiilor, cetățenii pot și trebuie să vină cu propuneri de lucrări, care vor fi realizate de direcțiile municipale, cu implicarea și monitorizarea din partea cetățenilor. 

2) Autorii nu au avut posibilitatea să realizeze modificări de proiect, astfel încât să treacă de etapa de preselecție. 

Mai multe proiecte au fost respinse din cauza că fie nu se încadrează în buget, fie prevăd salarizări. Autorii  nu au avut astfel ocazia să realizeze modificări. Bunăoară, autorii proiectului nr. 7 „Organizarea activităților cu tematică științifică” au fost îndemnați să aplice anul viitor. Totodată, Comisia a mai menționat în argumentare că „Nu se cunoaște dacă este un muzeu public și dacă accesul nu va fi îngrădit pentru oameni.” — informație care putea fi, cu siguranță, oferită de autori, dacă aveau ocazia. 

3) Atitudine inechitabilă față de participanți. Proiectele nr. 26 și 28 au fost acceptate condiționat, la această etapă, chiar dacă ambele depășeau bugetul — fapt pentru care au fost respinse multe alte proiecte. Primul proiect vizează o zonă de agrement pentru tineri în sectorul Botanica, lângă filiala Centrului Municipal de Tineret Chișinău; cel de-al doilea — un Media Hub pentru tineri. Ambele proiecte au în calitate de parteneri Centrului Municipal de Tineret Chișinău.


Bugetul civil este un instrument prin care cetățenii decid cum este cheltuită o anumită parte din bugetul public. Acesta creează oportunități de implicare, educare și împuternicire a cetățenilor și cetățenelor. Totodată, ajută la promovarea transparenței, la identificarea necesităților din comunitate, iar cetățenii pot să influențeze astfel procesul decizional. 

Pentru a crea un Chișinău frumos, confortabil, sigur și accesibil, bugetul civil este un instrument esențial. De aceea, anularea rezultatelor și re-evaluarea proiectelor conform regulamentului, cu șanse egale pentru toți, este imperativă. 

Semnatare și semnatari, 

A.O. Primăria Mea

A.O. Laolaltă

Andrei Tudos, inițiativa civică „Orașul pentru oameni”

A.O. Salvați Chișinăul

Группа активных граждан бул.Траян

A.O. Centrul de Politici și Reforme

A.O. Urbanlab 


Dacă doriți să vă alăturați apelului, ne scrieți la primariamea@gmail.com.


Publicat de:

Distribuie