PrimariaMea
Anuarul Primăria Mea | 2022 Image
24 nov. 2023

Anuarul Primăria Mea | 2022

În fiecare an, Biroul Național de Statistică publică „Anuarul Statistic Chișinăul în cifre”, unde putem vedea indicatori ce țin de populație, mediul înconjurător, situația economică, venituri, învățământ și altele. Datele statistice ne ajută să înțelegem care sunt tendințele și să avem o imagine a orașului într-un anumit moment.
În 2020 și 2021, pandemia COVID-19 a avut un impact vizibil. Pentru prima dată în ultimii an, în municipiu se înregistrează un spor negativ al populației. Totodată, a fost în scădere numărul de victime ale accidentelor rutiere și s-a mișcorat rata criminalității. 

Alte cifre păstrează tendința din anii precedenți: crește numărul populației orașului, numărul de elevi și numărul de autoturisme. O cifră curioasă este că în 2021 clădirile de peste 16 etaje constituie o pătrime din clădirile date în exploatare, pe când în 2016 cifra era de 4%.

 

Numărul populației

În ultimii ani, populația din mun. Chișinău înregistrează o creștere ușoară și constantă.

 

 

În anii 2020 și 2021, se atestă pentru prima dată un spor natural negativ. În 2020, fiind de minus 476 de persoane, iar în 2021 – minus 2148 de persoane. Cel mai probabil, acest lucru se datorează pandemiei COVID-19, cele mai afectate fiind cetățenii mai în vârstă.  

 

Salariile medii lunare 

Salariile medii lunare cresc puțin, dar crește și diferența de salarii între bărbați și femei.

 

 

Biciclete și autoturisme

Și numărul de biciclete, și autoturisme crește. Astfel, în 2021 sunt 16 biciclete la 100 de gospodării, cu două mai multe ca în anii precedenți; și 38 de autoturisme, la fel cu două mai multe ca în anul precedent.

Elevi și eleve

Elevi în municipiul Chișinău sunt peste 97 000, cu 3737 mai mulți decât în anul precedent.

Grădinițe

 

Instituții de cultură 

 

Numărul instituțiilor de culturalizare este constant în ultimii ani. Însă, firește, numărul de vizitatori a fost afectat de pandemia Covid-19.

Construim tot mai mult 

Construim tot mai multe blocuri cu multe etaje. Dacă în 2015 o pătrime (26%) din clădirile construite aveau de la 1 la 5 etaje, atunci în 2020 această cifră este de 2,8%. Iar clădirile construite de 16 etaje și mai mult, constituie o pătrime din toate clădirile date în exploatare în 2021. 

100%

 

 

Mașini

Numărul de mașini este în continuare în creștere, acesta fiind factorul poluant principal al aerului în mun. Chișinău.

 

Infracțiuni

Covid-19 a avut un impact asupra criminalității și numărului de persoane afectate de accidente. 

 

Turism

 

 

Despre date și oraș 

Datele despre oraș ne ajută să înțelegem și să analizăm anumite situații, să facem corelații și să înțelegem contextul în toată complexitatea lui, să identificăm soluții și, mai ales, să prevenim problemele.

Orice decizie care se ia în oraș, mai ales în ceea ce ține de politici și documente strategice trebuie să se bazeze pe seturi de date analizate și colectate corect. 

Această informație trebuie să fie accesibilă pentru funcționari/e din diferite departamente, pentru societatea civilă și experți care pot veni cu soluții și pentru cetățeni/e care știu cel mai bine, din propria experiență, de ce are nevoie orașul. 

Anuarul statistic „Chișinău în cifre” este accesibil online din anul 2006 și ne oferă ocazia să observăm anumite tendințe în timp. Astfel, comparativ cu articolul despre anuarul din 2021, putem vedea impactul pandemiei COVID-19 asupra orașului și ultimele evoluții din oraș. 


În același timp, multe informații relevante pentru viața de zi cu zi a cetățenilor și cetățenelor nu sunt prezentate. Ne vom referi la capitolul 8 „Protecția Mediului Înconjurător”, pentru că platforma date.primariamea.md se focuzează mai ales pe problemele ce țin de mediu. 

În primul rând, datele sunt oferite de către agenții economici, despre care în rapoartele anterioare ale Curții de Conturi se menționa că nu numaidecât oferă informație veridică și, totodată, datele nu sunt verificate de către autorități. 

Prezentarea informației despre cantitatea de poluanți în aerul atmosferic în tone nu indică dacă acestea sunt în normă și nici nu este în linie cu informația publicată de către Agenția de Mediu, care indică concentraţia maximă admisibilă a poluanților în aer, respectiv putem ști în care zi aerul este mai dăunător pentru sănătate. 

În continuare, în ceea ce ține de alte date referitoare la mediul înconjurător: nu cunoaștem ce cantitate de deșeuri produce mun. Chișinău, cât din acesta este sortat, cât este reciclat și cât este depozitat. Totodată, nu avem date despre spațiile verzi, dacă suprafața acestora este în creștere sau nu – ceea ce ar fi un indicator relevant pentru capitolul „Mediul Înconjurător”. 

Multe dintre aceste date sunt colectate de către agenții guvernamentale sau direcții ale municipalității, dar ele nu sunt accesibile publicului larg. 

Considerăm că mai multe date relevante pentru viața de zi cu zi a locuitorilor și locuitoarelor ar fi binevenite. 

Și formatul în care sunt prezentate datele poate fi îmbunătățit, astfel încât orice cetățean/ă să poată compara și face corelații între diverse date. 

Vom continua să prezentăm pe scurt anuarul și să analizăm aprofundat în cadrul altor cercetări date importante despre oraș, explicând probleme și prezentând soluții.
 


Distribuie